Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:10755/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Berkesz Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4521 Berkesz, Kossuth u. 1. (Hrsz.: 74/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lanora Solution Fejlesztési és Innovációs Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berkesz Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18814
Postai cím: Rákóczi út 7
Város: Berkesz
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4521
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szidor Attila
Telefon: +36 45630051
E-mail: berkesz@berkesz.hu
Fax: +36 45630051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berkesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Óvoda komplex energetikai felújítása Berkeszen”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épületek homlokzati szigetelése, nyílászárók cseréje, padlásfödém szigetelés. Az épületek hőellátásának biztosítására a régi elavult kazán helyett kondenzációs gázkazán beépítése. Az elektromos áramfogyasztás kiváltása 10,0 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése a tetőre.

A tervezett munkák rövid leírása:
Nyílászárók:
- A pince és tetőtér fűtetlen helyiségeket tartalmaz, ezért az ott található nyílászárókat nem szükséges kicserélni a földszinti moslék tároló ajtaját sem.
- Az új nyílászárók Kömmerling 76 MD szerkezettel, natúr fehér színben készülnek. Üvegezésük három rétegű, argon gázzal töltött, melegperemes kivitelben, ( 4 mm Low-E+ 10 mm Ar+4 mm Float +10 mm +4mm Low-E), kívül-belül víztiszta fóliázással készül.
- Szúnyoghálót kell felszerelni a zöldség előkészítő, a konyha, a gyerek vetkőző, a foglalkoztatók, az elkülönítő az iroda és az öltöző helyiségek ablakaira.
Hőszigetelés:
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 15 cm NC (EPS) 100 polisztirol lemezből készül, a nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 5-5 cm takarással. A szigetelő lemezek rögzítése mechanikusan és ragasztva történik. Felületképzés hálóerősítéses TRILAK-DRYVIT S1515-Y N-743 dörzs vékonyvakolattal történik.
- A padláson 20 cm ROCKWOOL MULTIROCK Plus lemezből készül szigetelés. A tetőt a beázások helyén fel kell tárni, a károsodott szerkezeti elemeket pótolása, javítása szükséges.
- A pince helyiségben 10 cm ROCKWOOL CEILINGROCK kőzetgyapot lemezből készül hőszigetelés.
Szükséges bontások, átépítések:
- Az épület akadálymentesítése miatt a meglévő vendég WC és mosdó lesz átalakítva akadálymentes WC - re ezért itt a válaszfalban a 75/210-es ajtót ki kell cserélni 1000/2100 -re. A mosdó és wc közötti fal elbontandó E.02 tervlap szerint.
- Az épület villámvédelmi rendszerének egyes elemeit a homlokzati szigeteléshez el kell távolítani, annak elkészülte után pedig az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. Az épületen újonnan készülő bádogozást hozzá kell kapcsolni a villámvédelmi rendszerhez.
- Nyílászárók párkányfedése fehér LINDAB sötétbarna lemezből.
- A homlokzaton található udvari térvilágítást és térfigyelő kamerákat a hőszigetelési munkák során el kell távolítani. Ezeket helyre kell állítani a munkák elkészülte után.
- A tetőt az oromfalaknál 15 cm - el szükséges megtoldani, a hőszigetelés miatt E.10 tervlap szerint.
Az épület dél-keleti, melynek déli tetőfelületére 38 db CanadianSolar gyártmányú CS6K-270P típusú napelem modult tervezünk.
Az épület magastetős, 46 fokos lejtéssel.
A 38 db napelem 1db FRONIUS gyártmányú, SYMO 10.0-3-M típusú inverterhez csatlakozik. Az inverterhez csatlakozó 38db napelemet 2 stringbe osztottuk fel. Az inverter az épület padlásterében kap helyet a hozzá kapcsolódó AC-, és DC oldali szekrényekkel.
A napelemes tartószerkezetének felszerelésének és rögzítését megelőzően statikus által ellenőrizni szükséges a tetőszerkezet és a héjazat terhelhetőségét. A jelen közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló építési beruházás nem építési engedély köteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27181897 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Óvoda komplex energetikai felújítása Berkeszen”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4521 Berkesz, Kossuth u. 1. (Hrsz.: 74/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épületek homlokzati szigetelése, nyílászárók cseréje, padlásfödém szigetelés. Az épületek hőellátásának biztosítására a régi elavult kazán helyett kondenzációs gázkazán beépítése. Az elektromos áramfogyasztás kiváltása 10,0 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése a tetőre.

A tervezett munkák rövid leírása:
Nyílászárók:
- A pince és tetőtér fűtetlen helyiségeket tartalmaz, ezért az ott található nyílászárókat nem szükséges kicserélni a földszinti moslék tároló ajtaját sem.
- Az új nyílászárók Kömmerling 76 MD szerkezettel, natúr fehér színben készülnek. Üvegezésük három rétegű, argon gázzal töltött, melegperemes kivitelben, ( 4 mm Low-E+ 10 mm Ar+4 mm Float +10 mm +4mm Low-E), kívül-belül víztiszta fóliázással készül.
- Szúnyoghálót kell felszerelni a zöldség előkészítő, a konyha, a gyerek vetkőző, a foglalkoztatók, az elkülönítő az iroda és az öltöző helyiségek ablakaira.
Hőszigetelés:
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 15 cm NC (EPS) 100 polisztirol lemezből készül, a nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 5-5 cm takarással. A szigetelő lemezek rögzítése mechanikusan és ragasztva történik. Felületképzés hálóerősítéses TRILAK-DRYVIT S1515-Y N-743 dörzs vékonyvakolattal történik.
- A padláson 20 cm ROCKWOOL MULTIROCK Plus lemezből készül szigetelés. A tetőt a beázások helyén fel kell tárni, a károsodott szerkezeti elemeket pótolása, javítása szükséges.
- A pince helyiségben 10 cm ROCKWOOL CEILINGROCK kőzetgyapot lemezből készül hőszigetelés.
Szükséges bontások, átépítések:
- Az épület akadálymentesítése miatt a meglévő vendég WC és mosdó lesz átalakítva akadálymentes WC - re ezért itt a válaszfalban a 75/210-es ajtót ki kell cserélni 1000/2100 -re. A mosdó és wc közötti fal elbontandó E.02 tervlap szerint.
- Az épület villámvédelmi rendszerének egyes elemeit a homlokzati szigeteléshez el kell távolítani, annak elkészülte után pedig az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. Az épületen újonnan készülő bádogozást hozzá kell kapcsolni a villámvédelmi rendszerhez.
- Nyílászárók párkányfedése fehér LINDAB sötétbarna lemezből.
- A homlokzaton található udvari térvilágítást és térfigyelő kamerákat a hőszigetelési munkák során el kell távolítani. Ezeket helyre kell állítani a munkák elkészülte után.
- A tetőt az oromfalaknál 15 cm - el szükséges megtoldani, a hőszigetelés miatt E.10 tervlap szerint.
Az épület dél-keleti, melynek déli tetőfelületére 38 db CanadianSolar gyártmányú CS6K-270P típusú napelem modult tervezünk.
Az épület magastetős, 46 fokos lejtéssel.
A 38 db napelem 1db FRONIUS gyártmányú, SYMO 10.0-3-M típusú inverterhez csatlakozik. Az inverterhez csatlakozó 38db napelemet 2 stringbe osztottuk fel. Az inverter az épület padlásterében kap helyet a hozzá kapcsolódó AC-, és DC oldali szekrényekkel.
A napelemes tartószerkezetének felszerelésének és rögzítését megelőzően statikus által ellenőrizni szükséges a tetőszerkezet és a héjazat terhelhetőségét. A jelen közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló építési beruházás nem építési engedély köteles.
A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során keletkezett hulladék elszállítása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lanora Solution Fejlesztési és Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kosztolányi Dezső utca 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: olah.zsolt@lanora.hu
Telefon: + 36 303393503
Internetcím(ek): (URL) www.lanora.hu
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24135917-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27 204 256
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27181897
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: napelemes rendszer kivitelezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MONOLIT 3000 ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Domokos Márton kert 60/c.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12115675-2-09

Hivatalos név: LH Audit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád utca 22.
Város: Kemecse
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4501
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25279474-2-15

Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09

Hivatalos név: Lanora Solution Fejlesztési és Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kosztolányi Dezső utca 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24135917-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/11/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges