Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Előzetes tájékoztató/2015
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:6364/2018
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál  
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18459
Postai cím: Than Károly utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prieszol Eszter
Telefon: +36 13715928
E-mail: prieszol.eszter@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kti.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: letoltes.cordict.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
A HELYKÖZI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (HKIR) MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„AZ IKOP-3.1.0.-15-2017-00014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT CÉLZÓ INTEGRÁLT UTAS TÁJÉKOZTATÁSI JEGYÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALOMIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT, VALAMINT AZ IKOP3.2.0-15-2017-00028 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT CÉLZÓ INTEGRÁLT UTAS TÁJÉKOZTATÁSI JEGYÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALOMIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT CÉLZÓ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI INFORMATIKAI HÁTTÉRRENDSZER, A HELYKÖZI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (HKIR) MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
A HELYKÖZI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (HKIR) MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:79111000-5
71241000-9
72211000-7
72212100-0
72227000-2
72228000-9
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az említett projekek megvalósításához kapcsolódóan az Egységes jegyértékesítési rendszer kialakításához szükséges központi- és háttérinfrastruktúra elemek, a Fődiszpécseri rendszer és a Kontakt center működését segítő rendszerelemek, továbbá Jegykiadó automaták, Autóbusz OBU-k (jegyértékesítő funkcióval), Validátorok, Ellenőri készülékek és szoftverliszenszek szállítása; az ezekhez kapcsolódó rendszertervezési, rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési szolgáltatások teljesítése; továbbá szoftverfejlesztési és rendszertervezési szolgáltatások ellátása a HKIR Megrendelői Rendszerek Közhiteles adatokkal való feltöltéséhez és karbantartásához, Menetrend tervezés, Hálózat tervezés, Rugalmas tervező, Rugalmas forgalomirányítás, Közszolgáltatás kontrolling feladatelem (BI és közszolgáltatási riportok, Díjszabás modellező modulok) moduljainak tervezése és fejlesztése, az alábbiakban és az ajánlattételi felhívás mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően.
1 db Integrált menetrend és hálózat tervező alrendszer: Az alrendszer támogatja mind az autóbuszos, mind pedig a vasúti menetrendek összehangolt megtervezését, amely magába foglalja a menetrendhez tartozó vonalak tervezését, a díjszabás tervezését és menetrendtervezést. A rendszer szabványos kimenetet kell, hogy biztosítson egyrészt a Szolgáltatók forgalmi tervező rendszereihez valamint a HKIR rendszer más alrendszerei felé.
1 db Közhiteles adatok feltöltését és karbantartását támogató alrendszer: A fejlesztés keretében elvégzendő a KTI meglévő Transmodel adatbázisának új adatfajtákkal való feltöltése, a helyi troli és autóbusz valamint városi vasúti hálózat távolságok joghatályos adatfelvételét biztosító eszközök kialakítása, alapinfrastruktúra (vonalhálózat, díjszabási kilométer és övezet) karbantartó szoftver létrehozása, különböző a közösségi közlekedésben használt szabványos interfészek és adatszinkronizálások megvalósítása. Az alrendszer keretében továbbá létre kell hozni egy metaadatkezelőt és egy Geokódoló szervert.
1 db Kontrolling alrendszer: Biztosítja a szolgáltatási teljesítménnyel és minőséggel kapcsolatos adatok gyűjtését és elemzést, a szolgáltatási területek és infrastruktúra elemzéséhez szükséges adatok gyűjtését, tárolását és lekérdezhetőségét, továbbá itt kell megvalósítani a közszolgáltatással kapcsolatos gazdasági elemzéseket és díjszabási modellezést. Az alrendszernek biztosítani kell az információk vizualizációját és különböző szempontok szerinti riportok készítését. Meg kell valósítani azon interfészeket melyeken a szolgáltatók a kontrolling alrendszer működéséhez szükséges adatokat szolgáltatják illetve azokról visszacsatolást kapnak.
1 db Integrált Elektronikus Jegyértékesítési alrendszer (EGYJEGY): A MÁV Start Zrt.-nél kifejlesztett és bevezetett JÉ rendszer alapjain és felhasználásával kifejlesztett alrendszer biztosítja a HKIR rendszerhez csatlakozott szolgáltatók számára az egységes elektronikus jegyértékesítést. Az EGYJEGY használatával a szolgáltatók képesek lesznek a teljes utazási láncra történő elektronikus vagy papír alapú menetjegyek értékesítésére. Az alrendszer része egy olyan integrált ajánlati motor, amely képes a különböző értékesítési csatornákon keresztül beérkező utazási viszonylatokhoz, melyek lehetnek akár háztól-házig vonatkozó kérések is, több szolgáltatót érintő teljes utazási láncra történő utazástervezésre és ajánlati kalkulációra. Az ajánlati kalkuláció figyelembe kell, hogy vegye a Szolgáltatók kedvezmény rendszereit. Az alrendszer támogatja mind a papír alapú, mind az elektronikus utazási médiákhoz kapcsolódó jegyértékesítést és ellenőrzést. Ki kell fejleszteni az alábbi értékesítési csatornákat és azok front end felületeit.
Folytatás II.2.11) és VI.4.3) pontok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.1 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata. 8
2 3. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.2 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata. 8
3 4. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.3 pontban megjelölt szakértő szakmai tanúsítványa 8
4 5. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.4 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata. 8
5 6. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.5 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata. 8
6 7. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.6 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata. 8
7 8. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.7 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata 8
8 9. A teljesítés naptári napokban meghatározott mértéke a műszaki leírásban meghatározott Integrált menetrend és hálózat tervező alrendszer tekintetében  4
9 10. A teljesítés naptári napokban meghatározott mértéke a műszaki leírásban meghatározott Közhiteles adatok feltöltését és karbantartását támogató alrendszer tekintetében 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 96
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
  A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
  Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
x Opciók
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt jogosult az alábbi mennyiségek egyoldalú nyilatkozattal történő megrendelésére:
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt jogosult az alábbi mennyiségek egyoldalú nyilatkozattal történő megrendelésére:
a „25 db Jegykiadó automata” feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
- további 7 db jegykiadó automata szállítása (mely az IKOP projekt keretében kerül finanszírozásra)
az „5300 db Autóbuszos Fedélzeti Számítógép jegykiadó és jegyérvényesítő modullal” feladatréész tekintetében opciós mennyiségként
- további 2600 db OBU készülék szállítása (melyből 500 db IKOP projekt keretében, míg 2100 db a projekt keretein kerül kívül finanszírozásra)
- további 7900 db OBU készülék felszerelése, mely a projekten kívül kerül finanszírozásra.
az „30 db Ellenőri készülék” feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
- további 9 db ellenőri készülék szállítása (mely az IKOP projekt keretében kerül finanszírozásra)
az 1 db központi hardver és szoftver infrastruktúra feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
geo-redundáns másodlagos környezet kialakítása,
mely az IKOP projekt keretében kerülnek finanszírozásra,

A II.2.4) pont folytatása (NEM OPCIÓ!)
Továbbá az EGYJEGY interfészeket kell, hogy biztosítson a különböző elektronikus értékesítési csatornák felé. Feladata, hogy kapcsolatot biztosítson a HKIR Központ felé a különböző értékesítési és kártyarendszerek átjárhatósága, valamint a kártyakibocsátás és kedvezmény ellenőrzés szempontjából.
1 db Fődiszpécseri alrendszer: Megvalósítandó a fődiszpécseri funkciók támogatása, melyek segítségével az országos fődiszpécser jogosult - a beérkező igények alapján - Szolgáltató függetlenül a rendkívüli járművezénylési feladatok elvégzésére. Az alrendszer biztosítja az autóbuszos szolgáltatók számára a napi operatív járművezénylési funkciókat. Ezen funkciók biztosításához képes kell, hogy legyen a Szolgáltatók tervező rendszereiből szabványos interfészen a forda és vezénylési adatok átvételére, illetve e adatok eljuttatására a járműfedélzeti számítógépekre (OBU). Az alrendszer gyűjti az OBU-ról érkező járműkövetési adatokat valamint lehetőséget biztosít a járműfedélzetről érkező egyéb monitoring adatok (pl. üzemanyagszonda, utasszámlálás) fogadására és a Szolgáltató rendszerébe történő továbbítására. Az alrendszeren belül létre kell hozni az egységes utastájékoztatást támogató modult.
1 db Ügyfélszolgálat alrendszer: Magvalósítandó egy több csatornás kontakt center, mely kezeli mind a bejövő közérdekű bejelentéseket és ügyfél panaszokat, mind pedig a szolgáltatók rendszerrel kapcsolatos megkereséseit. Lehetőséget biztosít a megkeresések kezelésére és nyomon követésére.
25 db Jegykiadó automata: kültéri használatra is alkalmas érintőképernyős, ipari jellegű, vandál-biztos megoldásokkal rendelkező közösségi közlekedési díjtermékeket értékesítő automata. Az automatának alkalmasnak kell lennie készpénz, bankkártya elfogadására, közlekedési kártya és e-szig, több fajta jegypapír, kezelésére. Biztosítania kell a pénzkezelés és a szerviztevékenység biztonságos elkülönülését több lépcsős hozzáférési rendszerrel.
5300 db Autóbuszos Fedélzeti Számítógép jegykiadó és jegyérvényesítő modullal: A fedélzeti számítógép biztosítja a forgalomirányítási funkciók járműfedélzeti megvalósítását, valamint biztosítja a jegykiadó és a jegyérvényesítő modulok kapcsolatát a központi rendszerek felé. A jegykiadó modul feladat a fedélzeti jegyértékesítés megvalósítása, míg a jegyérvényesítő biztosítja az elektronikus díjmédiák ellenőrzését. A fedélzeti számítógép képes kell, hogy legyen a járműfedélzeti utastájékoztatási eszközök vezérlésére, illetve más egyéb járműfedélzeti eszközök (pl. üzemanyagszint-mérő, utasszámláló berendezés) adatainak továbbítására.
30 db Ellenőri készülék: Az ellenőri készülék biztosítja mind a papír alapú mind pedig az elektronikus díjmédiák mobil ellenőrzését.
Folytatás: VI.4.3) pont
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0.-15-2017-00014; IKOP3.2.0-15-2017-00028
II.2.14) További információ:
II.2.6) szerinti érték technikai adat.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén egyik részvételre jelentkező sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.1 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem érte el az 8.000.000.000,- Ft összeget attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
P/1.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben közszolgáltatás alapján működő közösségi közlekedési szolgáltatók számára tervezett jegyértékesítési rendszer fejlesztéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem érte el az 800.000.000,- Ft összeget, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
P/1.3 Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben közösségi közlekedésben használt diszpécseri forgalomirányító és utastájékoztató és járműfedélzeti jegyértékesítő rendszerek szoftvereit és hardvereit tartalmazó szállításaiból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem érte el az 800.000.000,- Ft összeget, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben a részvételre jelentkezésben meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 3 évben (36 hónap) Közösségi közlekedési, közösségi közszolgáltató végfelhasználó számára fejlesztett elektronikus jegyértékesítési rendszer fejlesztésére vonatkozó referenciával, mely megfelel az alábbi követelmények mindegyikének:
a) legalább két közösségi közlekedési közszolgáltató termékeit értékesítő jegyértékesítési rendszer szállítására
b) a fejlesztett rendszerrel lefedett közösségi közlekedési hálózat legalább 1500 állomást tartalmazott,
c) rendelkezett viszonylat alapú jegyértékesítési és tarifálási funkciókkal,
d) tartalmazott jegyértékesítésre alkalmas minimum 300 db telepített végpontot,
e) tartalmazott jegyellenőrzésre alkalmas minimum 1000 fedélzeti végpontot,
f) tartalmazott közhiteles igazolványokhoz (melyek közül legalább egy elektronikus igazolvány) jegyértékesítési funkciót,
g) a rendszer alkalmas havi 40.000 db fedélzeti és 1.500.000 db pénztári jegyértékesítésre.
h) a rendszer integráltan ellátja a végponti és fedélzeti díjkalkulációs, jegyértékesítési, jegyellenőrzési és a közhiteles okmányhoz kapcsolódó díjkalkulációs jegyértékesítési és ellenőrzési funkciót
Részvételre jelentkező a fenti M/1.1. követelmény teljesülését több referencia bemutatásával is igazolhatja, azonban a fenti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához csak olyan referenciák bemutatását fogadja el ajánlatkérő, mely a fenti a)-h) pontokban meghatározott követelmények közül önmagában legalább hatot teljesít.
M/1.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 6 évben (72 hónapban) olyan, szerződésszerűen teljesített, Közösségi közlekedési, közösségi közszolgáltató végfelhasználónak közösségi közlekedési diszpécseri fogalomirányító, utastájékoztató, jegyértékesítő szoftvereket, hardvereket és járműfedélzeti számítógépeket tartalmazó (több szerződéssel teljesíthető) szállítással, mely tartalmazta fenti eszközök rendszerintegrációját, továbbá mely
a. összesen minimum 1000 db járműfedélzeti számítógépet tartalmaz és melyből legalább 200db járműfedélzeti jegyértékesítést is végez, és
b. legalább 2 helyközi és további legalább 1 városi közösségi közlekedési vállalatnál teljesült, melyek mindegyike tartalmazta járműfedélzeti számítógép mellett legalább a diszpécseri forgalomirányító és az utastájékoztató szoftverek egyidejű szállítását és rendszerintegrációját is
A fenti M/1.2 alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.
M/1.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 30 db közösségi közlekedési díjtermékeket értékesítő, megállóhelyi jegykiadó automata szállítására, vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, sikeresen, Közösségi közlekedési, közösségi közszolgáltató végfelhasználónak teljesített referenciával
M/1.4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik legalább 1 db közösségi közlekedési közszolgáltató végfelhasználó részére kialakított független tanúsító szervezet által auditált Transmodel szabvány (EN:12896) szerinti adatbázis kialakítására vonatkozó referenciával.
M/1.5 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik komplex kontakt rendszer szállítására és implementálására vonatkozó legalább egy olyan referenciával, melyben az egyidejű hívásfogadási képesség eléri a 15 főt és a rendszer bővíthetősége min. 500 fő egyidejű hívásfogadási képességig biztosított.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.6. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik olyan, szerződésszerűen teljesített, komplex informatikai biztonsági rendszer bevezetésére vonatkozó referenciával, mely kiterjedt az alábbi információbiztonsági rendszerelemek mindegyikére
- Újgenerációs tűzfal
- Vírus és végpontvédelem
- Sérülékenység vizsgálati rendszer
- Betörés megelőző és felismerő rendszerek (IPS/IDS)
- Megfelelősség vizsgálati rendszer
- Web Alkalmazás Tűzfal
- Biztonsági információs és esemény jelző rendszer (SIEM)
A fenti referencia több szerződés bemutatásával is igazolható azzal, hogy a bemutatott referenciák közül egy, több rendszerelem bevezetésére terjedt ki.
Ajánlatkérő az M1. pontban foglalt feltételeknek megfelelőnek akkor fogadja el a referenciát, ha a rendszer szállítása és telepítése, illetve annak működését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása megtörtént. A pozitív tartalmú referencia azt jelenti, hogy a rendszer működését igazoló átadás-átvétele a szerződésben vállalt határidőre, a szerződésben elvárt mennyiségben és minőségi követelményeknek megfelelően történt.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, magyar anyanyelvű, vagy magyar nyelvre vonatkozó felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkező szakemberekkel:
M.2.1. legalább egy fő, államilag elismert felsőfokú képzettséggel rendelkező rendszerszervező végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap tapasztalatot szerzett közösségi közlekedési szolgáltató jegyértékesítési rendszer tervezésében.
M.2.2. legalább egy fő, informatikai területen államilag elismert felsőfokú képzettséggel rendelkező szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik szolgáltatásorientált architektúra tervezésében, közösségi közlekedési informatikai projekt során.
M.2.3. legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettségű projektvezető szakemberrel, aki IT rendszerbevezetési projektmenedzsment területen, a végzettsége megszerzését követően legalább 36 hónapos szakmai tapasztalatot szerzett; közösségi közlekedési informatikai projekt során, továbbá rendelkezik projektmenedzsment minősítő szervezet által kiállított képesítéssel.
M.2.4. legalább 1 fő CISM tanúsítvánnyal rendelkező magyar szakmai nyelven beszélő szakemberrel, aki rendelkezik CISM tanúsítvány megszerzését követően szerzett legalább 24 hónap, tapasztalattal információbiztonsági kockázatok felmérésében és/vagy elemzésében.
M.2.5. legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki 3 rétegű alkalmazások tervezése és/vagy fejlesztése és/vagy bevezetése területén és/vagy tranzakció alapú elektronikus fizetési rendszerek tervezése és/vagy fejlesztésében, a végzettség megszerzését követően szerzett legalább 24 hónapos közösségi közlekedési informatikai projekt során szerzett szakmai projekt tapasztalattal rendelkezik architekt feladatkörben, .
M.2.6. legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú, közlekedési automatika szakirányú, mérnök/üzemmérnök végzettséggel rendelkező, hardvertervező szakemberrel, aki közösségi közlekedési járműfedélzeti utastájékoztató, forgalomirányító és jegyértékesítő számítógép rendszer elektronikáinak fejlesztése területén, a végzettség megszerzését követően szerzett legalább 36 hónapos projekt tapasztalattal rendelkezik.
M.2.7. legalább 1 fő CRISC tanúsítvánnyal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik CRISC tanúsítvány megszerzését követően szerzett legalább 24 hónap tapasztalattal információbiztonsági kockázatok felmérésében és/vagy elemzésében
Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Részvételre Jelentkezőket, hogy egy szakember több pozícióra nem jelölhető, kivéve a M2.1 és M2.2. pozíciókat, mely pozíciókra ugyanaz a szakember is jelölhető, valamint az M.2.4 és M.2.7. pozíciókat, mely pozíciókra ugyanaz a szakember is jelölhető.

folytatás. VI.4.3) pont
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Szerződés finanszírozási módja: utófinanszírozás.
Előleg visszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén a Vállalkozó választása szerint a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű mértékben.
Teljesítési biztosíték: a teljes nettó Vállalkozói Díj 2%-a
Jótállás: 12 hónap.
Jótállási biztosíték: a teljes nettó Vállalkozói Díj 2%-a
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett munkarészhez tartozó nettó vállalkozási díj 0,2%-a/késedelmes munkanap; max 10%
Hibás teljesítési kötbér: legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozási díjának 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó vállalkozási díj 15 %-a.
Legalább 1 000 000 000 HUF/kár és legalább 2 000 000 000 HUF/év mértékű, (informatikai eszközök szállítására, telepítésére is kiterjedő) felelősségbiztosítás
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (9)-(11) bekezdései, valamint a Ptk. és a 2017. évi CL tv. rendelkezései irányadók
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2018/04/30 (éééé/hh/nn)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy, a szolgáltatás több szerződés keretében történő ellátása szakmailag nem indokolt. A szerződés tárgyát képező valamennyi szolgáltatás valamennyi területe kizárólag együttesen, rendszerben értelmezhető, a szerződés tárgyát képező szolgáltatások egymásra épülő és párhuzamosan egyidejűleg több szolgáltatást érintő feladatokból állnak össze, melyre tekintettel a szolgáltatás részekre bontása szakmai, pénzügyi és információbiztonsági, valamint adatvédelmi szempontból indokolatlan. Az eltérő ajánlattevők együttműködésének hiánya esetén a teljesítést, továbbá a teljesítés elmaradásával kapcsolatos jogkövetkezmények érvényesítését ellehetetleníti.
2) Ajánlatkérő a jelen előzetes tájékoztató II.2.5) pontjában megjelölt Ár szempontot az alábbi alszempontok szerint értékeli - Feltüntetve a szempontot és annak súlyszámát:
1. Nettó vállalkozói díj (HUF) a teljes, nem opcionális mennyiségre vonatkozóan 80
2. Az OBU felszerelésének ellenértéke (Opcionális mennyiség) (Nettó HUF/db) 8
3. Vállalkozói díj a központi hardver és szoftver infrastruktúra feladatrész tekintetében geo-redundáns másodlagos környezet kialakítására vonatkozóan (Nettó HUF) - 8
3) Ajánlatkérő a II2.7. pontjában foglalt teljesítési határidő tekintetében előadja, hogy teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 300 naptári nap.
4) Ajánlatkérő a Kbt. 51. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a gazdasági szereplőket, a Kbt. 86. § (2) bekezdése szerinti uniós értékhatárt elérő, előzetes tájékoztató útján meghirdetésre kerülő közvetlen részvételi felhívással induló tárgyalásos eljárást folytat le Kbt. 86. § (2) bekezdése alapján.
5) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplőket, hogy részvételi szándékukat a jelen előzetes tájékoztató I.3) pontjában megadott címen, írásban, a IV.2.2) pontban meghatározott határidőben jelezzék, az érdeklődő gazdasági szereplő nevének és kapcsolattartási adatainak feltüntetésével.
6) Faksz: dr. Panácz István; Lajstromszám: 37.
7) A gazdasági szereplők keretszáma: 4; Ennek megfelelően ajánlatkérő az eljárás második szakaszában legfeljebb 4, alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást.
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételi jelentkezők közötti rangsorolásra abban az esetben kerül sor, ha az alkalmas jelentkezők száma a keretszám felső határát (4) meghaladja. 4 vagy annál kevesebb alkalmas részvételre jelentkező esetén rangsorolásra nem kerül sor.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a rangsorolás alapjául a részvételi jelentkezés során benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló adatok alapján történik, figyelemmel a Kbt. 82. § (4) - (5) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az alábbi objektív rangsorolási szempontoknak való megfelelés tekintetében a gazdasági szereplőktől a részvételi felhívás 14) b pont M1) alpontjaiban meghatározott (M/1.1; és M/1.4.) igazolások benyújtását kéri a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
A III.1.3 pont folytatása:
M/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik Szoftverfejlesztésre és informatikai rendszerbevezetésre valamint projektmenedzsmentre is kiterjedő, érvényes ISO 9001: 2015 valamint ISO 27001 szabványsorozatnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel.
Az alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
A III.1.1. pontban meghatározott kizáró okok, az III.1.2. és III.1.3 pontokban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények igazolási módjai a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

A II.2.4) és II.2.11) pont folytatása:
1 db központi hardver és szoftver infrastruktúra: A projekt keretében szállítandó összes funkcionális rendszer futtatási környezeteként szükséges geo-redundáns hardver és szoftver infrastruktúra tervezése, úgy, hogy a projekt keretében ezen tervezési elveket figyelembe véve egy site-ra szállítandó önmagában redundáns rendszernek, illetve infrastruktúrának szállítását várja el KTI. Amelynek a kiterjesztésével, duplikálásával és szükségszerűen egy Quorum site-val történő kiegészítésével a rendszer - akár a projekt megvalósítása folyamán - opcionálisan alkalmassá tehető legyen geo-redundáns működésre. Az infrastruktúrának rendelkeznie kell egy teljes funkcionalitású biztonsági alrendszerrel is, amely megfelelő védelmet nyújt mind a külső, mind a belső rosszhiszemű használat ellen. Ajánlattevő feladata minden olyan szoftver elem (pl. operációs rendszer, adatbázis licensz) szállítása, amely a teljes rendszer üzemeltetéséhez szükséges A Projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök, valamint a kifejlesztésre kerülő nem kereskedelmi („dobozos”) szoftverek a KTI Kft. tulajdonát képezik, amely a jelen projekt lezárása után ellátja a rendszerüzemeltetési feladatokat is.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az ajánlattételi felhívás mellékleteként kiadásra kerülő Műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák