Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/77
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.05.15.
Iktatószám:5922/2017
CPV Kód:71200000-0
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés: M7 autópálya és Keszthely között a 76. sz. főút, azaz a Balatonszentgyörgyelkerülő út és Fenékpuszta elkerülő út 2x2 sávos kiépítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok
Hivatkozási szám: K076.01_K076.04
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71200000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés: M7 autópálya és Keszthely között a 76. sz. főút, azaz a Balatonszentgyörgyelkerülő út és Fenékpuszta elkerülő út 2x2 sávos kiépítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71200000-0
További tárgyak:71320000-7
71322000-1
71356000-8
71313000-5
71630000-3
71600000-4
71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., U2 projektiroda, Veszprémi irodája: Magyarország, 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.3. emelet.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési szerződés keretében az M7 autópálya és Keszthely között a 76. sz. főút, azaz a Balatonszentgyörgyelkerülő út és Fenékpuszta elkerülő út 2x2 sávos kiépítéséhez - amely alkalmas az emelt sebességgel valóközlekedésre - megvalósíthatósági tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány és Natura 2000 hatásbecsléskészítse és engedélyeztetése, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az építéshez szükségesengedélyek megszerzése.
- A teljes tervezési szakaszra, a 76. sz. főút Balatonszentgyörgy elkerülő és a Fenékpuszta elkerülőszakaszokra (amelyeknek alkalmasnak kell lennie az emelt sebességgel való közlekedésre: 110 km/h) kiterjedőTanulmányt kell összeállítani, melynek készítése során a keresztmetszeti, a csomóponti kialakítás stb. előzetestervezésével maximálisan figyelembe kell vennie azt a Kormányzati célkitűzést, mely szerint az útépítésiberuházásokat költségtakarékosan és költséghatékonyan kell megtervezni és kivitelezni. Megrendelő aTanulmány alapján dönt a műszaki tartalomról.
- Megvalósíthatósági tanulmány készítése a készítés időszakában érvényben lévő útmutató szerint. AMegvalósíthatósági tanulmányra Tervezőnek meg kell szereznie az illetékes szervezetek jóváhagyását.
- Környezetvédelmi hatástanulmány készítése a kb. 21 km hosszú tervezési szakaszra a 314/2005. Korm.rendeletben előírtak szerint a 6. sz. mellékletében előírt tartalommal valamint Natura 2000 hatásbecslésdokumentáció készítése a kb. 21 km hosszú tervezési szakaszra a 275/2004. Korm. rendelet előírásai szerint.A tervezés során figyelembe kell venni a korábbi környezetvédelmi határozatokat, tervezési előzményeket. ABalatonszentgyörgyi természetvédelmi területek (két Natura 2000 és nemzeti park) okán a vegetációs időszakfelmérése indokolt, elvárt. A tavaszi, kora nyári időszak terepi tapasztalatait be kell építeni a tervekbe. Adokumentációra meg kell szerezni a területileg illetékes Kormányhivatalok Környezetvédelmi Főosztályainakjóváhagyó határozatát.
- 76. sz. főút Balatonszentgyörgy elkerülő út és a Fenékpuszta elkerülő út összesen kb. 21 km-en, 2x2 sávoskiépítéséhez - amely alkalmas emelt sebességgel való közlekedésre - engedélyezési terveinek elkészítéseés az építéshez szükséges engedélyek beszerzése valamint rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásoksorán. A Balatonszentgyörgy elkerülő szakaszon szükség van egy közúti felüljáró megtervezésére a 7501j. út, a Székesfehérvár-Nagykanizsa és a Balatonszentgyörgy-Tapolca MÁV vasútvonalak felett valamint aFenékpuszta elkerülő szakaszon is szükség van egy közúti felüljáró megtervezésére a Balatonszentgyörgy-Tapolca MÁV vasútvonal felett. A 2x2 sávos nyomvonallal érintett meglévő műtárgyak esetében meg kelltervezni a 2x2 sávos átvezetést, szükség esetén új műtárgy megtervezésével.
- A nyomvonal tervezésekor figyelembe kell venni a NIF Zrt.-nél rendelkezésre álló előzmény terveket, melyek2x1 forgalmi sávra vonatkoznak a Balatonszentgyörgy elk. és a Fenékpuszta elk. I. és II. szakasz esetében is.A Balatonszentgyörgy elkerülő esetében a 2x1 sávra vonatkozóan a területszerzés 2015. tavaszán elkezdődött.A 2x2 sávra történő tervezés során a műszaki tervezési előírások figyelembe vétele mellett törekedni kell arra,hogy a 2x1 sávos kialakítás kapcsán megvásárolt területek maximális felhasználásával tervezze meg a leendőTervező a 2x2 sávos nyomvonalat a csomópontokkal, szervizutakkal stb.-vel együtt.
- NIF Zrt.-t megbízásából folyamatban van a M9-M75 vonalak megvalósíthatósági tanulmányának készítése.
A leendő Tervezőnek a Fenékpuszta elk. (I. szakasz) terveit úgy kell elkészítenie, hogy távlati szinten alkalmaslegyen az M75 úthoz való csatlakozásra, azaz javaslatot kell adnia a kialakítási lehetőségekre, majd döntéstkövetően és a szükséges egyeztetések lefolytatása után meg kell terveznie a csatlakozást. Továbbá aFenékpuszta elkerülő (II. szakasz) kialakítását Tervezőnek úgy kell megterveznie, hogy alkalmas legyen, a 76.sz. főút 2x2 sávra történő fejlesztése esetén az ahhoz való csatlakozásra is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/04/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 068 - 118929

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés: M7 autópálya és Keszthely között a 76. sz. főút, azaz a Balatonszentgyörgyelkerülő út és Fenékpuszta elkerülő út 2x2 sávos kiépítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714000
Internetcím(ek): (URL) www.uvaterv.hu
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 299.500.000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosításának időpontja: 2017.04.25.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71200000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71200000-0
További tárgyak:71320000-7
71322000-1
71356000-8
71313000-5
71630000-3
71600000-4
71241000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., U2 projektiroda, Veszprémi irodája: Magyarország, 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.3. emelet.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
- A teljes tervezési szakaszra, a 76. sz. főút Balatonszentgyörgy elkerülő és a Fenékpuszta elkerülőszakaszokra (amelyeknek alkalmasnak kell lennie az emelt sebességgel való közlekedésre: 110 km/h) kiterjedőTanulmányt kell összeállítani, melynek készítése során a keresztmetszeti, a csomóponti kialakítás stb. előzetestervezésével maximálisan figyelembe kell vennie azt a Kormányzati célkitűzést, mely szerint az útépítésiberuházásokat költségtakarékosan és költséghatékonyan kell megtervezni és kivitelezni. Megrendelő aTanulmány alapján dönt a műszaki tartalomról.
- Megvalósíthatósági tanulmány készítése a készítés időszakában érvényben lévő útmutató szerint. AMegvalósíthatósági tanulmányra Tervezőnek meg kell szereznie az illetékes szervezetek jóváhagyását.
- Környezetvédelmi hatástanulmány készítése a kb. 21 km hosszú tervezési szakaszra a 314/2005. Korm.rendeletben előírtak szerint a 6. sz. mellékletében előírt tartalommal valamint Natura 2000 hatásbecslésdokumentáció készítése a kb. 21 km hosszú tervezési szakaszra a 275/2004. Korm. rendelet előírásai szerint.A tervezés során figyelembe kell venni a korábbi környezetvédelmi határozatokat, tervezési előzményeket. ABalatonszentgyörgyi természetvédelmi területek (két Natura 2000 és nemzeti park) okán a vegetációs időszakfelmérése indokolt, elvárt. A tavaszi, kora nyári időszak terepi tapasztalatait be kell építeni a tervekbe. Adokumentációra meg kell szerezni a területileg illetékes Kormányhivatalok Környezetvédelmi Főosztályainakjóváhagyó határozatát.
- 76. sz. főút Balatonszentgyörgy elkerülő út és a Fenékpuszta elkerülő út összesen kb. 21 km-en, 2x2 sávoskiépítéséhez - amely alkalmas emelt sebességgel való közlekedésre - engedélyezési terveinek elkészítéseés az építéshez szükséges engedélyek beszerzése valamint rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásoksorán. A Balatonszentgyörgy elkerülő szakaszon szükség van egy közúti felüljáró megtervezésére a 7501j. út, a Székesfehérvár-Nagykanizsa és a Balatonszentgyörgy-Tapolca MÁV vasútvonalak felett valamint aFenékpuszta elkerülő szakaszon is szükség van egy közúti felüljáró megtervezésére a Balatonszentgyörgy-Tapolca MÁV vasútvonal felett. A 2x2 sávos nyomvonallal érintett meglévő műtárgyak esetében meg kelltervezni a 2x2 sávos átvezetést, szükség esetén új műtárgy megtervezésével.
- A nyomvonal tervezésekor figyelembe kell venni a NIF Zrt.-nél rendelkezésre álló előzmény terveket, melyek2x1 forgalmi sávra vonatkoznak a Balatonszentgyörgy elk. és a Fenékpuszta elk. I. és II. szakasz esetében is.A Balatonszentgyörgy elkerülő esetében a 2x1 sávra vonatkozóan a területszerzés 2015. tavaszán elkezdődött.A 2x2 sávra történő tervezés során a műszaki tervezési előírások figyelembe vétele mellett törekedni kell arra,hogy a 2x1 sávos kialakítás kapcsán megvásárolt területek maximális felhasználásával tervezze meg a leendőTervező a 2x2 sávos nyomvonalat a csomópontokkal, szervizutakkal stb.-vel együtt.
- NIF Zrt.-t megbízásából folyamatban van a M9-M75 vonalak megvalósíthatósági tanulmányának készítése.A leendő Tervezőnek a Fenékpuszta elk. (I. szakasz) terveit úgy kell elkészítenie, hogy távlati szinten alkalmaslegyen az M75 úthoz való csatlakozásra, azaz javaslatot kell adnia a kialakítási lehetőségekre, majd döntéstkövetően és a szükséges egyeztetések lefolytatása után meg kell terveznie a csatlakozást. Továbbá aFenékpuszta elkerülő (II. szakasz) kialakítását Tervezőnek úgy kell megterveznie, hogy alkalmas legyen, a 76.sz. főút 2x2 sávra történő fejlesztése esetén az ahhoz való csatlakozásra is. Ez esetben is javaslatot kell adniaa csatlakozási lehetőségekre, majd döntést követően és a szükséges egyeztetések lefolytatása után meg kell terveznie a csatlakozást. A Tervezőnek a távlati forgalmi igényeknek megfelelően kell megterveznie a holládiM7 autópálya csomóponthoz való csatlakozást a Balatonszentgyörgy elkerülő szakasz 2x2 sávos tervezése során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/04/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 299.500.000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714000
Internetcím(ek): (URL) www.uvaterv.hu
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A jelen szerződésmódosításban kifejtett okok a Szerződés megkötését követően beállott - a szerződéskötéskor előre nem látott - olyan körülmények, amelyek a Szerződés 4. Határidő pontjában rögzített tervezési részfeladatok közül a 4. és az 5. számú részfeladatokhoz rendelt teljesítési határidők módosítását, továbbá a 4. számú részfeladat megbontását (4.1. és 4.2. részfeladatokra) indokolják.
A jelen szerződésmódosítás a tervezői díj összegére nincs hatással, a változtatást követően a 4.1. és a 4.2., valamint az 5. számú részfeladatokhoz kapcsolódó számlák kifizetése későbbi időpontban történik.
A Szerződés megkötését követően felmerülő, a szerződéskötéskor a Szerződő Felek által előre nem látható - a jelen 1. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott - indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 141. §-ában írt rendelkezésekkel összhangban a Szerződés közös megegyezéssel történő módosítása vált szükségessé. Minderre tekintettel a Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeik alapján a Szerződést - a fent kifejtett indokokra és körülményekre tekintettel - az alábbiak szerint módosítják, illetőleg az alábbiakról rendelkeznek.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4. Határidő pontjában rögzített tervezési részfeladatok közül a 4. számú részfeladat megbontásra kerül a következők szerint:
4.1. számú részfeladat - Környezetvédelmi engedély (határozat) megszerzése
4.2. számú részfeladat - Záradékolt Kisajátítási terv átadása
Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a 4.1. és a 4.2. számú részfeladatokhoz külön-külön (önálló) teljesítési részhatáridőket rendelnek, amely részhatáridők az eredeti Szerződésben (a jelen szerződésmódosítással érintett alapszerződésben) rögzítetthez képest eltérő időpontban kerülnek meghatározásra a jelen szerződésmódosítással. Ennek megfelelően a Szerződő Felek rögzítik, hogy a 4.1. és a 4.2. számú részfeladatok ütemezése (a részfeladatokhoz rendelt teljesítési részhatáridők) a következő:
4.1. számú részfeladat (Környezetvédelmi engedély (határozat) megszerzése) - a Környezetvédelmi engedély (határozat) megszerzése munkarész teljesítése megtörtént, ezen részfeladat teljesítésének időpontja megegyezik a jelen szerződésmódosítás aláírásának időpontjával.
4.2. számú részfeladat (Záradékolt Kisajátítási terv átadása) - a Környezetvédelmi engedély (jogerős határozat) megszerzése, illetve a Településrendezési eszközök minden érintett fél által történő jóváhagyásától számított 45. nap, de legkésőbb 2017.06.30.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 4.1. és a 4.2. számú részfeladatok teljesítése kapcsán a Tervező külön-külön számla benyújtására jogosult.
Szerződő Felek továbbá a Szerződés 4. Határidő pontjában rögzített 5. számú tervezési részfeladathoz kapcsolódó teljesítési határidőt úgy módosítják, hogy azt kizárólag fix dátumban, konkrét naptári napban határozzák meg. Ennek megfelelően a Szerződő Felek rögzítik, hogy az 5. számú tervezési részfeladat - teljes körű - teljesítési határideje: 2017.04.20. napja (figyelemmel arra, hogy az ezen tervezési részfeladat részét képező Megvalósíthatósági tanulmány megrendelői elfogadása már megtörtént).
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az R76 gyorsút kiépítése az M7 autópálya Holládi csomópont és Keszthely 71-75. sz. főút körforgalmi csomópontja között megnevezésű tervdokumentáció nem azonos a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.199 sorában megjelölt, a 76. sz. főút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakasz gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése elnevezésű beruházással, ezért az eljárások (építési engedély, településrendezési eszközök módosítása) során nem kezelendő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként.
Továbbá az OKTF-nél zajló engedélyezési folyamat elhúzódása olyan a Szerződés megkötésekor előre nem látható körülménynek minősül, amely miatt a 4. és az 5. részfeladathoz tartozó tervezési részhatáridő (ütemezés) nem tartható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 299.500.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 299.500.000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben