Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/44
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2017.03.24.
Iktatószám: 4323/2017
CPV Kód: 45000000-7;45212200-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: 2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34.-38.., Hrsz.: 3655/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Primofor Kft. és Primogen FM Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Hermina út 49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bálint József
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Primofor Kft. és Primogen FM Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): sport
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
árdony Agárd, Gárdonyi G. u. 34.-38. szám alatti ingatlanon "C" típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34.-38.., Hrsz.: 3655/2
NUTS-kód HU211
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/04/06 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat)
keretében Gárdony Agárd, Gárdonyi G. u. 34.-38. szám alatti ingatlanon „C” típusú tornaterem
építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.)
Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Meglévő iskolaépülethez tornacsarnok kialakítása teljes körű, kulcsrakész kivitelben 1459,59 m2
hasznos nettó alapterülettel: 7,15 m szabad belső magasságú, 25/45 m alapterületű küzdőtérrel és
a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel (előtér, közlekedő, öltöző-mosdó-zuhanyzó-WC - blokkok,
elsősegély, tanári szoba, tároló, szertár, gépészet), teljes körű, kulcsrakész kivitelben.
Küzdőtér mérete: 1127, 98 amelyet sportpadlóval kell ellátni.
A tornaterem hasznos alapterülete az építési engedély alapján: 1459,59 m2.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212200-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 255119677 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/04/06 (év/hó/nap)
Befejezés 2017/01/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 65
Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 25
Jótállás időtartama (hónapban megadva) (minimum 24 hónap maximum 60 hónap) 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21115 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/21 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4303 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/04/20 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
„8.1.2. A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) a Létesítmények kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 2016.06.05.;
b) a Létesítmények kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: 2016.09.03.;
c) a Létesítmények kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2016.11.17.;
d) a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák NSK által elfogadott kijavítása: 2017.01.31.”

Módosított szerződéses feltétel:
A Vállalkozási Szerződés 9. pontja az alábbi új 9.1.8. ponttal egészül ki:
„9.1.8. A jelen Szerződés 6. számú mellékleteként meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen a 9.1.1. pontban írtakon felül további vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 37.170.917 azaz: nettó harminchétmillió - százhetvenezer - kilencszáztizenhét forint. Az NSK kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a számlát az NSK nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt vállalkozói díjról szóló számláját a Vállalkozó az NSK által kiadott Teljesítésigazolás alapján, az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor nyújthatja be az NSK részére.”
A Vállalkozási Szerződés 8.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.1.2. A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) a Létesítmények kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 2016.09.29.;
b) a Létesítmények kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: 2016.10.29.;
c) a Létesítmények kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2016.11.30.;
d) a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák NSK által elfogadott kijavítása: 2017.02.28.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
1. A Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjára a Szerződés mellékletét képező költségvetésben megjelölt munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
2. A felmerült munka nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, ezért a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjának második fordulata teljesül.
3. A felmerült munka a Vállalkozó számára többletköltséget jelent, amely vonatkozásában részletes árajánlatot nyújtott be. Az ajánlatot az NSK jóváhagyta. Az árajánlatban szereplő összeg: nettó 37.170.917 azaz: nettó harminchétmillió - százhetvenezer - kilencszáztizenhét forint, amely a szerződés eredeti értékéhez képest (255.119.677 Ft tartalékkeret nélkül) 14.57 %-os vállalkozói díj emelkedést jelent.
4. A Vállalkozói díj 14,57 %-os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti 15 %-os határt, ezért a hivatkozott rendelkezés első fordulata is teljesül, különös tekintettel arra, hogy korábban a vállalkozói díj módosítására nem került sor.
5. A Vállalkozási Szerződés értékének a változása érinti a teljesítési határidőket is, illetőleg a felmerült munkák miatt a Vállalkozási Szerződés Fizetési Mérföldköveire eső határidőket is módosítani szükséges. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja és a Kbt. 141.§ (3) bekezdése alapján Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidők módosítása a Vállalkozási Szerződés értékének változásával függ össze. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződésben a véghatáridő is módosul.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2017/02/27 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/03/22 (év/hó/nap)