Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11221/2018
CPV Kód:60130000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/23/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Panácz István
Telefon: +361 3271656
E-mail: panacz.istvan@cordict.hu
Fax: +361 3271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.hu
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60130000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A szerződés fő tárgyát a hop on hop off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás képezi.
Hop on hop off városnéző autóbuszjárat: bárki által igénybe vehető, előre meghirdetett, vagy változó időpontban és útvonalon közlekedő, az utasok számára érvényes utazási jogosultággal a ki- és beszállást meghatározott megállóhelyeken, végállomáson lehetővé tévő autóbusszal végzett személyszállítás, amelynek elsődleges célja Budapest egyes turisztikai célpontjainak bemutatása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 57 834 475 213 Pénznem: HUF
A becsült koncessziós érték kiszámításának módszere: (ha más koncessziós dokumentumokban nincs meghatározva)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63513000-8
További tárgyak:63515000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát az alábbiak képezik:
15 éves időtartamra a hop on hop off technológiával végzett autóbuszos városnéző személyszállítás, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó
a) értékesítési tevékenység, amely magában foglalja
- ügyfélszolgálati
- járművön, illetve amennyiben vonatkozó hatályos jogszabály azt lehetővé teszi, a megállóhelyen
- fedélzeti
- online és egyéb elektronikus
- egyéb zárt területen történő értékesítést (pl. hotelek, stb.)
- a koncessziós társaság ügynöki értékesítést alkalmazhat.
b) A jegykiadást érintő, kapcsolódó tevékenységek,
c) marketing, kommunikációs és tájékoztató tevékenység,
d) utazásszervezői tevékenység.
Járműszám tárgyév április 1 - október 31. között: min.15 - max. 50 db
Járműszám tárgyév november 1 - március 31. között: min 5. - max. 50 db
A Fix Koncessziós Díj ellenében a Jogosult a koncessziós jog 30 darab járművel történő ellátására válik jogosulttá.
A teljes mennyiséget, az ellátandó feladatok részletes bemutatását, valamint a szolgáltatás ellátására megjelölt konkrét hálózatot a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésének alapja
az alább ismertetett kritériumok (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
Részszempont: 1 Fix koncessziós díj (nettó HUF/hó) 41
2 Az üzleti-gazdálkodási terv szakmai megfelelősége 20
3 Szakmai koncepció megfelelősége 20
4 A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos többletvállalások 20
5 A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai megajánlások 29
6 További járművek után fizetendő többlet díj (nettó HUF/jármű/hó) 10
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
  Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli odaítélési eljárás az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D4. mellékletet)
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 214 - 445677
(Az alábbiak közül: Koncessziós hirdetmény; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 1 Elnevezés: Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A koncesszió/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 15851 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A koncesszió jogosultjának neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A koncesszió jogosultja kkv
V.2.4) Információ a koncesszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A szerződés/rész/ koncesszió eredetileg becsült összértéke:
A koncesszió /rész végleges összértéke:
Bevétel a felhasználók által fizetett díjakból és bírságokból:
Díjak, kifizetések vagy az ajánlatkérő által biztosított egyéb pénzügyi előnyök:
Pénznem:
A koncesszió értéke szempontjából releváns, az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti egyéb adat:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Fővárosi Közgyűlés 2018. június 13-i rendkívüli ülésén hozott határozata alapján.
Ajánlattevők:
The Big Bus Company Limited
110 Buckingham Palace Road,
London, SW1W 9SA, Egyesült Királyság
PROGRAM CENTRUM Utazásszervező Kft. (1221 Budapest, Szabina utca 15./B.) és Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.(1075 Budapest, Asbóth utca 14.) közös ajánlattevők Adószám: 12480715-2-43.
„CITY TOUR Hop on HOP off” Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 2., Adószám: 14126475-2-42.)
Környezetvédelmi szempontok figyelembevételre kerültek az 5. értékelési részszempontban a zero emissziós járművek kötelező alkalmazása vonatkozásában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
16 csak építési beruházási koncesszió esetében

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)