Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.03.13.
Iktatószám:4210/2015
CPV Kód:45232400-6;45232431-2
Ajánlatkérő:Cegléd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Pest megye Cegléd
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„PT Cegléd Konzorcium” Penta Általános Építőipari Kft. és Tief Terra Építőipari és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Cegléd Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Cegléd
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ecsedi János
Telefon: +36 53511429
E-mail: ecsedi.janos@cegled.hu
Fax: +36 53511406
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cegled.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: „PT Cegléd Konzorcium” Penta Általános Építőipari Kft. és Tief Terra Építőipari és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Kenyérgyári út 1/e.
Város/Község: Gödöllő
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Penta Általános Építőipari Kft.
Címzett: Nagy Gábor Lajos ügyvezető igazgató
Telefon: +36 28529050
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Fax: +36 28529070
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.pentakft.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzat
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Szennyvíz infrastruktúra-fejlesztés Cegléden, a fenntartható fejlődésért elnevezésű” projekt (Kódszám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0032) keretében, (FIDIC piros könyv szerint ) kivitelezési munkák elvégzése tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Pest megye Cegléd
NUTS-kód HU102
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/10/30 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés a „Szennyvíz infrastruktúra-fejlesztés Cegléden, a fenntartható fejlődésért elnevezésű” projekt (Kódszám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0032) keretében, (FIDIC piros könyv szerint) kivitelezési munkák elvégzése tárgyában
Az építési beruházás során megvalósítandó létesítmények:
Bekötés (gravitációs + nyomott) 1.907 db
Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott) 17.325 fm
Átemelő (házi) 433 db
Gravitációs gerinc vezeték 21.414 fm
Nyomóvezeték 9.345 fm
Átemelők: 3 [db] 36/37/53 [m3/d]
A mennyiségek tájékoztató jellegűek a további részleteket a Dokumentáció 3.4. és 5. kötete tartalmazza.
Tartalékkeretet összege: Ajánlatkérő a nettó Egyösszegű ajánlati ár 2 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret az ajánlati dokumentáció, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint használható fel.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232431-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1938904754 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 480 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF)7
Fenntarthatósági terv (Környezeti és Társadalmi intézkedések)2
Kötelezőn felül vállalt további jótállás ideje (hónapokban)1
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 086 - 145701
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/03 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7210 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/06 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 216 - 375217
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/07 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20107 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/11 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződés 6.3.3 pontjában megjelölt Ajánlati Dokumentáció A. részében (Általános rész) 2. pontjának (Az építési munkák rövid ismertetése) 2.1. alpontja Elvégezendő munkákban szereplő szövegrész helyébe:
„2.1. Vállalkozási szerződés a”Szennyvíz infrastruktúra-fejlesztés Cegléden, a fenntartható fejlődésért elnevezésű” projekt (Kódszám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0032) keretében, (FIDIC piros könyv szerint) kivitelezési munkák elvégzése tárgyában, az alábbi mennyiségek szerint:
Bekötés (gravitációs + nyomott) 1.907 db
Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott) 17.325 fm
Átemelő (házi) 433 db
Gravitációs gerinc vezeték 21.414 fm
Nyomóvezeték 9.345 fm
Átemelők: 3 [db] 36/37/53 [m3/d]
A munkákra vonatkozó részletes műszaki információkat a Dokumentáció 3., 4. és 5. kötete tartalmazza.”
az alábbi szövegrész kerül:
„2.1. Vállalkozási szerződés a”Szennyvíz infrastruktúra-fejlesztés Cegléden, a fenntartható fejlődésért elnevezésű” projekt (Kódszám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0032) keretében, (FIDIC piros könyv szerint) kivitelezési munkák elvégzése tárgyában, az alábbi mennyiségek szerint:
Bekötés (gravitációs + nyomott) 1.907 db
Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott) 17 513 fm
Átemelő (házi) 415db
Gravitációs gerinc vezeték: 21 414 fm
Nyomóvezeték 8976 fm
Átemelők: 3 [db] 36/37/53 [m3/d]
A munkákra vonatkozó részletes műszaki információkat a Dokumentáció 3., 4. és 5. kötete tartalmazza.”
A szerződés 4. pont „A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje” 4.1. alpontjában szereplő szövegrész helyébe:
„4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 480 napon belül köteles teljesíteni.”
az alábbi szövegrész kerül:
„4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 480 napon belül köteles teljesíteni. Az Aranymeggyes utca műszaki változtatással érintett művek megvalósításának póthatárideje a Szerződés 1. számú módosításának aláírásától számított 14 nap”
IV.1.3) A módosítás indoka:
2.1. Cegléd Város „B” öblözetben található Aranymeggyes utca lakosai panaszaikkal többször felkeresték a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt és a Ceglédi Csatornamű Víziközmű Társulatot. Panaszukban előadták, hogy az utcában nyomott bekötés kiépítését tervezik annak ellenére, hogy lefektettek egy gravitációs gerincvezetéket is. A panaszban mindezt sérelmezték, mert a többlakásos ingatlanokra beépítendő beemelő akna működtetése problémát okoz a számukra, ezért ezt a megoldást nem szeretnék, és nem támogatják, így szükségessé vált a műszaki leírásban foglaltak módosítása.
A geodéziai mérések alapján megállapítható, hogy a nyomott bekötések kiválthatók gravitációs csatlakozó vezetékekre.
Mérnök a lakossági panaszokra alapozott Megrendelő igényének helyt adva VBI. 1106/35/2014. iktatószámú 1. sz. utasításával 2014. szeptember 03-án utasította Vállalkozót, hogy dolgozzon ki változtatási javaslatot a B-4-1-NY jelű nyomóvezeték kiváltására a B-3-0-0 jelű gravitációs gerincvezetékre való csatlakozással.
• Vállalkozó az 1. Változtatási javaslatát a „B” öblözet Aranymeggyes szél utcában a B-4-1-NY jelű nyomóvezeték kiváltása a bekötővezetékek B-3-0-0 jelű gravitációs gerincvezetékre történő rácsatlakozásának megvalósítása tárgyban terjesztette elő 2014. szeptember 08-án, melyet 2015. január 30-án aktualizált, az Irányítóhatóság első körben történt elutasítása miatt.
• Mérnök 2015. február 04-én Határozatával Vállalkozó aktualizált változtatási javaslatát elfogadta, és egyben megállapította, hogy a műszaki tartalom változása megfelel az eredeti szerződésesben meghatározott műszaki tartalommal elérni kívánt célnak.
A módosított műszaki tartalom 123.363 (százhuszonháromezer-háromszázhatvanhárom) forint többletköltséget jelent a Vállalkozónak, melyre nem tart igényt.
Mindezekre tekintettel szükségessé vált a szerződésben korábban meghatározott műszaki tartalom módosítása.
2.2. A 1. sz. Változtatási Javaslat szerinti munkák műszaki tartalmát figyelembe véve jelenlévők a Szerződés műszaki tartalma módosításának szükségességéről döntöttek a 2015. február 22-i teljesítési határidő megtartása mellett. A Vállalkozó jelezte, hogy a változtatási javaslattal érintett műszaki tartalmat 14 napon belül elkészíti.
A műszaki tartalom módosítás a 4/2011.(I. 28.) Korm. rendelet 44. §-a szerinti folyamatba épített minőségellenőrzése 2014.10.14-én megindításra került. Több körben történő hiánypótlási eljárást követően, a kérelem az Irányító hatóság által első körben elutasításra került.A lényegi eltérést nem tartalmazó átdolgozást követően a műszaki tartalom módosítás folyamatba épített minőségellenőrzése, 2015.01.30-án ismét megindításra került. A módosítást az Irányító hatóság 2015.02.13-án műszaki, szakmai szempontból elfogadta, majd benyújtsára került az ME KKSZ-hez jogi állásfoglalásra. Az ME KKSZ 1. számú szerződésmódosítással kapcsolatban jogszerűnek minősített véleménye a szerződésben rögzített teljesítési határidőig (szerződés aláírásától számított 480 nap) nem érkezett meg, azt csak 2015. február 24-én kapta kézhez a Megrendelő. A szerződésszerű teljesítés érdekében Felek 2015. február 19-én fel nem róhatósági jegyzőkönyvet vettek fel, mely jelen szerzódésmódosítás mellékletét képezi.
A 4/2011.(I. 28.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve a szerződés csak az Irányító Hatóság, illetve ME KKSZ pozitív tartalmú véleményének birtokában módosítható, a módosított műszaki tartalom pedig ezt követően valósítható meg, erre tekintettel a szerződésben rögzített megvalósítás időtartama is módosításra szorul, melynek keretében Megrendelő az ME KKSZ pozitív írásbeli véleményének kézhezvételének napján aláírt szerződésmódosítástól számított 14. napot tűzi ki teljesítési póthatáridőként Vállalkozó számára műszaki változtatással érintett művek megvalósítására. Vállalkozó által vállalt teljesítési határidő és a módosított műszaki tartalom tényleges teljesítés időpontja közötti időtartam különbség mindaddig nem alapozza meg a Szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását, amíg ez a különbség nem haladja meg ezt az időpontot.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/02/24 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/11 (év/hó/nap)