Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11477/2018
CPV Kód:33191000-5
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:HU311;HU311;HU311;HU311;HU311;HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Allegro Kft.;Noritix Kft.;Steelco Hungary Kft.;Allegro Kft.;Noritix Kft.;Helitex Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK24657
Postai cím: Szentpéteri kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hangonyiné Koczka Mónika
Telefon: +36 46515202
E-mail: hangonyine.becs@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46515202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bazmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bazmkorhaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.18-17-2017-00019 Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban projekt keretében eszközbeszerzé
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Betegbiztonság növelését célzó fejlesztés 6 részben:1.rész: Adagolók és fertőtlenítő szerek,2.rész:
Kézfertőtlenítés technika megfelelőségét mérő rendszer,3.rész: Endoszkóp mosó ,4.rész: Levegő
fertőtlenítő,5.rész: Komplex Legionella vizsgálat,6.rész: Elszívó berendezés. Az ár tartalmazza a
megvalósítással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget,különösen: szállítási,üzembe
helyezési és betanítási költség. Csak új termék ajánlható meg, használt eszköz, anyag és
fogyóeszköz, alkatrész, utángyártott, felújított más ezzel egyenértékűen előállított termék nem mert
azt ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. A megajánlott eszközt nevesíteni kell mert ha
nem,ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. A dokumentációban csatolt műszaki követelményeket
tartalmazó táblázat kitöltése és csatolása kötelező+magyar nyelvű termékismertető,fényképes
katalógus +nyilatkozat, hogy rendelkezik forgalomba hozatalához szükséges valamennyi engedéllyel
és CE megfelelőségi.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 147300820 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adagolók és fertőtlenítő szerek beszerzése adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. hrsz: 3086/25
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi eszközök beszerzése az EFOP-2.2.18-17-2017-00019 Betegbiztonság növelését célzó
komplex infrastrukturális fejlesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórházban projekt keretében- Adagolók és fertőtlenítő szerek:
1. 180 db Érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagoló, akkumulátoros (Műszaki dokumentációban
részletezett specifikáció szerint)
2. 25 db Érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagolóhoz padozatra állítható akril állvány (Műszaki
dokumentációban részletezett specifikáció szerint)
3. 80 db Akkumulátoros érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagolóhoz külön helyiségben történő
töltéshez alkalmas szett (Műszaki dokumentációban részletezett specifikáció szerint)
4. 2570 db Alkoholos kézfertőtlenítőszer 1000 ml-es (Műszaki dokumentációban részletezett
specifikáció szerint)
5. 50 db Fluoreszcén tartalmú kézfertőtlenítő folyadék 500ml (Műszaki dokumentációban
részletezett specifikáció szerint)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és
felszerelése, és a használat betanítása, és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges
járulékos munkák elvégzése.
Betanításra vonatkozó információk: 10 fő oktatása 2 óra időtartamban.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy,
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget
kizárólag igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési
dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi termékre és a teljes
mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz
ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából
és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap kettő között egyenes arányosítás 14
2 Érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagoló, akkumulátoros; Állítható adagolás: előny a több adagolási lehetőség (minimum 1, maximum 10, kettő között egyenes arányosítás) 2
3 Érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagoló, akkumulátoros; Permetezéses technológia - Előny a megléte!. (nem 1 pont, igen 10 pont, pontozás) 2
4 Érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagoló, akkumulátoros; Univerzális befogadó képesség: többféle űrtartalmú flakonhoz előny a több befogadó képesség! (minimum 1, maximum 5, kettő között egyenes arány 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00019
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a következőkről kívánja ajánlattevőket tájékoztatni az egyéb különleges feltételek
vonatkozásában:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentőközegekre
vonatkozó előírásokról
A különleges feltételek meghatározása a dokumentáció 15. pontjában kerül kifejtésre.

II.2.1)
Elnevezés: Kézfertőtlenítés technika megfelelőségét mérő rendszer adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38422000-9
További tárgyak:38424000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. hrsz: 3086/25
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi eszközök beszerzése az EFOP-2.2.18-17-2017-00019 Betegbiztonság növelését célzó
komplex infrastrukturális fejlesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórházban projekt keretében:
2db Kézfertőtlenítés technika megfelelősségét mérő rendszer (Műszaki dokumentációban
részletezett specifikáció szerint)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és
felszerelése, telepítése, a rendszer beüzemelése, és a használat betanítása, és az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
Betanításra vonatkozó információk: 10 fő oktatása 2 óra időtartamban
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy,
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
8
teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget
kizárólag igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési
dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi termékre és a teljes
mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz
ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából
és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap, kettő között egyenes arányosítás 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00019
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a következőkről kívánja ajánlattevőket tájékoztatni az egyéb különleges feltételek
vonatkozásában:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentőközegekre
vonatkozó előírásokról
A különleges feltételek meghatározása a dokumentáció 15. pontjában kerül kifejtésre.

II.2.1)
Elnevezés: Endoszkóp mosó berendezések adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33191000-5
További tárgyak:42924720-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. hrsz: 3086/25
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi eszközök beszerzése az EFOP-2.2.18-17-2017-00019 Betegbiztonság növelését célzó
komplex infrastrukturális fejlesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórházban projekt keretében - Endoszkóp mosó berendezések:
5 db Endoszkóp mosó berendezés I. (Műszaki dokumentációban részletezett specifikáció szerint)
2 db Endoszkóp mosó berendezés II. (Műszaki dokumentációban részletezett specifikáció szerint)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és
felszerelése, telepítése, a rendszer beüzemelése, és a használat betanítása, és az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
Betanításra vonatkozó információk: 10 fő oktatása 2 óra időtartamban
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy,
10
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget
kizárólag igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési
dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi termékre és a teljes
mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz
ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából
és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap kettő között egyenes arányosítás 12
2 Endoszkóp mosó berendezés I.; A kamratér belső világítással rendelkezik - Előny a megléte! (nem 1 pont, igen 10 pont, pontozás) 2
3 Endoszkóp mosó berendezés I.; minimum 4 db gyárilag beépített szabad program (min 4 max 10 db, kettő között egyenes arányosítás) 2
4 Endoszkóp mosó berendezés I.; Ciklusidő: Az optimális teljes ciklus hossza szárítás nélkül (tisztítás, fertőtlenítés, öblítés)- Előny kevesebb! (min 10 perc, max 30 perc, kettő között fordított arányo 2
5 Endoszkóp mosó berendezés I.; Beépített program a készülék kamráinak és a mosókosaraknak termikus önfertőtlenítésre az EN ISO 15883-4 szerint - Előny a megléte! (nem 1 pont, igen 10 pont, pontozás) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: FOP-2.2.18-17-2017-00019
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a következőkről kívánja ajánlattevőket tájékoztatni az egyéb különleges feltételek
vonatkozásában:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentőközegekre
vonatkozó előírásokról
A különleges feltételek meghatározása a dokumentáció 15. pontjában kerül kifejtésre.

II.2.1)
Elnevezés: Levegő fertőtlenítő berendezések adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42924720-2
További tárgyak:33191000-5
39811200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. hrsz: 3086/25
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi eszközök beszerzése az EFOP-2.2.18-17-2017-00019 Betegbiztonság növelését célzó
komplex infrastrukturális fejlesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórházban projekt keretében Levegő fertőtlenítő berendezés:
1. 3 db Fertőtlenítő rendszer hidrogén-peroxid alkalmazásával (Műszaki dokumentációban
részletezett specifikáció szerint)
2. 4 db Légtechnikai fertőtlenítő rendszer I. (Műszaki dokumentációban részletezett specifikáció
szerint)
3. 10 db Légtechnikai fertőtlenítő rendszer II. (Műszaki dokumentációban részletezett specifikáció
szerint)
4. 4 db Új generációs, hidrogénperoxid alapanyagú BIO felületfertőtlenítő rendszer (Műszaki
dokumentációban részletezett specifikáció szerint)
5. 400 db Új generációs, hidrogénperoxid alapanyagú BIO felületfertőtlenítő rendszerhez 1L-es
töltőanyag (Műszaki dokumentációban részletezett specifikáció szerint)
6. 100 db Új generációs, hidrogénperoxid alapanyagú BIO felületfertőtlenítő rendszerhez tesztcsík
(Műszaki dokumentációban részletezett specifikáció szerint)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és
felszerelése, telepítése, a rendszer beüzemelése, és a használat betanítása, és az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
Betanításra vonatkozó információk: 10 fő oktatása 2 óra időtartamban
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy,
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget
kizárólag igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési
dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi termékre és a teljes
mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz
ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából
és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap, kettő között egyenes arányosítás 16
2 Légtechnikai fertőtlenítő rendszer I. - Plazma technológia Előny a megléte Igen: 10 pont, Nem: 1 pont 2
3 Légtechnikai fertőtlenítő rendszer II. Plazma technológia Előny a megléte Igen: 10 pont, Nem: 1 pont 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00019
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a következőkről kívánja ajánlattevőket tájékoztatni az egyéb különleges feltételek
vonatkozásában:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentőközegekre
vonatkozó előírásokról
A különleges feltételek meghatározása a dokumentáció 15. pontjában kerül kifejtésre.

II.2.1)
Elnevezés: Komplex Legionella vizsgálat adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39811200-2
További tárgyak:38910000-7
71315410-6
42924720-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. hrsz: 3086/25
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EFOP-2.2.18-17-2017-00019 Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztés a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban projekt keretében:
1 db Komplex Legionella vizsgálat (Műszaki dokumentációban részletezett specifikáció szerint)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi 1 db Komplex Legionella vizsgálat (Műszaki dokumentációban
részletezett specifikáció szerint), és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges
járulékos munkák elvégzése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy,
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget
kizárólag igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési
dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi termékre és a teljes
mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
15
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz
ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából
és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00019
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet a
Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentőközegekre vonatkozó előírásokról
A különleges feltételek meghatározása és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásának
indoka a dokumentáció 15. pontjában kerül kifejtésre.

II.2.1)
Elnevezés: Elszívó berendezés adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42924720-2
További tárgyak:33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. hrsz: 3086/25
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi eszközök beszerzése az EFOP-2.2.18-17-2017-00019 Betegbiztonság növelését célzó
komplex infrastrukturális fejlesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórházban projekt keretében- Elszívó berendezés:
3 db Elszívó berendezés (Műszaki dokumentációban részletezett specifikáció szerint)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és
felszerelése, telepítése, a rendszer beüzemelése, és a használat betanítása, és az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
Betanításra vonatkozó információk: 10 fő oktatása 2 óra időtartamban
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy,
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget
kizárólag igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési
dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi termékre és a teljes
mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
17
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz
ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából
és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap kettő között egyenes arányosítás 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00019
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet
Jelen eljárás ezen, 6. része a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra: A feltételesen
megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatói Szerződés módosításának
elfogadása.
Részletek a dokumentáció 15. pontjában.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 022 - 045732
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Allegro Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berlini u. 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1045
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25396620
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25396620
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar u. 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: beüzemelés, oktatás

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Steelco Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temesvár u. 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51421500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Allegro Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berlini u. 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1045
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52201400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54803700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: termék beüzemelése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar u. 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Helitex Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 15. 1/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10976100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10000500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: beüzemelés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.rész:
Allegro Kft.
Székhelye: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Adószáma: 13215613-2-07
Szamos-H Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 34. B. lph. 1/5. 7.
Adószáma: 12128251-2-43
2.rész:
Noritix Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 5.
Adószáma: 25475649-2-13
3.rész:
Steelco Hungary Kft.
Székhelye: 1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.
Adószám: 14971921-2-43
Allegro Kft.
Székhelye: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Adószáma: 13215613-2-07
Szamos-H Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 34. B. lph. 1/5. 7.
Adószáma: 12128251-2-43
4.rész:
Allegro Kft.
Székhelye: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Adószáma: 13215613-2-07
Szamos-H Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 34. B. lph. 1/5. 7.
Adószáma: 12128251-2-43
5.rész:
Noritix Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 5.
Adószáma: 25475649-2-13
6.rész:
Allegro Kft.
Székhelye: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Adószáma: 13215613-2-07
Helitex Invest Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 15. 1/1.
Adószáma: 11380162-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)
bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)