Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.04.19.
Iktatószám:4292/2017
CPV Kód:50111100-7
Ajánlatkérő:MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Paks II. Zrt.)
Teljesítés helye:Budapest, Paks
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.05.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosítószám: AK17924
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gally Eszter
Telefon: +36 14619888
E-mail: eszter.gally@hu.pwclegal.com
Fax: +36 14619898
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmpaks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: kba.kozbeszerzes.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosítószám: AK17924
Postai cím: Széchenyi rkp. 3., Akadémia Business Center, II. em. Recepció
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Gally Eszter
Telefon: +36 14619888
E-mail: eszter.gally@hu.pwclegal.com
Fax: +36 14619898
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmpaks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az MVM Paks II. Zrt. részére gépjárműbérleti szolgáltatás nyújtása teljes körű flottakezeléssel és üzemeltetéssel együtt.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MVM Paks II. Zrt. részére gépjárműbérleti szolgáltatás nyújtása teljes körű flottakezeléssel és üzemeltetéssel együtt.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 809847221 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az MVM Paks II. Zrt. részére gépjárműbérleti szolgáltatás nyújtása teljes körű flottakezeléssel és üzemeltetéssel együtt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111000-6
További tárgyak:50111110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Paks
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő a gépjárművek bérletét és üzemeltetését rugalmas szolgáltatási konstrukcióban (a továbbiakban együttesen: flottaszolgáltatás) kívánja igénybe venni.
Az Ajánlattevő összesen legfeljebb 809.847.221 Ft keretösszegig kíván gépjárműveket lehívni a megkötendő keretmegállapodás terhére. Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott számú járművet kíván megrendelni a keretmegállapodás időtartama alatt, azzal, hogy az alábbiakban meghatározott mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és ajánlatkérőt nem kötik:
•Igazgatói 1. kategóriában: 1
•Igazgatói 2. kategóriában: 9-11
•Vezetői, munkaköri kategóriában: 46-61
•Kulcsos kategóriában: 9-11
•9 személyes mikrobusz kategóriában: 1-2
•Terepjáró kategóriában: 1
A havi szolgáltatási díj fix díj, a keretmegállapodás időtartama alatt nem módosítható.
A gépjárműbérleti szolgáltatáshoz kapcsolódó flottakezelés keretében elsődlegesen az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtani:
-gépjárművek okmányaival kapcsolatos teljes ügyintézés (forgalomba helyezése, átadása, használathoz szükséges okmányok, dokumentumok elkészítése, elveszett, megsemmisült okmányok pótlása
-Magyarországon érvényes autópálya matricák biztosítása, cseréje, matrica átírások ügyintézése az Ajánlattevő által biztosított gépjárművekre, beleértve a cseregépjárműveket is;
-gépjárművek gyári előírás szerinti szervizkönyvben vezetett, időszakonként visszatérő (km vagy évente) kötelező átvizsgálása, szervizszolgáltatással, állapotfelméréssel;
-karbantartások, műszaki meghibásodások javításának megszervezése (Hozom-viszem szolgáltatás biztosítása)
-karbantartások, műszaki meghibásodások javításának elvégzése és költségeinek viselése;
-ajánlattevő a karbantartásokat követően, valamint az eseti javításokat követően köteles a gépjárműveket lemosott, kitakarított állapotban átadni az Ajánlatkérő dolgozója részére;
-szezonális prémium minőségű, nyári, téli gumi (Hozom-viszem szolgáltatás biztosítása), és az abroncsok tárolása;
-gumiabroncs és felni javítás teljes körű ügyintézéssel, gumiabroncsok állapotának nyilvántartása,
-teljes körű biztosítási ügyintézés bonyolítása káresemény esetén is, biztosítási szolgáltatás közvetítése (CASCO és KGFB, GAP), díjfizetés bonyolítása, 10% de minimum nettó 20.000 Ft-os CASCO önrész figyelembevételével;
-szabálysértési bírságok teljes körű ügyintézése;
-csereautó biztosítása az időszaki kötelező szervizek időtartamára, amennyiben a jármű szervizelése a szerviz aznapi nyitvatartási idejében nem végezhető el;
-csereautó biztosítása a műszaki meghibásodások, káresemények (saját és nem saját hibás) javításának esetére az assistance szolgáltatás (a gépjárművek 24 órás országúti segélyszolgálata) keretében, az Európai Unió összes országára vonatkozóan;
-a gépjárműveket Ajánlattevő minden esetben minimum 200 km-re elegendő üzemanyag mennyiséggel köteles Ajánlatkérő számára átadni;
-teljesítmény- és/vagy súlyadó, cégautóadó, iparűzési adó, illetve egyéb felmerülő illetékek viselése.
A gépjárművek átadása minden esetben Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen (elsődlegesen Ajánlatkérő telephelyein vagy fióktelepén) kell, hogy történjen. A gépjárművek díjmentes kiszállításáról minden esetben az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
Szállítási határidő az egyedi megrendelést követően maximum 150 nap.
A tervezett megrendelések ütemezése: Ajánlatkérő a szerződéskötést követő legfeljebb 5 munkanapon belül 51-59 db gépjárművet fog megrendelni. Ezt követően szerződéskötést követő 43 hónapban ajánlatkérő az újonnan belépő munkavállalók részére rendel meg autókat, melyek várható mennyisége megrendelésenként: 1-10 db.
Ajánlattevő köteles Budapest és Paks közigazgatási területein belül szervizpontot létesíteni az Ajánlatkérő részére biztosított gépkocsik szervizelésére a szerződés megkötését követő 60 napon belül. A követelménynek Ajánlattevő alvállalkozó bevonásával együtt is megfelelhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Futamidőn belüli meghiúsulásért fizetendő nettó díj kulcs (előny a kisebb) a gépjárműre fizetendő havi nettó szolgáltatási díjhoz viszonyítva %-ban kifejezve 500
2 Futamidőn belül térítésmentesen visszaadható gépjárművek darabszáma, azzal, hogy a legkisebb megajánlható darabszám 5 db (előny a nagyobb) 500
3 Túlfutás díja (nettó Ft/km) (előny a kisebb) 500
4 Alulfutási díja (nettó Ft/km) (előny a nagyobb)  500
5 Átlagos gyártó által megadott CO2 kibocsátás (g/km) (előny a kisebb) 9000
6 Összesített szolgáltatási havidíj (Egy hónapra eső összesített bérleti és flottakezelési díj) [nettó Ft/gépjármű] 12000
7 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj (Egy hónapra eső összesített bérleti és flottakezelési díj)[nettó Ft/gépjármű] 4500
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 16500
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 809847221 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 96 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§(8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös részvétel esetén, hogy a közös részvételre jelentkezők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre. Közös részvételi jelentkezés esetén azonban a részvételi jelentkezésnek/ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35.§(3) bekezdésnek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok és fenn nem állásuk igazolása
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt.62.§(3) és (5)bekezdéseire és a Kbt.63.§(3)bekezdésére is.
A Kbt.74.§(1)bek. értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolás:
Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. (Kr.)1.§(1) bek. értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak a közbeszerzési dokumentumok között található egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Az ajánlattevő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben (figyelemmel a Kr.4.§(3)-(4), valamint a 6.§(1)-(2) bekezdéseire is.)
Részvételre jelentkező köteles benyújtani továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67.§(4)bek.)
Igazolás ajánlatkérő felhívására: A Kbt.69.§(4)-(7) bek. foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, illetőleg a Kbt.69.§(6) bek. alkalmazása esetén az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok fenn nem állásának igazolására. A Kr. 8. és 10.§-a szerint kell az Ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az Ajánlattevő nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a Kr.14. és 16.§-aira is.)
A Kr.15.§(1) bek. értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: I. Előzetes igazolás:
Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét, hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.(Kr)2.§(5) bekezdése értelmében elfogadja részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát részvételre jelentkezőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alk. követelményeknek.
Az előírt alk. követelményeknek az részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Közös részvételre jelentkezők az alk. követelményeknek a Kbt.65.§(6) bekezdésére figyelemmel felelhetnek meg.
Ha az előírt alk. követelményeknek az részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
II. Igazolás ajánlatkérő felhívására:
A Kbt.69.§(4)-(7) bekezdésben foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, és a Kbt.69.§(6) bekezdésének alkalmazása esetén az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú legkedvezőbb ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelményeknek való megfelelés a 321/2015.(X.30.) Kr.IV. fejezetében foglaltaknak megfelelő igazolására.
A 321/2015.(X.30.)Kr. meghatározott minősített ajánlattevők esetében a pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr.19.§(7) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja.
Amennyiben részvételre jelentkező valamely szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alk. követelményeknek, e tekintetben az igazolásokat a kapacitást nyújtó szervezetnek kell benyújtania. Az a szervezet, amelynek adatait részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk.6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
P1: A Kbt.65.§(1) bekezdésének a) pontja és a Kr.19.§(1) bekezdésének a) pontja alapján a ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladását megelőző kettő évben aktív valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, (ideértve a felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett bankszámlákat) a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napján aktív bankszámlák tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi - már megszűnt bankszámlák esetében bármilyen keltezésű - nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számláját,
- a pénzforgalmi számláján a felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbanállás (sorbaállítás).
Ajánlatkérő sorbanállás (sorbaállítás) alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.éviLXXXV.tv.2.§25. pontjában foglaltakat érti.
Ajánlattevők kötelesek benyújtani a vizsgált időszakban létezett, de későbbiekben megszüntetett valamennyi bankszámla tekintetében a pénzügyi intézménytől származó igazolást,továbbá kötelesek a vizsgált időszakban egyaránt a cégkivonatban szereplő és nem szereplő aktív bankszámlákra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőzően megszüntetett és a cégkivonatban fel nem tüntetett pénzforgalmi számlák esetében is ellenőrizni fogja az alk. követelmény meglétét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.)Kr.19.§(7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. A részvételre jelentkező / ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján vagy a felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: I. Előzetes igazolás:
Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében köteles az ajánlati felhíváshoz mellékletként csatolt egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése értelmében elfogadja részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát részvételre jelentkezőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Közös részvételre jelentkezők az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (6) bekezdésére figyelemmel felelhetnek meg.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
II. Igazolás ajánlatkérő felhívására:
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésben foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, illetőleg a Kbt. 69.§ (6) bekezdésének alkalmazása esetén az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfelelés alábbiak szerint kifejtett, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetében foglaltaknak megfelelő igazolására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Amennyiben részvételre jelentkező valamely szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági követelményeknek, e tekintetben az igazolásokat a kapacitást nyújtó szervezetnek kell benyújtania. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja.
Részvételre jelentkező az alkalmasságát igazolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkező felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb beszerzés tárgyával megegyező tárgyú (gépjármű bérbeadása és üzemeltetése) szolgáltatásainak ismertetésével minimálisan az alábbi tartalommal:
•a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme)
•kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax)
•a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletességgel, hogy abból kiderüljön az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés),
•a teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal),
•ellenszolgáltatás egyösszegű, pontos összege (gépjármű bérbeadása és üzemeltetése)
•nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
•ha a szolgáltatás nyújtását nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a szolgáltatás ellenértékéből milyen bérleti és üzemeltetési díjjal részesült.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell a részvételi határidő lejártát megelőző három évben (36 hónap) legalább összesen 315.000.000 Ft értékű vagy összesen 38 db járműre vonatkozó, járművenként legalább 24 hónapig tartó bérbeadása és üzemeltetése tárgyú referenciával. Az alkalmassági minimumkövetelmény összesen legfeljebb 10 referenciával (szerződéssel) igazolható.
A közös részvételre jelentkezőként (konzorcium tagjaként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészeket (ill. gépjármű bérbeadásából és üzemeltetésből származó őt megillető részt) fogadja el.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák (beleértve a részszámlákat is) kifizetése:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A Bérleti díj számlázása a keretmegállapodás tervezetben foglaltak alapján havonta utólag történik, az adott időszakra kiállított teljesítési igazolásnak megfelelően.
A szerződés ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésnek az ajánlatkérő általi elfogadását követően.
Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései is irányadók. Ajánlatkérő alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt előírásokat. Ajánlatkérő késedelmes fizetése estére a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak irányadóak.
A számlák kifizetésének és a költségek elszámolásának részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
Ajánlatkérő nem egy ütemben, hanem fokozatosan fog lehívni gépjárműveket a keretmegállapodás terhére, a keretmegállapodás megkötésétől számított 43. hónap végéig. A tényleges bérleti szerződések tartama 4 év.
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2017/06/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Jogalap
1.1. Tárgyalásos eljárás indokolása
Az eljárás a Kbt.85.§(2)bekezdés c) pontja alapján indult. A szerződés összetettségével, lehetséges jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
1.2. Keretmegállapodás indokolása
Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul a Kbt.105.§(1)bekezdés a)pontja szerint. A keretmegállapodás időtartamának részletes indokolását lásd a dokumentáció I.4. pontjában.
2. Részvételi jelentkezések felbontása
A részvételi jelentkezések bontásának időpontja 2017.05.19. 10:00, helyszíne 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. II/3. tárgyaló.
A részvételi jelentkezések felbontását a jelentkezési határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.
A részvételi jelentkezések felbontásánál csak a Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.
3.Értékelés
Az értékelés a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint történik.Az 1.,3.,5.,6. és 7. értékelési szempont esetében az Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A 2. és 4.értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás szerint történik az értékelés.
A 6. és 7.értékelési szempontok vonatkozásában a Kbt.77.§(1) bek. alapján az ajánlatkérő által meghatározott max. értékek feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az értékek átváltása esetén figyelemmel kell lenni a részvételi felhívás VI.3) További információk 5. pontjában foglalt átváltási szabályra.
A 2.értékelési szempont vonatkozásában a Kbt.77.§(1) bek. alapján az ajánlatkérő által meghatározott min. érték alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményez.
Az értékelés során alkalmazott képleteket, valamint az értékelési módszerek részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
A fenti módszere módszerek alkalmazásával a részszempontra vonatkozóan kapott pontszám megszorzásra kerül az adott súlyszámmal, amely kiadja az adott részszempontra vonatkozó pontszámot. Az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít. Az egyes részszempontonkénti súlyozott pontszámok összeadásra kerülnek.Az az ajánlat az ár-érték arány szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
A pontszámok alsó és felső határa: 1-100.
Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a dokumentáció I.5. pontja tartalmazza.
4. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában 5.000.000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtását fogja előírni.
5. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az eljárás ajánlattételi szakaszában nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, vagy a részvételi szakaszban a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést.
Ajánlatkérő a műszaki és pénzügyi alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai
dr. Gally Eszter, lajstromszám: OO422
7. Részajánlattétel kizártsága
A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 86.§ (3) bekezdése alapján nem korlátozza a részvételre jelentkezők számát.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák