Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/81
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.07.18.
Iktatószám:8149/2016
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:9026 Győr Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.08.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07064
Postai cím: Egyetem tér tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.mkbt.eu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Gyurcsik Nóra
Telefon: +36 17930640
E-mail: drgyurcsik@mkbt.eu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkbt.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Gyurcsik Nóra
Telefon: +36 17930640
E-mail: drgyurcsik@mkbt.eu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkbt.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében létrejövő projektjében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés” tárgyban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében létrejövő projektjében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés” tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében létrejövő projektjében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés” tárgyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214400-4
További tárgyak:45233228-3
45233223-8
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Széchenyi István Egyetemhez kapcsolódó infrastruktúra és programtámogató fejlesztések (járműipari innovációs programokat megalapozó fejlesztések és a Széchenyi István Egyetemmel együttműködő vállalatok fejlesztési igényeinek kielégítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések és ezek előkészítése) szerződésszám: ED_15-1-2015-0012 című projekt keretében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés tárgya:
A területen meglévő épületek/építmények bontása, 3 Innovációs épület építése, a hozzátartozó infrastruktúra létrehozása, az alábbiak szerint:
Menedzsment Campus Épület
Feladat: Komplett kivitelezés és kiviteli tervkészítés engedélyes tervdokumentáció alapján.
Hasznos (nettó) alapterület: 2514,10 m2
Szintszám: 4 szint
Funkció: Iroda, Oktatás-kutatás, Vendéglátás
Az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, az befoglaló mérete kb. 17*52 m, alapozása kútalapozás talpgerendaráccsal. A kivitelezési munka magában foglalja az épület teljes épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, a zöldfelületek és burkolt területek/parkolók kialakítását.
Csomagolás Vizsgáló Labor
Feladat: Komplett kivitelezés és kiviteli tervkészítés engedélyes tervdokumentáció alapján.
Hasznos (nettó) alapterület: 759,24 m2
Szintszám: 2 szint
Funkció: Iroda, Kutatás, Üzemi
Az épület tartószerkezete előre gyártott vasbetonváz, a pillérek alapozása előre gyártott vasbeton kehelynyak monolit vasbeton alaplemezzel és kútalapozással kialakított alábetonozással. A kivitelezési munka magában foglalja az épület általános és technológiához/eszközökhöz kapcsolódó épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, a zöldfelületek és burkolt területek/parkolók kialakítását.
Fékpad Épület
Feladat: Komplett kivitelezés és kiviteli tervkészítés engedélyes tervdokumentáció alapján.
Hasznos (nettó) alapterület: 1463,52 m2
Szintszám: 3 szint
Funkció: Iroda, Kutatás, Üzemi
Az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, az befoglaló mérete kb. 18,20*30,30 m, alapozása kútalapozás talpgerendaráccsal. A kivitelezési munka magában foglalja az épület általános és technológiához/eszközökhöz kapcsolódó épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, a zöldfelületek és burkolt területek/parkolók kialakítását.
Az Innovációs Épületek kiszolgálásához a meglévő úthálózat átalakítása:
Az útpálya átépítése, illetve építése szükséges a Belső égésű motorok Tanszék és a szomszédos Laborépület mellett a T-COM épületig, majd amellett tovább haladva a Posta és az Inno-Share könyvtár épületig.
Ezen kívül elektromos töltőállomás kerül kialakításra a Posta épület déli homlokzata előtt 3,00x4,75 m-es helyekkel.
Továbbá a technológiát kiszolgáló közművek fejlesztése történik, trafó elhelyezésére is sor kerül.
Épületek bontása:
A kivitelezési területen található épületek bontandók. A csomagolás labor épülete csak abban az esetben bontható el, amennyiben a labor át tud költözni az új csomagolás labor épületbe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlattevő személyi állományának képzettsége és tapasztalata  20
2 A munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempont, ezen belül tervezési szolgáltatás és ezzel összefüggésben a kivitelezés teljesítésére vonatkozó módszer bemutatása, szakmai kidolgozottsága  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Kivit. 40, Tervez.10
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmailag nem ésszerű, a bontási és építési munkák az építési területen belül (az egyetem területén belül) szorosan egymásra épülnek, az organizációs feladatok (egyetemi működés alatt kell megvalósítani),határidők csak egy kivitelező esetén valósíthatóak meg. A II.2.6. pont kitöltése csak a hirdetmény feladása érdekében történt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 67. § (1) bek.ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (tov: „Kr.”) 8-9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10-11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
További feltét.:
322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)]
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó ((közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) és (10) bekezdésére is. A (6) bekezdés alkalmazása esetén a megfelelést igazoló dokumentumok elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban köteles feltünteti
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 1.500.000.000,- HUF értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében nem érte el 1 500 000 000 HUF-ot.
A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az európai egységes dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1-M/2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában a köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát (M/1.1.-M/1.4.). A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés! Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) min. 1 db 1 szerz. keretében teljesített, min. 1 500 000 000 Ft értékű közhasználatú épület teljes körű építése, felújítása, bővítése vagy rekonstrukciója tárgyú referenciával, mely tartalmazott min. 3 db épületet v. épületrészt, közműépítést és parkosítási feladatrészt, és/vagy kiviteli tervek készítését.
M2) min. 1 db egy szerz. keretében teljesített, min. 400 000 000 Ft értékű közhasználatú épület teljes körű építése, felújítása, bővítése v.rekonstrukciója tárgyú referenciával, mely tartalmazott min. 40 m2 labor helyiség kialakítását légtechnikai szereléssel, villanyszerelési és építészeti kiépítéssel, és a kivitelezés működő intézmény területén belül történt.
Mind az M1) mind az M2) referencia esetén Közhasznú építmény: a 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 9. pontja alapján.
M2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelk. az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:
M.2.1 min. 1 fő projektvezetővel, aki rendelk. felsőfokú műszaki végzetts,min.3 év magasépítési szakter.en szerzett felelős műszaki vezetői,és min.3év beruházás- lebonyolítói tevékenységben szerzett tap.
Végzetts: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tov::R.) sz.„MV-É” kateg. felelős műszaki vezetés jogosultság megszerzéséhez szüks., a R. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész D) pontjában meghat. végzettséggel, v. érv., a R. „MV-É” kateg. műszaki vezetői (v. a hatályos átsor. előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelk.
Szakmai gyakorlat: a R. szerinti „MV-É” kateg. műszaki vezetés jogosultság megszerzéséhez szüks., a R. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, v. érv., a R.szerinti „MV-É” kateg. műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy a hatályos átsor. előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelk.
M/2.2 legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
Végzetts.: a R. „MV-ÉG” kateg. felelős műszaki vezetés jogosultság megszerzéséhez szükséges, a R. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, v. érv., a R. szerinti „MV-ÉG” kateg. műszaki vezetői (v. a hatályos átsor. előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelk.
Szakmai gyak.: a R.szerinti „MV-ÉG” kateg. műszaki vezetés jogosultság megszerzéséhez szükséges, a R. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghat. gyakorlattal, v. érv., a R. szerinti „MV-ÉG” kategóriájú műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges (v. a hatályos átsor. előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelk.
M.2.3 legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelk.:
Végzetts.: a R. szerinti „MV-ÉV” kateg. felelős műszaki vezetés jogosultság megszerzéséhez szüks., a R. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, v. érvényes, a R. szerinti MV-ÉV” kateg. műszaki vezetői (vagy a hatályos átsor. előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelk.Szakmai gyak.: a R. szerinti „MV-ÉV” kateg. műszaki vezetés jogosultság megszerzéséhez szükséges, a R. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a R.szerinti „MV-ÉV” kateg. műszaki ellenőri jogosults. megszerzéséhez szükséges (v. a hatályos átsor. előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelk. M.2.4 legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelk.: Végz.: a R. szerinti „É” kateg. felelős építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a R. 1. mell. I. Tervezés 2. Rész E) pontban meghat. végzettséggel, v. érv., a R.szerinti „É” kategóriájú felelős építészeti tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelk. Szakmai gyakorlat: a R. szerinti „É” kateg. felelős építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez szüks., (vagy a hatályos átsor. előtti, egyenértékű) jogosultsággal rendelk. 1 szakember több pozícióba is megjelölhető, ha az adott szakember megfelel vmennyi előírt követelm.nek. Ajánlatkérő az előírt képzettséggel egyenértékűt elfogad.Kbt. 65. § (6) bek. alkalmazandó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
- a díj megfizetése a Kbt. 135. § (1) - (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2), valamint a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §-ai szerint, a szerződésben részletesen meghatározottak szerint.
- az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
- a szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú
- ajánlatkérő tartalékkeretet ír elő legfeljebb az egyedi szerződés ellenértékének 1 %-a mértékben.
Jótállás mértéke: 60 hónap az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számítva
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. 1061 Budapest Andrássy út 17. II. em 10.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az 1. és 2. részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a 3. és 4. részszempont vonatkozásában közvetlen pontkiosztás a dokumentációban előírtak szerint.
A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
3. A III.1.2) P/1-P/2. és III.1.3) M/1-M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
5. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
7. A jelen felhívásban előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
8. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
9. Ajánlatkérő a jelen eljárásban a Kbt. 53. § (5)-(6)-ot alkalmazhatja.
10. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
11. Felelősségbiztosítás kérdése az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
12. Ajánlatkérő jelzi, hogy a kivitelezés folyamán történik a beépítendő K+F eszközök részbeni szállítása, beépítése. A kivitelező köteles lehetővé tenni az eszközök beépítését, adott esetben egyes munkarészek időbeni ütemezését az Ajánlatkérővel egyeztetni, a beépített eszközök állagvédelmét, őrzését biztosítani. Tekintettel arra, hogy a beépítendő K+F eszközök kapcsán is közbeszerzési eljárás van folyamatban, további részleteket, információt várhatóan a munkaterület átadáskor, illetve szerződéskötéskor tud adni Ajánlatkérő.
13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.figyelembe véve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek.-t
14. Ajánlatkérő a szerződés szerinti kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján, valamint az adózásról szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseire figyelemmel teljesíti. Amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe a teljesítéshez, a Kbt. 135. § (3) érvényesül.
15. Irányadó jog és idő: A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő, magyar jog szabályai szerint.
16. Ajánlati kötöttség esetén a két hónap 60 napnak felel meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/07/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák