Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/190
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.02.
Iktatószám:18005/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország 6800 Hódmezővásárhely 6500/10 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47018624
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tárkány-Szűcs Ágnes
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000423072018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000423072018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hodmezovasarhelyi Ipari Park - szerverhaz
Hivatkozási szám: EKR000423072018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építtető a telekre egy földszintes, szerver épület funkciójú építményt kíván elhelyezni. Az elsődleges funkció a szerverek megfelelő és speciális körülmények közötti tárolása, de az azok működéséért és felügyeletért felelős informatikus személyzet számára is megfelelő munkakörnyezet alakul ki. Az épület szabadon állóan került telepítésre mind a Makói országúttól, mind a Czeglédi Nagy Ferenc utcától 5-5 méteres előkertet tart.
Az ingatlan előtt az összes közmű megtalálható. Az épület építése során a városi közmű hálózatokra csatlakozás lehetséges. (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz).
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlattétel lehetősége nem biztosított jelen eljárás során,tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Hodmezovasarhelyi Ipari Park - szerverhaz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyarország
6800 Hódmezővásárhely
6500/10 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület alapterülete: 142,5 m2 (műszaki leírással összhangban)
Helyiség neve Burkolat Terület
Földszint 01 Közlekedő kerámia. 10,00
Földszint 02 Szerver pvc. 52,50
Földszint 03 Iroda laminált parketta 17,55
Földszint 04 Raktár kerámia 10,35
Földszint 05 Tárgyaló laminált parketta 12,58
Földszint 06 Mosdó kerámia 2,64
Földszint 07 Wc kerámia 1,38
Földszint 08 Zuhany kerámia 4,09
111,09m2
- Alapozás: A talajmechanikai szakvélemény szerint alapozási sávalap, a tartószerkezeti kiviteli terv
szerinti kiosztással és keresztmetszettel.
- Lábazat: 40cm magas 30 cm széles vasbeton szerkezet, hőszigetelés kiegészítéssel.
- Falak:Körítő falak: 30cm vtg. Porotherm 30 K falazóelem; Belső falak: 30cm vtg. Porotherm 30 K falazóelem; 10cm vtg. Porotherm válaszfal lap
- Tető: Az épület a makói úttal párhuzamos gerincű asszimetriakus három állószékes nyeregtetővel fedett. Az épület Bramac Novo antrcit cseréppel fedett, és antracit alumínium bádogos szerkezetek készülnek hozzá.
- Fa méretek: szarufa 10/15 szelemen: 15/15 fogópár: 5/15 állószék: 15/15
- Koszorú – áthidaló: Monolit vasbeton szerkezetek statikai kiviteli tervek szerinti vasalással, hőszigetelés kiegészítéssel, illetve Porotherm „S” elem magas áthidalók
- Födém:17cm vtg. monolit vasbeton síklemez.
- Felmenő szerkezetek:
Homlokzati, teherhordó falak: vázkerámia Porotherm 30 Profi külső teherhordó falak Dryfix ragasztásos technológiával alkalmazva.
Belső teherhordó fal: vázkerámia Porotherm 30 Profi Dryfix ragasztásos technológiával, illetve Porotherm20 Aku Z
- Hőszigetelés:
Talajon fekvő padló: 12cm Austrotherm At N 100
Födém: 25cm Austrotherm At N 100
Homlokzat 15cm Austrotherm H80
Lábazat: 10cm Austrotherm Xps
- Vízszigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelés 1rtg. Elastovill E-G 4 F/K lángolvasztással rag.
- Külső nyílászárók:
Antracit pvc. hőszigetelt műanyag ablakok és ajtók 3rtg. hőszigetelt üvegezéssel, antracit acél párkányokkal, és műanyag szerkezetű könyöklőkkel.
- Belső ajtók:
Beltéri acél ajtótokok és acél fegyverzetű furatolt papírrács betétes ajtólapok. (az összeszellőzés érdekében az ajtólap 2cm-et tart a padlósíktól)
Az építés során építési hulladékok keletkezésével számolni kell, amelynek szelektált gyűjtéséről és hasznosításáról/ártalmatlanításáról a kivitelezőnek gondoskodnia szükséges.
Az épület befogadóképessége 10 fő. A keletkezett szennyvizek az utcai közcsatornába kerülnek elvezetésre.
Az épületben a szerverek informatikai felügyelete / üzemeltetéséhez kapcsolódó munkavégzés fog történni.
Dolgozó létszám:2 fő
A tervezett létszám és tevékenység nem indokolja a nemek szerinti elkülönítést. A kézmosóhoz folyékony szappan adagolót és papírtörölköző tartót kell felszerelni. A mosdó H+M vizes kialakítású. A belső terű helyiségek szellőzése mesterséges úton lesz megoldva.
Világítás
Az iroda megvilágítása 500 lux.
Egyebek:
A helyiségek fűtését, hőleadását és melegvízellátását a gépészeti műszaki leírásban részletezett berendezések biztosítják.
- Hidegvíz rendszer:
Az épület telekhatárától 1 m-re vízmérő aknában került elhelyezésre az épület fővízmérője. A főmérő elé és után gömbcsap beépítése szükséges. A vízmérő után indul az épület hidegvíz alapvezetéke. Az alapvezeték induló mérete NA 50, anyaga KPE. Az alapvezetékről ágaznak le a felszálló vezeték. A hidegvíz felszálló vezetékek NA 32 méretű KPE-Wavin K1 vezetékek, Az egyes csapolókhoz padlóba fektetett, WAWIN K1 ötrétegű műanyag vezetéken jut el a víz. A vezetékeket védőcsővel kell a padlóba fektetni.
- Fűtési rendszer:
Az épület fűtése elektromos rendszerről kerül üzemeltetésre, ill. a szerver hulladék hőjét hasznosítják.
- Melegvíz rendszer:
Átfolyós rendszerű elektromos vízmelegítő.
- Szennyvíz rendszer:
A keletkezett szennyvíz elvezetését 1 db ejtő vezetékkel kell megoldani. Az ejtő vezetékek anyaga PVC KG. Az ejtő vezetékeket tokos, gumigyűrűs kötésekkel kell szerelni. Az ejtő vezetékekbe csatlakoznak az egyes berendezési tárgyak ágvezetékei.AzAlapvezetéketSzinténTokos,gumigyűrűsKötésekkelKellSzerelni
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-ÉG fmv pozícióba alkalmazni kívánt (M/2 a) pont tekintetében bemutatott) szakember építmények fűtési, szellőzési, építés-szerelési szakterületenSzerzettSzakmaiTöbblettapasztalata(max24hó) 15
2 MV-ÉV fmv pozícióba alkalmazni kívánt (M/2 b) pont tekintetében bemutatott) szakember építmények közép- és kisfeszültségű szerelési szakterületen szerzettSzakmaiTöbblettapasztalata(max24hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001
II.2.13) További információ
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10.
Módszer: 1.részszempont fordított arányosítás (ár),2. és 3.részszempont egyenes arányosítás(szakmai többlet tapasztalat)
AK az értékelési szempontok esetében a karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette a részletszabályokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját – az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével - a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1 AT csatolja a321/2015Kr19.§(1)bek a)pontja alapján vmennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó,az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé szám.2évre/24hó vonatkozó,eredeti v másolati igazolást,az alábbi tart:
-pénzforgalmi számlaszám megjelölése;
-pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 24hóban előfordult-e 15napot meghaladó sorbaállítás.A Kr 19.§(7)bek alapján azokban az esetekben,amelyekben a 28.§ban és a 36.§ban meghatározott minősített AT hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazd szereplő megfelel az adott alkalmassági köv-nek.A Kr.19.§(6)bek jelen elj keretében alkalmazandó.A Kbt.65.§(7)bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcs jogi jellegétől függetlenül.A Kbt.65.§(6)bek-ben foglaltak alapján a P/1alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,ha közülük 1 felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
Ajánlatkérő a „sorbaállítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1 AT a 321/2015. Kr21.§(2)beknek a)pontja alapján mutassa be az elj megindító felhívás feladását megelőző 5évben(60hó) bef, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a Kr23. §a szerinti módon.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- teljesítés helyét,
- az építési beruházás mennyiségét;
- a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, - a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A referenciamunkák konzorciumi formában történő telj esetén a fenti adatokat a ref igazolásnak oly módon, hogy abból az AT saját teljesítése alapján az alkalm egyértelműen megállapítható legyen.
Kr.21/A.§: AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia kövben foglalt eredmény/tevékenység a szerződés részteljként valósult meg.Kbt.140.§(9)bek: a projekttárs teljesítését az alkalm igazolására referenciaként a projekttárs mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek,akkor is,ha a projekttárs időközben megszűnt.
M/2 AT a Kr21.§(2)bek b)pontja: mutassa be azokat a szakembereket,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dok:
- a szakemberek bevonására,gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyil;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét vagy képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év,hónap megjelöléssel);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyil, tartalmazza, hogy eljárásba történőbevonásáról tudomással bír.A minimumköv szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ua időszak alatt megszerzett szakmai tapaszt nem minősíthető többszörös szakmai tapaszt időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalm köv való megfelelés(AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a min fordulatokat, melyeket AK az alkalm köv esetén előír). A Kbt.65.§(6) bekben foglaltak alapján az M/1-M/2.alkalm feltétel esetében közös AT együttesen is megfelelhetnek.
Kr.24.§(1)bek: azokban az esetekben,amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített AT hivatalos jegyzéke biz, hogy a gazd szereplő megfelel az adott alkalm kövnek, a minősített AT elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT hivatalos listáját vezető szervezettől szárm jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az M/1-M/2pontokban foglalt igazolási módok helyett.
Kbt.65.§(7)bek: az előírt alkalm kövnek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására tám is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Kbt.65.§(9)bek: a külön jogszabban foglaltak szerint előírt, szakemberek rendelk állására vonatkozó köv, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazd szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Csatolandó dok:AT a Kbt.67.§(1)bekre figyelemmel, a 114.§(2)bek. alapján arról kell nyil benyújtaniuk az M/1-M/2pontokban előírtakra, hogy az általa igazolt alkalm köv teljesülnek, illetve a Kbt.65.§(7)bek szerinti esetben az alkalm igazolásában részt vevő szervezetnek az AT-vel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést (Kbt.67.§(3)bek).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 8 éven belül megkezdett és öt évben befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, egy szerződés keretében teljesített, legalább 100 m2 alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával.A referencia követelmény legfeljebb 2 szerződés bemutatásával teljesíthető.
A előírtaknak azon referencia felel meg, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére a felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben került sor, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr 21. § (2a) bekre.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr 21/A. § -ában foglaltakra.
M/2 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő építésvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott) vagy azzal egyenértékű végzettséggel és az említett jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik.
b) 1 fő építésvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 5. pontjában meghatározott) vagy azzal egyenértékű végzettséggel és az említett jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő megengedi a szakemberek közötti átfedést.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: napi 1% a kötbéralapra vetítetten.
Meghiúsulási kötbér: 25%
Jótállás: 36 hónap (a műszaki átadás-átvételt követő naptól)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5.)folytatása:
Ellenszolg. kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6), a 322/2015. Kr 32/A. és 32/B. §, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 272/2014 Kr
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.AK felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz és nem is kíván kikötni a tárgyi eljárásban a 322/2015. Kr 20. §-ában foglaltak alapján.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Utófinanszírozással: TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001
Támogatás intenzitása: A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,0000000%-a.
A Kbt. 135.§ (7) bek. alapján AK a nyertes ajánlattevő részére a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő nem ír elő előleg visszafizetési biztosítékot.
A teljesítés során 4 számla benyújtásának lehetősége biztosított:
• 1: 25%-os megvalósult teljesítés után, nettó vállalkozói díj 25% megfelelő összegről (előleg itt számolható el);
• 2.: 50%-os megvalósult teljesítés után, nettó vállalkozói díj 25% megfelelő összegről;
• 3.: 75%-os megvalósult teljesítés után, nettó vállalkozói díj 25% megfelelő összegről;
• végszámla: fennmaradó 25% megfelelő összegről az áfa nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
Folytatás a III.1.4.) pontban
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. – 17. §- nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.részszempont fordított arányosítás (ár),2. és 3.részszempont egyenes arányosítás(szakmai többlet tapasztalat)
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található.
1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
2. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
6. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
7. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.
10. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
11. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
14. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Pintér Kristóf, lajstromszáma: 00936
15. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell a nettó ajánlati ár 10%-a/év, és a megajánlott nettó ajánlati ár 5%-a/ káresemény mértékű felelősségbiztosítással, avagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.
16. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
17. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban, illetve szerkeszthető .xls formátumban is.
18. A II.1.5. és II.2.7. pontban meghatározott időtartamhoz kiegészítésként AK felhívja a figyelmet a szerződéstervezet IV.1. pontjára mely szerint „Felek a szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét a szerződés hatálybalépésétől számítva 120 napban határozzák meg, de legkésőbb 2019. február 28. napjáig azzal, hogy előteljesítés megengedett.”
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/09/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges