Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7908/2018
CPV Kód:45212410-3
Ajánlatkérő:PELSO Polgári Sportegyesület
Teljesítés helye:8640 Fonyód, József utca 21/a Hrsz.: 7236/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:H & H Development Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sporttevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PELSO Polgári Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: AK25887
Postai cím: Martinovics utca 68.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Zsófia
Telefon: +36 306426371
E-mail: pelso.se.titkarsag@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sporttevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212410-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 955138189 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212410-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8640 Fonyód, József utca 21/a Hrsz.: 7236/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás főbb műszaki paraméterei:
Tervezendő létesítmény megnevezése: Szálloda
Elhelyezkedés: 8640 Fonyód, József utca 21/a Hrsz.: 7236/1
Tervezési program: Az ajánlati dokumentációhoz jóváhagyási terv készült, melyben a részletesebb műszaki adatok megtalálhatóak. A tervezési területen egy, korábban létesített sportszálló épület áll. Ennek felmérése, bontása nem képezi a kiírás tárgyát. Az új létesítmény tervezésénél a területet beépítetlennek kell tekinteni. A tervezett épület szerves kapcsolatban van a helyi adottságokkal, valamint megfelelően reagál a telek domborzatára, tájolása által kialakult panorámára.
A beruházás célja: három csillagos szálloda tervezése és építése.
Vendéglátó létesítmények:
A földszinten (érkezési szinten) egy 90 férőhelyes étterem kerül kialakításra, mely igény szerint egyéb rendezvényekre (konferencia terem, bál) is alkalmas. Az épületen kívül a Balaton felé tájolt 40 férőhelyes terasz lett kialakítva. Az étteremhez tartozik egy 10 férőhelyes bár és a hozzá tartozó 10 férőhelyes terasz.
Az érkezési szint felett négy különálló szinten kaptak helyett a szállodai szobák (szintenként 11 db a negyedik szinten egy lakosztály is ki lett alakítva, így a 45 szoba egység 90 fő elhelyezését teszi lehetővé, egységenként két fővel számolva)
A szálloda vendégszobái jellemzően két férőhelyes szobák, fürdőszobával, előtérrel.
A gépjárművek elhelyezése mélygarázsban illetve felszíni parkolók kialakításával kell megoldani, a dolgozók számára külön parkolás is kialakítandó, valamint a beszállításhoz szükséges ideiglenes megállásra is lehetőséget kell biztosítani.
Épület adatai, előírások:
Szabályozási előírás: Ki1 Idegenforgalmi turisztikai fejlesztési terület
O Oldalhatáron álló beépítés
max. 40% beépíthetőség
megengedett építmény magasság 12,5 m
A telek beépíthetőségi %: 40 %
Minimális telekterület: 4000 m2
A telek mérete: 4253 m2
A tervezett hotel épület hasznos alapterülete 4080 m2.
Szintek száma: garázsszint, földszint (érkezési szint), 4 emelet
Szobaegységek száma: 45 szoba
tervezett garázsszint: -3,75 m (+144,26 mBf)
tervezett földszint (érkezési szint): +-0,00 m (+147,71 mBf)
tervezett I. emelet: +3,45 m (+151,16 mBf)
tervezett II. emelet: +6,90 m (+154,61 mBf)
tervezett III. emelet: +10,35 m (+158,06 mBf)
tervezett IV. emelet: +13,80 m (+161,51 mBf)
Helyiségek elhelyezése:
Garázsszint:
• Teremgarázs
• Villamossági szoba
• Fogyóeszköz raktár
• Ital raktár
• Tisztaruha raktár
• Szennyesruha raktár
• Mosoda
• Hulladéktárolás
Földszint:
• Wellness
• Szerverszoba
• Főzőkonyha (kiegészítve a garázsszinten lévő résszel)
• Étterem
• Takarítószer tároló
• Recepció
Szintenként ( I.,II.,III.,IV.):
• Vendégszobák
• Takarítószer tároló
Szintenkénti területek:
• Garázsszint: 1153 m2
• Földszinti (érkezési szint): 575 m2
• I. szint: 575 m2
• II. szint: 575 m2
• III. szint: 575 m2
• IV. szint: 627 m2
Épület statikai rendszere:
Alapozás: Az adottságok figyelembevételével cölöpalapozást kell alkalmazni. A cölöpök méretezése a talajmechanikai szakvélemény és a számított terhek alapján kell, hogy történjen, CFA1 cölöpkészítési technológia figyelembevételével.
Alépítmények (garázsszint): A cölöpösszefogó gerendákon statikailag méretezett monolit vasbeton felmenőfal áll a vég- és záró falakon. A felmenő falszerkezetek a pillérvázhoz illeszkedve lettek tervezve.
Felszerkezet: Vasbeton pillérvázas épület monolit vasbeton födémrendszerrel készül. Lemezvastagság jellemzően 20 cm. A szerkezetet vízszintes teherre monolit vb. tömör és áttört faltárcsák merevítik.
A födémtárcsákkal megtámasztott monolit vasbeton pillérek jellemzően 50/50 négyzetes, C30/37-as betonból készülnek. Lépcső és liftakna szintén monolit vasbeton.
Merevítés: az épületet vasbeton falak merevítik. A szerkezetet imperfekciós hatásokból és meteorológiai terhekből származó vízszintes terhelésre méretezve, továbbá a tervezői nyilatkozatban rögzített Mérnöki Kamara ajánlása szerinti 0,70xagR*=0,70x0,15xg=0,1g földrengésből származó vízszintes gyorsulási értékre.
Tűzállóság (szerkezetre vonatkozóan):
• Pillérek: EC2 szerint R180 esetén mfi=0,70 feltételezéssel min. oldal illetve átmérő méret 360 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 50 mm teljesítendő. A tervezett szerkezeteknél teljesül, de a 30 cm széles falazatba rejtett pilléreket további burkolattal illetve vakolattal kell ellátni.
• Gerendák: EC2 szerint R180 esetén min. oldal méret 400 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 60 mm teljesítendő,és a tervezett szerkezeteknél teljesül. A tervezett szerkezeteknél teljesül, de a 30 cm széles falazatba rejtett gerendákat további burkolattal illetve vakolattal kell ellátni.
• Erősen kihasznált teherviselő falak: EC2 szerint R180 kétoldali tűzhatás esetén mfi=0,70 feltételezéssel min. vastagság 300 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 55 mm teljesítendő, és a tervezett szerkezeteknél teljesül.
• Gyengén kihasznált teherviselő falak (pl. liftakna, végfalak): EC2 szerint R180 kétoldali tűzhatás esetén mfi=0,35 feltételezéssel min. vastagság 200 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 45 mm teljesítendő, és a tervezett szerkezeteknél teljesül.
• Födém síklemez: EC2 szerint REI 90 esetén min. vastagság 200 mm, betonacél tengelytávolság a felülettől 25 mm teljesítendő, és a tervezett szerkezeteknél teljesül. (v=25 cm> 20 cm).
Homlokzatképzés: A homlokzat dekompressziós hézaggal kialakított átszellőztetett szerelt homlokzati burkolat, rejtett rögzítéssel ellátott nagytáblás betonlapokkal készül.
Nyílászárók: A főhomlokzatok függönyfalas (cca. 760 m2) kialakításúak (Schüco vagy egyenértékű rendszer), melyek biztosítják a megfelelő panorámát a vendégek számára. A háromrétegű üvegezés az épület megfelelő energetikáját hivatott biztosítani.
Épületgépészeti rendszerek: A hotelt várhatóan összesen 300 kW teljesítményű, a garázsszint gépházában elhelyezett hőszivattyús rendszer, és kisegítő gázkazánt magában foglaló hőközponttal lesz biztosítva. A hőszivattyú téli időszakban a fő hangsúly a fűtésen illetve a HMV termelésen van, ekkor a talajoldalt hűtenénk, de ezt az energiát használjuk fel az épület hűtésére, így segítjük a talaj működését, hiszen a talajba visszatérő glikolt felmelegítjük, ezáltal hatékonyabban tud működni.
A fűtési rendszer 2 csöves. A hőközponti fűtési körök önálló időjárásfüggő szabályozással tervezettek, háromjáratú befecskendező szabályozással vezéreltek.
A hotel szobáinak, közlekedőinek, és egyéb olyan területeinek ellátása, ahol hűtés és fűtés igény egyaránt jelentkezik, légcsatornázható fan-coil-okkal történik.
Épületvillamossági rendszerek: Az épület villamosenergia-ellátása az Áramszolgáltató közcélú hálózatáról történik földkábeles csatlakozással. A csatlakozó fővezetéket az épület csatlakozó-főelosztója fogadja, mely az alagsorban található egy erre a célra kialakított helyiségben. A tűzvédelmi lekapcsolás az épület csatlakozó berendezés tűzvédelmi főkapcsolójával történik. A tűzvédelmi fogyasztók részére tűzvédelmi főkapcsoló előtti leágazást kell biztosítani. A tűzvédelmi fogyasztók külön főkapcsolóval választhatók le, melyek mindkét betáplálás lekapcsolását biztosítja. A villamos kapcsoló helyiséget 90 perces tűzgátló fallal és tűzgátló ajtóval védjük.
Várható villamos energia igény:
Épület alapfogyasztói 100 kVA
Felvonók 20 kVA
Wellness 50 kVA
Gépészet, 80 kVA
Konyha 55 kVA
Hőszivattyú 100 kVA
Füstmentesítés 20 kVA
Egyéb fogyasztók 50 kVA
Konyhatechnológia: Minden helyiséget gépi úton szellőztetni kell. Zsírfogó telepítése szükséges. A konyha zsíros szennyvizét csak zsírfogó műtárgyon keresztül lehet a közműcsatornába kötni. A naponta képződő szennyvíz kb 30 %-a tekinthető zsírosnak.
Csatorna-padló összefolyók telepítése a teljes területen alkalmazandó a tisztítás és a higiéniai előírások miatt. Az üzem területén az összes vizes helyiségben bűzelzáróval rendelkező ipari csatorna csatlakozás kiépítése szükséges. Elszívó ernyőbe a központi főzőblokk fölött olajtűz-oltó berendezés telepítése kötelező. A tűzoltó berendezés telepítését csak erre kijelölt, a szakhatóság engedélyével rendelkező cég végezheti, a telepítendő eszköz a tűzoltó szakhatóság által engedélyezett berendezés lehet. A szakhatósági használatba vételi engedélyt a telepítő cég a telepítést követően kérelmezi a tűzoltó szakhatóságtól. Az üzemi helyiségek padozatát csúszásmentes burkolattal kell ellátni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a padozat és a falsík találkozásánál a lekerekített kiképzésre a takarításhoz. A falakat legalább 210 cm magasságig mosható hidegburkolattal kell ellátni.
A főzőkonyha a következő helyiségeket tartalmazza: tálaló, konyha, fehér mosogató, fekete mosogató, hulladéktároló, közlekedő, húselőkészítő, zöldség előkészítő, hidegkonyha, szárazáru raktár, hűtött áruraktár, hűtő kamra, takarítószer eszköztároló raktár, söntés.
Közműépítés: Az épülethez tartozó csapadékvíz, szennyvíz, ivóvíz és locsolóvíz, gázvezeték és elektromos vezeték kiépítése szükséges.
Lift (felvonó): Az épületi adottságok céljából a felvonót gépház nélküli, szinkron motoros, hajtótárcsás 2:1-es hajtásúra kell kialakítani. A felvonó hajtásegysége az aknafejbe, míg a vezérlőszekrény a legfelső szinti aknaajtótok mellett kerül elhelyezésre. A két lift együtt látja el az épületben közlekedő vendégek és dolgozók mozgatását.
A felvonó az épülettűz alatt nem üzemel. A felvonó tűzjelzés esetén, a vezérlés és a tűzjelző hálózat ennek megfelelő kialakításának következményeként, visszatér a földszintre, kinyitja az ajtaját, és nyitott ajtókkal áll. Újabb parancsot nem teljesít.
Wellness: Finn szauna (1 db 10 főt befogadó), infraszauna (1 db 4 főt befogadó), gőzkabin (1 db 8főt befogadó). A wellness részleg ellátva megfelelő kiegészítő funkciókkal (élményzuhany, pihenőtér, mosdó, jégkút).
Belsőépítészet: A közlekedőkben és közösségi terekben kerámia burkolat (cca. 1300 m2) lett tervezve. A vendégszobák padlószőnyeget (cca. 900 m2) kapnak, a hozzájuk tartozó vizesblokkok és előtér kerámiaburkolatot (cca. 750 m2) kapnak.
Kertépítészet, burkolatok: A tervezés során a környezeti adottságokat figyelembe kell venni, melyet a környezeti kialakítás során is szorosan az épület egységével kell kezelni. A terepben rövidtávon nagyméretű síkváltás figyelhető meg, melyet az építés során kitermelt talajjal lehet megfogni, rendezni. Az így kialakult sík területek bejárható függőkertként funkciónál, rendezett lugasokkal és virágágyással.
Külső közműépítés: A kialakítandó épület teljes közművesítést igényel.
Tűzvédelmi előírás: A tervezett épület két kockázati egységet képez. Az egyik kockázati egység a garázsszinti tér, a másik kockázati egység az épület fennmaradó része. A garázsszint kockázati egység tárolási alaprendeltetésű kockázati egység. A garázsszinten kívüli fennmaradó épületrész közösségi alaprendeltetésű kockázati egység, mely részét képezik a közlekedő helyiségek, a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tároló helyiségek, valamint a villamos, gépészeti helyiségek. A kockázati egységek elnevezése a továbbiakban:
I. kockázati egység: garázsszint AK besorolású
II. kockázati egység: épület garázsszint
helyiségen kívüli fennmaradó része. AK besorolású
A meghatározott külső oltóvíz igény a mértékadó tűzszakasz mérete alapján: 3000 l/perc. Az épületben minden szinten nedves tüzivíz hálózatot tervezünk szintenként és folyosónként egy fali tűzcsappal, tűzcsaponként 100 l/perc, összesen 200 l/perc teljesítménnyel.
A teljes épületben nedves tüzivíz hálózat épül. A földszinti vízfogadó helyiségben kerül elhelyezésre a nyomásfokozó, melyeket dupla elektromos betáppal kell ellátni.
A fagyveszélyes helyeken szabályozott elektromos kísérő fűtéssel tervezzük a tüzivíz vezetéket.
A végleges besorolás a tűzvédelmi műszaki leírás elkészülte után pontosítandó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M/2) pont tekintetében bemutatott szakember É szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1) Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4529 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: H & H Development Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szinyei Merse u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
E-mail: hollo.laszlo74@gmail.com
Telefon: +36 204297300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24737588-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 939750000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 955138189
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezés, szerkezetépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: H & H Development Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szinnyei Merse u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24737588-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges