Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/100
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.08.31.
Iktatószám: 9592/2016
CPV Kód: 79930000-2
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Óbuda Építész Stúdió Kft.;Óbuda-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12374128
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A FINA 2017 évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményeinek tervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79930000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A FINA 2017 évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményeinek tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A tervezési feladat a 2017-ben megrendezésre kerülő vizes világbajnokság toronyugrás helyszíni létesítményeinek teljes körű tervezése. A tervezési helyszín a Batthyányi tértől északra eső első háztömb előtti terület a Duna egy részét is beleértve. A tervezési feladat a helyszínből adódó mobil és végleges elemek megtervezésére egyaránt kiterjed: az Alsó rakpart szélesítése, platform, ugrótorony, öltözők és egyéb kiszolgáló helyiségek biztosítása és a rendezvényt kiszolgáló ideiglenes létesítmények elhelyezése. A feladat magában foglalja a tervezői művezetést is a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/03/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 087 - 153365

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A FINA 2017 évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményeinek tervezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Óbuda Építész Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Óbuda-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 118500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás időpontja:2016.07.21. Bp.Főváros Kormányhivatala V.ker. Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya és a közreműködő szakhatóságok az eredeti tervezési program szerint nem támogatták a tervezett beruházás megvalósítását,annak a világörökség részét képező rakpart szakaszra és látványvilágára gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt.A módosítás célja a hatóságok által megfogalmazott alternatíva és a kapcsolódó dokumentáció kidolgozása.A módosítás a Kbt. 141. § (6) bek. feltételeknek megfelel,mivel a módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket,illetve nem meríti ki a Kbt. 141.§ (6) bek. a)-c) pontok szerinti egyik esetet sem.A módosítás mindössze az eredeti tervezési program részét képező Koncepciótervek és az azzal egy időben elkészítendő elvi vízjogi engedélyezési tervek tekintetében jelent változást a Tervező feladataiban,az egyes tervezési fázisokra vonatkozó tervezési feladatok nem növekednek, illetve nem csökkennek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/08/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79930000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71200000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat a 2017-ben megrendezésre kerülő vizes világbajnokság toronyugrás helyszíni létesítményeinek teljes körű tervezése. A tervezési helyszín a Batthyányi tértől északra eső első háztömb előtti terület a Duna egy részét is beleértve. A tervezési feladat a helyszínből adódó mobil és végleges elemek megtervezésére egyaránt kiterjed: az Alsó rakpart szélesítése, platform, ugrótorony, öltözők és egyéb kiszolgáló helyiségek biztosítása és a rendezvényt kiszolgáló ideiglenes létesítmények elhelyezése. A feladat magában foglalja a tervezői művezetést is a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/03/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 118500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Óbuda Építész Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Óbuda-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés részét képező tervezési program szerinti rakpartbővítés engedélyezése során a Fővárosi Önkormányzat és a közreműködő szakhatóságok nem támogatták a tervezett bővítést a Szerződésben foglalt formában, annak a világörökség részét képező rakpart szakaszra gyakorolt domináns hatásai miatt. A Fővárosi Önkormányzat és a szakhatóságok által megfogalmazott követelményeknek történő megfelelés érdekében a Felek módosították a szerződést. A Tervező a Szerződés szerinti tervezési előkészítő feladatokat, a Koncepcióterveket, valamint a kapcsolódó elvi vízjogi engedélyezési dokumentációt elkészítette. A Tervező a fent kifejtetteknek megfelelően vállalja, hogy elkészít egy újabb, a hatóságok által megfogalmazott követelményeknek megfelelő alternatívát (a továbbiakban a „B” Alternatíva”), és kidolgozza a B Alternatívára vonatkozó Koncepciótervet valamint ezzel párhuzamosan a B Alternatívára vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési dokumentációt.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Tervezési Szerződésben foglalt, annak részét képező tervezési program szerinti rakpartbővítés engedélyezése során a Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya és a közreműködő szakhatóságok az eredeti tervezési program szerint nem támogatták a tervezett beruházás megvalósítását, annak a világörökség részét képező rakpart szakaszra és látványvilágára gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt.
A Fővárosi Önkormányzat és a szakhatóságok által megfogalmazott követelményeknek történő megfelelés érdekében vált szükségessé a Tervezési Szerződés módosítása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 118500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 130000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben