Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53
Beszerzés tárgya: Nyílt Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.05.08.
Iktatószám: 6506/2013
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: NSK mindenkori vagyonkezelésében, üzemeltetésében álló ingatlanok. A jelenlegi ingatlanok listája az alábbi: Balatonfűzfő Uszoda út. 1 Budapest II. Árpád fejedelem útja 8. Budapest II. Marczibányi tér 16. Budapest IV. Megyeri út 11-13 Budapest IV. Szilágyi u. 30. Budapest X. Fehér út 9. Budapest X. Kőér utca 1/b Budapest X. Vajda Péter u 48. Budapest XI. Magyar tudósok körútja 7. Budapest XII. Jánoshegyi út, hrsz. 010503/9 Budapest XIII. Margitsziget, hrsz. 23801, 23800/7 Budapest XIV. Istvánmezei út 3-5. Dunavarsány külterület, hrsz. 050/4 Galyatető Vasas út 14. Mátraháza Kékesi út 21. Ráckeve Kossuth L. u. 92. Révfülöp Halász u. 51-53. Szeged Alsóvárosi feketeföldek 158. Tata Baji u. 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Böjtös-Bau Kft.;SWIETELSKY Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Istvánmezei út 3-5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Práth-Lévai Erzsébet
Telefon: +36 14714298
E-mail: elevai@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Sport
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
NSK vagyonkezelésében, üzemeltetésében álló ingatlanokhoz kapcsolódó építészeti és egyéb szakági beruházási, felújítási és karbantartási munkák
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
NSK mindenkori vagyonkezelésében, üzemeltetésében álló ingatlanok. A jelenlegi ingatlanok listája az alábbi:
Balatonfűzfő Uszoda út. 1
Budapest II. Árpád fejedelem útja 8.
Budapest II. Marczibányi tér 16.
Budapest IV. Megyeri út 11-13
Budapest IV. Szilágyi u. 30.
Budapest X. Fehér út 9.
Budapest X. Kőér utca 1/b
Budapest X. Vajda Péter u 48.
Budapest XI. Magyar tudósok körútja 7.
Budapest XII. Jánoshegyi út, hrsz. 010503/9
Budapest XIII. Margitsziget, hrsz. 23801, 23800/7
Budapest XIV. Istvánmezei út 3-5.
Dunavarsány külterület, hrsz. 050/4
Galyatető Vasas út 14.
Mátraháza Kékesi út 21.
Ráckeve Kossuth L. u. 92.
Révfülöp Halász u. 51-53.
Szeged Alsóvárosi feketeföldek 158.
Tata Baji u. 21.
NUTS-kód: HU101, HU102, HU212, HU213, HU312, HU333
II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A keretmegállapodás időtartama, 12 hónap alatt az NSK vagyonkezelésében lévő építményekkel, épületekkel kapcsolatban igény szerint felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése nettó 1.000.000.000 HUF keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a munkák értéke szerinti bontásban lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt az alábbiak szerint:
1. rész: 1 Ft – 20.000.000,-Ft egyedi becsült értékű munkálatok (tervezett: 6 db építési beruházás + 50%)
becsült érték összesen: 100.000.000,-FT
2. rész: 20.000.001,-Ft – 200.000.000,-Ft egyedi becsült értékű munkálatok (tervezett: 6 db építési beruházás)
becsült érték összesen: 900.000.000,-Ft
Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében a Kbt. 109. § (5) bekezdése alapján 300.000.000.- Ft-ra kötelezettséget vállal közbeszerzés megvalósítására. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy műemlékvédelem alatt álló épületeket is érinthet az építési beruházás.
Becsült érték áfa nélkül: 1.000.000.000 Pénznem: HUF
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 1.000.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor
x Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Kötelezőn túli jótállás (12 hó kötelező + legfeljebb 24 hónap vállalt) …. hó 1
Ajánlati ár (rezsióradíj nettó HUF/óra) 2.1. segéd- és betanított munkás (rezsióradíj nettó HUF/óra; súlysz:4) 2.2. szakipari munkás (rezsióradíj nettó HUF/óra; súlysz:5) 9
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18293 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/11/26 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: I. keretmegállapodás
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/04/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Böjtös-Bau Kft.
Postai cím: Irinyi J. u. 40. A. lház I. em. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Telefon: +36 56513155
E-mail: bojtosbau@t-online.hu
Fax: +36 56513157
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 100.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 100.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ÉPKAR Zrt. (név) 1112 Budapest, Németvölgyi út 46. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

PVV-BITECH Kft. (név) 1033 Budapest, Laktanya u. 2. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

SWIETELSKY Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. emelet (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Weiser Károly egyéni vállalkozó (név) 1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Jánosik és Társai Kft. (név) 1145 Budapest, Szugló u. 61.-63. V/3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Böjtös-Bau Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 40. A. lház I. em. 5. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

A&M Haustechnik GMBH (név) 93164 LAABER, OSTRPEUBEN STR. 7. (cím)
Németország (székhely szerinti ország)

Prím Építő Kft. (név) 1083 Budapest, Illés u. 17. fsz. 2. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

VERAVA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1182 Budapest, Esze Tamás u. 68/A. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

BALAGE Bt. (név) 1162 Budapest, Segesvár u. 5 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

STRABAG Property and Facilitiy Services Zrt. (név) 1095 Budapest, Máriássy u. 7. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: II. keretmegállapodás
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/04/15 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postai cím: Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Telefon: +36 18896309
E-mail: keszei.imre@sweitelsky.hu
Fax: +36 18896350
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 900.000.000. Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 900.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ÉPKAR Zrt. (név) 1112 Budapest, Németvölgyi út 46 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

SWIETELSKY Magyarország Kft (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. emelet (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Weiser Károly egyéni vállalkozó (név) 1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Prím Építő Kft. (név) 1083 Budapest, Illés u. 17. fsz. 2. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Jánosik és Társai Kft. (név) 1145 Budapest, Szugló u. 61.-63. V/3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

A&M Haustechnik GMBH (név) 93164 LAABER, OSTRPEUBEN STR. 7. (cím)
Németország (székhely szerinti ország)

Böjtös-Bau Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 40. A. lház I. em. 5. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

VERAVA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1182 Budapest, Esze Tamás u. 68/A. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

E-OS Innovatív Zrt. és COORDINATOR Zrt. (név) 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6. és 7630 Pécs, Tüskésréti u. 5. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

VORTEX ÉPÍTŐ ÉPÍTŐIPARI ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT. (név) 1116 Budapest, Építész u. 8.-12. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

STRABAG Property and Facilitiy Services Zrt. (név) 1095 Budapest, Máriássy u. 7. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.3) Egyéb információk:
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/02 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------