Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/140
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.23.
Iktatószám: 12368/2018
CPV Kód: 45230000-8
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3, HUZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: R-KORD Kft.;I-Cell Mobilsoft Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáira
Hivatkozási szám: V000.02
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45230000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2 Vállalkozási szerződés a GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáira.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 58855800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáira.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32562200-2
További tárgyak: 45232340-7
45200000-9
32524000-2
32510000-1
32520000-4
45314000-1
45232332-8
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A GSM-R rendszer 2. ütem tervezésére és kivitelezésére NIF Zrt. közbeszerzési eljárást folytat le.
Összesen ~2255 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:
• GSM-R rádióhálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott területeken:
o Kültéri területeken az EIRENE SRS, az EIRENE FRS, az UNISIG SUBSET-093, a MORANE, az ETSI és TSI előírásoknak, ajánlásoknak a műszaki leírásban meghatározott Teljes Hálózat átadás-átvételek napján hatályos verziójában szereplő, az ETCS 2 szintű, 220 km/h sebességre vonatkozó összes, a rádiós ellátottságra vonatkozó követelményt teljesítő rádióhálózat (továbbiakban KR.) tervezése és kivitelezése.
o Beltéri területeken az EIRENE SRS, az EIRENE FRS, a MORANE, ETSI és TSI előírásoknak, ajánlásoknak a műszaki leírásban meghatározott Teljes Hálózat átadás-átvételek napján hatályos verziójában szereplő, hang és nem biztonság érzékeny kommunikációra vonatkozó összes, a rádiós ellátottságra vonatkozó követelményt teljesítő rádióhálózat (továbbiakban BR.) tervezése és kivitelezése.
• Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC tervezése és kivitelezése.
• IP/MPLS és DWDM alapú átviteltechnikai hálózat (továbbiakban Á.) tervezése és kivitelezése.
• GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer (továbbiakban D.) tervezése és kivitelezése ~212 helyszínen.
• Fényvezető kábel hálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és optikai hurokzárásokra:
o Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1868 km,
o Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km,
o Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km,
o Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~ 117 km.
• GSM-R rádióhálózatot kiszolgáló bázisállomás infrastruktúra (továbbiakban B.) tervezése és kivitelezése.
• Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése.
• AK kapcsolódó ETCS 2 projektjeiben megvalósult RBC-k illesztése GSM-R rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként.
• A Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok (továbbiakban N.) megszerzése.
• A projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges
o összes rendszerterv, típusterv, szakági terv, kiviteli terv és engedélyes terv elkészítése,
o a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági),
o rádióhálózat hangolása és optimalizálása,
o a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
• Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése.
• Rendszerintegráció.
AK felhívja ATk figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia sajátosságai következtében változhatnak.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
AK tájékoztatja ATt, hogy BSC-n a bázisállomás vezérlőt, valamint a beszédkódolás konverzió és sebesség illesztés (TRAU), továbbá a csomagvezérlő egység (PCU) funkciót megvalósító Hálózati Elemet érti. Amennyiben ezek a funkciók különálló berendezésben kerülnek megvalósításra, legalább egy darab bázisállomás vezérlő, legalább egy darab TRAU és legalább egy darab PCU alkot egy BSC-t.
AK tájékoztatja ATt, hogy BTS-n az általában állandóhelyű telepítésű rádió adó-vevő berendezést érti, amely a hozzá tartozó antennarendszerrel együtt a rádiós ellátási területén belül a rádiós interfészen keresztül a mobil állomások (MS) részére a GSM-R Hálózathoz hozzáférést biztosít.
A támogatás intenzitása: 100,000000% európai uniós forrás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. AF III.1.3) M.2.1) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli rádióhálózat tervezési és/vagy hangolási szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap)  2
2 2.2. AF III.1.3) M.2.2) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli GSM-R rendszertervezési gyakorlat szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap) 2
3 2.3. AFIII.1.3)M.2.3)megh.36 hó szakmai tap.túli vasúti létesítmény mellett megvalósult távközlési fényv.szálas és/vagy rézvezetős kábelhálózat kiépítésének irányításában szerzett tap.(max. 24 hó)  1
4 2.4. A kivitelezés során alkalmazott összes BSC támogatja és a kivitelezett rendszerben megvalósítja a KD-ben rögzített handover funkciókat (igen/nem)  10
5 2.5. A kivitelezés során alkalmazott összes kültéri BTS alapsávi, rádiós vagy más modulja megfelel-e a KD-ben rögzített elvárásoknak (igen/nem) 10
6 2.6.A kivitelezés során alka lmazott összes BTS támogatja és a kivitelezett rendszerben megvalósítja a KD-ben rögzített funkciót (igen/nem)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1., IKOP-3.1., IKOP-3.2. és 2015-HU-TM-0053-W projektek (a kötelezettségvállalás azonosítója: ZE970003., a TSZ azonosítója: CEF/764-6/2017-NFM_SZERZ)
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 53.§(6)alapján rögzíti,hogy az IKOP-2.1.,IKOP-3.1., IKOP-3.2. számú projekt tekintetében tám.irányuló igényt fog benyújtani és az AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását,vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti,amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja.
A támogatás intenzitása: 100 %
CEF: 44,000000%
IKOP: 56,000000%

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 013 - 024670
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáira.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R-KORD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: I-Cell Mobilsoft Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária köz 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: info.mobilsoft@icell.hu
Telefon: +36 14671780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14671787
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39148000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58855800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Optikai hálózat építés,Átviteltechnika hálózat kivitelezés,Végberendezések kiépítése,Hálózatmenedzsment,Üzemeltetés és karbantartást támogató rendszerek(OSS),rádió hálózat tervezés és kiépítés,rádiós infrastruktúra tervezés és kivitelezés,beltéri infrastruktúra tervezés és kiépítés
diszpécser rendszer tervezés és kialakítás
központi rendszerek üzembe helyezése
integrációs szolgáltatások

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
További érvényes ajánlattevő:
T-Systems Magyarország Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928099-2-44.
Prolan Irányítástechnikai Zrt.
2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.
Adószám: 12351846-2-13.
Közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)