Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11236/2018
CPV Kód:48813200-2
Ajánlatkérő:T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:New Line Kft. közös ajánlattevők tagja;Delta Systems Kft. közös ajánlattevők tagja
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK19595
Postai cím: Győri utca 23
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sagát-Galla Bernadett
Telefon: + 36 34316022
E-mail: bernadett.sagat-galla@tszol.hu
Fax: +36 34331410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tszol.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató rendszer kialakításához szükséges eszközök beszerzése tekintetében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48813200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató rendszer kialakításához szükséges eszközök beszerzése tekintetében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48813200-2
További tárgyak:48813000-0
48511000-3
42961300-3
72000000-5
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató rendszer kialakításához szükséges eszközök beszerzése tekintetében.
A közösségi közlekedés megújításával kapcsolatban kialakításra kerül egy, a vállalatirányítási rendszerrel összekapcsoltan működő, komplex, a járművek valósidejű nyomon követését, forgalomirányítását, menetrendi tervezését célzó központi rendszer, valamint, valósidejű adatokon alapuló utastájékoztatási rendszer.
A központi rendszerek magukba foglalják:
- vállalatirányítási rendszert;
- kapcsolódó szakmodulokat (üzemanyag elszámolás, vezénylés, munkaidő, munkabér elszámolást);
- grafikus, térkép alapú menetrendi tervező és fordakészítő program;
- valós idejű adatokon alapuló térképes forgalomirányító rendszer;
- a rendszerek működéséhez és a járműkövetéshez szükséges fedélzeti egységeket;
- központi szerverinfrastruktúrát,
Az utastájékoztató rendszer kiterjed:
- a járműveken kialakítandó dinamikus vizuális és audió utastájékoztató rendszerre;
- a megállóhelyekben kiépítendő dinamikus utastájékoztató rendszerekre.
A járművekre telepítendő egyéb szakrendszerek magukba foglalják:
- az autóbusz üzemmel kapcsolatos funkciókat, valamint a jegykiadást, járműkövetést, és egyéb városkártya funkciókat kezelni tudó fedélzeti egységet,
- valamint az utasszámláló berendezést.
Mérföldkövek:
# Mérföldkő Határidő:
1. Szerződéskötés Nyertes Ajánlattevővel T;
2. Rendszertervek leszállítása, jóváhagyása T+1,5 hónap;
3. Autóbuszok fedélzeti eszközeinek szállítása (pilot 5 db) T+2,5 hónap;
4. Szerver környezet leszállítása, üzembe helyezése T+3,7 hónap;
5. Pilot fázis éles infrastruktúrán történő telepítés, kiinduló adatok migrációja T+4,5 hónap;
6. Autóbuszok fedélzeti eszközeinek szállítása (36 db) T+5 hónap;
7. Oktatások befejezése T+6,7 hónap;
8. Megállóhelyekben kihelyezett utastájékoztató kijelzők T+8,5 hónap;
9. Teljes rendszer átadása T+ 9 hónap.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 200 - 411378

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató rendszer kialakításához szükséges eszközök beszerzése tekintetében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: New Line Kft. közös ajánlattevők tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13879592
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Delta Systems Kft. közös ajánlattevők tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budaoest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13879592
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 605385000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2018. június 15. napja.
A VII.2.3. ponthoz: áremelkedésre jelen módosítás keretében nem került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48813200-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48813200-2
További tárgyak:48813000-0
48511000-3
42961300-3
72000000-5
72260000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató rendszer kialakításához szükséges eszközök beszerzése tekintetében.
A közösségi közlekedés megújításával kapcsolatban kialakításra kerül egy, a vállalatirányítási rendszerrel összekapcsoltan működő, komplex, a járművek valósidejű nyomon követését, forgalomirányítását, menetrendi tervezését célzó központi rendszer, valamint, valósidejű adatokon alapuló utastájékoztatási rendszer.
A központi rendszerek magukba foglalják:
- vállalatirányítási rendszert;
- kapcsolódó szakmodulokat (üzemanyag elszámolás, vezénylés, munkaidő, munkabér elszámolást);
- grafikus, térkép alapú menetrendi tervező és fordakészítő program;
- valós idejű adatokon alapuló térképes forgalomirányító rendszer;
- a rendszerek működéséhez és a járműkövetéshez szükséges fedélzeti egységeket;
- központi szerverinfrastruktúrát,
Az utastájékoztató rendszer kiterjed:
- a járműveken kialakítandó dinamikus vizuális és audió utastájékoztató rendszerre;
- a megállóhelyekben kiépítendő dinamikus utastájékoztató rendszerekre.
A járművekre telepítendő egyéb szakrendszerek magukba foglalják:
- az autóbusz üzemmel kapcsolatos funkciókat, valamint a jegykiadást, járműkövetést, és egyéb városkártya funkciókat kezelni tudó fedélzeti egységet,
- valamint az utasszámláló berendezést.
Mérföldkövek:
# Mérföldkő Határidő:
1. Szerződéskötés Nyertes Ajánlattevővel T;
2. Rendszertervek leszállítása, jóváhagyása T+1,5 hónap;
3. Autóbuszok fedélzeti eszközeinek szállítása (pilot 5 db) T+2,5 hónap;
4. Szerver környezet leszállítása, üzembe helyezése T+3,7 hónap;
5. Pilot fázis éles infrastruktúrán történő telepítés, kiinduló adatok migrációja T+4,5 hónap;
6. Autóbuszok fedélzeti eszközeinek szállítása (36 db) T+5 hónap;
7. Oktatások befejezése T+6,7 hónap;
8. Megállóhelyekben kihelyezett utastájékoztató kijelzők T+8,5 hónap;
9. Teljes rendszer átadása T+ 9 hónap.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 665923000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: New Line Kft. közös ajánlattevők tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13879592
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Delta Systems Kft. közös ajánlattevők tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13879592
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Módosító rendelkezések:
A Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 4.3. pontjában foglaltakat a Felek közös megegyezése szerint és a Kbt. 141. §-ának, azon belül is elsősorban annak (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően módosítják:
Az alapszerződésben foglalt ütemezés szerinti 9. mérföldkő, és ezzel együtt a Projekt Teljes rendszer átadására vonatkozó véghatárideje módosításra, kitolásra kerül. A módosult határidőt a Megrendelő által a Szállító rendelkezésére bocsájtott, a Megállóhelyi LED kijelzők, illetve TVM-ek alaptest, valamint a tápellátás kiépítésének befejeztét követő műszaki átadás-átvételét követő (ideértve az LCD kijelzők tápellátásának kiépítését, elhelyezésének előkészítését is) három hónapra változik, azzal hogy a megállóhelyek, telepítési helyszínek átadása Szállító részére 10 db megállóhelyenként ütemezve történik
A Felek megállapodása szerint az Alapszerződés 4.3. pontja, valamint az 1. sz. számú szerződésmódosítás 2.2 pontja, továbbá az 1. sz. számú szerződésmódosítás 2. sz. melléklete, jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiakkal kerül kiegészítésre, módosításra:
a) A szállító jogosult a szerződés szerinti 8. mérföldkőben foglalt, ezidáig még nem telesített feladatokat részfeladatokra bontani, az 1. sz. mellékletben leírtak szerint.
b) A szállító jogosult részfeladatok közül a Megállóhelyi LED kijelzők, TVM-ek, LCD kijelzők installációs költségeit a 9., záró mérföldkőbe átcsoportosítani az 1. sz. mellékletben leírtak szerint.
c) A szállító jogosult 8. mérföldkövet teljesíteni, az abban foglalt eszközök leszállítását, szoftveres konfigurálását és integrációját követően.
d) A szállító a 8. mérföldkövet jogosult installáció nélkül is kiszámlázni, a mérföldkő részösszegének 1. sz. mellékletben meghatározottak szerinti csökkentése mellett, tekintettel arra, hogy az alapszerződésben rögzítettek szerint Szállító jogosult előteljesítésre és a kapcsolódó számla kibocsátásra.
A Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés mellékletét képező Ajánlati felhívás és dokumentáció részét képező, „Műszaki Leírás” dokumentum 3.3.2.7. pontjában foglalt utasinformációs táblák, kijelzők tervezett elhelyezési helyszínei , valamint egyes kijelzők típusok, a frissített utasszámlálási adatok tükrében, a Megrendelő kérése alapján és a Kbt 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően, átcsoportosításra, áthelyezésre kerülnek. A Megrendelő által kijelölt helyszínek listáját a 2.sz. Melléklet foglalja össze.
Tárgyi 2. számú szerződés módosítás dátuma: 2018.06.15.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 2018.03.06. napon kelt szállítói akadályközlés alapján a Szállítónak fel nem róható körülmények miatt a Projekt véghatárideje módosul.
A késedelem okai:
1. A Megrendelő a buszmegállók felújításáról közbeszerzési eljárást folytatott le, a felújítási munkálatok tervezési idejében váratlan időbeli csúszás jelentkezett.
2. A kültéri kijelzők elhelyezésének áttervezése vált szükségessé.
3. A TVM-ek, a kültéri kijelzők alaptesteinek betonozása, a burkolat helyreállítása, valamint a tápellátásuk kiépítése egy, a Szállítót nem érintő, buszmegálló felújítási tender keretein belül valósul meg. Ezen közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes ajánlattevő kihirdetése 2018. március 9. napján valósult meg. Az alépítmények jelenleg még nem készek a telepítendő eszközök fogadására.
4. Az LCD típusú kijelzők tápellátásának kiépítése egy, a Szállítót nem érintő, buszmegálló felújítási tender keretein belül valósul meg. A kijelölt helyszín jelenleg még nem áll készen nevezett eszközök felszerelésére,
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 665923000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 665923000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben