Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11207/2018
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:Országos Közegészségügyi Intézet
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Delta Systems Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Közegészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK05964
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vida Zsuzsa
Telefon: +36 14761100
E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu
Fax: +36 14761390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://oki.antsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://oki.antsz.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott berendezések szállítása,
telepítése és üzembehelyezése.
A közbeszerzés mennyisége:
• 1 db 42 U méretű Rack sze krény és tartozékai
• 1 db szünetmentes tápegység
• 4 db pengeszerver keret
o az eszközökre 60 hónap, bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli reakciót garantáló támogatás
• 6 db pengeszerver: nominális 128 GB memória
o Szoftver összetevők
1 db Vmware Vsphere Enterprise Plus processzorlicenc 1 év támogatással
MS Windows Server 2012 R2 Standard 4 VM futtatásához elegendő licenc (MS Windows Server 2016 Standard ajánlása esetén,
2012 R2-re való visszatérési jog és telepítő média biztosítása is szükséges)
1 db Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1 év támogatássa l
o az eszközre 60 hónap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 ó rán belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 2 db pengeszerver: n ominális 256 GB memória
o Szoftver összetevők
VMware vCenter SRM Enterprise 25 VM 1 év támogatással
4 db VMware vSphere Enterprise Plus processzorlicenc 1 é v támogatással.
o az eszközre 60 hónap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 2 db pengeszerver: n ominális 256 GB memória:
o Szoftver összetevők
MS Windows Server 20 12 R2 Standard 4 VM futtatásához elegendő licenc (MS Windows Server 2016 Standard ajánlása esetén,
2012 R2-re való visszatérési jog és telepítő média biztosítása is szükséges)4 db VMware vSphere Enterprise Plus processzorlicen c
1 év támogatással.
o az eszközre 60 hó nap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 1 db pengeszerver: n ominális 256 GB memória
o Szoftver összetevők:
4 db VMware vSphere E nterprise Plus processzorlicenc 1 év támogatással,
2 db Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1 év támogatáss al.
o az eszközre 60 hónap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 ór án belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 2 db központi tároló ( legalább 60 TB HDD bruttó tároló kapacitás, legalább 8 db SSD támogatással)
o Az eszközre és annak szoftverösszetevőire 60 hónap, bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számíto tt 4 órán belüli helyszíni
reakciót garantáló támogatást kérünk a műszaki leírás 2.8.22. pontjában részletezettek szerint.
• 13 db Ethernet Switch
o Az eszközre 60 hónap, következő munkanapi, csereeszközt biztosító támogatás.
A rendszerintegrációs szolgáltatásokkal kapcsolatos követelmények
• Az Ajánlatkérő szakembereivel a végső topológia és implementáci ós terv kialakítása
• Az Implementációs terv végrehajtsa
• Virtuális környezet kialakítása, jelen le gi virtuális gépek környezet migrációja az új környezetbe
• Tároló, kapcsoló konfigurációk kialakítása, kötetek kialakítása
• „On-the-job” oktatás: legfeljebb 10 fő részére, az üzembehely és alatt, valamint az attól számított 2 hónapon belül
• Rendszerdokumentáció elkészítése
A berendezések/eszközök részletes, minimálisan elvárt műszaki leírása, műszaki leírásban történik. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetől eg
szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása
érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenérté kűség
igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
A részletes műszaki paramétereket és feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001; EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001; EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001; EFOP-1.9.6-16-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 077 - 171479

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapepest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 285492875 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott berendezések szállítása,
telepítése és üzembehelyezése.
A közbeszerzés mennyisége:
• 1 db 42 U méretű Rack sze krény és tartozékai
• 1 db szünetmentes tápegység
• 4 db pengeszerver keret
o az eszközökre 60 hónap, bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli reakciót garantáló támogatás
• 6 db pengeszerver: nominális 128 GB memória
o Szoftver összetevők
1 db Vmware Vsphere Enterprise Plus processzorlicenc 1 év támogatással
MS Windows Server 2012 R2 Standard 4 VM futtatásához elegendő licenc (MS Windows Server 2016 Standard ajánlása esetén,
2012 R2-re való visszatérési jog és telepítő média biztosítása is szükséges)
1 db Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1 év támogatássa l
o az eszközre 60 hónap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 ó rán belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 2 db pengeszerver: n ominális 256 GB memória
o Szoftver összetevők
VMware vCenter SRM Enterprise 25 VM 1 év támogatással
4 db VMware vSphere Enterprise Plus processzorlicenc 1 é v támogatással.
o az eszközre 60 hónap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 2 db pengeszerver: n ominális 256 GB memória:
o Szoftver összetevők
MS Windows Server 20 12 R2 Standard 4 VM futtatásához elegendő licenc (MS Windows Server 2016 Standard ajánlása esetén,
2012 R2-re való visszatérési jog és telepítő média biztosítása is szükséges)4 db VMware vSphere Enterprise Plus processzorlicen c
1 év támogatással.
o az eszközre 60 hó nap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 1 db pengeszerver: n ominális 256 GB memória
o Szoftver összetevők:
4 db VMware vSphere E nterprise Plus processzorlicenc 1 év támogatással,
2 db Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1 év támogatással.
o az eszközre 60 hónap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 ór án belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 2 db központi tároló ( legalább 60 TB HDD bruttó tároló kapacitás, legalább 8 db SSD támogatással)
o Az eszközre és annak szoftverösszetevőire 60 hónap, bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli helyszíni
reakciót garantáló támogatást kérünk a műszaki leírás 2.8.22. pontjában részletezettek szerint.
• 13 db Ethernet Switch
o Az eszközre 60 hónap, következő munkanapi, csereeszközt biztosító támogatás.
A rendszerintegrációs szolgáltatásokkal kapcsolatos követelmények
• Az Ajánlatkérő szakembereivel a végső topológia és implementáci ós terv kialakítása
• Az Implementációs terv végrehajtsa
• Virtuális környezet kialakítása, jelenlegi virtuális gépek környezet migrációja az új környezetbe
• Tároló, kapcsoló konfigurációk kialakítása, kötetek kialakítása
• „On-the-job” oktatás: legfeljebb 10 fő részére, az üzembehely és alatt, valamint az attól számított 2 hónapon belül
• Rendszerdokumentáció elkészítése
A berendezések/eszközök részletes, minimálisan elvárt műszaki leírása, műszaki leírásban történik. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
A részletes műszaki paramétereket és feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 285492875
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eladó gyártói nyilatkozatot nyújtott be, melyben a gyártó jelezte, hogy az ajánlatadás óta eltelt időszakban az alábbi három termék kivezetésre került.
HPE márkájú termékek cikkszáma:
1. BW903A
2. BW906A
3. 748921-B21
Eladó Annak érdekében, hogy a projektek elvárásainak maradéktalanul megfeleljen, a kivezetett termékekkel egyenértékű vagy műszaki tartalmában jobb terméket kíván leszállítani.
Vevő a HP Informatikai Kft. gyártó nyilatkozata alapján a megajánlott termékeket megvizsgálta, és műszaki tartalmukat informatikai szempontból megfelelőnek tartotta, továbbá megállapította, hogy a Eladó szállítói nyilatkozata alapján a termékcserék a szerződés pénzügyi tartalmát nem érintik.
Szerződésmódosítás időpontja 2018. június 12.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó gyártói nyilatkozatot nyújtott be, melyben a gyártó jelezte, hogy az ajánlatadás óta eltelt időszakban az alábbi három termék kivezetésre került.
HPE márkájú termékek cikkszáma:
1. BW903A
2. BW906A
3. 748921-B21
Eladó Annak érdekében, hogy a projektek elvárásainak maradéktalanul megfeleljen, a kivezetett termékekkel egyenértékű vagy műszaki tartalmában jobb terméket kíván leszállítani.
Vevő a HP Informatikai Kft. gyártó nyilatkozata alapján a megajánlott termékeket megvizsgálta, és műszaki tartalmukat informatikai szempontból megfelelőnek tartotta, továbbá megállapította, hogy a Eladó szállítói nyilatkozata alapján a termékcserék a szerződés pénzügyi tartalmát nem érintik.
A szerződést a Kbt. 141.§ (4) C) pontja alapján, az abban foglaltaknak megfelelően módosítja
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 285492875 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 285492875 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben