Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:10068/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:1118 Budapest, Csíkihegyek utca 13.-15. (hrsz.: 1782/21)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vi-Tech Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17005
Postai cím: Hamzsabégi út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák András
Telefon: +36 13727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +36 14669972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közhasznú Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés gazdagréti védőnői szolgáltat kialakítási munkálatai tekintetében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés gazdagréti védőnői szolgáltat kialakítási munkálatai tekintetében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 112800023 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés gazdagréti védőnői szolgáltat kialakítási munkálatai tekintetében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Csíkihegyek utca 13.-15. (hrsz.: 1782/21)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés gazdagréti védőnői szolgáltat kialakítási munkálatai tekintetében
Telek, terepviszonyok:
Az épület egybe van épülve egy általános iskolával, közútkapcsolata több oldalról megoldott.
A telek közművesített, víz-, csatorna-, távhő- és elektromos áram bekötéssel rendelkezik.
Alaprajzi, funkcionális elrendezés:
Az épület eredeti főbejáratát megtartottuk, innen tárjuk fel az épületet. A földszinten a közönség számára nyitott funkciók kaptak helyet. Itt helyezkednek el a tanácsadó és a rendelő helyiségek, egy kisebb és egy nagyobb, dupla légterű váró köré csoportosítva. A bejáratnál a szükséges hulladék és egyéb tárolók mellett kapott helyet a recepció, ahol a nyitvatartási időben folyamatos szolgálat fog működni, ellátva a ruhatári feladatokat is. A vizesblokkok tekintetében külön gyermek, női és férfi wc-k lettek kialakítva, az utóbbi a mozgássérült wc funkciót is biztosítja.
A szomszédos, iskolai helyiségcsoport kiszolgálására ki lett alakítva egy kétnemű vizesblokk, mely külön tűzszakaszban, a tervezett védőnői funkciótól elkülönítve lett kialakítva. A benne lévő fogyasztók önálló mérésével kerülnek kialakításra.
Az épületben jelenleg működik egy átjátszó állomás, mely áthelyezésre kerül. Az új helyiség számára külön védőcsöveket terveztünk a funkció működése számára. Ez a funkció közterületről önállóan lesz megközelíthető, az meglévő elektromos helyiség előlépcsőjének kibővítésén keresztül. Ez a helyiség szintén önálló tűzszakaszban, a benne lévő fogyasztók önálló mérésével kerül kialakításra.
Az elektromos helyiség meglévő, megmaradó helyiség, abban átalakítást nem végzünk, nem része jelen tervezésnek. A homlokzati nyílászárója (bejárati ajtó) cserére kerül, valamint a beépítéssel kapcsolatos vakolat javítások és a szükséges tisztasági festés készül el.
Az emeleti szinten kaptak helyet a védőnői munkaállomások, öltözők, teakonyha. Így teljes mértékben elkülönítve a közforgalomtól.
Tömegkialakítás, homlokzatképzés:
A tervezett épület tömegtagolása nem változik.
Az épület homlokzatainak megfogalmazásánál differenciált homlokzatfestési struktúrákat alkalmaztunk. A környező épületekkel kapcsolatos következtetéseinkre építve megalkottuk saját építészeti - dizájn stratégiánkat.
Az épület megjelenése, a homlokzatok formavilága és anyaghasználata egyszerű, funkcionális kialakítású. A felhasznált anyagoknál elsődleges szempont volt - az esztétikai kialakítás mellett - az épület élettartamára vonatkoztatott korszerű karbantartási terv, mely alapján az épületet folyamatosan újszerű állapotban tartható.
Tervezett épületet használók köre:
A tervezett épület jellege egészségügyi intézmény, mely 1 db rendeltetési egységet tartalmaz. Az épületet a földszinten, a kerületi védőnői szolgálatot igénybe vevő ügyfelek, az emeletet kizárólag az ott dolgozó védőnők használják.
Üzemeléstechnológia:
A létesítmény védőnői szolgálat, dolgozói létszám: 20 fő, melyből egyidőben 12 fő dolgozik.
Az épület emeleti szintjén külön női-ffi WC, továbbá a védőnők számára zuhanyzási lehetőség kerül kialakításra. Az étkezés, illetve az ételtárolás- és melegítés lehetősége az emeleten kialakított teakonyhában biztosított.
Az egész épületben természetes szellőzés megoldott, a vizes és a kisebb váró helyiség gépészeti elszívása megoldott, levegő utánpótlása természetes úton történik.
A vizes és közlekedő helyiségekben mosható, fertőtleníthető, K5-ös kopásállóságú kerámialap burkolat készül. A falak mennyezetig mosható, fertőtleníthető csempeburkolatot kapnak. Az rendelő, tanácsadó és az irodaterek természetes linóleum burkolatúak.
Az épület takarításához szükséges eszközök tárolására a földszinten lévő takarítóeszköz tároló helyiség szolgál. A takarításhoz szükséges vízvételi lehetőség hideg-melegvizes csapokból biztosított.
Az épület használatával keletkező hulladékot szabványos hulladéktárolóba gyűjtik. Veszélyes hulladékot külön veszélyes hulladéktároló helyiségben gyűjtik. A hulladék elszállítás a megadott napokon a megadott időpontban történik.
Bontandó szerkezetek:
Elbontandók a terveken jelölt falburkolatok, padlóburkolatok, álmennyezeti rendszerek és beépített berendezési tárgyak, a helyszínen található bútorok, mobiliák. Az épület teljes tetőszigetelési rendszere a teherhordó födémszerkezetig. A bontási terveken szereplő nyíláskibontások, előlépcsők, külső épületen kívüli járdák.
Bontás - technológia:
A bontási munkák sorrendje az építés sorrendjének fordítottja kell legyen. A bontási munkák elvégzése előtt az érintett területet le kell kötni az elektromos és gépészeti vezetékekről. A bontást csak úgy lehet megkezdeni, hogy meggyőződtek a bontandó terület teljes áramtalanításról, távhő- és vízhálózat elzárásáról. Az épület belső berendezési tárgyainak bontásával, illetve elszállításával kell kezdeni a munkákat, utána az álmennyezetek valamint a fal és padlóburkolatok következhetnek. A külső térben homlokzat pala burkolata, a burkolattartó vázszerkezet, és a váz közötti hőszigetelés kerül elbontásra.
A tartószerkezetek, homlokzati panelek bontását statikai megerősítések, kiváltások elkészülte után, a statikus terveknek, illetve műleírásnak megfelelően lehet elvégezni.
Bontott anyagok, szerkezetek kezelése
A bontás során keletkező, és újra felhasználásra nem kerülő anyagokat, építési törmeléket konténerben, építési hulladékok fogadására alkalmas telepre kell szállítani. A veszélyes hulladékok, azbesztet tartalmazó anyagok kezeléséről (pala homlokzatburkolat, bitumenes szigetelőlemezek, stb.) külön szakkivitelező bevonásával kell gondoskodni.
A hulladékok kezelésénél az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletének előírásait kell figyelembe venni.
Építéshelyi környezetvédelem:
Az 1995. évi LVIII. törvény gondoskodik a környezet védelmének általános szabályairól. A törvény hatálya kiterjed a környezet védelmének alapelvein belül az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás szabályaira.
Az ingatlan teljes alapterülete: 295.75 négyzetméter.
Az eljárás tárgyának további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban találhatól.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember (fő) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vi-Tech Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság u. 26.
Város: Sárisáp
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2523
Ország: HU
E-mail: vitechbau@gmail.com
Telefon: +36 304313321
Internetcím(ek): (URL) http://www.ceginformacio.hu/cr9316474132
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14452620-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 113000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 112800023
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vi-Tech Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság u. 26.
Város: Sárisáp
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2523
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14452620-2-11

Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tarkarét u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710-2-42

Hivatalos név: RELIEF Mérnökiroda Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászapáti u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11701891-2-42

Hivatalos név: PROSPERITÁS ÉPSZER Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső Mester u. 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12253975-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges