Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/178
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.14.
Iktatószám:15941/2018
CPV Kód:72212517-6
Ajánlatkérő:NKM Földgázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt.;BCS Business Consulting Services Kft.;DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt.;SAP Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Földgázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK24216
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 14771104
E-mail: fgmkozbeszerzesek@fogaz.hu
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmfoldgaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkmfoldgaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzésére két részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzésére két részben
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 6800000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzése ajánlatkérő SAP rendszerének alábbi moduljai vonatkozásában:
SAP core modulok (FI, CO, AM, MM, SD, IM-PS, TR-CM, DMS, WF, BC, FI-SL) és az SAP HR modul funkcióinak támogatása az éles üzemeltetés támogatásán kívül.
Nem képezi nyertes ajánlattevő feladatát az éles üzemeltetés támogatási feladatok ellátása.
Mennyisége: legfeljebb 40 000 emberóra/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1.A) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott SAP tanácsadó és fejlesztő szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzésére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzése ajánlatkérő iparági, alaptevékenységhez szorosan kapcsolódó SAP moduljainak, illetve LiveLink rendszerének vonatkozásában:
IS-U, EDM, adatcsere folyamatok, FI-CA, PM/SM, CRM, BO, BW, WEB kiszolgáló, LiveLink Enterprise és LiveLink Archive rendszerek
Nem képezi nyertes ajánlattevők feladatát az éles üzemeltetés támogatási feladatok ellátása.
Mennyisége: 60 000 emberóra/év keretig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 1 Az M/2.2.B) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott SAP IS-U tanácsadó és fejlesztő összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 2 M/2.2.C. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember rendelkezik-e legalább 12 hónap időtartamú, magyarországi gázipari adatcsere folyamatokra vonatkozó tapasztalattal (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 210 - 437032
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail: eva.adam@dxc.com
Telefon: +36 12798000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12798001
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: mazlo.ildiko@erp.hu
Telefon: +36 304821080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14887389
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: BCS Business Consulting Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail: sales@bcsconsult.hu
Telefon: +36 14880890
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14880891
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2800000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2800000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
3
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail: eva.adam@dxc.com
Telefon: +36 12798000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12798001
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: mazlo.ildiko@erp.hu
Telefon: +36 304821080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14887389
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SAP Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Záhony u. 7, Graphisoft Park
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: viktor.selymeci@sap.com
Telefon: +36 703770148
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14578344
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
3
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.részajánlati kör
Nyertes Ajánlattevő adószáma: 10534296-2-44
Az Ajánlattevő neve, címe :
neve: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi megnevezése: Enterprise Services Magyarország Kft.)
címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Alválallkozók neve, adószáma (asz):
Euronet Magyarország Zrt.
asz: 12545515-2-41
Sysartist Kft.
asz: 14136515-2-43
User Tanácsadó Kft.
asz: 10932955-2-43
ConVista Consulting Kft.
asz: 12817267-2-42
Easycon Kft.
asz: 13800659-2-41
DVCON Informatikai Kft.
asz:23419320-2-42
KPMG Tanácsadó Kft.
asz:12691908-2-44
Lupus Consulting Kft.
asz: 12920211-2-43
Mind System Consulting Kft.
asz: 13351234-2-43
Nyertes Ajánlattevő asz: 22969815-2-41
Az Ajánlattevő neve, címe :
neve: ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt.
címe: 1037 Budapest, Montevideo út 6.
Alválallkozók neve,(asz):
ISU-Globe Bt.
asz: 21892561-2-43
High Quality Consulting Bt.
asz: 28692166-3-41
EPIKO Bt.
asz: 22537492-3-42
GRIKO Bt.
asz: 20337502-3-41
KeleKo Kft.
asz: 14126853-3-13
P-IT SoftLogic Kft.
asz: 23098639-3-13
SAPFORTE Bt.
asz: 22259044-3-42
I.T. Sound Kft.
asz: 13597924-3-14
UTECH Kft.
asz: 11386883-3-13
BRAINPORT Kft.
asz: 13067001-2-13
CDS HUN Kft.
asz: 13829003-2-43
WINTOP Kft.
asz: 13779922-2-43
Zólyomi Szabolcs e.v.
asz:62304722330
ConVista Consulting Kft.
asz: 12817267-2-42
HG Soft Bt.
asz: 28713409-3-41
Erika Fashion 2000 Kft.
asz: 12526295-2-13
Nyertes Ajánlattevő asz: 13090403-2-43
Az Ajánlattevő neve, címe :
neve: BCS Business Consulting Services Kft
címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Alválallkozók neve,(asz):
A&Z Consult Kft.
asz: 14401428-2-13
AD COM-TECH Kft.
asz: 10931569-3-13
Calamar Kft.
asz: 22679277-1-41
Felker Consulting Kft.
asz. 14133196-3-43
Imperatics Bt.
asz: 20962764-3-43
Matók Balázs egyéni vállalkozó
asz: 67505715233
POISON Bt.
asz: 28194390-2-41
Program Futár Bt.
asz: 20380641-3-43
RED CONTROL Kft.
asz: 23304604-2-42
Rek-Soft Bt.
asz: 28947239-2-42
SISB Bt.
asz: 21925661-3-05
Ultegra Kft.
asz: 14506671-3-05
BCS Fctry Kft.
asz: 12169870-2-13
2.részajánlati kör:
Nyertes Ajánlattevő asz: 10534296-2-44
Az Ajánlattevő neve, címe :
neve: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi megnevezése: Enterprise Services Magyarország Kft.)
címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Alválallkozók neve,(asz):
Euronet Magyarország Zrt.
asz: 12545515-2-41
Sysartist Kft.
asz: 14136515-2-43
User Tanácsadó Kft.
asz: 10932955-2-43
ConVista Consulting Kft.
asz: 12817267-2-42
Easycon Kft.
asz: 13800659-2-41
DVCON Informatikai Kft.
asz:23419320-2-42
KPMG Tanácsadó Kft.
asz:12691908-2-44
Lupus Consulting Kft.
asz: 12920211-2-43
Mind System Consulting Kft.
asz: 13351234-2-43
Nyertes Ajánlattevő asz: 22969815-2-41
Az Ajánlattevő neve, címe :
neve: ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt.
címe: 1037 Budapest, Montevideo út 6.
Alválallkozók neve,(asz):
ISU-GLOBE Bt.
asz: 21892561-2-43
Optilog Bt.
asz: 20337791-2-42
EPIKO Bt.
asz: 22537492-3-42
GRIKO Bt.
asz: 20337502-3-41
Foridon Soft Kft.
asz: 25167139-2-43
Catalyzer Kft.
asz: 25502839-2-43
LOGO-LOGIC Kft.
asz: 10857267-3-43
SZENK Bt.
asz: 20316905-3-13
P-IT SoftLogic Kft.
asz: 23098639-3-13
FRH Consulting Kft.
asz: 14532564-2-41
Szalo-N Bt.
asz: 29116159-3-42
CDS HUN Kft.
asz: 13829003-2-43
WINTOP Kft.
asz: 13779922-2-43
itelligence Kft.
asz10960273-2-43
GBSYS Consulting Kft.
asz: 14275586-2-42
A karakter korlát miatt jelen pont további részei a VI.4.3)pontban találhatóak
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www. kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.3) pont folytatása
2. részajánlati kör
Nyertes Ajánlattevő asz: 12342659-2-44
Az Ajánlattevő neve, címe :
neve: SAP Hungary Kft.
címe: 1031 Budapest, Záhony u. 7, Graphisoft Park
Alválallkozók neve,(asz):
Util-IT Consulting Kft.
asz: 22732965-2-42
LIEDEMANN Kft.
asz: 11976367-2-41
Lakrivida Kft.
asz: 13402251-3-13
Ordnung Technik Kft.
asz: 23553743-2-41
SAP Public Services Hungary Kft.
asz:14937000-2-41
Dataobjects Consulting Kft.
asz: 23006605-2-13
Enterprise Business Consulting Kft.
asz: 11981127-2-43
ConVista Consulting Kft.
asz: 12817267-2-42
SAPNET Kkt.
asz:21861367-3-43
BBKK Kft.
asz: 12054295-2-42
MCS Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.
asz: 28688565-3-41
CITS Kft.
asz: 23856589-1-13
INTERPRO HUNGARY Kft.
asz: 13200080-2-42
A V.2.2) pont (A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el rész igen megjelöléssel) technikai okból , a feladhatóság miatt került "igen" kategóriával feltöltésre az 1. és a 2. részajánlati körben.
A szerződést nem gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el az 1. és a 2. részajánlati körben.
A keret megállapodás nyertesei az 1. részajánlati körben:
DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt.
BCS Business Consulting Services Kft.
A keretmegállapodás értéke az 1. részajánlati körben: 2 800 000 000,- HUF
A keret megállapodás nyertesei a 2. részajánlati körben:
DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt.
SAP Hungary Kft.
A keretmegállapodás értéke a 2. részajánlati körben: 4 000 000 000,- HUF
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www. kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)