Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11422/2018
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3, HUZ;HU1, HU2, HU3, HUZ;HU1, HU2, HU3, HUZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;;HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Ajánlatkérő típusa:központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: orszagos.beszerzes@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekek.aeek.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-017/2018/KM
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-017/2017/KM
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 115 200 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Human albumin
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05AA01 ATC jelű human albumin 200g/l fehérjetartalom hatóanyagú 100 ml kiszerelésű (kötelező jelleggel,eltérés nem lehetséges) oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből 28 500 darab plusz 28 500 darab opció.
Vállalható kiszerelés választék: 50 ml-es kiszerelésű készítmény.
A csoport szerinti teljesítéssel. (A csoport szerinti teljesítés a szerződéses időszak 2018.10.31.-ig)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az alapmennyiséget
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban értesíteni,amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90 %-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90 %-át elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§ (1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Human albumin
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05AA01 ATC jelű human albumin 200g/l fehérjetartalom hatóanyagú 100 ml kiszerelésű (kötelező jelleggel,eltérés nem lehetséges) oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből 18 0000 darab plusz 18 000 darab opció.
Vállalható kiszerelés választék: 50 ml-es kiszerelésű készítmény.
B csoport szerinti teljesítéssel (B csoport szerinti teljesítés a szerződéses időszak 2018.11.01.-2019.04.30.-ig)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az alapmennyiséget
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban értesíteni,amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90 %-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90 %-át elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§ (1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Human albumin
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05AA01 ATC jelű human albumin 50g/l fehérjetartalom hatóanyagú 500 ml kiszerelésű (kötelező jelleggel,eltérés nem lehetséges) oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből 3000 darab plusz 3000 darab opció.
Kötelező kiszerelés választék: 250 ml-es kiszerelésű készítmény.
B csoport szerinti teljesítéssel (B csoport szerinti teljesítés a szerződéses időszak 2018.11.01.-2019.04.30.-ig)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az alapmennyiséget
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban értesíteni,amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90 %-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90 %-át elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§ (1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1. Elnevezés: Human albumin (200g/l fehérjetartalom)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2. Elnevezés: Human albumin (200 g/l fehérjetartalom)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3. Elnevezés: Human albumin (50g/l fehérjetartalom)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: hphkorhaz@hungaropharma.hu
Telefon: +36 14299100
Internetcím(ek): (URL) http://www.hungaropharma.hu/
Fax: +36 14299191
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115 200 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. Nyertes Ajánlattevő adószáma:
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. adószám: 10875933-2-44
II. Fedezet emelés
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetet 3. rész tekintetében megemeli 4.800.000.-Ft.-tal.
III.
A 1. és 2. rész esetében az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a „rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel”. A "Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították" rovat technikai okokból került megjelölésre, tekintettel arra, hogy az eljárás típusa hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, és az "Egyéb ok" rovat megjelölésével a Hirdetmény hivatkozási száma is megjelölendő lenne.
IV. Alvállalkozók: Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontok szerint nem írta elő az ajánlattevőknek, hogy ajánlatukban jelöljék meg a közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni, sem azt, hogy ezen részek tekintetében nevezze meg a már ismert alvállalkozókat. Fenti információt egyik ajánlattevő sem jelölte meg, így az összegezés időpontjában nem ismert. Ajánlatkérő ugyanakkor ezúton is felhívja nyertes ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (3) bekezdésben foglalt bejelentési, nyilatkozattételi kötelezettségekre.
V. Ajánlatkérő tájékoztatja a nyertes ajánlattevőket, hogy a megkötendő keretmegállapodás 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §. (2) bekezdése alapján záró tanúsítvány hiányában nem lép hatályba
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
x nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő, mint központi közbeszerzésre feljogosított szervezet 2017/S 180-368111 számon kiírt „Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-015/2017/KM - 62 részben” Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárást, amely Kbt. 105. §.(1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányult.
Az összegezés az ajánlattevők részére kiküldésre került 2018. január 4-én.
Az eljárás 1., 2., 4. részei, amelyek mindegyik Human albumin hatóanyag beszerzésére irányultak, eredménytelenek lettek Kbt. 75. §. (2) bek. b) pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőkkel.