Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/206
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.10.25.
Iktatószám:19459/2018
CPV Kód:72210000-0
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 208200418
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000845012018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000845012018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Katasztrófavédelem
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: HELIOS nyilvántartó program változáskövetése II.
Hivatkozási szám: EKR000845012018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72210000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő a HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszer változáskövetése, továbbfejlesztése tárgyában kér ajánlatot.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: HELIOS nyilvántartó program változáskövetése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212311-2
További tárgyak:72212700-6
72212730-5
72212783-1
72212900-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszer (a továbbiakban: HELIOS) a katasztrófavédelem digitális fejlődése keretében elkerülhetetlen megújítást hozott, egységesítette az alkalmazott, különböző formátumú polgári védelmi adattárakat. Az alkalmazás jelenlegi formájában támogatást biztosít a tervezési és operatív feladatok végrehajtásában, mind az adatmenedzselési, rendszerezési, mind a térképi megjelenítési funkciójával. Ugyanakkor az állomány adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében, a döntéstámogató funkció térinformatikai moduljának bővítése és az adatkezelési szabályok vonatkozásában szükséges a HELIOS felül-vizsgálata, racionalizálása, valamint továbbfejlesztése.
Ajánlatkérőnél rendelkezésre álló HELIOS rendszerleírása:
Általános rendszerkövetelmények
Adatbázis-szerver:
- MSSQL Server 2008 R2.
A kiszolgáló szerver rendszerkövetelményei:
- Microsoft Windows Server 2008,
- Internet Information Services 7.5,
- Microsoft.NET Framework 4.5.
Az adminisztrációs valamint a publikus alkalmazások ezen a szerveren kerülnek futtatásra. A kiszolgáló párhuzamosan több adatbázisban, illetve a fájlrendszerben tárolja az adatokat.
Támogatandó böngészők:
- Internet Explorer 10,
- Firefox,
- Google Chrome,
Web alkalmazások
A web alkalmazások Microsoft ASP.NET MVC 5 technológiára épülve kerültek kialakításra.
A rendszer általános jellemzői
- Minden képernyőn a funkcióhoz tartozó valamennyi adat megjelenik,
- A táblázatok mezői szűrőfeltételekkel szűkíthetőek. Egyszerre több szűrőfeltétel is megadható,
- A belső funkciógombok elhelyezése minden képernyőn azonos (pl.: az adatlapok meg-tekintése, törlése, hozzáadása, vagy a szűrések menete),
- Kötelezően kitöltendő mezők a felületeken minden esetben jelzésre kerülnek (*),
- A nem megfelelő adatmegadást a rendszer jelzi a felhasználó számára,
- A rendszer támogatja a felületeken lévő táblázatok, eredménytáblák sorrendezését (növekvő és csökkenő sorrendben) a kívánt oszlop nevére történő kattintással,
- Egyszerűbb adatmegadás érdekében az egyes mezők értékeit dátumválasztóból, legördülő listából adhatja meg a felhasználó, illetve a rendszer automatikusan tölti ki,
- A rendszer támogatja a felületeken felvett címadatok térképes megjelenítését, geokódolását. A funkció elérhető minden olyan felületen, ahol címadat kerül megadásra, vagy megjelenítésre. A térkép felugró ablakban (pop-up) jelenik meg,
- A rendszer általánosan támogatja a felületeken lévő táblázatok exportálási lehetőségét. A támogatott formátum CSV. Amennyiben a felületen lévő táblázat szűrt adatokat tartalmaz, az exportált állományba is szűrt adatok kerülnek,
- A rendszer támogatja a felületeken felvett címadatok térképes megjelenítését. Elérheti minden olyan felületen, ahol címadat kerül megadásra vagy megjelenítésre,
- A felületek közötti egyszerűbb navigáció érdekében minden felületen morzsa menüsor segíti a felhasználókat. ,
- A felhasználók számára grafikai elemekkel kerül megjelenítésre a sikeres mentés.
- Adatlapokat a nyomtatás ikon segítségével kinyomtathatja a felhasználó.
- Minden felületen súgó menü támogatja a felhasználókat.
Nyertes ajánlattevőnek a HELIOS vonatkozásában ki kell alakítani egy -Katasztrófavédelmi felkészítés- menüpontot a Kezdőlap-> Polgári védelmi nyilvántartás kezelése alatt, ami az alábbi almenüket tartalmazza:
- Képzések,
- Gyakorlatok,
- Közösségi szolgálat,
- Kockázati helyszín.
Részletes műszaki elvárások a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a (közös) ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel (amivel) szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a fenti kizáró okok. (adott esetben) Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerint bármely fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő (ajánlattevő) az ajánlattal egyidejűleg köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlatában csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, referenciát adó neve és elérhetősége, a szerződés (szolgáltatás) tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a Kbt. 117.§-ára figyelemmel rögzíti, hogy az ajánlattevőknek az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésüket már az ajánlatban igazolniuk kell. Ajánlatkérő az eltérő eljárási szabályok alapján nem alkalmazza a Kbt.69.§-a szerinti felhívást az alkalmassági igazolások benyújtására, tehát ajánlatkérő az ajánlat alapján az alkalmasság tekintetében nem előzetes ellenőrzést végez. Az igazolások tekintetében hiány ill. hiányosság esetén hiánypótlást rendel el és/vagy felvilágosítást kér. Csak az alkalmasnak minősített ajánlattevő ajánlatát értékeli ajánlatkérő az értékelési résszempontok szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból
M/1.) amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik:
— legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti, térinformatikai modulokkal támogatott webes alkalmazásfejlesztésre (szoftverfejlesztésre) vonatkozó szerződéssel.
Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)].
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér. Késedelmi/hibás teljesítési kötbér alapja a nettó Vállalkozói díj, mértéke 0,5 %/nap, max. 15 %
Meghiúsulási kötbér alapja, mértéke nettó Vállalkozói díj 30 %-a.
Jótállás. Időtartama a teljesítési igazolás aláírásának dátumától számítva 24 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel/kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevő egy db végszámlát nyújthat be ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján.
Teljesítés igazolása Kbt. 135. § (1) bek. szerint.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) bek. szerint.
Számla kiegyenlítése utólag, 30 napos fizetési határidővel, átutalással a 2013. évi V.törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint.
Késedelmes fizetés: késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az EKR karakterkorlátozása miatt ajánlatkérő ehelyütt adja meg az eljárást megindító felhívás VI.3.4) További információk pontjában közzéteendő egyéb információkat.(Folytatás:)
b)Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre,az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra,ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen az EKR-ben,közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg az EKR-ben értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt.
c) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, lásd még III.1.3) pont.
7. Ajánlatkérő a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő 1 db szoftver fejlesztésére kér ajánlatot és a szoftver műszaki-technikai egysége ezt indokolja.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9.A III.1.3) M/1 pont szerinti alkalmassági feltétel a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
10. Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/11/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/11/16 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/11/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempont alapján történik. (Kbt.76.§(2)bek. a)pontja).
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Az ajánlathoz csatolni kell:
-felolvasólapot a Kbt.66.§(5)bek. szerint (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
-ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek. szerint(Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
-ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(6)bek.a)-b)pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) (dokumentáció III.4.számú melléklete)
-ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.67.§(4)bek-re vonatkozóan (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
-a Kbt.62.§(1)bek.b),g)-k),m) és q) pontokban meghatározott kizáró okokra vonatkozó, a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot (Kbt. 114.§(2)bek.)(dokumentáció III.7.számú melléklete)
-a Kbt.62.§(1)bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozó,a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
-ajánlattevő nyilatkozatát a műszaki és szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan (dokumentáció III.9.számú melléklete);
-ajánlattevő referencia nyilatkozatát/vagy szerződést kötő másik fél által kiadott referencia igazolást(okat)(dokumentáció III. 10.számú melléklet)
-ajánlattevő nyilatkozatát Kbt.65.§(7)bek-re vonatkozóan (dokumentáció III.6.számú melléklete)
2.Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
-ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
3.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozat is csatolandó! (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)).Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
4.Eljáró FAKSZ:dr. Körmendi Miklós (00298)
5.Ajánlatkérő a Kbt. 73.§(6)bek c)pontja alapján az eljárást megindító felhívásban előre meghatározza azt az összeget,amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani,és az ajánlat ezen összeget meghaladja. Eszerint, amennyiben ajánlattevő által a felolvasólapon megadott Nettó vállalkozói díj (HUF) 12.000.000 Ft összeget meghaladja,úgy ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné fogja nyilvánítani.
6.Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt.117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött,önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.A Kbt.117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el - hirdetménnyel induló nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
a)Ajánlatkérő a Kbt.113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
(folytatás III.2.2) pontban)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/10/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges