Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:10038/2018
CPV Kód:45213251-7
Ajánlatkérő:CAADEX Kft.
Teljesítés helye:Mindszentgodisa
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:eReSZ 2000 Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: CAADEX Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25451
Postai cím: - Külterület 0157/4/A
Város: Mindszentgodisa
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7391
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nádas Ditta
Telefon: +36209888880
E-mail: kozbeszerzes@caadex.hu
Fax: +36000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés üzemcsarnok építésére a CAADEX Kft. részére az NFA-2017-KKV-0200-0912-02 azonosító számú Projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés üzemcsarnok építésére a CAADEX Kft. részére az NFA-2017-KKV-0200-0912-02 azonosító számú Projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Mindszentgodisa
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Üzemcsarnok építése 7391 Mindszentgodisa, Külterület hrsz 0157/4 szám alatt.
A fejleszteni kívánt telephely mérete: 30 563 nm2
Kialakítandó üzemcsarnok nagysága:
Összes nettó szintterület: 1759,01 m2
Földszint m2
01. Alapanyag raktár 368,82
02. Lakatos üzemcsarnok 802,00
03. Ebédlő 12,04
04. Előtér 4,19
05. Üzemi wc + tak.sz.tár. 5,55
06. Lépcső 4,03
07. Maró üzemcsarnok 359,93
08. Rakodó helyiség 91,43
09. Fűtés 35,82
Földszint összesen: 1692,68 m2
Emelet
1.1 Közlekedő 4,89
1.2 Irodai wc 3,75
1.3 Teakonyha 2,25
1.4 Iroda és tárgyaló 55,43
Emelet összesen: 66,33 m2
Főbb mennyiségi paraméterek, elvárások, körülmények megadása amennyiben van
A kivitelezéssel érintett telephelyen a közművek (villamos energia és tartályos gáz, valamint tűzoltáshoz elegendő tűzcsapok) kiépítésre kerültek.
Az ingatlan azon része, ahol a tervezett épület beépítésre kerül, közel vízszintesnek tekinthető szabadtéri tároló terület (gáztartályok), melynek kitisztítását az építtető megkezdte. A helyszínrajzon jelölt helyen egy fa szerkezetű fészer található melynek elbontása szükséges a tárgyi épület megvalósításához. Az ingatlan a szennyvíz csatorna és vezetékes gáz kivételével összközművel ellátott, a
Emelet
1.1 Közlekedő 4,89
1.2 Irodai wc 3,75
1.3 Teakonyha 2,25
1.4 Iroda és tárgyaló 55,43
Emelet összesen: 66,33 m2
Főbb mennyiségi paraméterek, elvárások, körülmények megadása amennyiben van
A kivitelezéssel érintett telephelyen a közművek (villamos energia és tartályos gáz, valamint tűzoltáshoz elegendő tűzcsapok) kiépítésre kerültek.
Az ingatlan azon része, ahol a tervezett épület beépítésre kerül, közel vízszintesnek tekinthető szabadtéri tároló terület (gáztartályok), melynek kitisztítását az építtető megkezdte. A helyszínrajzon jelölt helyen egy fa szerkezetű fészer található melynek elbontása szükséges a tárgyi épület megvalósításához. Az ingatlan a szennyvíz csatorna és vezetékes gáz kivételével összközművel ellátott, a települési hálózatra rákötésekkel rendelkezik. Az üzemi terület gépjárművel történő megközelítésére 2 db közút-kapcsolattal is rendelkezik.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Jelen eljárás bármely dokumentumában esetlegesen meghatározott gyártmányú, eredetű, szabványú, ajánlású, engedélyű, típusú termékre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: NFA-2017-KKV-0200-0912-02

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
918 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés üzemcsarnok építésére a CAADEX Kft. részére az NFA-2017-KKV-0200-0912-02 azonosító számú Projekt keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eReSZ 2000 Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci utca 15
Város: Magyarhertelend
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7394
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 295018404
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213251-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Mindszentgodisa
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok:
Üzemcsarnok építése 7391 Mindszentgodisa, Külterület hrsz 0157/4 szám alatt.
A fejleszteni kívánt telephely mérete: 30 563 nm2
Kialakítandó üzemcsarnok nagysága:
Összes nettó szintterület: 1759,01 m2
Földszint m2
01. Alapanyag raktár 368,82
02. Lakatos üzemcsarnok 802,00
03. Ebédlő 12,04
04. Előtér 4,19
05. Üzemi wc + tak.sz.tár. 5,55
06. Lépcső 4,03
07. Maró üzemcsarnok 359,93
08. Rakodó helyiség 91,43
09. Fűtés 35,82
Földszint összesen: 1692,68 m2
Emelet
1.1 Közlekedő 4,89
1.2 Irodai wc 3,75
1.3 Teakonyha 2,25
1.4 Iroda és tárgyaló 55,43
Emelet összesen: 66,33 m2
Főbb mennyiségi paraméterek, elvárások, körülmények megadása amennyiben van
A kivitelezéssel érintett telephelyen a közművek (villamos energia és tartályos gáz, valamint tűzoltáshoz elegendő tűzcsapok) kiépítésre kerültek.
Az ingatlan azon része, ahol a tervezett épület beépítésre kerül, közel vízszintesnek tekinthető szabadtéri tároló terület (gáztartályok), melynek kitisztítását az építtető megkezdte. A helyszínrajzon jelölt helyen egy fa szerkezetű fészer található melynek elbontása szükséges a tárgyi épület megvalósításához. Az ingatlan a szennyvíz csatorna és vezetékes gáz kivételével összközművel ellátott, a települési hálózatra rákötésekkel rendelkezik. Az üzemi terület gépjárművel történő megközelítésére 2 db közút-kapcsolattal is rendelkezik.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Jelen eljárás bármely dokumentumában esetlegesen meghatározott gyártmányú, eredetű, szabványú, ajánlású, engedélyű, típusú termékre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 295 018 404
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eReSZ 2000 Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci utca 15.
Város: Magyarhertelend
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7394
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4. 4.1. alpont harmadik bekezdés eredeti szövegrész:
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): a szerződés hatályba lépésétől számított 90 munkanap.
Módosított szövegrész:
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): 2018. szeptember 30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2018. május 22-én a kivitelezés területén váratlanul nagy mennyiségű rétegvíz jelent meg, amely a további munkavégzést ellehetetlenítette. A Vállalkozó bejelentette akadályközlését, amelyet a Megrendelő a műszaki ellenőr szakvéleménye és a helyszíni szemle tapasztalatai alapján a Megrendelő elfogadott.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 295 018 404 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 295 018 404 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A hirdetmény II.2.5. pontjában meghatározott 90 napos teljesítési határidő munkanapokban értendő.
A szerződést kötő másik fél a szerződés módosításával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben