Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/213
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.07.
Iktatószám: 20176/2018
CPV Kód: 38112100-4
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye: 2614 Penc, Sügyipuszta, hrsz: 0218/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Leica Geosystems Hungary Kft
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Keve Balázs
Telefon: +36 302410429
E-mail: keve.balazs@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12885223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000445502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38112100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése a hozzá illeszkedő GNSS referenciaállomás antennával” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
4 db GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése az illeszkedő GNSS referenciaállomás antennával és mindösszesen 3 év szoftverkövetéssel.
VI.3.) pont szerinti További Információk folytatása:
- Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, tekintettel arra, hogy nem határozhatók meg olyan részek, amelyek önmagukban működő és használható egységet képeznének.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18760000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38112100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2614 Penc, Sügyipuszta, hrsz: 0218/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése a hozzá illeszkedő GNSS referenciaállomás antennával” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
1. GNSS Antenna
Az elvárt antennatípusa Choke-Ring. Valós, egyedi antenna kalibrációs adatokkal rendelkeznie kell, valamennyi műholdrendszerre vonatkozóan.
Észlelje a teljes L-sávú GNSS jeleket (GPS, Glonass, Galileo , Beidou)
Fáziscentrum állandóssága 1 mm-en belüli legyen. Működőképes legyen –40°C-tól +70°C-ig terjedő hőmérséklet tartományon és 100%-os páratartalom esetén is. Az antenna és vevőkészülék közötti kábel 40 m-ig erősítő egység nélkül alkalmazható legyen. Legyen antenna védőkúpja.
2. GNSS vevőkészülék
2.1 GNSS jelek
Észlelje a GPS (L1, L2, L5), GLONASS (L1, L2), GALILEO (E1, E5a, E5b, AltBOC) és BEIDOU (B1, B2) műholdas navigációs rendszerek jeleit, valamint szoftveres úton aktiválhatók legyenek a GLONASS (L3, L5), GALILEO (E6) jelek igény esetén.
2.2 Áramellátás
A működéshez szükséges tápfeszültség értékei tartalmazzák a 11V és 26V közötti intervallumot. A belső akkumulátornak (a továbbiakban: belső akku) automatikusan tölthetőnek kell lennie.
Ha a belső akku cserélhető, akkor egy második akkut kiegészítő alkatrészként biztosítani kell. Ha a belső akku nem cserélhető, akkor biztosítani kell egy legalább 2 órás működésre alkalmas szünetmentes tápegységet is.
2.3 Adatrögzítés
Az automatikus rögzítés RINEX 2.11 vagy RINEX 3.x formátumban történjék a vevőben, amit automatikusan továbbítani tudjon a feldolgozó központba. Legalább 8 Gbytes méretű belső memóriával vagy memória kártyával kell rendelkeznie. Lehetőség legyen csatlakoztatni egy külső adathordozót is, így 1 db tartalék adatrögzítővel kell ellátni minden vevőt, A rögzítési gyakoriságnak állíthatónak kell lenni 0.1 mp és 60 mp között. Min. 5 db párhuzamosan beállított rögzítést kell tudnia kezelni.
2.4 Kommunikációs lehetőségek
Legyen legalább egy soros port csatlakozási lehetőség, 1 db USB kimeneti port, 1 Ethernet port 10/100Mbit csatlakozási lehetőséggel, 1 WLAN csatlakozási port vagy Bluetooth csatlakozási lehetőség távoli elérési kapcsolathoz arra az esetre, ha a vevő beállításait távolról kell elvégezni. 1 db integrált vagy külső GSM/GPRS/EDGE/3G modem mobilinternet kapcsolathoz, amely használható tartalék kommunikációs vonalként is.
2.5 Kezelőfelület
A billentyűzettel lehessen be- vagy kikapcsolni a vevőt, módosítani az IP címet.
2.6 Webfelület
Feladata, hogy biztosítsa a vevőkészülék távoli konfigurálását, ellenőrzését.
2.7 Valós idejű adatok továbbítása
Tudjon csatlakozni a Ntrip Caster-hez és DGNSS valamint RTK korrekciókat szolgáltatni RTCM 2.x, RTCM 3.x, RTCM MSM formátumokban. Tudnia kell Ntrip Caster-ként működni és valós idejű korrekciók (DGNSS és RTK) elérését biztosítani interneten keresztül RTCM 2.x, RTCM 3.x, valamint RTCM MSM formátumokban.
2.8 Pozícióvizsgálat rover vevőként
Ki kell tudnia számítani a valós idejű pozícióit különböző RTK megoldásokkal, és össze kell tudnia hasonlítani az állomás ismert pozíciójával.
2.9 Garancia (Jótállás) és szoftverkövetés (szoftvertámogatás)
A leszállításától számított 1 évig tartó teljes körű garancia és szoftvertámogatás a működését vezérlő szoftverre és webfelületre, valamint ezen felül további 2 évig tartó szoftvertámogatás (mindösszesen 3 év szoftvertámogatás). A garancia időtartama alatt garantálni kell a GNSS vevőkészülékek gyártó által auditált szakszervizelését, valamint a készülékek rendellenes működése esetén a segítségnyújtást távoli elérési kapcsolattal. Meghibásodás esetén az auditált szakszerviznek a vevőkészülék átvételétől számított 3 héten belül árajánlatot kell adni a javítás költségéről, majd annak elfogadása után 3 héten belül ki kell javítani és leszállítani a hibamentesen működő vevőkészüléket még akkor is, ha a szakszerviz külföldön található.
2.10 Környezeti jellemzők:
Üzemképes legyen – 40°C és +65°C közötti hőm. Tartományban, 100%-os páratartalomig. A vevő csatlakozója víz és por ellen védettséget biztosítson.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák. Érdeklődését az EKR-ben kell jeleznie.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14184 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Leica Geosystems Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89968192
Postai cím: Marina Sétány 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.gombas@leica-geosystems.com
Telefon: +36 305618717
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18781752
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12671371126
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25769333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18760000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Garanciális szerviz és szoftvertámogatás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Leica Geosystems Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89968192
Postai cím: Marina Sétány 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12671371126

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges