Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/42
Beszerzés tárgya: Építési beruházás; Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2006.04.10.
Iktatószám: 8251/2006
CPV Kód: 45.23.32.52-0; 45.23.24.52-5; 45.23.32.20-7; 45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5; 45.23.32.52-0; 45.23.24.52-5; 45.23.32.20-7; 45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5; 45.23.32.52-0; 45.23.24.52-5; 45.23.32.20-7; 45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5; 45.23.32.52-0; 45.23.24.52-5; 45.23.32.20-7; 45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi közigazgatási területén lévő helyi utak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2006.05.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####42-B2.rtf#### 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ajánlati/részvételi felhívása (8251/2006)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Alsónémedi Nagyközség Polgármesteri Hivatala
dr. György Balázs polgármester
Telefon: 29/337-362
Fax: 29/537-221
E-mail: alsonemedi@monornet.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. I) mellékletet: –

A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A TOVÁBBI IRATOK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. II) mellékletet: –

AZ AJÁNLATOKAT VAGY RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. III) mellékletet: –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐ(K) NEVÉBEN FOLYTATJA LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Alsónémedi nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának]
a) Építési beruházás: X
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: X
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: –
A teljesítés helye: Alsónémedi közigazgatási területén lévő helyi utak
NUTS-kód: HU 102
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
c) Szolgáltatás: –
Szolgáltatási kategória: –
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: –
Keretmegállapodás megkötése: –

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel: –
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel: –
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma:
 vagy (adott esetben) maximális létszáma: 
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): –
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): –

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés keretében Alsónémedi belterületén a felhívásban meghatározott utcák/útszakaszok szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz-elvezetésének, vagy burkolt szikkasztó árkoknak kiépítése. Ehhez elvégzendő az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetés lefolytatása, építési engedélyek megfelelő kivitelezése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
45.23.32.52-0
További tárgy(ak): 
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): –
egy részre: –
egy vagy több részre: –
valamennyi részre: X

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben): 
El kell készíteni az alábbi utcák/útszakaszok építési feladatainak (részletek a dokumentációban szerepelnek) engedélyezési terveit, meg kell szerezni az építéshez szükséges engedélyeket, el kell készíteni a kiviteli terveket, s az építési engedély szerint meg kell valósítani a kivitelezést. A kivitelezés mennyiségei erre tekintettel csak közleítő értékek.
A kivitelezés főbb közelítő műszaki mennyiségei:
01. rész: Széchenyi u. (kb. 474 fm)
– útburkolat szélessége: 6 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 2844 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 15 cm Ckt., 10 cm homokos kavics
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottkőből készült padkával, burkolt vízelvezető árokkal, a meglévő közművek szükség szerinti beépítésével, ill. kiváltásával kell megépíteni. A meglévő kapubehajtók bontását és újjáépítését el kell végezni, ha vízelvezető árkok épülnek.
02. rész: Liliom, Orgona (Arany–Árpád u. közötti szakasz), Temető, Nefelejcs, Kápolna u. (összesen kb. 3055 fm)
– útburkolat szélessége: 5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 15 275 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 5 cm 0/20 zúzottkő, 20 cm 0/55 zúzottkő
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottkőből készült padkával, burkolt vízelvezető, vagy szikkasztó árokkal, a meglévő közművek szükség szerinti beépítésével, ill. kiváltásával kell megépíteni. A meglévő kapubehajtók bontását és újjáépítését el kell végezni, ha vízelvezető árkok épülnek.
03. rész: Alsóerdősor, Határ u. (összesen kb. 990 fm)
– útburkolat szélessége: 5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 4950 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 5 cm 0/20 zúzottkő-kiegyenlítés, meglévő útalap.
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottkőből készült padkával, burkolt vízelvezető, vagy szikkasztó árokkal, a meglévő közművek szükség szerinti beépítésével, ill. kiváltásával kell megépíteni. A meglévő kapubehajtók bontását és újjáépítését el kell végezni, ha vízelvezető árkok épülnek.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen: –
Nem: –
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: –
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
 vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés: 2006/06/20 (év/hó/nap)
befejezés: 2006/10/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
1. Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelme esetén kötbért fizetni. Mértéke a bruttó szerződéses végösszeg 0,5%-a naponta, de maximum a szerződéses összeg 3%-a naponta, de összesen maximum 30%.
2. Meghúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka megrendelőnek fel nem róható okból való meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. Mértéke a bruttó szerződéses végösszeg 15%-a.
3. Ajánlati biztosíték: az ajánlattevő választása szerint teljesítheti vagy 4 000 000 Ft értékű készpénz befizetésével az ajánlatkérő bankszámlájára, vagy ilyen értékű bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, a dokumentációban részletezettek szerint.
4. Jótállás: az elkészült műre a befejezést követően minimum 1 év, maximum 5 év teljes körű jótállást kell vállalni.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Teljesítésigazolást követően egy részszámla benyújtására van lehetőség, mely maximum az ajánlati összeg 60%-a lehet. A végszámla (40%) benyújtására a teljesítésigazolást követően kerülhet sor. Az ajánlatkérő a számlákat a befogadását követő 30 napon belül átutalással egyenlít ki.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: –

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja és a (2) bekezdés hatálya alá tartozik. Nem lehet továbbá ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–c) pontjának hatálya alá tartozik. A Kbt. 60. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandóak a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre is.
Az ajánlattevő és az eljárásban 10% felett igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles a Kbt. 63. § (2)–(3), (5) bekezdésben foglaltak szerint igazolni, illetve nyilatkozni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontja és a (2) bekezdés hatálya alá.
A Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja igazolására az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napnál nem régebbi, legalább a cégmásolat adatait tartalmazó a Kbt. 63. § (2) bekezdés d) pontjában írt igazolást.
A Kbt. 60. § (4) bekezdésének fennállása esetén a Kbt. 66. § (2) bekezdés, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti szervezet közjegyző által hitelesített nyilatkozattal igazolja a Kbt. 63. § (6) bekezdése alapján, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó számláját vezető valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó 60 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
– számlaszám megnevezése,
– mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
– számláján 2004–2005. évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, ha igen mikor és milyen időtartamra.
A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját a 2003–2004. évekről csatolja az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó.
A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 2003., 2004., 2005. években a teljes forgalomról és a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a 2004–2005. években előfordult 30 napot meghaladó sorban állás bármelyik számláján. Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak önállóan kell megfelelniük e feltételnek.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha éves beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye 2003-ban, vagy 2004-ben negatív, és/vagy a saját tőke 2003-ban, vagy 2004-ben negatív. Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak önállóan kell megfelelniük e feltételnek.
2003., 2004. 2005. évben a vállalkozás teljes forgalma nem éri el évente a nettó 500 millió Ft-ot, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó forgalma nem éri el a nettó 300 millió Ft-ot évente. E feltételnek az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő az elmúlt 3 év (2003., 2004., 2005.) legjelentősebb befejezett – a közbeszerzés tárgyának megfelelő – építési beruházásainak ismertetése, a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, legalább az alábbi adatokkal: kezdés és befejezés ideje (év/hó/nap), teljesítés helye, ellenszolgáltatás összege, a szerződést kötő másik fél neve, címe, a kivitelezés tárgya, a kivitelezés mennyiségére utaló adat, annak megjelölése, hogy vállalkozói/generálkivitelezői, alvállalkozói, vagy konzorciális teljesítésről van szó. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan (saját tulajdon, bérelt, lízingelt stb.).
Azoknak a szakembereknek, vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetésével, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség, képzettség igazolására az ajánlattevő, illetve alvállalkozója csatolja a szakemberek szakmai önéletrajzát, a képzettséget, végzettséget igazoló okiratokat, és a felelős műszaki vezetői tevékenységet végző személy tekintetében a névjegyzékbe vételt tanúsító érvényes hatósági igazolást közjegyző által hitelesített formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 
2003., 2004. és 2005. években nem rendelkezik legalább kettő, egyenként nettó 100 millió Ft értékű útépítési – kivitelezési referenciával.
Nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség tekintetében legalább a következőkkel: 2 db kézi tömörítő eszközzel, 2 db padkahengerrel, 1 db acélköpenyes vibrohengerrel, 1 db aszfaltvágó géppel, 1 db gréderrel, 1 db finiserrel.
Nem tud a teljesítésbe bevonni 1 fő minimum, 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, „A” kategóriás felelős műszaki vezetőt, aki az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban áll és rendelkezik a jelen eljárásban meghirdetett munkák irányítására feljogosító 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelő felelős műszaki vezetői regisztrációs számmal.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlatot tevőknek), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük az előírt minimális alkalmassági követelményeknek.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?
Igen: –
Nem: X

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: –
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?
Igen: –
Nem: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt: X
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: –
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: –
Tárgyalásos: –
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen: –
Nem: –
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) További információk rovatban kell megadni.
A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: –
Gyorsított tárgyalásos: –
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: –
Versenypárbeszéd: –

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)
Létszám: 
vagy: minimum és (adott esetben) maximum 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: –

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: –
vagy:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: X
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni): X
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár (HUF)
55
2. kedvezőbb fizetési határidő a részszámla és a végszámla vonatkozásában ( + napokban) (0–180 nap között, a megajánlott napok számába a felhívásban jelzett 30 nap nem számít bele)
30
3. jótállási időtartama (év) (minimum 1 év – maximum 5 év)
10
4. késedelmi kötbér (minimuma a bruttó szerződéses végösszeg 0,5% – maximum a 3%-a naponta)
5
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Igen: –
Nem: –
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? 
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén:
Előzetes összesített tájékoztató: –
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Ajánlati/részvételi felhívás: –
vagy:
Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR): –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Egyéb korábbi közzététel: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje:
Dátum: 2006/05/29 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén:
Ár (számokkal): 100 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát az Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64400068-10602184-00000000 számú számlájára kell átutalni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2006/05/29 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: // (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS  DA DE ET EL EN FR IT LV
             
LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
   X           
Egyéb: –

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
//-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap(ok)ban: vagy napokban: 90
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2006/05/29 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín: Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2351 Alsónémedi, Fő út 58., nagy terem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: 
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: –

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: –

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: az ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. előírásainak megfelelően.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: a Kbt. által biztosított teljes körben.
VI.3.2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja: 2006/06/12, 10.00 óra.
Az ajánlatkérő az eredményhirdetésre jelen értesítéssel meghívja az ajánlattevőket, melynek helyszíne megegyezik a IV.3.8) pontban közölttel.
VI.3.3) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja: 2006/06/20, 10.00 óra.
VI.3.4) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum: // (év/hó/nap)
Időpont: –
Helyszín: –
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: –
VI.3.5) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: –
VI.3.6) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli): –
VI.3.7.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
Igen: X
Nem: –
VI.3.7.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: a dokumentáció személyesen az árának befizetését követően az erről szóló banki igazolás eredeti példányának bemutatása és másolati példányának leadása után az ajánlattételi határidő lejártáig az Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának műszaki irodájában, munkanapokon 9.00–12.00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő napján 9.00–10.00 óráig vehető át. A Kbt. 54. § (4) bekezdés szerinti átvételi mód esetén kérjük a kérelemben megjelölni a számlázási nevet, címet, a postacímet, melyre a dokumentációt kéri, továbbá kérjük csatolni a kérelem mellé a dokumentáció árának befizetését igazoló banki igazolást.
VI.3.8.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1, felső határa 100, mely minden részszempont esetén azonos.
VI.3.8.2) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.8.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: a legjobb tartalmi elem kapja a 100 pontot, a többi ajánlat ehhez viszonyítva, arányosítással kerül kiszámításra.
VI.3.9) A III.2.2) pont és a III.2.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
Igen: X
Nem: –
VI.3.10) Meg kell jelölni az ajánlatban:
a) Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?
Igen: X
Nem: –
b) A közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?
Igen: X
Nem: –
VI.3.11) Egyéb információk:
Az ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerinti felelősségbiztosítással, vagy annak legkésőbb a szerződés aláírása napjáig történő megkötésére irányuló kötelezettségvállaló nyilatkozattal.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető: az ajánlattevő választása szerint vagy 4 000 000 Ft értékű készpénz befizetésével, átutalásával az Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64400068-10602184-00000000 számú számlájára, vagy ilyen értékű bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, az ajánlatkérő mint jogosult javára szólóan. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló okiratot az ajánlathoz csatolni kell, melynek az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényben kell lennie. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő 10 napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról, a nyertes és az – esetlegesen – másodikként kihirdetett ajánlattevő kivételével. Esetükben a szerződés aláírását követő 10 napon belül történik meg az ajánlati biztosíték visszautalása, illetve felszabadítása. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Amennyiben az ajánlatkérő megnevez második legjobb ajánlattevőt, az ajánlatkérő a nyertes visszalépése esetén  a második legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 70. § (1) bekezdés, a Kbt. 71. § (1), (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
Az ajánlatkérő 2006/05/03-án 10.00 órakor helyszíni bejárást biztosít. Gyülekezés helye: Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, nagy terem.
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania 90 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban. Amennyiben a cégbejegyzésben változásbejegyzés van folyamatban, a változásbejegyzési iránti kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányát. Egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített másolatát kell csatolni. Csatolni kell továbbá a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatban.
Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati) kell benyújtani. A további formai követelményeket, műszaki leírást, részletes szerződési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlat összeállításával, benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A megvásárolt dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció árát az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (6) bekezdése szerinti esetet kivéve nem téríti vissza. A postai küldeményként feladott ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig meg kell érkeznie, késedelmes postai kézbesítésért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2006/04/06 (év/hó/nap)

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ száma: 001
MEGHATÁROZÁS: Széchenyi u. burkolat fejlesztése
1) A rész meghatározása: el kell készíteni a Széchenyi utca építési feladatainak (részletek a dokumentációban szerepelnek) engedélyezési terveit, meg kell szerezni az építéshez szükséges engedélyeket, el kell készíteni a kiviteli terveket, s az építési engedély szerint meg kell valósítani a kivitelezést.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
45.23.32.52-0
További tárgyak: 
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

3) Mennyiség vagy érték: Széchenyi u. hossza (kb. 474 fm)
– útburkolat szélessége: 6 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 2844 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 15 cm Ckt., 10 cm homokos kavics
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottkőből készült padkával, burkolt vízelvezető árokkal, a meglévő közművek szükség szerinti beépítésével, ill. kiváltásával kell megépíteni. A meglévő kapubehajtók bontását és újjáépítését el kell végezni, ha vízelvezető árkok épülnek.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés: 2006/06/20 (év/hó/nap)
befejezés: 2006/10/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről: további részletek a dokumentációban találhatók.

A RÉSZ száma: 002
MEGHATÁROZÁS: útalap nélküli utcák szilárd burkolattal történő ellátása
1) A rész meghatározása: el kell készíteni az alábbi utcák/útszakaszok építési feladatainak (részletek a dokumentációban szerepelnek) engedélyezési terveit, meg kell szerezni az építéshez szükséges engedélyeket, el kell készíteni a kiviteli terveket, s az építési engedély szerint meg kell valósítani a kivitelezést.
Liliom, Orgona (Arany–Árpád u. közötti szakasz), Temető, Nefelejcs, Kápolna u.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
45.23.32.52-0
További tárgyak: 
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

3) Mennyiség vagy érték: össz. hossz. kb. 3055 fm
– útburkolat szélessége: 5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 15 275 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 5 cm 0/20 zúzottkő, 20 cm 0/55 zúzottkő
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottkőből készült padkával, burkolt vízelvezető, vagy szikkasztó árokkal, a meglévő közművek szükség szerinti beépítésével, ill. kiváltásával kell megépíteni. A meglévő kapubehajtók bontását és újjáépítését el kell végezni, ha vízelvezető árkok épülnek.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés: 2006/06/20 (év/hó/nap)
befejezés: 2006/10/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről: további részletek a dokumentációban találhatók.

A RÉSZ száma: 003
MEGHATÁROZÁS: útalap nélküli utcák szilárd burkolattal történő ellátása
1) A rész meghatározása: el kell készíteni az alábbi utcák/útszakaszok építési feladatainak (részletek a dokumentációban szerepelnek) engedélyezési terveit, meg kell szerezni az építéshez szükséges engedélyeket, el kell készíteni a kiviteli terveket, s az építési engedély szerint meg kell valósítani a kivitelezést.
Alsóerdősor, Határ u.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
45.23.32.52-0
További tárgyak: 
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

3) Mennyiség vagy érték: össz. hossz. kb. 990 fm
– útburkolat szélessége: 5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 4950 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 5 cm 0/20 zúzottkő-kiegyenlítés, meglévő útalap.
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottkőből készült padkával, burkolt vízelvezető, vagy szikkasztó árokkal, a meglévő közművek szükség szerinti beépítésével, ill. kiváltásával kell megépíteni. A meglévő kapubehajtók bontását és újjáépítését el kell végezni, ha vízelvezető árkok épülnek.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés: 2006/06/20 (év/hó/nap)
befejezés: 2006/10/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről: további részletek a dokumentációban találhatók.