Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11347/2018
CPV Kód:42514300-5
Ajánlatkérő:Univerzál Beszerző Kft.
Teljesítés helye:HU331, HU333, HU221, HU222, HU223, HU213, HU322, HU312, HU313, HU211, HU212, HU120;HU331, HU333, HU232, HU233, HU231, HU311, HU323, HU321, HU221, HU223, HU213, HU222, HU322, HU312, HU313, HU211, HU212, HU12;HU120, HU331, HU333, HU231, HU232, HU233, HU311, HU323, HU321, HU221, HU222, HU223, HU213, HU212, HU211, HU322, HU313, HU312;HU120, HU331, HU333, HU231, HU232, HU233, HU311, HU323, HU321, HU221, HU223, HU211, HU212, HU213, HU312, HU313, HU322, HU222;HU120, HU331, HU333, HU231, HU232, HU233, HU311, HU312, HU313, HU211, HU213, HU212, HU221, HU222, HU223, HU321, HU322, HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lubricants Hungary Kft.;KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.;Lubricants Hungary Kft.;Kravtex Kereskedelmi Kft.;Lubricants Hungary Kft.;Kravtex Kereskedelmi Kft.;Lubricants Hungary Kft.;KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24320
Postai cím: Csaba utca 19.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 16312294
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +361 3502394
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Az Univerzál Beszerző Kft. részére szükséges járműipari szűrők szállítása.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42514300-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Univerzál Beszerző Kft. részére gépjárművekhez szükséges új járműipari szűrők bizományosi
készletre történő szállítása és adásvétele nettó 131.211.370,- Ft/év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30
%-kal nőhet.
A megajánlott új termékek mindenkor feleljenek meg a műszaki leírásban meghatározott hazai valamint Európai Uniós
jogszabályok és szabványok feltételeinek, az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek,
igénybevételének, követelményeinek.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 148508442 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Levegőszűrők, pollenszűrők.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42514310-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU333, HU221, HU222, HU223, HU213, HU322, HU312, HU313, HU211, HU212, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Szekszárd, Pécs, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Győr, Zalaegerszeg, Veszprém,Szombathely, Szolnok, Eger, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott új Levegőszűrők, pollenszűrők
bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele nettó 60.863.912,- Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés
teljesítése során 30 %-kal nőhet.
A beszerezni kívánt levegőszűrők és pollenszűrők becsült éves darabszáma 13 685 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel
került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés
keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A műszaki dokumentációban meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya az összmennyiséghez képest százalékban megadva (min. 90 % max. 100 %) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban megjelölt keretösszeg a teljesítés során 30%-kal nőhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Levegőszűrő.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42514310-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU333, HU232, HU233, HU231, HU311, HU323, HU321, HU221, HU223, HU213, HU222, HU322, HU312, HU313, HU211, HU212, HU12 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Szekszárd, Pécs, Miskolc, Nyíregyháza,
Debrecen, Győr, Zalaegerszeg, Veszprém, Szombathely, Szolnok, Eger, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott új Levegőszűrő bizományosi készletre
történő szállítása és adásvétele nettó 12.437.928,- Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal
nőhet.
A beszerezni kívánt levegőszűrő becsült éves darabszáma 2588 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az
alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A műszaki dokumentációban meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya az összmennyiséghez képest százalékban megadva (min. 90 % max. 100 %) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban megjelölt keretösszeg a teljesítés során 30%-kal nőhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Motorolaj és hidraulika szűrők.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42514300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU331, HU333, HU231, HU232, HU233, HU311, HU323, HU321, HU221, HU222, HU223, HU213, HU212, HU211, HU322, HU313, HU312 A teljesítés fő helyszíne: teljesítés fő helyszíne:Kecskemét,Szeged,Kaposvár,Szekszárd,Pécs,Miskolc, Nyíregyháza,Debrecen, Győr, Zalaegerszeg,Veszprém,Szombathely,Szolnok, Eger, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya,Fót, Monor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott új motorolaj szűrők bizományosi
készletre történő szállítása és adásvétele nettó 29.230.960,- Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30
%-kal nőhet.
A beszerezni kívánt motorolaj szűrők becsült éves darabszáma 15 292 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került
feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre
jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A műszaki dokumentációban meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya az összmennyiséghez képest százalékban megadva (min. 90 % max. 100 %) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban megjelölt keretösszeg a teljesítés során 30%-kal nőhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Üzemanyagszűrők.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42514300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU331, HU333, HU231, HU232, HU233, HU311, HU323, HU321, HU221, HU223, HU211, HU212, HU213, HU312, HU313, HU322, HU222 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Szekszárd, Pécs, Miskolc, Nyíregyháza,
Debrecen, Győr, Zalaegerszeg, Veszprém, Szombathely, Szolnok, Eger, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott új üzemanyagszűrők bizományosi
készletre történő szállítása és adásvétele nettó 15.868.000,- Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30
%-kal nőhet.
A beszerezni kívánt üzemanyagszűrők becsült éves darabszáma 10 792 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került
feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A műszaki dokumentációban meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya az összmennyiséghez képest százalékban megadva (min. 90 % max. 100 %) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban megjelölt keretösszeg a teljesítés során 30%-kal nőhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyéb szűrők.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42514300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU331, HU333, HU231, HU232, HU233, HU311, HU312, HU313, HU211, HU213, HU212, HU221, HU222, HU223, HU321, HU322, HU323 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Szekszárd, Pécs, Miskolc, Nyíregyháza,
Debrecen, Győr, Zalaegerszeg, Veszprém, Szombathely, Szolnok, Eger, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
műszaki leírásban részletesen meghatározott új egyéb szűrők bizományosi készletre
történő szállítása és adásvétele nettó 12.810.570,- Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal
nőhet.
A beszerezni kívánt egyéb szűrők becsült éves darabszáma 3 208 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre,
az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az
eljárásban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A műszaki dokumentációban meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya az összmennyiséghez képest százalékban megadva (min. 90 % max. 100 %) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban megjelölt keretösszeg a teljesítés során 30%-kal nőhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 243 - 507746
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Levegőszűrők, pollenszűrők.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Lubricants Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 8.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: lubricants@gulf.hu
Telefon: +36 36424136
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36510211
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60863912
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60863912
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Levegőszűrő.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: HU
E-mail: kravtex@kravtex.hu
Telefon: +36 96318997
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96525371
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12437928
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29762000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Motorolaj és hidraulika szűrők.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Lubricants Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 8.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: lubricants@gulf.hu
Telefon: +36 36424136
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36510211
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kravtex Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: HU
E-mail: kravtex@kravtex.hu
Telefon: +36 96318997
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96525371
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29230960
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29230960
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Üzemanyagszűrők.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Lubricants Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 8.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: lubricants@gulf.hu
Telefon: +36 36424136
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36510211
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kravtex Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: HU
E-mail: kravtex@kravtex.hu
Telefon: +36 96318997
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96525371
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15868000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15868000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Egyéb szűrők.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Lubricants Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 8.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: HU
E-mail: lubricants@gulf.hu
Telefon: +36 36424136
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36510211
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: HU
E-mail: kravtex@kravtex.hu
Telefon: +36 96318997
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96525371
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12810570
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12810570
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Nyertes ajánlattevő:
Az ajánlattevő neve: Lubricants Hungary Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Mester u. 8.
Adószám: 10679122-2-10

További ajánlattevők:
Az ajánlattevő neve: Hungarofék Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Ipartelep
Adószám: 11388720-2-05
2. rész:
Nyertes ajánlattevő:
Az ajánlattevő neve: KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 7.
Adószám: 10737451-2-08

További ajánlattevők:
Az ajánlattevő neve: Hungarofék Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Ipartelep
Adószám: 11388720-2-05

3. rész:

Nyertes ajánlattevő:
A közös ajánlattevők neve: Lubricants Hungary Kft. és KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.
A közös ajánlattevők székhelye: 3300 Eger, Mester u. 8. (Lubricants Hungary Kft.), 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 7. (KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.)
Adószámok: 10679122-2-10 (Lubricants Hungary Kft.), 10737451-2-08 (KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.)
További ajánlattevők:
Az ajánlattevő neve: Hungarofék Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Ipartelep
Adószám: 11388720-2-05

Ajánlattevő neve:DieselDR Kft.
Székhelye:3231 Pálosvörösmart, Rákóczi út 9.,
Adószám: 11162911-2-10)

4. rész:
Nyertes ajánlattevő:
A közös ajánlattevők neve: Lubricants Hungary Kft. és KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.
A közös ajánlattevők székhelye: 3300 Eger, Mester u. 8. (Lubricants Hungary Kft.), 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 7. (KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.)
Adószámok: 10679122-2-10 (Lubricants Hungary Kft.), 10737451-2-08 (KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.)
További ajánlattevők:
Az ajánlattevő neve: Hungarofék Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Ipartelep
Adószám: 11388720-2-05

Ajánlattevő neve:DieselDR Kft.
Székhelye:3231 Pálosvörösmart, Rákóczi út 9.,
Adószám: 11162911-2-10)
5. rész:
Nyertes ajánlattevő:
A közös ajánlattevők neve: Lubricants Hungary Kft. és KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.
A közös ajánlattevők székhelye: 3300 Eger, Mester u. 8. (Lubricants Hungary Kft.), 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 7. (KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.)
Adószámok: 10679122-2-10 (Lubricants Hungary Kft.), 10737451-2-08 (KRAVTEX KERESKEDELMI Kft.)

További ajánlattevők:
Az ajánlattevő neve: Hungarofék Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Ipartelep
Adószám: 11388720-2-05

Ajánlattevő neve:DieselDR Kft.
Székhelye:3231 Pálosvörösmart, Rákóczi út 9.,
Adószám: 11162911-2-10)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)