Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11244/2018
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:XT Media Kft.;Mindshare Médiaügynökség Kft.;HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koronczay Ildikó
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtva.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Integrált marketing-, kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás beszerzése 2016-2017. években
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Integrált marketing-, kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás beszerzése 2016-2017. években
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés tárgya: integrált marketing-, kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás beszerzése a 2016-2017. évekre vonatkozóan, az alábbi fő mennyiségek szerint.
Ajánlattevő feladata az MTVA, illetőleg a közszolgálati médiaszolgáltatók műsoraihoz, image építéséhez, valamint egyéb közérdekű tájékoztatási feladataihoz kapcsolódó integrált marketing kommunikációs stratégia kialakítása és megvalósítása, különös tekintettel a kreatív anyagok tervezési, a médiatervezési- és médiavásárlási-, valamint az ehhez kapcsolódó további ügynökségi szolgáltatások nyújtása a dokumentációban részletezettek szerint, vállalkozási keretszerződés alapján, a nettó 400.000.000 Ft-os keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződéskötés időpontjától (tervezetten 2016. szeptember 15.) 2017. december 31. napjáig tartó időtartamra.
Ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által meghatározott célokat megvalósító, az egyes időszakok/projektek kapcsán megfogalmazott üzenetek célcsoporthoz való hatékony, és célcsoportra szabott módon történő eljuttatását célzó
• átfogó és integrált marketingkommunikációs stratégia kialakítása és megvalósítása,
• kampányanyagok (on-air, offline és online) kreatív tervezése és gyártás kivitelezése.
Ajánlatkérő a fenti feladatokra kívánja felhasználni a keretösszeg legfeljebb 15 %-át.
Az előbbiek érvényesülése érdekében
• integrált médiastratégia alkotás,
• költséghatékony médiatervezés és kreatív médiahasználat - médiamix kialakítása,
• offline, online és on-air médiavásárlás (országos és helyi médiumokban megjelentetett kampány(ok), a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint),
• web 2.0 média kiemelt hatékonysággal történő használata
• folyamatos ügynökségi szolgáltatások biztosítása
Ajánlatkérő az utóbbi feladatokra kívánja felhasználni a keretösszeg legfeljebb 85 %-át.
Az előbbieken túl a fenti keretösszegeken belül az Ajánlattevő feladata, a kreatív tervezés és médiavásárlás teljes dokumentálása, támpéldányok, közterületi független igazolások gyűjtése, rendszerezése és átadása, adathordozón való rögzítés, adathordozók átadása.
További elvárások:
Újszerű kreatív megoldások alkalmazása. A médiatervek elkészítésénél elvárás a korszerű, integrált médiatervező rendszerek használata. A médiaterv részét kell képeznie a célcsoport alapú elérési adatoknak médiatípusonként.
Kampányigazolás:
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó/ügynökség) köteles minden esetben a kreatív anyagokat elektronikus, nyomdakész formában, valamint a média megjelenésekhez kapcsolódó támpéldányokat, illetve megjelenések dokumentációját átadni az ajánlatkérőnek (megrendelőnek), ezek hiányában a kampány nem tekinthető teljesítettnek és nem kerülhet számlázásra.
A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 201 - 363245

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - INTEGRÁLT MARKETING-, KREATÍV ÉS MÉDIAÜGYNÖKSÉGI SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE 2016-2017. ÉVEKBEN TÁRGYÁBAN
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/10/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: XT Media Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 25.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Mindshare Médiaügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 53/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: aniko.gellai@mindshareworld.com
Telefon: +36 14369810
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14369815
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 130.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 400000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A V.2.4) pontban kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a beszerzés végleges összértékeként a szerződés keretösszege került feltüntetésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342200-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: integrált marketing-, kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás beszerzése a 2016-2017. évekre vonatkozóan, az alábbi fő mennyiségek szerint.
Ajánlattevő feladata az MTVA, illetőleg a közszolgálati médiaszolgáltatók műsoraihoz, image építéséhez, valamint egyéb közérdekű tájékoztatási feladataihoz kapcsolódó integrált marketing kommunikációs stratégia kialakítása és megvalósítása, különös tekintettel a kreatív anyagok tervezési, a médiatervezési- és médiavásárlási-, valamint az ehhez kapcsolódó további ügynökségi szolgáltatások nyújtása a dokumentációban részletezettek szerint, vállalkozási keretszerződés alapján, a nettó 440.000.000 Ft-os keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződéskötés időpontjától (tervezetten 2016. szeptember 15.) 2018. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra.
Ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által meghatározott célokat megvalósító, az egyes időszakok/projektek kapcsán megfogalmazott üzenetek célcsoporthoz való hatékony, és célcsoportra szabott módon történő eljuttatását célzó
• átfogó és integrált marketingkommunikációs stratégia kialakítása és megvalósítása,
• kampányanyagok (on-air, offline és online) kreatív tervezése és gyártás kivitelezése.
Ajánlatkérő a fenti feladatokra kívánja felhasználni a keretösszeg legfeljebb 15 %-át.
Az előbbiek érvényesülése érdekében
• integrált médiastratégia alkotás,
• költséghatékony médiatervezés és kreatív médiahasználat - médiamix kialakítása,
• offline, online és on-air médiavásárlás (országos és helyi médiumokban megjelentetett kampány(ok), a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint),
• web 2.0 média kiemelt hatékonysággal történő használata
• folyamatos ügynökségi szolgáltatások biztosítása
Ajánlatkérő az utóbbi feladatokra kívánja felhasználni a keretösszeg legfeljebb 85 %-át.
Az előbbieken túl a fenti keretösszegeken belül az Ajánlattevő feladata, a kreatív tervezés és médiavásárlás teljes dokumentálása, támpéldányok, közterületi független igazolások gyűjtése, rendszerezése és átadása, adathordozón való rögzítés, adathordozók átadása.
További elvárások:
Újszerű kreatív megoldások alkalmazása. A médiatervek elkészítésénél elvárás a korszerű, integrált médiatervező rendszerek használata. A médiaterv részét kell képeznie a célcsoport alapú elérési adatoknak médiatípusonként.
Kampányigazolás:
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó/ügynökség) köteles minden esetben a kreatív anyagokat elektronikus, nyomdakész formában, valamint a média megjelenésekhez kapcsolódó támpéldányokat, illetve megjelenések dokumentációját átadni az ajánlatkérőnek (megrendelőnek), ezek hiányában a kampány nem tekinthető teljesítettnek és nem kerülhet számlázásra.
A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 440000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: XT Media Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Mindshare Médiaügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 53/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: aniko.gellai@mindshareworld.com
Telefon: +36 14369810
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14369815
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 130.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (megrendelő) a 2016. október 5-én kötött keretszerződés időtartamát - annak 13.6. pontjára hivatkozással - 2017. október 18. napján kelt egyoldalú nyilatkozatával 2018. február 28. napjáig meghosszabbította, majd ezt követően 2018. február 28-án a Felek közös megegyezéssel a szerződést ismételten meghosszabbították 2018. február 28-ig tartó határozott időtartamról 2018. augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra.
Annak érdekében, hogy a megrendelőnél a szolgáltatás ellátása folyamatosan biztosított legyen az új közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés megkötéséig, a Felek - a 2018. június 4-i II. szerződésmódosítással - a szerződés keretösszegét 400.000.000,- Ft + ÁFA-ról 440.000.000,- Ft + ÁFA-ra növelték.
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 04/06/2018 (nap/hónap/év)
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás a keretszerződés tárgyára nézve nem lényeges módosítás, illetve a keretszerződés szerinti ellenszolgáltatás teljes összege (mértéke) mindössze 10 % összegben változik meg, így a felek között létrejött Vállalkozási Keretszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, amely így megfelel a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdéseiben foglalt követelményeknek.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 400000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 440000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben