Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/189
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.01.
Iktatószám:17224/2018
CPV Kód:79800000-2
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, sóstói (Nyíregyháza, Sóstói út 62.), nagykállói (Szabadság tér 13.), fehérgyarmati (Damjanich u. 1.), vásárosnaményi (Ady E. u. 5.) és mátészalkai (Kórház u. 2-4.) telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80280071
Postai cím: Szent István Utca 68
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Adorján Gusztáv Tamás
Telefon: +36 42599700
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515492018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515492018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkciós nagy nyomtató – Nyomatdíj
Hivatkozási szám: EKR000515492018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79800000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében multifunkciós nyomtató eszközök kihelyezése (outsourcing), nyomatszám alapján történő üzemeltetése ötféle kategóriában hat teljesítési helyszínen, A/4 és A/3 méretben, fekete-fehér és színes nyomtatás biztosítása mellett. A kihelyezendő multifunkciós nyomtató eszközök száma 71 db, amelyek közül 15 db faxküldési lehetőséggel is rendelkezzen.
Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a megrendelni kívánt szolgáltatás egyidejűleg szükséges biztosítani valamennyi teljesítési helyszínen, mivel ha a szolgáltatás valamely része tekintetében az Ajánlatkérő nem tud szerződést kötni, az a gyógyító és az intézményi háttér-szolgáltatási tevékenységet egyaránt veszélyeztetné.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Multifunkciós nagy nyomtató – Nyomatdíj
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79810000-5
További tárgyak:79821000-5
79823000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, sóstói (Nyíregyháza, Sóstói út 62.), nagykállói (Szabadság tér 13.), fehérgyarmati (Damjanich u. 1.), vásárosnaményi (Ady E. u. 5.) és mátészalkai (Kórház u. 2-4.) telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében multifunkciós nyomtató eszközök kihelyezése (outsourcing), nyomatszám alapján történő üzemeltetése ötféle kategóriában hat teljesítési helyszínen, A/4 és A/3 méretben, fekete-fehér és színes nyomtatás biztosítása mellett. A kihelyezendő multifunkciós nyomtató eszközök száma 71 db, amelyek közül 15 db faxküldési lehetőséggel is rendelkezzen.
- Ajánlatkérő székhelyén (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.) kihelyezendő eszközök száma: 1. kategória 23 db, 2. kategória 11 db, 3. kategória 25 db, 4. kategória 1 db, 5. kategória 2 db;
- sóstói telephelyen (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.) kihelyezendő eszközök száma: 1. kategória 1 db;
- nagykállói telephelyen kihelyezendő eszközök száma: 1. kategória 1 db, 5. kategória 1 db;
- fehérgyarmati telephelyen kihelyezendő eszközök száma: 1. kategória 1 db, 5. kategória 1 db;
- vásárosnaményi telephelyen kihelyezendő eszközök száma: 1. kategória 1 db;
- mátészalkai telephelyen kihelyezendő eszközök száma: 1. kategória 2 db, 3. kategória 1 db.
A fenti eszközök közül faxküldési lehetőséggel az 1. kategóriába tartozó eszközök közül 5 db (4 db Ajánlatkérő székhelyén, 1 db nagykállói telephelyén), a 2. kategóriába tartozó eszközök közül 4 db (4 db Ajánlatkérő székhelyén), a 3. kategóriába tartozó eszközök közül 5 db (4 db Ajánlatkérő székhelyén, 1 db mátészalkai telephelyén), az 5. kategóriába tartozó eszközök közül 1 db (1 db Ajánlatkérő székhelyén) rendelkezzen.
A havi nyomatszám átlagosan összesen (nyomtatónként): 1. kategória 4300 lap (amelyből A/4 méretben fekete-fehér 4085 lap, A/3 méretben fekete-fehér 215 lap), 2. kategória 13900 lap (amelyből A/4 méretben fekete-fehér 13205 lap, A/3 méretben fekete-fehér 695 lap), 3. kategória 2050 lap (amelyből A/4 méretben fekete-fehér 2050 lap), 4. kategória 6000 lap (amelyből A/4 méretben fekete-fehér 1200 lap, színes 1800 lap, A/3 méretben fekete-fehér 300 lap, színes 2700 lap), 5. kategória 3000 lap (amelyből A/4 méretben fekete-fehér 1680 lap, színes 420 lap, A/3 méretben fekete-fehér 630 lap, 348 900 lap).
Az egyes eszközökkel kapcsolatos elvárások:
- 1. kategória: min. 35 lap / perc sebességű fekete-fehéren nyomtató gép;
- 2. kategória: min. 42 lap / perc sebességű fekete-fehéren nyomtató gép;
- 3. kategória: min. 40 lap / perc sebességű lézer fekete-fehéren nyomtató gép;
- 4. kategória: min. 45 lap / perc sebességű színesen nyomtató gép;
- 5. kategória: min. 28 lap / perc sebességű színesen nyomtató gép.
Az egyes eszközökkel kapcsolatos további elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok II. melléklete tartalmazza.
Minden eszköz tekintetében rendszerfelügyeleti szolgáltatást kell biztosítani, amelynek tartalmaznia kell böngésző alapú konfigurálhatóságot, rögzített információkat (felhasználó név, eszköz adatok, nyomtatott/másolt/szkennelt oldalak száma és típusa, nyomtatott oldalak festék fedettsége %-ban) és riportolási lehetőséget.
Minden megajánlott berendezésnek gyári újnak, vagy a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetében meghatározott felújításon átesett, nullás számlálóállásúnak kell lennie, a megajánlott multifunkciós berendezéseket illetően az ajánlattevőnek gyártói támogatással kell rendelkeznie. Ajánlatkérő különböző szolgáltatási szintek nyújtását várja el az ajánlattevőtől. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell csatolnia a megajánlott eszközökre vonatkozó szervizlistát.
Az eszközök működésére vonatkozó feltételek biztosítása - a felhasználásra kerülő papír kivételével - az ajánlattevő kötelmét képezik. Az ajánlattevőnek az eszközök telepítésével egyidejűleg át kell adnia valamennyi, a szakszerű használathoz szükséges dokumentumot (használati utasítás, felhasználói hibaelhárítási leírás).
Ajánlattevőnek az ajánlati ár részletezéseként ajánlatában ártáblát kell benyújtania. Ajánlattevőnek a kihelyezésre kerülő eszközökről részletes gyártói termékleírást kell becsatolnia ajánlatában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítése a hatályba lépését követő hónap 1. napjától kezdődik. Ajánlattevő nyomatszám és nyomatdíj alapján havonta jogosult (rész)számlát benyújtani. Fizetési határidő: 60 nap. Szerződést megerősítő kötelmek: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezetben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § irányadóak.
Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Ha ilyen eljárás nincs folyamatban, erről az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges.
Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az előző
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (multifunkciós nyomtató eszközök bérbeadása és teljes körű üzemeltetése VAGY multifunkciós nyomtató eszközök kihelyezése és teljes körű üzemeltetése [outsourcing]) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben a jelen
pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kérni a jelen pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevő a P/1. szerinti irat(ok) tekintetében – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött
formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (multifunkciós nyomtató eszközök bérbeadása és teljes körű üzemeltetése VAGY multifunkciós nyomtató eszközök kihelyezése és teljes körű üzemeltetése [outsourcing]) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele mindösszesen nem éri el a 60 000 000,- HUF-t.
A jelen pont szerinti alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Az ajánlattevő – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmassága igazolása során.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra, amely a Ptk. 6:419. § szerinti kezességvállalásra kötelezi a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlattevő – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakat alkalmassága igazolása során.
Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon szakembereknek (szervezeteknek) megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, akiket (amelyeket) a teljesítésbe be kíván vonni; a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek a szakemberek képzettségét és szakmai tapasztalatukat, továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazza.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles bemutatni az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványát vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az
egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 5 fő, legalább középfokú végzettségű szakemberrel, akik mindegyike rendelkezik a megajánlott gyártmányú eszközök tekintetében a gyártó által igazolt szakmai képzéssel.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, multifunkciós nyomtató eszközök bérbeadására és teljes körű üzemeltetésére VAGY multifunkciós nyomtató eszközök kihelyezésére és teljes körű üzemeltetésére [outsourcing] vonatkozó IS0 9001:2000 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseikkel, illetve vizsgálati és kutatási eszközökkel. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el az IS0 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási rendszereket, illetve minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M/2 alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
A jelen pont szerinti alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot szükséges csatolni, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő az alkalmassági előírások tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlattevő – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmassága igazolása során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevőként szerződő fél bemutassa a megajánlott multifunkciós berendezések gyártója által kiadott, a jelen eljárásra vonatkozó gyártói támogató nyilatkozatát, amelyben a gyártó szavatolja, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt a szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben az ajánlattevőként szerződő felet mind eszközökkel, mind műszaki támogatással folyamatosan ellátja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – közbeszerzési eljárásba
is bevonásra kerülhet, Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses
kötelezettséget kizárólag Ptk. 6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont
közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy
összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Ezen okból adódóan Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bek., 75. § (2)
bek. a) pontja, valamint 131. § (9) bek. alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és elháríthatatlan
ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti ezt az esetet.
3. Az ajánlatban benyújtandó ártáblázat és a megajánlott eszközök gyártói termékleírása ajánlattevő szakmai ajánlatát jelentik.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
5. Az értékelési módszer a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a műszaki leírás egyértelműen meghatározza a kihelyezendő eszközökkel és a szolgáltatással kapcsolatos elvárásait, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.
6. Ajánlatkérő gyártó alatt az „Újraépített” berendezés gyártóját is érti egyúttal.
7. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját.
8. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletet és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
9. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
10. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3)
és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
12. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
15. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
16. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).
Folyt. VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folyt.:
17. Fizetési feltételek: Megrendelő előleget nem biztosít. A számla a szerződésszerű, havi (rész)teljesítést követően, utólagosan kerülhet benyújtásra. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű (rész)teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, 60 napon belül, figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltakra. A szerződéskötés és az elszámolás pénzneme magyar forint. A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései is alkalmazandók. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
18. Szerződést megerősítő kötelmek:
A késedelmi kötbér mértéke – a hibaelhárítási kötelmek kivételével – az egy naptári évre irányadó nettó vállalkozói díj 0,5 % / naptári nap készülékenként (ahol ez utóbbi értelmezhető). A késedelmi kötbér mértéke hibaelhárítási kötelem késedelmes teljesítése esetén, amennyiben a késedelem 6 órát meghaladja, vagy a cserekészülék biztosítására 24 órán belül nem kerül sor, 1 000,-HUF / késedelemmel érintett óra / készülék. A késedelmi kötbér mértéke legfeljebb az egy naptári évre irányadó nettó vállalkozói díj 30%-a, amely jogszerű érvényesítése esetén Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Abban az esetben, ha a teljesítés Megrendelő jogszerű elállása, Megrendelő jogszerű azonnali hatályú felmondása, illetve olyan okból meghiúsul, amelyért a Vállalkozó a felelős, Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett. A meghiúsulási kötbér mértéke az az egy naptári évre irányadó nettó vállalkozói díj 30%-a.
19. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
20. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt időtartam alatt 60 napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák