Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:5945/2018
CPV Kód:72212600-5
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: AK04815
Postai cím: Arany J. utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Katalin
Telefon: +36 14116325
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 13316954
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtak.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://b-t.hu/dokumentum/index.php/s/yAnhdp1On9KW13S (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PUBLIC CONSULTING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szalay u. 2. III. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kretter Diána
Telefon: +36 704505971
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
Fax: +36 17002256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://konyvtar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PUBLIC CONSULTING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szalay u. 2. III. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kretter Diána
Telefon: +36 704505971
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
Fax: +36 17002256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://konyvtar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: COMPASS+ országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis és keresőfelület kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212600-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
COMPASS+ országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis és keresőfelület kialakítása vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: COMPASS+ országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis és keresőfelület kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212600-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A COMPASS országos szintű, PHP és MySQL alapú adatbázis,nyilvános,a közösségi könyvtárakban elektronikus formában elérhető,kurrens és archív tudományos adatbázisok listáját összegyűjti, rendszerezi és az egyéni felhasználók számára közszolgáltatás jelleggel, ingyenesen és korlátozás nélkül, szabadon hozzáférhetővé teszi, hogy a magyarországi és a határon túli felhasználók számára naprakész információt biztosítson az adott pillanatban Magyarországon hozzáférhető elektronikus tudományos tartalmak elérésének lehetőségeiről és módjáról.
A Compass+ projekt célja interaktív webes platform létrehozása, amely az EISZ rendelkezésére álló adattömeg alapján hatékony és testre szabható felületén keresztül segíti az eligazodást úgy az EISZ tagintézmények, mint a kutatói közösség tagjai és a döntéshozók számára az intézményi teljesítménymérés és -értékelés, valamint rangsorolás területén, továbbá a nemzeti licensz előfizetés keretében elérhető tudománymetriai adatbázisok és szoftverek minél hatékonyabb és szakszerűbb felhasználása érdekében. Cél egy könnyen kezelhető, nyílt forráskódon alapuló webes, országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis (backend) és keresőfelület (dashboard) létrehozása.
Mennyiségi adatok:
A rendszerben tárolni kívánt rekordok nagyságrendje megközelíti a 10 millió rekordot.
A rendszert minimum 800 fő felhasználó fogja használni, Felhasználói szintek: Rendszeradminisztrátorok, Intézményi adminisztrátorok, Regisztrált felhasználók
Ajánlatkérő elvárja a PHP, MySQL használatát.
Mérföldkövek:
Szerződés megkötésétől - 2018. december 31. Műszaki leírásnak megfelelő, tesztelhető változat átadása (Ajánlatadó által biztosított tesztkörnyezeten)
2019. január 1. - 2019. május 31. Ajánlatkérő visszajelzései alapján tesztelhető változat véglegesítése (Ajánlatadó által biztosított tesztkörnyezeten)
2019. június 1. - 2019. június 30. A finomhangolt rendszer átköltöztetése az Ajánlatkérő által biztosított éles környezetre
2019. július 1. - 2019. december 31. Pilot működés alatt support biztosítása: 600 óra (hibajavítás, frissítés, konzultáció)
2019. július 1. - 2019. december 31. A felhasználói visszajelzések alapján a rendszer funkcióinak módosítása, bővítése
2020. január 1. - 2020. december 31. A rendszerrel kapcsolatos általános és gyakorlati elektronikus oktatási anyagok készítése
2020. január 1. - 2020. december 31. Support biztosítása: 600 óra (hibajavítás, frissítés, konzultáció)
A COMPASS+ rendszer lehetőséget kell biztosítson az alábbiakra:
• rendszeradminisztrátori jogosultságok kezelése, felhasználóhoz rendelése
• intézmények és szervezeti egységek hierarchiában történő kezelése (új felvétele, módosítás, törlés stb.)
• intézményi adminisztrátori jogosultság kezelése, felhasználóhoz rendelése (intézményenként és szervezeti egységenként is hozzáadható)
• regisztrált felhasználói jogosultság kezelése, felhasználóhoz rendelése (intézményenként és szervezeti egységenként is hozzáadható)
• felhasználói szintek jogosultságainak rendszeradminisztrátor által történő paraméterezése (mely modulokhoz férhetnek hozzá) felhasználók kezelése (adatainak módosítása, felhasználó felfüggesztése, törlése)
A COMPASS+ platform folyamatosan frissül. Az adatok szabványos protokollokon, API-k segítségével és manuális importálással kerülnek a rendszerbe. Használni kívánt API-k és protokollokat részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
További feladat továbbá:
• a rendszer élesbe állásával párhuzamosan support tevékenység nyújtása mérföldkövekben meghatározottak szerint (össz. 1200 óra)
• a COMPASS+ rendszer által is érintett tudománymetriai kérdésekben ismeretbővítő, szemléletformáló, SCORM formátumú, maximum össz. 1200 perc elektronikus oktatási anyag készítése demonstrációs és szimulációs funkciókkal, illetve élőszereplős felvételekkel a célcsoport számára. Az élőszereplős, vizualizációval támogatott és kiegészített felvételek könnyebbé teszik a megértést,és a tanulást a hallgatóság számára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő rendelkezik-e CSc vagy Phd tudományos fokozattal rendelkező szakemberrel 15
2 Ajánlattevő rendelkezik-e felsőfokú informatikai végzettséggel és PMP minősítéssel továbbá legalább 5 év szoftverfejlesztések projektvezetése területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő előírja ajánlati biztosíték nyújtását, melynek mértéke nettó 1 500 000,- HUF. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az ajánlattevő választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Részletes feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt 67. § (1)~(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69, § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10, illetve 12-16. §-ának megfelelően keli igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő nyilatkozni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § rendelkezései szerint - adott esetben nemleges tartalommal is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt, 64. § (l)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (l)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági követelménynek megfelel. Ajánlatkérő az előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát IV. rész a pont kitöltésével részletes információk megadása nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők kötelesek csatolni:
P.l) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot - attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik
- pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az ajánlattevő pénzforgalmi számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg a P.1) feltételnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1) bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (l)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági követelménynek megfelel. Ajánlatkérő az előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát IV. rész a pont kitöltésével részletes információk megadása nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők kötelesek csatolni:
M.l) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.
Az igazolásnak, vagy nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, elérhetőség),
- a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva),
- a szolgáltatás tárgyát, és mennyiségét (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható)
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a
Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
M.2) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből kiderül, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen kiderül az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, valamint tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata.
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettség esetén ezzel egyenértékűen honosított végzettséget igazoló okiratot.
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi munkát végzett, úgy az egyidőben szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten, vagy több munkakörben dolgozott.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1)
M.1.1) nem rendelkezik országos felhasználású, tudományos tartalmú, elektronikus, PHP és MySQL alapú adatbázis és keresőfelület kialakítására vonatkozó referenciával, mely legalább 100.000 rekordot és legalább 1 külső API hívást kezel, és
M.1.2) nem rendelkezik legalább összesen 900 perces képernyőfelvételt és interaktív szoftverszimulációt és/vagy élőszereplős felvételt tartalmazó, SCORM formátumú elektronikus oktatási anyag bevezetésére vonatkozó referenciával, melyet legalább 200 felhasználó megnyitott, és
M.1.3) nem rendelkezik online informatikai rendszer üzemeltetésére és/vagy támogatására vonatkozó referenciával, amely legalább 12 hónapig folyamatosan fennállt.
M.2)
M.2.1) nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel és minimum 5 év programozói tapasztalattal rendelkező szakemberrel, és
M.2.2) nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú pedagógus végzettséggel, továbbá minimum 20 db SCORM formátumú, képernyőfelvételt és interaktív szoftverszimulációt és/vagy élőszereplős felvételt tartalmazó elektronikus oktatási anyag készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1055 Budapest, Szalay utca 2. 3. emelet 2. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább az ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie és le kell töltenie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ha valamely érdeklődő gazdasági szereplő szeretné azt elektronikus úton elérni és letölteni, regisztráció megküldésével kell ezt jeleznie az ajánlatkérőnek az office@publicconsultingkft.hu e-mail címre a következő adatok megküldésével: érdeklődő gazd. szereplő neve, címe, email címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma. A regisztráció kézhezvételét követően ajánlatkérő minden érdeklődő gazdasági szereplő számára, az abban megadott email címre megküldi azt a letöltési jelszót, melynek használatával a gazdasági szereplő elektronikus úton eléri és letöltheti a közbeszerzési dokumentumokat.
2. AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) (5) bek. szerint jár el.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) szerinti adatokat.
4.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdésében foglaltakról. A Kbt.66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
5. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) alapján a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
6. A Kbt. 47. § (2) alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat kivételével.
7. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
7. AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
8. Az értékelés módszere: az 1. Ár részszempont alszempontjai és súlyszámai - 1.1. Support szolgáltatás díja (nettó, Ft/óra)/Súlyszám 40; 1.2. Adatbázis és keresőfelület kialakításának egyösszegű ajánlati ára (nettó, Ft/)/Súlyszám: 30 - esetén a relatív értékelés fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont esetén az abszolút értékelés, pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A további részletes értékelési módszert és az alszempontokhoz kapcsolódó súlyszámokat a - karakterkorlátra tekintettel - a további Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
9. FAKSZ: dr. Kretter Diána 00373,
10. AK a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza,
11. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és igazolását a következőesetekben: III.1.2) P.1) és III.1.3) M.1) M.2)
12. A felhívás II.2.7. pontjában meghatározott szerződéskötési időpont az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének függvényében változhat.
13. Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10:00-16:00 óráig, pénteken 10-14 óráig, az ajánlattételi határidő napján 10:00-11:00-ig lehet benyújtani. Jelen rendelkezés irányadó bármely az ajánlattevő által benyújtandó dokumentum (hiánypótlás, indoklás, igazolás) benyújtása tekintetében is. Ajánlattevő felelőssége, hogy ezen körülményre a kézbesítésben résztvevő szervezet figyelmét is felhívja.
14. Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egy adatbázis kialakítása, mely egységet képez, az sem szakmai, sem jogi indokok alapján nem bontható részekre, és a részajánlattétel biztosítása nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ában meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák