Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11285/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget u. 27 (hrsz.:2158)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16462
Postai cím: Fő utca 11.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mosonmagyarovar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-0006 azonosítószámú projekt keretében új bölcsőde létesítése Mosonmagyaróváron
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-0006 azonosítószámú projekt keretében új bölcsőde létesítése Mosonmagyaróváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45111000-8
45310000-3
45410000-4
45430000-0
45262500-6
45350000-5
45421000-4
45210000-2
45260000-7
45300000-0
45400000-1
45420000-7
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget u. 27 (hrsz.:2158)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00006 kódszámú, ”Új Bölcsőde létesítése Mosonmagyaróváron” című projekt kapcsán a kivitelezési munkálatok ellátása.
Az újonnan épülő bölcsőde 26 férőhelyes gondozási egységből, egy 12 fős és egy 14 fős csoportszobából, hozzájuk kapcsolódó közös gyermekfürdőszobából és két átadóból áll.
A műszaki leírások a csatolt építész, gépészeti leírásoknak megfelelően.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek, eljárás, tevékenység, szabadalom vagy védjegy csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Ajánlatkérő ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát nem tekinti egyenértékűnek a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-0006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4512 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-0006 azonosítószámú projekt keretében új bölcsőde létesítése Mosonmagyaróváron
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határőr u. 14.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
E-mail: ovarkft@t-online.hu
Telefon: +36 96576193
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96576194
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100177086
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45111000-8
45310000-3
45410000-4
45430000-0
45262500-6
45350000-5
45421000-4
45210000-2
45260000-7
45300000-0
45400000-1
45420000-7
45440000-3
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget u. 27 (hrsz.:2158)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00006 kódszámú, ”Új Bölcsőde létesítése Mosonmagyaróváron” című projekt kapcsán a kivitelezési munkálatok ellátása.
Az újonnan épülő bölcsőde 26 férőhelyes gondozási egységből, egy 12 fős és egy 14 fős csoportszobából, hozzájuk kapcsolódó közös gyermekfürdőszobából és két átadóból áll.
A műszaki leírások a csatolt építész, gépészeti leírásoknak megfelelően.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek, eljárás, tevékenység, szabadalom vagy védjegy csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Ajánlatkérő ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát nem tekinti egyenértékűnek a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100177086
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határőr u. 14.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
E-mail: ovarkft@t-online.hu
Telefon: +36 96576193
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96576194
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.1. Felek megállapodnak, hogy a szerződésben Megrendelő bankszámlaszámának a helyébe a következő bankszámlaszám lép:
10033001-00340052-00000024
1.2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete a munkaterület átadására a szerződéskötést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül sor kerül. A teljesítés befejezése legkésőbb 2018.10.30. napjáig. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé Megrendelő bankszámlaszámának módosulása okán. 10033001-00340052-00000024
Felek kijelentik, hogy a módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelel, figyelemmel arra, hogy az a hivatkozott jogszabályhely értelmében nem minősül lényeges módosításnak.
1.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé továbbá az alábbiak okán:
Vállalkozó 2018. április 11. napján tartott helyszíni kooperációs egyeztetés alkalmával (1. sz. melléklet) tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Schindler Hungária Kft. a megnövekedett rendelési állomány miatt a lift kivitelezési és szerelési munkálatait legkorábban 2018. október 30. napi teljesítéssel tudja vállalni.
A fentiek alapján szükséges a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítása jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint.
Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelel, figyelemmel arra, hogy:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy az nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 100177086 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100177086 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.
A szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben