Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/107
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.06.
Iktatószám: 9028/2018
CPV Kód: 72230000-6
Ajánlatkérő: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK15392
Postai cím: Fiumei út 19/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szenczi Erika
Telefon: +36 13273459
E-mail: szenczi.erika@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkicstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Egységes Ellátási Rendszer (EER) létrehozása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egységes Ellátási Rendszer (EER) tervezése és létrehozása, illetve a rendszer üzemeltetés-támogatása.
A beszerzés a Nyugdíjbiztosítás és családtámogatás korszerű, a 21. században biztonságosan használható technológiákra épülő integrált informatikai rendszerének (EER Egységes Ellátási Rendszer) kifejlesztése és bevezetése. Az átadott rendszernek támogatnia kell a fenti témakörbe eső hatósági ügyek kormányzati előírásoknak megfelelő támogatását, a kapcsolódó pénzügyi és számviteli tevékenységet, valamint az ONYF ügyfelei számára nyújtott valamennyi szolgáltatást annak figyelembevételével, hogy rendszer legyen képes min. 5000 regisztrált felhasználót, min. 750 konkurens felhasználót kiszolgálni és éves szinten min. 750 000 tranzakciót lebonyolítani.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Egységes Ellátási Rendszer (EER) létrehozása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
További tárgyak: 48000000-8
72260000-5
72265000-0
80533000-9
72610000-9
72267000-4
79410000-1
30211000-1
30233100-2
30213000-5
30214000-2
30231000-7
30231310-3
30232100-5
72311100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1081 Budapest, Fiumei út 19/A. és 1139 Budapest, Váci út 73. Magyarország.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egységes Ellátási Rendszer (EER) tervezése és létrehozása, illetve a rendszer üzemeltetés-támogatása.
A beszerzés a Nyugdíjbiztosítás és családtámogatás korszerű, a 21. században biztonságosan használható technológiákra épülő integrált informatikai rendszerének (EER Egységes Ellátási Rendszer) kifejlesztése és bevezetése. Az átadott rendszernek támogatnia kell a fenti témakörbe eső hatósági ügyek kormányzati előírásoknak megfelelő támogatását, a kapcsolódó pénzügyi és számviteli tevékenységet, valamint az ONYF ügyfelei számára nyújtott valamennyi szolgáltatást annak figyelembevételével, hogy rendszer legyen képes min. 5000 regisztrált felhasználót, min. 750 konkurens felhasználót kiszolgálni és éves szinten min. 750 000 tranzakciót lebonyolítani.
A rendszerfejlesztési feladatok közé tartozik az ONYF teljes működési körére kiterjedő folyamatszervezés (BPR: felmérés és optimalizálás), illetve az új működési modellnek való igazgatásszervezési feladatok elvégzése, beleértve ebbe a szükséges jogszabályi változtatásokra vonatkozó szakmai javaslatok elkészítését is.
Az igazgatásszervezési feladatokat követő rendszertervezési feladatok kiterjednek a teljes rendszerarchitektúra megtervezésére (hardver, szoftver elemek), beleértve ebbe az igazgatási funkciókat támogató alkalmazások mellett a működtetést támogató szoftverkörnyezet megtervezését is.
A megvalósítási szakaszban végzendő tevékenységek között szerepel a kész szoftverlicencek telepítése, a jelenleg is működő szoftverkomponensek szükséges módosítása, az új alkalmazások elkészítése és ezen komponensek beintegrálása az új egységes rendszerarchitektúrába.
A rendszer biztonságos, költséghatékony és felhasználóbarát működtetéséhez szükséges összes szoftver elemek megtervezése, leszállítása, és integrálása a rendszer kialakításának feladatkörébe tartozik.
A rendszerbevezetés része a megrendelővel egyeztetett tesztelések lebonyolítása, valamint a szükséges felhasználói illetve üzemeltetői oktatások elvégzése.
Eredménytermék(ek):
EER Egységes Ellátási Rendszer: a Megrendelő részére tesztelt állapotban átadott integrált információs rendszer, magába foglalva a nyertes szállító végső ajánlatában megfogalmazott szoftver elemeket, a kapcsolódó dokumentációkat valamint a használathoz és üzemeltetéshez szükséges képzéseket.
A részteljesítésekhez tartozó terméklista, valamint annak megfelelően a szakaszokhoz rendelt vállalkozói díj a tárgyalások során kerül pontosításra, és a nyertes ajánlata alapján készített szerződés mellékletében kerül rögzítésre.
1. részteljesítés: h.i. 31.12.2017.
Folyamatfelmérés, folyamat és technológiai tervezések eredményeinek átadása, a fejlesztésekhez szükséges szoftvereszközök leszállítása, az első szakaszba tervezett pilot rendszerek elkészítése és átadása.
2. részteljesítés, h.i. 30.6.2018.
Elvárt eredmények: A projektterv alapján a második szakaszban tervezett rendszerelemek leszállítása. A fejlesztések átadása tesztüzemre.
Végteljesítés: szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap, de legkésőbb a projekt mindenkori fizikai zárásának időpontját megelőző 6. hét első napjáig tart (jelenleg a projekt zárásának időpontja 31.12.2018.) A teljes EER rendszer éles üzemre történő átadása.
Az elvárásokkal kapcsolatos részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szoftver működéshez ajánlott minimális hardver konfiguráció szakmai összpontszáma 15
2 Ffokú végz rend szoftfejl (progr.zó), aki JAVA EE prog.zói körny.ben az alk.i felt.nél bemut. került és az ott előírt 3 éven felüli további gyak.tal rend. (alk. felt. fölötti megaj. lehet.:0-36 hónap) 4
3 Ffokú végz rend szoftfejl (progr.zó), aki ORACLE SIEBEL techn.ban az alk.i felt.nél bemut. került és az ott előírt 3 éven felüli további gyak.tal rend. (M/2. d)alk. felt. fölötti megajánl: 0-36 hónap) 4
4 Ffokú végz rend architekt mérnök, aki az alk.i felt.nél bemut. került és az ott előírt 3 éven felüli további gyak.tal rend. (M/2. e) alk. felt. fölötti megajánl: 0-36 hónap) 4
5 Ffokú végz. rend. adatbázis szakértő, aki IBM DB2 adatbázisok kezelésében az alk. fel.nél bem került és az ott előírt 3 éven f tbbi gyktal rend. (M/2. f) alk. felt. fölötti megajánl 0-36 hónap) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 69
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.2.2. azonosító számú „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” elnevezésű projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 012 - 017777
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Egységes Ellátási Rendszer (EER) létrehozása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 701 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4579895760
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. A szerződéskötés elmaradásának indoka: Tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő által aláírt és 2018. május 2-án tartott egyeztetésen a nyertes ajánlattevő (T-Systems Magyarország Zrt.) képviselői részére átadott szerződés aláírását a nyertes ajánlattevő (T-Systems Magyarország Zrt.) az ajánlati kötöttség lejárta előtt, 2014. május 14. napján kelt levelében megtagadta.
II. Nyertes ajánlattevő (T-Systems Magyarország Zrt.)adószáma: 12928099-2-44
III. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.)
Adószám: 12928099-2-44
2. FORNAX SI Kft. 1123 Budapest, Táltos u. 1.
Adószám: 14161177-2-43
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:igazgatásszervezési szolgáltatás, szoftverfejlesztés és kapcsolódó szolgáltatás, projektvezetési szolgáltatás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)