Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:10263/2018
CPV Kód:79211100-7
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlattevő székhelye, telephelye illetve az ajánlatkérő által meghatározott egyéb teljesítési helyen.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szimics Ivett
Telefon: + 36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvelési, bérszámfejtési, adóbevallási, támogatás-elszámolási és pénzügyi feladatok, valamint képviseleti és tanácsadási tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Könyvelési, bérszámfejtési, adóbevallási, támogatás-elszámolási és pénzügyi feladatok, valamint képviseleti és tanácsadási tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlattevő székhelye, telephelye illetve az ajánlatkérő által meghatározott egyéb teljesítési helyen.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére könyvelési, bérszámfejtési, adóbevallási, támogatás-elszámolási és pénzügyi feladatok valamint képviseleti és tanácsadási tevékenység ellátása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/06/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7527 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés- Könyvelési, bérszámfejtési, adóbevallási, támogatás-elszámolási és pénzügyi feladatok, valamint képviseleti és tanácsadási tevékenység ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/06/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 186.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlattevő székhelye, telephelye illetve az ajánlatkérő által meghatározott egyéb teljesítési helyen.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére könyvelési, bérszámfejtési, adóbevallási, támogatás-elszámolási és pénzügyi feladatok valamint képviseleti és tanácsadási tevékenység ellátása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/06/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 186.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A) A Megbízó és Megbízott 2016. június 21. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: „Alapszerződés”) kötött „Könyvelési, bérszámfejtési, adóbevallási, támogatás-elszámolási és pénzügyi feladatok, valamint képviseleti és tanácsadási tevékenység ellátása” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, nettó 56 millió forint összértékben.
B) A Liget Budapest projekt végrehajtása során egy egységes Integrált Vállalatirányítási Rendszer kerül kialakításra. A Megbízott feladata a felépülő intézmények működtetéséhez szükséges rendszerrel szemben támasztott követelmények megfogalmazása pénzügyi-szakmai szempontból, és a gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozó javaslattétel kidolgozása a Városliget Zrt. gazdasági munkatársaival együttműködve.
C) A megbízási feladatok B) pont szerinti bővülése, és a hozzá rendelt keretösszeg megállapítása (amely a szerződéses érték 9,8 %-a) miatt Felek az Alapszerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a megbízási szerződés IX. 1.) pontja alapján az alábbi tartalommal módosítják.
1. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződésben meghatározott megbízási feladatok köre az alábbi feladatok elvégzésével egészül ki:
1.1. Integrált Vállaltirányítási Rendszer (a továbbiakban: „Rendszer”) tekintetében pénzügyi-szakmai követelmények megfogalmazása,
1.2. A Rendszer gazdasági alkalmassági feltételeire vonatkozó javaslattétel kidolgozása.
2. Megbízottat a jelen Módosítás 1. pontjában felsorolt feladatok szerződésszerű elvégzéséért az alábbi díjazás illeti meg:
25.000,- Ft + Áfa / óra, azaz huszonötezer forint plusz Áfa / óra.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen Módosításban megjelölt feladatok elvégzésére 5,5 millió Ft keretösszeg kerül megállapításra, amely keretösszeg teljes lehívására Megbízó nem köteles.
4. Az elvégzett feladatok kifizetése havonta összesítve, külön kiállított teljesítésigazolás alapján, a Megbízott által kiállított számla szerint történik az Alapszerződésben foglalt kifizetési szabályoknak megfelelően.
1.1. A Megbízónál bevezetésre kerülő új kontrolling és beszámolási kódrendszernek megfelelően a 2014-2017-es években befogadott számlák újrafeldolgozása, besorolása, újrakódolása, adatmigráció elvégzése;
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott feladatokkal összefüggő pénzügyi tanácsadás.
2. Megbízottat a jelen Módosítás 1. pontjában felsorolt feladatok szerződésszerű elvégzéséért az alábbi díjazás illeti meg:
7.000.000,- Ft + Áfa (azaz hétmillió forint plusz általános forgalmi adó).
3. Felek rögzítik, hogy a jelen Módosításban megjelölt feladatok elvégzésére megállapított határidő megegyezik az Alapszerződés III. fejezet 2.) pontjában meghatározott teljesítési határidővel.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Liget Budapest Projekt költségvetésének átstrukturálása miatt a Megbízónál szükség volt a 2017-ben érvényes költséghelyek átkódolására, amely során költséghelyek kerültek átcsoportosításra, átnevezésre és új költséghelyek keletkeztek.
A 2017-es hozzávetőlegesen 200 kódból álló kódolást az átstrukturálás miatt fel kell bővíteni közel 700 kódra, amely egy teljesen új feladat. Ezt a feladatot kizárólag a gazdasági évfordulóval lehet megvalósítani, amely során a könyvelési rendszerben kell az új költséghely kódokat létrehozni, beállítani és utána a régi kódolást ehhez mérten átállítani. Ennek a feladatnak az elvégzésére csak az Alapszerződésben szerződött félnek van kizárólagosan lehetősége, mivel a szükséges elektronikus adattartalommal csak ő rendelkezik. A szerződő fél személyének a változása a Megbízó részére a költségek megsokszorozódásával járna, tekintettel arra, hogy az új szereplő nem rendelkezik azzal az adatbázissal, amelynek az újrafeldolgozása, újrakódolása történne meg. Az alap adatbázis létrehozása a papír alapú számlák alapján olyan idő és munkaerő ráfordítást kívánna meg az új szereplőtől, amely egyrészt az időbeli elhúzódás miatt gazdasági hátránnyal járna a Megbízó részére, mivel a gazdasági évfordulóra a számlák újrakódolása nem történne meg, másrészt a többlet munkaerő ráfordítás jelentős költségtöbbletet is generálna, amelyre a Megbízónak nem áll elegendő forrás a rendelkezésére. Az új feladatok elvégzésének díjazása a meglévő szerződéses partner munkavégzése esetén az eredeti szerződéses érték 12,5%-os növelésével jár.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítással mindkét fél egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben