Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2011/42
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2011.04.11.
Iktatószám:8230/2011
CPV Kód:71248000-8;71242000-6;71510000-6;71250000-5;71311000-1;71311300-4;71318000-0;71541000-2;79994000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Teljesítés helye: magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Z.I.B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;Z.I.B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;Z.I.B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet )
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési ifrastruktúra
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
tájékoztató az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Közbeszerzési osztály
Telefon: 436-8416
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: 436-8560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
xKözjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x
Egyéb (nevezze meg): közlekedési ifrastruktúra
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást?
nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Megbízási szerződés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tárgyában II.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória száma 12
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik, egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?
A teljesítés helye magyarország, Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Megbízási szerződés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tárgyában, az alábbi részekben és mennyiségekben:
1. számú rész Megbízási szerződés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tárgyában a amegjelölt autópálya és gyorsforgalmi nyomvonalszakaszokra vonatkozóan
Kódsz.:
K004 25 Püspökladány ek. A 4.sz. és 42. sz. között
K250 03 F.ab. Eger útvonal fejlesztése (távlati M25)
K008 04 8. sz. főút Várpalota - Veszprém (11,5 t)
K008 14 8. sz főút Székesfehérvár nyugati elker
K008 15 8. sz. főút Várpalota-Veszprém II. ütem
K008 16 8. sz. főút Várpalota-Veszprém I. ütem
K008 22 8. sz. főút Márkó-Ajka I. ütem
Főbb becsült mennyiség összességében: 1000 db ingatlan+50%
2. számú rész Megbízási szerződés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tárgyában a megjelölt országos közút nyomvonalszakaszokra vonatkozóan
Kódsz
K076 08 76. sz. főút 74,6-82,0 11,5 t burkerős.
K083 03 83. sz. főút 32,82-70,20 km sz 11,5 t burk.
K086 15 86. sz. főút Nádasd elkerülő szakasz
K745 01 Kétvölgy Felsőszölnök ök út előkészít
K008 05 8. sz. főút Várpalota dél elkerülés
K013 03 13 sz. főút 3+720-28+862 kmsz rekon.
K081 09 81 és 13 sz főutak csomópontjának átépí
K082 03 82 sz. főút átkötése a 8. sz. főútra
K006 17 61. Somogy megye 11,5 t (244,6-258,6)
K067 02 67. sz f.Somogyaszaló, Mernye ek.
K067 03 67. sz. főút 11,5 to 46-77,7 km között
K076 04 76 sz. f. Fenékpuszta elker. Út (Zala)
K631 01 Simontornya - Pálfa
K001 05 Herceghalom 1-1101 J út kcsp építése
K003 09 Gödöllő déli tehermentesítő D1, a 3 sz 3
K003 11 Bag 3-3105 j út kcsp építése
K004 21 4 sz. f 69,6-76,8 négynyomúsítás II
K021 02 21 sz. főút négysáv. 2 szak. (2,0-15,0)
K021 08 21. sz. főút négynyomúsítása 17-48 km sz
K033 02 33 sz. főút 0+0-33+0 11,5 t tervezés
K037 02 37 sz. f 11,5 t burkerős. Gesztely-38 sz
K051 05 51 sz. főút Sükösd-Érsekcsanád elkerülő
K051 06 Solt elkerülő Délnyugati ágának tanulmány
K055 01 55 sz. főút Tataháza-Baja burkolaterős.
K055 02 55 sz főút Kelebia-Tataháza burkolat er.
K033 01 33 sz. f JNSZ 1,5 t burk, Heves m
K041 07 41-4101 j utak körforgalmi csp építés
K041 08 41-4103 j utak körforgalmi csp építés
K032 03 32. sz. főút 9+332 kmsz-ben színtbeni vasúti kereszteződés ív korrekció
és burk. erősítés
K002 01 2 sz. főút 11,5 t burkolat megerősítés
K086 13 86 sz. főút GYMS megyehatár - Csorna közötti szakasz 1. szakasz
K086 04 86 sz. főút 57+100 - 62+500 kmsz Egyházasrádócz elkerülő
K086 05 86 sz. főút 62+500 - 77+800 kmsz újnyomvonal + 11,5 t burkolat
megerősítés
K086 10 86 sz. főút Szeleste-Vas megye határ 1. szakasz
K086 11 86 sz. főút Szeleste-Vas megye határ 2. szakasz
K086 20 86 sz. főút Szeleste-Csorna
Főbb becsült mennyiség összességében: 3600 db ingatlan+ 50%
3. számú rész Megbízási szerződés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tárgyában a megjelölt vasút nyomvonal szakaszokra vonatkozóan
Kódsz
VI20 13 Békéscsaba állomás pályaépítés
V100 15 Szajol-Kisújszállás pálya kivitelezés
VI00 30 Kisújszállás-Püspökladány pálya kivitele
V002 02-V002 03 Bp Nyugati Pu - Esztergom vasútvonal
V002 04 Pilisvörösvár/kiz-Piliscsaba/bez/rekons.
V002 07 Északi Duna híd-Pilisvörösvár vá. rekon.
Főbb becsült mennyiség összességében: 1000 db ingatlan+ 50%
Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást. Fenti mennyiségek a felhívás feladásának napján előrelátható mennyiséget fedik le.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71248000-8
További tárgyak:71242000-6
71510000-6
71250000-5
71311000-1
71311300-4
71318000-0
71541000-2
79994000-8
II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 660.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalamzásának indoklása: a D. mellékletet kérjük kitölteni
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tevékenység megbízási díja (nettó Ft/ingatlan)95
Nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tevékenység megbízási díja (nettó Ft/ingatlan)5
IV.2.2) Sor került-e elektronikus árverésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010
/S 254
- 391059
2010/12/30 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(év/hó/nap)
 
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése Megbízási szerződés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tárgyában, a megjelölt autópálya és gyorsforgalmi nyomvonalszakaszokra vonatkozóan
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2011/03/30 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z.I.B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Keleti Károly u. 26.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 220000000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 220000000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2
Megnevezése Megbízási szerződés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tárgyában a megjelölt vasút nyomvonal szakaszokra vonatkozóan
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2011/03/30 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z.I.B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Keleti Károly u. 26
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 220.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 220.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 3
Megnevezése Megbízási szerződés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által nyomvonalas közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges terület előkészítési - régészeti, tervezési, lőszermentesítési, területszerzési, hatósági kapcsolattartási, lakossági kapcsolattartási és tájékoztatási - feladatok elvégzésének műszaki, gazdasági és az adott terület szakmai szabályai figyelembevételével történő koordinálása, bonyolítása, irányítása, felügyelete tárgyában a megjelölt országos közút nyomvonalszakaszokra vonatkozóan
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2011/03/30 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z.I.B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Keleti Károly u. 26.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 220000000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 220.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen programmal kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: KÖZOP, ERFA, ROP, TENT-E
VI.2)
További információk (adott esetben)
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 323.§
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/04/05 (év/hó/nap)

C. MELLÉKLET
A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK
Kategória száma1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9
27
Egyéb szolgáltatások8 9
1 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési tevékenységet.
7 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D. MELLÉKLET
tájékoztató az eljárás eredményéről
hirdetmény NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS alkalmazásának INDOKLÁSA
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása indokának összhangban kell állnia az irányelv vonatkozó cikkeivel.
(Jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)
a) Érvénytelen vagy elfogadhatatlan ajánlatok érkeztek:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
b)
Az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő, az irányelvben meghatározott feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
c) Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt
– műszaki-technikai,
– művészeti vagy
–kizárólagos jogok védelme.
d)
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
e)
Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás / szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a nyertes pályázók egyikének
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
i) Kivételesen kedvező feltételekkel történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében
j)
A nyílt vagy meghívásos eljárás, vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, akik megfeleltek az alkalmassági követelményeknek.