Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10552/2018
CPV Kód:43323000-3
Ajánlatkérő:Pongrácz Máté
Teljesítés helye:somodori 017/3, 0171/4., 0171/5., 0171/6. és 0171/9. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pongrácz Máté
Nemzeti azonosítószám: AK25046
Postai cím: Jókai utca 1-3
Város: Somodor
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7454
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pongrácz Máté
Telefon: +36 305302807
E-mail: matepongracz@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Öntözőberendezés beszerzése és telepítése adásvételi szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:43323000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Öntözőberendezés beszerzése és telepítése adásvételi szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:43320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: somodori 017/3, 0171/4., 0171/5., 0171/6. és 0171/9. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dombokkal és É-D-i irányban egy időszakos csapadékvíz elvezető árokkal szabdalt 120 hektár területre 2 db corner taggal ellátott, GPS távoli öntözés vezérlésű, öntözőgép - riasztórendszerrel és elzárószeleppel - szállítása és helyszíni szerelése, valamint 2 db tározótó töltését szolgáló és 2 db öntözőgépeket kiszolgáló szivattyú szállítása tartozékokkal és vezérléssel.
Az öntözés alá vont területen a tábla széle és a magasfeszültségű vezetéktől való védőtávolság betartása miatt a corner kar nélküli hossza az egyik gép esetében max 648 m, a másik gép eseté-ben max 420 méter lehet.
2 db új, corner karos körforgó öntözőgép, 2db öntözőgépeket kiszolgáló szivattyú és 2 db tározó töltő szivattyú
A műszaki dokumentációban és a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint.
Szakmai specifikáció tartalmazza az Ajánlatkérő által elvárt minimum követelmények, amelyeknek, ha a megajánlott berendezés nem felel meg, az ajánlat érvénytelen.
A megajánlott berendezések csak új termékek lehetnek és rendelkezniük kell CE tanúsítvánnyal!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése, VP2-4.1.4-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2436 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Öntözőberendezés beszerzése és telepítése adásvételi szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem József u. 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96550000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:43323000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:43320000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: somodori 017/3, 0171/4., 0171/5., 0171/6. és 0171/9. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dombokkal és É-D-i irányban egy időszakos csapadékvíz elvezető árokkal szabdalt 120 hektár területre 2 db corner taggal ellátott, GPS távoli öntözés vezérlésű, öntözőgép - riasztórendszerrel és elzárószeleppel - szállítása és helyszíni szerelése, valamint 2 db tározótó töltését szolgáló és 2 db öntözőgépeket kiszolgáló szivattyú szállítása tartozékokkal és vezérléssel.
Az öntözés alá vont területen a tábla széle és a magasfeszültségű vezetéktől való védőtávolság betartása miatt a corner kar nélküli hossza az egyik gép esetében max 648 m, a másik gép eseté-ben max 420 méter lehet.
2 db új, corner karos körforgó öntözőgép, 2db öntözőgépeket kiszolgáló szivattyú és 2 db tározó töltő szivattyú
A műszaki dokumentációban és a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint.
Szakmai specifikáció tartalmazza az Ajánlatkérő által elvárt minimum követelmények, amelyeknek, ha a megajánlott berendezés nem felel meg, az ajánlat érvénytelen.
A megajánlott berendezések csak új termékek lehetnek és rendelkezniük kell CE tanúsít-vánnyal!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96550000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem József u. 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítési határidő: A tározórendszer kialakítása építési munkálatainak műszaki átadásától számított 46 nap 2018. június 30. napja, a tározótó feltöltésének szükséges 2 db szivattyú szállításának, beüzemelésének, sikeres próbaüzemének határideje: 2018. június 20. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az öntözőberendezés beépítésének és beüzemelésének alap feltétele, hogy a helyszínen a mélyépítési munkák elkészüljenek, így a tározótó, a töltések, a zsilipek, aknák, a vízszállító csövek, az öntözőberendezések központjainak alapozó munkái átadásra kerüljenek.
Az ezen munkák elvégzésére megbízott kivitelező cég vis maiort jelentett, mert 2018. február eleje óta az állandó esőzések miatt a terület munkavégzésre alkalmatlan volt. Kivitelező ezt meteorológia jelentésekkel és talajvizsgálati eredményekkel igazolta. A mélyépítési munkák kivitelezésére megkötött szerződés teljesítési határidejét a felek 2018. május 15-ig meghosszabbították, azzal, hogy a műszaki átadás során jelentkező hibák kijavítási dátuma 2018. május 31.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 96550000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 96550000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertesként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben