Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.04.20.
Iktatószám: 4305/2016
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Óbudai Egyetem
Teljesítés helye: Óbudai Egyetem, Kandó Kollégium 1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÖZTI Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01335
Postai cím: Bécsi út 96/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Páll-Ferenczi Erzsébet
Telefon: +36 16665673
E-mail: ferenczi.erzsebet@gmi.uni-obuda.hu
Fax: +36 16665631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-obuda.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71321000-4
45120000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Óbudai Egyetem, Kandó Kollégium
1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Óbudai Egyetem Kandó Kollégium 1034 Budapest, Bécsi út 104-108. szám alatt található épületének rekonstrukciójához kapcsolódó tervezői feladatok:
- Építész vázlattervek és szakági koncepciók elkészítése műszakilag indokolt számban, de legalább két változatban
- a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése (tervek, műszaki leírás, mindenkori hatályos jogszabályok szerinti árazott és árazatlan költségvetés, kivitelezői közbeszerzési eljárásban kiadható műszaki leírás)
- a szükséges hatósági és közmű engedélyek beszerezése,
- a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 47
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25730 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2015/11/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZTI Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lublói u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: kozti@kozti.hu
Telefon: +36 14872600
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14872609
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71321000-4
45120000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Óbudai Egyetem, Kandó Kollégium
1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Óbudai Egyetem Kandó Kollégium 1034 Budapest, Bécsi út 104-108. szám alatt található épületének rekonstrukciójához kapcsolódó tervezői feladatok:
- Építész vázlattervek és szakági koncepciók elkészítése műszakilag indokolt számban, de legalább két változatban
- a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése (tervek, műszaki leírás, mindenkori hatályos jogszabályok szerinti árazott és árazatlan költségvetés, kivitelezői közbeszerzési eljárásban kiadható műszaki leírás)
- a szükséges hatósági és közmű engedélyek beszerezése,
- a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/04/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45800000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZTI Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lublói u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: kozti@kozti.hu
Telefon: +36 14872600
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14872609
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. A Megrendelő a Szerződés aláírásával megrendeli a Tervezőtől, hogy részére az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium 1034 Budapest, Bécsi út 104/A. szám alatt található épületének rekonstrukciójához kapcsolódó két ütemben megvalósuló kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás kiviteli tervdokumentációját mindkét ütemre kiterjedően (tervek, műszaki leírás, mindenkori hatályos jogszabályok szerinti árazott és árazatlan költségvetés, kivitelezői közbeszerzési eljárásban kiadható műszaki leírás) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének és a 191/2009. (IX.15) Korm. rendeletnek megfelelően elkészítse, a tervdokumentációkat átadja, a szükséges hatósági engedélyeket, állásfoglalásokat Megrendelő nevében eljárva beszerezze, valamint a kiviteli tervek megvalósulása első üteme kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködjön, amely megrendelést a Tervező a jelen Szerződés aláírásával elfogadja. Tervező köteles a terveket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) előírásainak megfelelően elkészíteni. Tervező feladata, hogy a megvalósítás első üteméhez tartozó kiviteli terveket és árazott valamint árazatlan költségvetéseket úgy készítse el, hogy az első ütem műszaki tartalmának bekerülési értéke nem haladhatja meg az 1.200.000.000,- Ft + ÁFA összeget.
3.
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
3.6. Tervező jelen Szerződés teljesítése során az alábbi határidőket köteles megtartani:
Feladat: Kiviteli tervdokumentáció (tervek, leírások, árazatlan költségvetési kiírások, árazott költségvetési kiírások) két ütemben történő megvalósításhoz megfelelő elkészítése és a Megrendelőnek történő átadása, amely megfelel a közbeszerzési eljárásban kiadható 322/2015 Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti műszaki leírásnak
Határidő: 2016. április 01
Nyomtatott példányok száma: véleményezésre 4 példány, jóváhagyásra 4 példány
Elektronikus példányszám (CD, DVD nem szerkeszthető formátumban): 5 db
A jelen pont szerinti határidők megtartottnak tekintendők, ha Tervező ezen időpontokig a tervdokumentációkat megrendelői véleményezésre átadja.
3.8. Tervező 5 ütemben köteles teljesíteni a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit.
3.8.3. Harmadik ütemben Tervező köteles 2016. április 01. napjáig a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint összeállított olyan kiviteli tervdokumentációt átadni Megrendelőnek véleményezésre, amely alkalmas a kiviteli tervek két ütemben való megvalósítására a jelen szerződésben rögzítettek szerint. Megrendelő az átadott terveket 3 munkanapon belül írásban észrevételezi. Tervező a Megrendelő által kért javításokat 5 munkanapon belül köteles átvezetni, és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint összeállított kiviteli tervdokumentációt újra átadni Megrendelőnek. Megrendelő írásbeli elfogadása a teljesítésigazolásának mellékletét képezi. Tervező a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kíséretében nyújthatja be számláját.
3.8.4. Negyedik ütemben a kiviteli tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 3 munkanapon belül az esetlegesen szükségessé váló valamennyi hatósági és közmű engedély iránt a kérelmet az illetékes szervezethez benyújtja.
3.8.5. Ötödik ütemben Tervező - szükség szerint - a kiviteli tervek megvalósulása első üteme kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban működik közre.
4.
TERVEZÉSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1. Megrendelő a Tervező által a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott Szolgáltatásokért Díjat köteles fizetni az 4.5. pontban részletezettek szerint. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítésére mindösszesen 45.800.000,- Ft+ Áfa Díjban állapodnak meg. A Díj átalánydíj.
4.5 Megrendelő előleget nem fizet. Tervező a teljesítésének elismerését követően a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján 1 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult. Megrendelő az előírásoknak megfelelően kiállított számlát a benyújtást követően a Kbt. 130. §, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint köteles kiegyenlíteni banki átutalással. Tervező számláit az alábbiak szerint állíthatja ki:
4.5.1. a részszámlát 44.800.000,- Ft + ÁFA összegről a szerződés - jelen szerződés módosítás - 3.8.3. pontjában rögzített feladatok Megrendelő általi írásbeli elfogadását és a teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően.
4.5.2. a végszámlát 1.000.000,- Ft + ÁFA összegről a szerződés - jelen szerződés módosítás - 3.8.5. pontjában rögzítetteknek megfelelően a kiviteli tervek megvalósulása első üteme kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes kivitelezővel megkötött szerződés aláírását követően. Amennyiben ezen szerződés aláírására bármely okból nem kerül sor 2017. március 31. napjáig, akkor Tervező a végszámlát 2017. március 31. napját követően bármikor jogosult kiállítani.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek rögzítik, hogy Tervező a tervezési szerződés 3.8.2. pontja alapján átadta a szerződés szerint összeállított kiviteli tervdokumentációt, valamint az árazott költségvetést Megrendelőnek. Megrendelő az átadott kiviteli tervek és árazott költségvetés megismerése után arra a következtetésre jutott, hogy a jelenleg rendelkezésére álló fedezet nem elegendő a kiviteli tervek szerinti munkák megvalósítására, mivel az árazott költségvetés végösszege jelentősen meghaladja a rendelkezésére álló fedezetet. Megrendelő kísérletet tett további támogatási források bevonására a kiviteli tervek eredeti ütem szerinti megvalósítása érekében, azonban a rendelkezésre álló fedezet mellé új forrást nem sikerült bevonnia. Mindezekre tekintettel Megrendelő arra az elhatározásra jutott, hogy a kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalmat két ütemben kívánja megvalósítani. Az első ütemben olyan műszaki tartalom valósulna meg, amelyhez szükséges fedezet jelenleg is Megrendelő rendelkezésére áll. Tervező feladata így az ezen ütemezéshez illeszkedő kiviteli tervdokumentáció és árazott költségvetés elkészítése akként, hogy az első ütem műszaki tartalmának bekerülési értéke nem haladhatja meg a Megrendelő rendelkezésére álló fedezet értékét.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 45800000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/04/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben