Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/130
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.07.28.
Iktatószám:10869/2017
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lecpes Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 azonosító számú, Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése tárgyú projekt építési kivitelezési munkáira”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Nyertes ajánlattevő feladata a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai fejlesztésének építési kivitelezése.

CPV: 45110000-1 (Épületbontás és bontási munka, földmunka)
45300000-0 (Épületszerelési munka)
45453100-8 (Felújítás)
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
A meglévő iskola épület nettó 2247,11 m2 alapterületű.
Építési körülmények:
2017. augusztus végéig az intézmény nem üzemel, ez időben Vállalkozó az intézmény egész területét zavartalanul használhatja.
2017. szeptember 1-től az intézmény megkezdi üzemelését, a zavartalan és biztonságos működését ezt követően biztosítani kell. Kivitelezőnek ez időpontra meg kell teremtenie az üzemeléshez szükséges műszaki feltételeket. Ez időben Vállalkozónak fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkaterület biztonságos lehatárolásáról, az épülethasználók élet- és balesetvédelméről.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 110925652 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 110925652 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 130256252
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 azonosító számú, Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése tárgyú projekt építési kivitelezési munkáira”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1., hrsz: 0377/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nyertes ajánlattevő feladata a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai fejlesztésének építési kivitelezése.

CPV: 45110000-1 (Épületbontás és bontási munka, földmunka)
45300000-0 (Épületszerelési munka)
45453100-8 (Felújítás)
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
A meglévő iskola épület nettó 2247,11 m2 alapterületű.
Építési körülmények:
2017. augusztus végéig az intézmény nem üzemel, ez időben Vállalkozó az intézmény egész területét zavartalanul használhatja.
2017. szeptember 1-től az intézmény megkezdi üzemelését, a zavartalan és biztonságos működését ezt követően biztosítani kell. Kivitelezőnek ez időpontra meg kell teremtenie az üzemeléshez szükséges műszaki feltételeket. Ez időben Vállalkozónak fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkaterület biztonságos lehatárolásáról, az épülethasználók élet- és balesetvédelméről.
Építtető által nyújtott szolgáltatás:
Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának koordinálására beruházás lebonyolítót biztosít.
Építési beruházás ismertetése
A tervezett beruházás a 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond utca 1. (Hrsz. 0377/3) alatt található 2247,11 m2 hasznos alapterületű iskolaépület épületenergetikai fejlesztését tartalmazza. A fejlesztés során megvalósul
- az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje,
- a homlokzati falak hőszigetelése,
- padlásfödémek és lapostetők hőszigetelése,
- sík rombusz pala tetőfedés elbontása, új héjazat készítése,
- napelemes rendszer telepítése,
- projektarányos akadálymentesítés.
Meglévő épület:
A meglévő épületegyüttes több ütemben épült. Szerkezetileg három épületrész különböztethető meg:
1.) 1897-ben, 1920-ban, és 1957-ben épült legrégebbi épületrészek: ebédlő, melegítő konyha, könyvtár, és a Ceglédi úttal párhuzamos tantermek
Tégla alapozású, két oldalon vakolt, 38, ill. 50-55 cm tömör égetett agyagtégla falazatú, borított fa födémgerendás, részben hagyományos két állószékes fa fedélszerkezetű sajtolt cseréppel fedett, részben (Ceglédi út felöli épületrész) acél rácsszerkezetű szaruzattal épült fedélszék, rombusz síkpala fedéssel, mely nem megfelelő. A pala elöregedett, könnyen törik, így beázásra hajlamos. A síkpala azbesztet tartalmaz. A lapostetős épületrészek bitumenes lemezzel fedettek.
Nyílászárói kapcsolt gerébtokos 2 x 1 rétegű üvegezésű, valamint vastag gerébtokos hőszigetelt üvegezésű fa ablakok. A könyvtár bejárati ajtaja és 1 db ablaka néhány éve lett kicserélve műanyag szerkezetre hőszigetelt üvegezéssel.
2.) 1980-as években épült főbejárati rész, mögötte lévő vizesblokk, kazánház és a tőle nyugatra elhelyezkedő tantermek, óvoda
Beton sávalapozású, két oldalon vakolt, 30 cm vázkerámia tégla falazatú, FF jelű vasbeton gerendás, B60 béléstestes födémű, hagyományos két állószékes fa fedélszerkezetű sajtolt cseréppel fedett. Nyílászárói vastag gerébtokos hőszigetelt üvegezésű fa ablakok.
3.) 1995-ben épült tornaterem és az azt kiszolgáló helyiségek
Beton sávalapozású, két oldalon vakolt, 30/60 cm-es vasbeton pillérerősítésű, 38 cm vázkerámia tégla falazatú, E jelű vasbeton gerendás, EB 60 béléstestes födémű, ragasztott fa fedélszerkezetű cserepes lemezzel fedett. Nyílászárói vastag gerébtokos hőszigetelt üvegezésű fa ablakok.
A falak hőszigetelési tulajdonságai messze elmaradnak a mai kor elvárásaitól. A nyílászárók többsége működőképes, de a mai hőtechnikai elvárásoknak, légzárási igénynek már nem felelnek meg. A lapostetők csapadék szigetelése még jól tartja magát. A födémek hőszigetelése azonban elégtelen.
Tervezett fejlesztések főként:
- A homlokzati nyílászárók cseréje (226 db # összes, kivéve a könyvtár fekvő ablaka, melyet 2014-ben építettek be). A betervezett homlokzati nyílászárók min. 5 kamrás műanyag szerkezetek, fehér felülettel, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, dupla légzáró gumitömítéssel, légbevezetők beépítésével.
- A homlokzati falak dryvit jellegű külső hőszigetelése összesen mintegy 2.230 m2 felületen. A nagyméretű tömör téglából készült falakra 15 cm EPS hőszigetelést, az alatta lévő lábazatra 15 cm XPS hőszigetelést kell ragasztani. A vázkerámia falazatból készült tornateremre, szertárra és a nyaktagra 12 cm EPS hőszigetelés, míg a lábazat esetében 4+12 cm XPS hőszigetelés szükséges. Az ablakoknál a kávába 3 cm-es befordulás készül. Az egységes homlokzat kialakítása végett, - a homlokzati rajzoknak megfelelően - a falak alapszíne mindenütt fehér, lábazati színezés nem lesz, és az egyes helyeken színezett felületek készülnek, melyeket a fehér falaktól nútolással kell elválasztani.
- Födémek hőszigetelése:
- A padlásfödémeknél a meglévő beton vagy sártapasztásos födémre párazáró fólia terítése után + 22 cm kőzetgyapot hőszigetelés készítése kb. 1.300 m2 felületen. A padlás járhatósága végett egy 60 cm széles, fából készített gyalogjárda építése.
- Lapostetők szigetelése kb. 420 m2 felületen. A meglévő bitumenes szigetelésű tetőkre a bitumenes vízszigetelés perforálása után + 22 cm EPS hőszigetelés és új műanyag csapadékvíz elleni szigetelés készítése.
- A Ceglédi út felöli épületszárnyon meglévő sík rombusz pala héjazat elbontása a lécezéssel együtt. Új lécezés és a tornaterem héjazatával megegyező új cserepes lemez héjazat készítése kb. 400 m2 felületen.
- 9,88 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése, 38 db 260 W-os napelem elhelyezésével a tornaterem déli tájolású tetőfelületére.
- Új villámhárító rendszer építése az újonnan fedett tetőfelületen, valamint a tornaterem tetőfelületén.
- A konyhai gáztűzhely cseréje új elektromos tűzhelyre.
- Az épület projektarányos akadálymentesítése (akadálymentes parkolóhely kijelölése, akadálymentes bejárat kialakítása, akadálymentes WC és öltöző létesítése, a közlekedő folyosón taktilis szalagból utólag kialakított vezetősáv készítése, információs táblák elhelyezése, mobil indukciós hangerősítő rendszer).
Kivitelezői feladat a meglévő iskolaépület energetikai korszerűsítése építés kivitelezési munkáinak elvégzése.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az ajánlattételi felhívás 15. pont M/2 alpontjában meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzését követően eltöltött szakmai gyakorlata (hónap) 20
2 teljesítési határidő (nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 azonosító számú, Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése tárgyú projekt építési kivitelezési munkáira”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lecpes Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24399050-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110938662
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110925652
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 110925652 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 130256252
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZIR-VIX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Negyvennyolcasok tere 1.III. em. 6.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13936271-2-03

Hivatalos név: Berczel Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pázmány Péter u. 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1153
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23111125-2-42

Hivatalos név: Plaszti-Mix 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csokor utca 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14901533-2-03

Hivatalos név: Lecpes Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24399050-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/05/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges