Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/22
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.01.31.
Iktatószám: 1500/2018
CPV Kód: 43210000-8
Ajánlatkérő: Janta-Bau Kft.
Teljesítés helye: 4254 Nyíradony, Széchenyi u. 43;4254 Nyíradony, Széchenyi u. 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.02.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Lakó-és nem lakó épület építése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Janta-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25266
Postai cím: Széchenyi utca 43.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczku János Róbert
Telefon: +36 306254206
E-mail: info@janta-bau.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janta-bau.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.janta-bau.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.janta-bau.hu/index.php/kozbeszerzes/ginop-1-2-2-16-2017-01822 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Ungvári Judit
Telefon: +36 52502554
E-mail: ungvari.judit@debkoz.hu
Fax: +3652 502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Ungvári Judit
Telefon: +36 52502554
E-mail: ungvari.judit@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Lakó-és nem lakó épület építése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés a „Mikro-,kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című GINOP-1.2.2-16-2017-01822 azonosító számú Pályázat keretében munkagépek beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43210000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) gépeket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
2 db új kotró-rakodógép
1 db új gumikerekes kotrógép
Az árnak tartalmaznia kell minden, a Szállító tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget,
feltételt így különösen:
a) az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b) az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet, valamint a szállítási költséget;
c) a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási,
kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;
d) a szállítandó áruval kapcsolatos dokumentumok (Szállító által biztosított magyar nyelvű
dokumentáció) költségét; CE megfelelőségi tanúsítvány legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
e) az esetlegesen felmerülő helyszíni összeszerelés teljesítését és felügyeletét és a leszállított áru
üzembe helyezését;
f) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áru minden tételéhez, továbbá
munkavédelmi és gépvizsgálati jegyzőkönyv, megfelelőségi tanúsítvány minden szállított tételhez
külön. (Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató)
g) tételenként legalább 2 főnyi személyzet betanítása 4órában az üzemszerű használatra
h) Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is.
i) az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával;
j) hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 12 órán
belül szakszerelőkkel biztosított legyen az ajánlatkérő által meghatározott helyszínen.
k) Teljes körű jótállás: 12 hónap vagy 1500 üzemóra
l) az árfolyamkockázatot
A részletes műszaki specifikációt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 2 db új kotró-rakodógép beszerzésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43210000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4254 Nyíradony, Széchenyi u. 43
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db új kotró-rakodógép
Motor
-Teljesítmény: legalább 100 LE
- Nyomaték: legalább 435 Nm
Üzemi súly: max: 8500 kg
Maximális haladási sebesség: legalább 40 km/h
Utazási magasság: min. 3450 mm
Menetelési hossz: max.5750 mm
Tengelytáv: max. 2210 mm
Minimális ásási mélység:min.5400 mm
Hidraulika
- Szivattyú teljesítménye: min.160 liter
- Üzemi nyomás: min. 200 bar
Minimális gémkinyúlás: legalább 5500 mm
Nyitható-csukható rakodó kanállal, raklapvillával, kanálszintezővel, körmökkel szerelve
Légkondícionált vezetőfülke
Környezetvédelmi minősítés: E U Stage IV fokozat
Mélyásó szerelék
gyors cserélő
Ajánlatkérő 1 db 900 mm-es mélyásó kanállal(körmökkel felszerelve) és kalapács hidraulika kiépítéssel rendelkező kotró-rakodógépet, továbbá
1 db 610 mm-es mélyásó kanállal(körmökkel felszerelve), valamint kalapács és rézsű hidraulika kiépítéssel rendelkező kotró-rakodógépet kíván beszerezni.
További előírás:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
CE megfelelőségi tanúsítvány legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
Tűzoltó készülék,KRESZ tartozékok
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
A pontos mennyiségeket és műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Üzemi súly (min.8000 kg-max.8500 kg)  10
2 Részecskeszűrő (igen/nem)  15
3 Automata Sebességváltó (igen/nem)  5
4 Max ásási mélység (min.5400 mm-max.6000 mm)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” GINOP-1.2.2-16-2017-01822
II.2.13) További információ A közbeszerzési eljárás jogalapja a Kbt. 21. § (6) bekezdése, mely szerint az 5. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérő a Harmadik részt alkalmazva köteles eljárni az alkalmazandó eljárásrend tekintetében.

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db új gumikerekes kotrógép beszerzésére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43210000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4254 Nyíradony, Széchenyi u. 43.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db új gumikerekes kotrógép
Motor: min. 140 LE
Üzemi súly: max 19000 kg
Maximális haladási sebesség: legalább 30 km/h
Kabin magasság: min. 3100 mm
Szállítási hossz: max.9000 mm
Tengelytáv: max. 2700 mm
Max ásási mélység:min.5400 mm
Hidraulika
- Szivattyú teljesítménye: min.140 liter
- Üzemi nyomás: min. 200 bar
-kalapács, rézsű-és markoló hidraulika kiépítés
Maximális gémkinyúlás: legalább 8000 mm
Gémszerkezet:
Kanálszár: min. 3 m ( zuhanás gátló szeleppel)
hidraulikus gyors cserélő
Alváz
kombi letalpaló (elől toló lappal-hátul kétoldali letalpalóval)
Környezetvédelmi minősítés: E U Stage III vagy EPA Tier 3 fokozat
További előírás:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Alkatrész katalógus
CE megfelelőségi tanúsítvány legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
Tűzoltó készülék,KRESZ tartozékok
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
A pontos mennyiségeket és műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Üzemi súly (min.17000 kg-max.19000 kg)  5
2 Részecskeszűrő (igen/nem)  10
3 Motor (min.140 LE -max.180 LE)  15
4 Max ásási mélység (min.5400 mm-max.6100 mm)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” GINOP-1.2.2-16-2017-01822
II.2.13) További információ A közbeszerzési eljárás jogalapja a Kbt. 21. § (6) bekezdése, mely szerint az 5. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérő a Harmadik részt alkalmazva köteles eljárni az alkalmazandó eljárásrend tekintetében.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ.1. Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben, az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által teljesített, a közbeszerzés tárgyával azonos (földmunkagépek szállítása) tárgyú referencia ismertetéséről szóló nyilatkozatot, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást, legalább az alábbi kötelező tartalommal:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpont évben, hónapban, napban megadva);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye;
- a szállítás tárgya olyan részletességgel ismertetve, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés - így különösen az adott földmunkagép megnevezése, a motor teljesítményének bemutatása - egyértelműen megállapítható;
- a szállítás mennyisége;
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- keltezés, cégszerű aláírás.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 (három) három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az MSZ.1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Továbbá ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás MSZ.1.- pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) éves időtartamban nem rendelkezik legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (földmunkagép szállítása) vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
az 1. rész tekintetében legalább 1 db, 70 LE teljesítményű földmunkagép szállítására vonatkozó szerződéssel,
a 2. rész tekintetében legalább 1 db, 105 LE teljesítményű földmunkagép szállítására vonatkozó szerződéssel.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb LE értéket tartalmazó referencia bemutatása.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő biztosítékok: mindkét rész tekintetében
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
A késedelem esetére kikötött kötbér: Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérként a késedelem minden naptári napjára, az adásvételi szerződésben a késedelemmel érintett földmunkagép szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vételár) 1 %-a naponta, maximum 20 napra számolva. A kötbérmaximum elérése esetében Ajánlatkérő a szerződéstől való elállás lehetőségét köti ki és kötbér követelésén felül követelheti az okozott kár megtérítését.
Hibás teljesítési kötbér:
Ajánlattevő hibásan teljesít, amennyiben az általa leszállított földmunkagépek nem felelnek meg az Ajánlatkérő közölt elvárásainak, az irányadó jogszabályoknak, előírásoknak, szakmai szokásoknak. A kötbér alapja megegyezik a késedelmi kötbér alapjával, mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkagép szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vételár) 10%-a.
Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul. Ebben az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vételár) 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét.
Jótállás: 12 hónap vagy 1500 üzemóra teljeskörű jótállás, a teljesítés időpontjától (az áru leszállításának időpontjától) számítva.
A szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő adásvételi szerződés pénzügyi fedezetét egyrészt a „Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” GINOP-1.2.2-16-2017-01822 elnevezésű projekt támogatási forrásból, másrészt Ajánlatkérő saját forrása biztosítja. A támogatási intenzitás 50,00 %.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás
A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Ajánlatkérő részenként 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.
A végszámlát részenként a munkagép/ek leszállítása, a beüzemelés, a betanítás és a teljes dokumentáció megléte alapján kiadott teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be nyertes Ajánlattevő.
A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el.
1.rész tekintetében:
1.rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
A nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára a nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:
P = Alegkedvezőbb/ Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin

2. rész-szempont: Üzemi súly (min.8000 kg-max.8500 kg)
Az üzemi súlyt egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) Ajánlatkérő számára az üzemi súly tekintetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb üzemi súly (min. 8000 kg) a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám), figyelemmel a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére, az " arányosítás" módszere:
Pvizsgált =( Avizsgált - A legkedvezőbb)/ (Alegkedvezőtlenebb - A legkedvezőbb) * (Pmax -Pmin) + Pmin
Ajánlatkérő a 8000 kg alatti megajánlást, valamint a 8500 kg feletti megajánlást tartalmazó ajánlatot is érvénytelenné nyilvánítja. A 8500 kg megajánlás 0 pontot kap.

3.rész-szempont: Részecskeszűrő (igen/nem)
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016.évi 147. szám) II. számú melléklet, B. Pontkiosztás módszere, A1. pontja szerinti pontozás alkalmazásával számolja ki a pontszámokat az alábbiak szerint:
nem válasz: 100 pont
igen válasz: 0 pont
4.rész-szempont:Automata Sebességváltó (igen/nem)
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016.évi 147. szám) II. számú melléklet, B. Pontkiosztás módszere, A1. pontja szerinti pontozás alkalmazásával számolja ki a pontszámokat az alábbiak szerint:
igen válasz: 100 pont
nem válasz: 0 pont
5. rész-szempont: Minimális ásási mélység (min.5400 mm-max.6000 mm)
Az ásási mélységet egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) Ajánlatkérő számára a max. ásási mélységet illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb (max. 6000 mm) megajánlásra és az afölötti megajánlásra is a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.), figyelemmel a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére, az „ arányosítás” módszere;
Pvizsgált =( Avizsgált - A legkedvezőtlenebb)/ (Alegkedvezőbb - A legkedvezőtlenebb) * (Pmax -Pmin) + Pmin
Az 5400 mm megajánlás minden esetben 0 pontot kap. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ásási mélység nem éri el az 5400 mm értéket.
(Ajánlatkérő a 6000 mm feletti megajánlás esetén is a 6000 mm megajánlást fogja a legkedvezőbb megajánlásként figyelembe venni és ennek megfelelően fogja a módszerben az értékelést elvégezni)
2.rész tekintetében:
1.rész-szempont: ajánlati ár (nettó HUF)
A nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára a nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:
P = Alegkedvezőbb/ Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin
2. rész-szempont: Üzemi súly (min.17000 kg-max.19000 kg)
Az üzemi súlyt egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) Ajánlatkérő számára az üzemi súly tekintetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb üzemi súly (min. 17000 kg) a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám), figyelemmel a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére, az "arányosítás" módszere:
Pvizsgált =( Avizsgált - A legkedvezőbb)/ (Alegkedvezőtlenebb - A legkedvezőbb) * (Pmax -Pmin) + Pmin
Ajánlatkérő a 17000 kg alatti megajánlást, valamint a 19000 kg feletti megajánlást tartalmazó ajánlatot is érvénytelenné nyilvánítja. Az 19000 kg megajánlás 0 pontot kap.
3.rész-szempont:Részecskeszűrő (igen/nem)
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016.évi 147. szám) II. számú melléklet, B. Pontkiosztás módszere, A1. pontja szerinti pontozás alkalmazásával számolja ki a pontszámokat az alábbiak szerint:
nem válasz: 100 pont
igen válasz: 0 pont
4. rész-szempont: Motor (min.140 LE -max.180 LE)
Ajánlatkérő számára a motor teljesítményét illetően (min. 140 LE- max. 180 LE) a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb (max. 180 LE) megajánlásra és az afölötti megajánlásra is a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.),figyelemmel a Kbt. 77.§ 81) bekezdésére, az „arányosítás” módszere:;
Pvizsgált =( Avizsgált - A legkedvezőtlenebb)/ (Alegkedvezőbb - A legkedvezőtlenebb) * (Pmax -Pmin) + Pmin
Az 140 LE megajánlás minden esetben 0 pontot kap. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a motor teljesítménye nem éri el az 140 LE értéket.
(Ajánlatkérő a 180 LE feletti megajánlás esetén is a 180 LE megajánlást fogja a legkedvezőbb megajánlásként figyelembe venni és ennek megfelelően fogja a módszerben az értékelést elvégezni.)
5. rész-szempont: Max ásási mélység (min.5400 mm-max.6100 mm)
Az ásási mélységet egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) Ajánlatkérő számára a max. ásási mélységet illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb (max. 6100 mm) megajánlásra és az afölötti megajánlásra is a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.), figyelemmel a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére, az„arányosítás” módszere:
Pvizsgált =( Avizsgált - A legkedvezőtlenebb)/ (Alegkedvezőbb - A legkedvezőtlenebb) * (Pmax -Pmin) + Pmin
Az 5400 mm megajánlás minden esetben 0 pontot kap. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ásási mélység nem éri el az 5400 mm értéket.
(Ajánlatkérő a 6100 mm feletti megajánlás esetén is a 6100 mm megajánlást fogja a legkedvezőbb megajánlásként figyelembe venni és ennek megfelelően fogja a módszerben az értékelést elvégezni)

A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedes jegy pontossággal történik.
Ajánlatkérő a rész-szempontok pontszámait megszorozza a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezeket a súlyozott pontszámokat összesíti. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.rész 600.000 Ft, 2.rész: 600.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-20873358-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján nyújtható az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő - OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11738008-20873358-00000000 számú - fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az Ajánlati Biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartamára kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:
az Ajánlatkérő számlájára történő befizetést igazoló pénzintézeti bizonylat példányával, vagy az átutalást igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített példányával, vagy a garancia vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
A bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességvállalás szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti mindhárom fordulatát tartalmaznia kell.
VI.3.4 )
További információk: 1) Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
2) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a http://www.janta-bau.hu/index.php/kozbeszerzes/ginop-1-2-2-16-2017-01822 elérhetőségen, teljes körűen, közvetlenül, korlátlanul, térítésmentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás közzétételének napjától. A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A dokumentáció letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és email címét.
A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni:
- faxon Dr. Ungvári Judit részére címezve a +36 52502557 fax számra vagy
- elektronikus úton (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva) a ungvari.judit@debkoz.hu email címre) vagy
- a Kbt. 41.§ (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel vagy
- az ajánlatban be kell nyújtani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta előtti megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek. (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között megtalálható.)
A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentebbiek szerint történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele.
3) Ajánlatkérő kotrógép és rakodógép kitétel alatt érti a
40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. számú melléklet 4511 és 4572 kódszám alatti gépeket.
4) Ajánlattételi nyilatkozat: Az ajánlatban csatolni kell - eredeti példányban - az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5) Nyilatkozat KKV státuszról: Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6) Felolvasólap: Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal.
7) Alkalmasságot igazoló más szervezet megjelölése: Amennyiben az Ajánlattevő alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, az ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági minimumkövetelményt - feltüntetve az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény eljárást megindító felhívásban meghatározott pontos számát és betűjelét - melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.
8) Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó,
Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
9) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
III.1.3) Műszaki szakmai alkalmasság: MSZ.1.pont.
10) Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír alapú példányban (zárt, sértetlen csomagolásban), valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus (CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton. (A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, elirányításából vagy postázási késedeleméből eredő kockázat az ajánlattevő viseli.)
Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az Ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható.
Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy más szervezet által készített - rá vonatkozó nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be,
- Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni:
“AJÁNLAT- “Adásvételi szerződés a „Mikro-,kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című GINOP-1.2.2-16-2017-01822 azonosító számú Pályázat keretében munkagépek beszerzésére”
Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!”
Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküld.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a közbeszerzési dokumentum ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció II. fejezete szabályozza.
11) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. Egyéb időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
12) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
13) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
14) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős. A magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.
15) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
16) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17) Árfolyamok: Az Ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feadása napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében ugyanakkor a referencia teljesítésének napján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon) érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza az Ajánlatkérő. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
18) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a dokumentáció I. fejezetében részletezett minimális tartalommal. Meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
20) Üzleti titok: Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) alpontja lapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3) bekezdésében rögzítetteket.
21) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
23) A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Kerekes Ferenc (00140).
24) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
25) Ajánlatkérő az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást nyújt.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges