Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/54
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.19.
Iktatószám:3752/2018
CPV Kód:30213100-6
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.;1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.;1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.;1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komolai-Illés Ágnes
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.mnb.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank, Expedíció
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: komolai-Illés Ágnes
Telefon: +36 1 4282600-2869
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkaállomások beszerzése
Hivatkozási szám: KBF/8/2018.
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Munkaállomások beszerzése az alábbi részek szerint:
1.rész asztali munkaállomás
2.rész általános célú notebook
3.rész érintő kijelzős notebook
4. rész fejlesztői munkaállomás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Munkaállomások beszerzése Asztali munkaállomás
Rész száma: 1. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 darab fixen szállítandó és összesen legfeljebb 250 darab opcionálisan megrendelhető általános célú asztali munkaállomás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: fixen szállítandó mennyiségen felül a szerződés hatálya alatt összesen legfeljebb 250 darab általános célú asztali munkaállomás.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.27 ponthoz: A fixen szállítandó tételek vonatkozásában a szállítási határidő a szerződéskötést követő 6 hét. Az opcionális eszközökre a szállítási határidő a szerződés aláírását követő egy teljes naptári éven belül az eszközök megrendelésétől számított 6 hét. 12 hónap a szerződés aláírását követő egy teljes naptári év

II.2.1)
Elnevezés: Munkaállomások beszerzése Átalános célú notebook
Rész száma: 2. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
130 darab fixen szállítandó és összesen legfeljebb 130 darab opcionálisan megrendelhető általános célú notebook.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: fixen szállítandó mennyiségen felül a szerződés hatálya alatt összesen legfeljebb 130 darab általános célú notebook.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.27 ponthoz: A fixen szállítandó tételek vonatkozásában a szállítási határidő a szerződéskötést követő 6 hét. Az opcionális eszközökre a szállítási határidő a szerződés aláírását követő egy teljes naptári éven belül az eszközök megrendelésétől számított 6 hét. 12 hónap a szerződés aláírását követő egy teljes naptári év

II.2.1)
Elnevezés: Munkaállomások beszerzése Érintőkijelzős notebook
Rész száma: 3.rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 darab fixen szállítandó és összesen legfeljebb 45 darab opcionálisan megrendelhető érintőkijelzős notebook.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: fixen szállítandó mennyiségen felül a szerződés hatálya alatt összesen legfeljebb 45 darab érintőkijelzős notebook.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.27 ponthoz: A fixen szállítandó tételek vonatkozásában a szállítási határidő a szerződéskötést követő 6 hét. Az opcionális eszközökre a szállítási határidő a szerződés aláírását követő egy teljes naptári éven belül az eszközök megrendelésétől számított 6 hét. 12 hónap a szerződés aláírását követő egy teljes naptári év

II.2.1)
Elnevezés: Munkaállomások beszerzése Fejlesztői munkaállomás
Rész száma: 4.rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen legfeljebb 50 darab opcionálisan megrendelhető Fejlesztői munkaállomás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: a szerződés hatálya alatt összesen legfeljebb 50 darab fejlesztői munkaállomás
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.27pont:A fixen szállítandó tételek vonatkozásában a szállítási határidő a szerződéskötést követő 6 hét.Az opcionális eszközökre a szállítási határidő a szerződés aláírását követő egy teljes naptári éven belül az eszközök megrendelésétől számított 6hét.12hónap aszerződés aláírását követő egy teljes naptári év.II.2.4.pont:aszerződés hatálya alatt összesen legfeljebb 50 darab kerül megrendelésre

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában 321/2015.(X.30.)Korm.rend.1.§(1) bek-ben foglaltak alapján a 4-7.§-nak megfelelően kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2)bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön- külön nyújtsa be az előzőek szerint a dokumentumot.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt.67.§(4) bek-re vonatkozó nyilatkozatát.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kbt.69.§ (4) bekezdésében, a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 1.§(2) bekezdésében, a Korm.rend. III. Fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.8.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.rend. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.15.§(1)bek-e alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.13.§-ban foglaltakat adott esetben, nemleges tartalommal is.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.26.§-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Meg kell jelölni az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy P1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban nyilatkozni kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlatban történő csatolásával, úgy, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesznek. A P1. alkalmas-sági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolást az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására nyújtja be.
P1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő adott esetben választása szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző előző három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számí-tott (1. részre történő ajánlattétel esetén: általános célú asztali munkaállomások szállítása és/vagy értékesítése, 2. részre történő ajánlattétel esetén: általános célú notebook szállítása és/vagy értékesítése, 3. részre történő ajánlattétel esetén: érintőkijelzős notebook szállítása és/vagy értékesítése 4. részre történő ajánlattétel esetén: fejlesztői munkaállomás szállítása és/vagy értékesítése) árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcso-latban előírt alkalmassági követelmény és igazolás mód helyett bármely, az ajánlatkérő által meg-felelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyúj-tása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági köve-telmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjá-ról.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. és 5. §-aiban foglaltak szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmatlan ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából
P1.1. az 1. részre történő ajánlattétel esetén (általános célú asztali munkaállomások szállítása és/vagy értékesítése) származó az előző három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozá-sában - általános forgalmi adó nélkül - számított árbevétele nem érte el a 85 000 000 Ft-ot,
P1.2. a 2. részre történő ajánlattétel esetén (általános célú notebook szállítása és/vagy értékesí-tése) származó az előző három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában - általános forgalmi adó nélkül - árbevétele nem érte el a 64 000 000 Ft-ot,
P1.3. a 3. részre történő ajánlattétel esetén (érintőkijelzős notebook szállítása és/vagy értékesí-tése) származó az előző három (3 )mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában - általános forgalmi adó nélkül - árbevétele nem érte el az 18 000 000 Ft-ot.
P1.4. a 4. részre történő ajánlattétel esetén (fejlesztői munkaállomás szállítása és/vagy értékesí-tése) származó az előző három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában - általános forgalmi adó nélkül - árbevétele nem ért el az 11 000 000 Ft-ot.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2), (3), (7) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az M1. alkalmassági követelmé-nyeknek való megfelelés igazolására az ajánlatban ajánlattevőnek -nyilatkozni kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlatban történő csatolásával úgy, hogy a Korm. rend.2.§ (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyi-latkozatot tesz. Az M1 alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhí-vására nyújtja be az ajánlattevő.
MSZ1.
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) - közbeszerzés tárgya sze-rinti 1. részre történő ajánlattétel esetén: általános célú asztali munkaállomások szállítása és/vagy értékesítése, 2. részre történő ajánlattétel esetén: általános célú notebook szállítása és/vagy értékesítése, 3. részre történő ajánlattétel esetén: érintőkijelzős notebook szállítása és/vagy értékesítése 4. részre történő ajánlattétel esetén: fejlesztői munkaállomás szállítása és/vagy értékesítése) - teljesített szállításainak ismertetése (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont), és annak igazolása (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdés).
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó.
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni:
- a szállítás tárgyát, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen
- a teljesítés mennyiségét
- a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel)
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatott referenciák esetében a szerződés megkezdésének kezdő időpontja egyik esetben sem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napjától vissza-felé számított 6 év (72 hónap), azonban a teljesítés időpontjának a 3 évben (36 hónap) bele kell esnie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésé-ben, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás fel-adásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített és befejezett,
az alább részletezett tartalmú - közbeszerzés tárgya szerinti - referenciákkal:
M1.1. az 1. részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább 250 db általános célú asztali munkaállomás szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciát;
M1.2. a 2. részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább 130 db általános célú notebook szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciát;
M1.3. a 3. részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább 25 db érintő kijelzős notebook szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó, referenciát.
M1.4. a 4. részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább 35 db fejlesztői munkaállomás szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciát.
M1.alkalmassági követelmény egy vagy több szerződésen alapuló szállítással igazolható. Több szerződés esetén az egyes szerződéseknek az M1.követelménynek meg kell felelni azzal, hogy az egyes szerződések mennyisége összeadódik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget NEM biztosít. A Nyertes Ajánlattevő a teljesítésigazolás kiállítását követően nyújthat be számlát. Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap, kifizetés átutalással történik.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. (1), (6) bekezdés; Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes szabályokat a Dokumentáció IV. fejezetét képező Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp) Hely: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. em. 201. sz. helyisége.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozóan a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltak irányadóak. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával, biztonsági ellenőrzést követően lehetséges, és 5-10 percet vehet igénybe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Kötbérek, valamennyi rész esetén azonosan: Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden egyes naptári napjára a szerződés nettó összértékének 1,5 %-a, de legfeljebb a nettó összérték 30 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összértékének 30 %-a.
2.Értékelési szempont: Valamennyi rész esetében azonosan Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minősig jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja azzal, hogy az ár a közbeszerzési eljárás tárgyát képező valamennyi szolgáltatás előre becsülhető költségét tartalmazza.

3 Ajánlatkérő eljárásban konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
5.Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatok Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerin, utóbbit nemleges tartalommal is.
6.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
7.Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.28.§(3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
10. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Komolai-Illés Ágnes lajstromszáma: 00401
12. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
13. A részletes feltételeket dok. és a szerz terv tartalmazza
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák