Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/235
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.12.05.
Iktatószám:21841/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály -
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TKOinfo projekt menedzser rendsz. fejl. és supp.
Hivatkozási szám: EKR000478522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a „NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által használt TKOinfo projekt menedzser rendszer fejlesztése és support szolgáltatása” tárgyában
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 59000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TKOinfo projekt menedzser rendsz. fejl. és supp.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház”
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerz.keretösszege nettó 59000000 Ft
Tervezett menny.:Szoftverfejlesztés:280nap/Support:24 hó (Ajánlatkérő a tervezett mennyiségekhez az eseti megrendelések során nincs kötve.)
Keretsz.időtartama: 24 hó (szerz.hatálybalépésétől).
Ellátandó főbb feladatok:
1. SZOFTVERFEJLESZTÉS
A változó jogszabályi környezete miatt folyamatosan szükségessé válik a NIF Zrt. (Megrendelő) által használt TKOinfo rendszer módosítása és fejlesztése.A valós(fizikai)folyamatok,jogszabály vagy más szabályozó tényező által kezdeményezve,átvezetése nélkülözhetetlen a szervezet által használt sw környezeten a jogszabályoknak megfelelő működés érdekében.A jelen rendszer fejlesztése során használt fő fejlesztői eszközök a XFA15.2, ASP.NET, ASP.NET MVC4, Andoc4.0.14,Ms SQL került alkalmazásra.A Vállalkozónak a megadott fejlesztői sw-k, valamint az OS és adatbáziskezelő megfelelő fejlesztői licenceivel rendelkeznie kell.Ezeket Megrendelő nem biztosítja.A Vállalkozó számára elérhető lesz a Megrendelő birtokában lévő telepítésnél használt eljárások és scriptek.
2. SUPPORT
A támogatás célja,hogy a rendszer folyamatosan zökkenőmentesen rendelkezésre álljon a szervezet munkája során.
Szolgáltatási tételek:
• rendsz.támogatási és követési szolg.
• hibakezelési szolg.
• másodlagos helpdeskszolg.
A support szolg-ok kiterjednek a rendsz. alábbi moduljaira:
• Partner (Szolgáltató/Szállító) modul
• Projekt modul
• Ingatlannyilvántartó modul
• Szerződéskezelés (egyedi/keret) modul
• Geodézia modul(Változási vázrajz nyilvántartás,Művelés alóli kivonási terv nyilvántartás,Területigénybevételi terv nyilvántartás,Összevonási dokumentáció nyilvántartás,Talajvédelmi terv nyilvántartás,Erdő igénybevételi dokumentáció nyilvántartás)
• Előkészítési modul(Kaszálás/Bozótírtás,Erdő,Lőszermentesítés,Földmunka)
• Régészeti modul(ERD1 nyilvántartás,Régészet Geofizika nyilvántartás,ERD2 nyilvántartás,Megelőző Feltárás nyilvántartás,Bontómunka nyilvántartás)
• Birtokbavétel modul
• Bontás modul
• Csereerdő modul
• Vagyonkezelés modul(vagyonelemek száma a felhívás feladása napján kb. 100 000 db)
• Közmű modul(Elektromos nyilvántartás,Hírközlés nyilvántartás,ÜHK nyilvántartás,Szénhidrogén nyilvántartás,Víziközmű nyilvántartás, Közműlekötés)
Várható fejlesztési igények:
Mértékegységek bevezetése:A Megrendelés adatai között a továbbiakban szükséges nyilvántartani a mennyiséghez tartozó mértékegységet is.
Szállító előzményezése: A szállító partnereknél a-keretszerződés idejében nézve-szükséges kialakítani az előzményezést.
Feladat érintettség tömeges kijelölése és töltése:Projekten belül nyilvántartott HRSZ listanézetében az érintettség checkboxokat tömegesen lehessen tölteni.
Megrendelő sablonok bővítése:A paraméterezhetőség, sablongenerálás megvalósítása.
Közmű nézetek átalakítása:A közmű típusú feladatoknál szükségessé vált az ún. projekteken kívüli ingatlanok nyilvántartása.A nézetekben lehetőség legyen megjeleníteni a projekten belüli, és kívüli HRSZ-eket és ezek együttes kezelése.
Feladat nézetek kialakítása a Projekt nézeten belül:Normál és megosztott feladatok specializált kialakítása és kapcsolódó e-mail értesítések fejlesztése.
Riportok bővítése:Meglévő riportok bővítése a megrendelő igényei szerint.
Felhasználók projekthez rendelése:Felelős,helyettes kezelése.
HRSZ egyedi részletező ablak átalakítása:Feladatok és alfeladatok részletezése,ezek adatainak megjelenítése.
Területszerzés bővítése:Új adatmezőkkel való bővítés, egyedi betöltő kialakítása, hozzáférési jogosultságok hozzáadása.
Vagyonkezelés bővítése:Feladatok és alfeladatok kezelésének kialakítása, hozzáférési jogosultságok hozzáadása.
SAP interfész bővítése: Kifizetési bizonylatok státusz- és adat-átvezetése.
Határidőkezelés kialakítása:Automatikusan kalkulált ütemezett hat.idők a projekt egészére nézve.Riportolás,kereshetőség.
Szerződéskezelés bővítése:Új adatmezők hozzáadása.Automatikus és kézi visszajelzések beépítése.
A feladatok részl. leírását a szerz.tervezet, vmint a Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1. pont szerinti szakember 12 hó feletti, a meghatározott szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) 15
2 M.2.2. pont szerinti szakember 12 hó feletti, a meghatározott szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) 15
3 A „Magas prioritású hiba” kijavításának megkezdése (min. 4, max. 12 munkaóra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 152 - 349032
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - TKOinfo projekt menedzser rendsz. fejl. és supp.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57312103
Postai cím: Törökbálinti Út 15. A. ép. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: pinter.monika@andoc.net
Telefon: +36 309576584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12397352
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-ában meghatározott adatok:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát:
b) nyertes ajánlattevő adószáma: 13284567-2-43
c) ajánlattevő neve, címe és adószáma: Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1121 Budapest, Törökbálinti Út 15. A. ép. fszt., 13284567-2-43
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése:

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)