Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11837/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BEAC 1898 Nonprofit kft. Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Process Europe Kft.
Ajánlatkérő típusa:Atlétikai Club
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BEAC 1898 Nonprofit kft.
Nemzeti azonosítószám: AK26198
Postai cím: Bogdánfy út 10/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Gábor
Telefon: +36 307737286
E-mail: simon.gabor@elte.beac.hu
Fax: +36 12476684
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.beac.hu/kosarlabda/beac-1898-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): www.beac.hu/kosarlabda/beac-1898-nonprofit-kft/
 
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egyetem tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Árvay Gábor
Telefon: +36 302578121
E-mail: arvay.gabor@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: BEAC 1898 Nonprofit kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Atlétikai Club
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tornatermek, öltözők és vizesblokkok felújítása az ELTE - Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium helyszínen
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási Szerződés Tornatermek, öltözők és vizesblokkok felújítása az ELTE - Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium helyszínen tárgyban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39490027 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tornatermek, öltözők és vizesblokkok felújítása az ELTE - Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium helyszínen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő munkák
1. Tornaterem
1.1. Bontási munkák
A meglevő bordásfalak, padlóburkolat bontandó. A keletkezett bontási hulladékot el kell szállítani, illetve az épületen belül, illetve az udvaron a szállítási útvonalakat takarítani kell.
1.2. Burkolatok
A tornaterem és a hozzá kapcsolódó öltöző rész leválasztása 10 cm-es Ytong fallal történik, ami a tornaterem oldaláról ütköző fallal védett. Az aljzatot önterülő felület kiegyenlítéssel kell ellátni. A padlón fa sportburkolat rugalmas bakokon, párnafával és szegőléccel, készül. Az új sportpadlóra röplabda pályát, illetve a helyiség méretéhez igazított kosárlabdapálya vonalazást kell készíteni. A rövid falakat ütéscsillapító falburkolattal kell ellátni, felette 5,0 x 5,0 cm lyukméretű labdafogó hálót kell kifeszíteni.
1.3. Nyílászáró szerkezetek
A meglevő homlokzati nyílászárókat a felújítás nem érinti, a felújítás közbeni védelmükről gondoskodni kell. Az újonnan épített falba 2 szárnyú ajtó kerül. A belső ajtók felújítandók, mázolandók.
1.4. Felületképzés
A hosszanti falfelületet a bordásfalak magasságáig olajfestékkel kell ellátni, felette a falfelületek illetve a mennyezet teljes felületén glettelve, diszperziós festékkel készülnek.
2. Kiszolgáló helyiségek (öltöző, vizesblokk)
2.1. Bontási munkák
A meglevő padló és oldalfalburkolatok, előtétfalak, meglevő belső nyílászárók bontandók. A keletkezett bontási hulladékot el kell szállítani, illetve az épületen belül, illetve az udvaron a szállítási útvonalakat takarítani kell.
2.2. Burkolatok
Az aljzatot önterülő felület kiegyenlítéssel kell ellátni. A vizes helyiségekben kenhető vízszigetelést kell felhordani a hajlatokban szükséges hajlaterősítő szalagok elhelyezésével. Az öltözőben greslap, a vizes helyiségekben R11-es csúszásmentes greslap aljzatburkolat készül. Az oldalfalakat felületkiegyenlítő vakolattal kell ellátni. A zuhanyzóban 2,00 m-ig, a WC-ben 0,50 m-ig kenhető vízszigetelést kell felhordani a hajlatokban szükséges hajlaterősítő szalagok elhelyezésével. A beépítendő burkolatokat a műszaki ellenőrrel és az intézménnyel kell jóváhagyatni.
2.3. Nyílászáró szerkezetek
A meglevő homlokzati nyílászárókat a felújítás nem érinti, a felújítás közbeni védelmükről gondoskodni kell. Az új beltéri ajtók fehér színű CPL felületű furatolt ajtólapokkal, acél tokkal készülnek.
2.4. Felületképzés
Az oldalfalburkolatok feletti falfelületek illetve a mennyezet teljes felületén glettelve, diszperziós festékkel készülnek. Az öltöző, előterek 1,60 m-ig olajlábazat készül.
ÉPÜLETGÉPÉSZET
A projekt keretében a fiú tornaterem és a hozzá tartozó fiú öltöző és mosdó blokk, valamint a lány öltöző és mosdó blokk kerül felújításra. A tornateremben gépészeti átalakítás nem történik.
A mosdó blokkokban lebontásra kerül az összes vizes berendezési tárgy, az összes falban és födémben lévő vezetékkel együtt. A berendezési tárgyakat és szerelvényeket - állapotuktól függően - érték megőrző módon kell bontani. A tervezett berendezési tárgyak és szerelési anyagok típusát és a mennyiségeket a költségvetés kiírás tartalmazza.
a) Vízellátás:
Az elosztó vezetékrendszer nyomvonala a csatlakozási pontok feltárása után alakítható ki. A meglévő rendszerhez való csatlakozásnál szakaszoló elzárókat kell beépíteni mindhárom vezetékre, ahonnan az új szerelés már tovább építhető. A kialakításra kerülő vízvezetéki rendszer falban vezetett ötrétegű csővel szerelt. A hideg és melegvíz vezeték mellett cirkulációs vezeték is kialakítandó, a magas pontokon légtelenítő-légbeszívó szelep kerül elhelyezésre. A pissoirok öblítő szelepe infra működtetésű.
b) Csatornázás:
A vezetékrendszer nyomvonala a csatlakozási pont(ok) feltárása után alakítható ki. A csatorna vezetékek falban és födémben szerelt tokos-gumigyűrűs kötésű PVC vezetékek. Az ejtő vezetékeknél légbeszívó szelepek elhelyezésével.
Az épített zuhanyozók padka nélküliek, a zuhany folyóka a zuhanyozó front oldalán kerül elhelyezésre, amely a zuhanyozó előterek vízelvezetését is biztosítja. A burkolat lejtését e szerint kell kialakítani. A fiú mosdóban a pissoiroknál HL padlóösszefolyó is elhelyezésre kerül.
c) Berendezési tárgyak:
Az alaprajzokon szereplő elrendezés szerint kerülnek beépítésre/felszerelésre a költségvetés kiírásban részletes leírással rendelkező berendezési tárgyak. Minden blokkban az egyik mosdó helyett falikút szerelendő, tömlővéges légbeszívós kifolyó csapokkal, a vízvételezési lehetősség biztosítására. A csaptelepek egy karos keverő csaptelepek, a mosdó leeresztő szelepek automatikus működésűek.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
a) Az épület energiaellátása
A tervezett felújítás villamos energiaellátása az ELMŰ 0,4kV-os hálózatáról van biztosítva. A létesítmény a villamos közüzemi hálózatra az áramszolgáltató által megjelölt csatlakozási ponton földkábellel csatlakozik. A tornatermi alelosztók a meglévő főelosztó berendezésre csatlakozik. A fővezeték cseréje várhatóan az iskola teljes körű felújítása során kerül kicserélésre. A tornatermi alelosztó berendezésekből látjuk el, a felújítandó területek fogyasztóit (világítás, dugaszolóaljzat) villamos energiával. Előzetes számítások alapján az épület várható villamos teljesítmény igénye az alábbiak szerint alakul:
Világítás és dugaszolóaljzat hálózat beépített energiaigénye: 33,4 kW. (Fiú tornaterem)
A csatlakozás üzemi feszültsége: 3x400/230 V, 50 Hz.
Hiba (érintés) védelem: TN-C a csatlakozásnál, TN-S az elosztóhálózaton.
b) Világítás
Általános világítás:
A felújítandó területrészen, minden helyiségben készül mesterséges világítás. A megvilágítási szintek az MSZ EN 12464-1:2012 számú szabvány előírásai alapján kerültek meghatározásra:
A megvilágítási erősségek:
- Közlekedők, előterek: 100 lux
- Mosdók, WC-k: 200 lux
- Tornaterem: 300 lux
A helyiségek megvilágítását jó hatásfokú, energiatakarékos LE D-es, illetve fénycsöves (T5-T8), lámpatestekkel tervezzük. A fiú tornaterem új lámpatesteket kap. A világítás működtetését helyileg kapcsolókról, illetve a tornatermi lámpatesteket, soronként az alelosztóból biztosítjuk. A lámpatesteket az épület helyiségeinek megfelelő védettségi szinthez tervezzük.
Műszaki minőségi javaslat
Alelosztó berendezések, szerelvények (kapcsolók, dugaszoló aljzatok. Legrand, Schneider Electric, Schrack, vagy műszakilag egyenértékű. Lámpatestek. RIDI, vagy műszakilag egyenértékű.
Szerelési mód
A vezeték hálózat szerelése süllyesztetten kiépített réz erű vezetékezéssel történik, védőcsőben. A leágazások minden esetben-védőcsőben épülnek ki. A világítási áramkörök mennyezetben MMCu fali vezetékkel tervezzük.
Az alelosztókat falon kívül helyeztük el. A szerelvényezés süllyesztett kivitelben készül. Több egymás mellett elhelyezkedő szerelvény esetén soroló keretet kell alkalmazni.
Szerelési magasságok:
Kapcsolók: 1,1m közösségi terekben, irodában
1,5m mosdók, külső tér
Dugaszoló aljzat: 0,3m általános, közlekedő
1,5 m mosdó, külső tér
A szerelvények védettsége száraz helyiségben IP20. A szabvány szerinti nedves helyiségekben a szerelés és szerelvényezés, valamint az elosztó berendezések védettsége minimum IP 34.
A dugaszoló aljzat és a szabványban megadott egyéb áramkörökben áramvédőkapcsolókat alkalmazunk (pl. közösségi vizesblokk világítás).
A fixen bekötött villamos fogyasztók részére munkavédelmi leválasztó kapcsolót terveztünk.
Érintésvédelem
Az alkalmazott érintésvédelmi mód TN nullázás az MSZ HD 60364 szerint kialakítva, általános csatlakozó aljzatoknál 30mA-es áram-védőkapcsolókkal kiegészítve.
Az alelosztónál, ki kell alakítani az egyenpotenciálra hozó hálózatot (EPH), melybe minden fémes épületszerkezetet, nagy kiterjedésű fémtárgyat, fém csővezetéket, fémszellőző vezetéket, be kell kötni a vonatkozó szabványnak megfelelően.
A részletes feladatleírást és felmérési terveket a Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 havi kötelező jótállás felett biztosított többlet jótállás időtartama hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés Tornatermek, öltözők és vizesblokkok felújítása az ELTE - Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium helyszínen tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Process Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madarasi út 24.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11981608-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39703365
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39490027
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Process Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madarasi út 24.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11981608-2-16

Hivatalos név: Kökény és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péntek Ferenc út 17/A.
Város: Tiszaszőlős
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5244
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12601921-2-16

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges