Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11848/2018
CPV Kód:42921200-0
Ajánlatkérő:PL Beauty Cosmetics Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Juhar u. 8. NUTS HU 213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Norden Machinery AB
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kozmetikai termékek gyártása, csomagolása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PL Beauty Cosmetics Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70036877
Postai cím: Juhar Utca 8
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hren Brúnó
Telefon: +36 706116263
E-mail: bruno.hren@plbeautycosmetics.hu
Fax: +36 3688576801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.plbeautycosmetics.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kozmetikai termékek gyártása, csomagolása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tubusos termékek gyártókapacitásának növelése – tu
Hivatkozási szám: EKR000263892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42921200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db automata tubustöltő díszdobozlóval
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 391500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 391500 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 420600
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tubusos termékek gyártókapacitásának növelése - tu
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42921200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Juhar u. 8. NUTS HU 213
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db automata tubustöltő díszdobozolóval
Automata tubustöltő
Kezelendő tubus átmérők: 19 mm, 30 mm, 40 mm, 50mm.
Műanyag és laminált tubusok automata töltése krém jellegű termékekkel.
Összekapcsolható a következő alpontban részletezett automata doboz hajtogató és csomagoló géppel (megfelelő tubus helyzet, időzített ciklus jel). A két egység közti kommunikáció kétirányú. A működési ciklus indító jele a tubustöltőből kilökött tubus beérkezése. A berendezés abban az esetben, ha nem képes fogadni a tubusokat, képes leállítani a tubustöltő gépet.
Tubus átmérő 10 - 50 mm, tubus hossz 50 - 240 mm, töltő térfogat 1 - 300 ml.
Elvárt töltési pontosság: +/-0,5%.
Elvárt névleges teljesítmény: 75 ciklus/perc.
Félautomata vagy automata tubus adagolás, megadott méretű tubus szállító/tároló dobozhoz igazodva.
Marker felismerés betanítható fotocellával, tubusorientálás léptetőmotorral.
A töltés a tubus aljáról indul és a tubus mozgatásával halad felfelé a termékbeli buborékok és fröccsenés elkerülése végett.
A záró egység átcserélhető profilos záró formára.
Vágóegység zajszigetelt vágási hulladék gyűjtővel. Az elszívást biztosító egység legyen elég hatékony a levágott termék végek biztonságos elszállításához, a gyűjtőedény mérete tegye lehetővé legalább egy műszaknyi hulladék tárolását.
Legalább 40l kapacitású puffer tartály a tubusba kerülő terméknek rozsdamentes acélból, keverővel, szintjelzővel ellátva.
Ciklus léptetési lehetőség a beállítások elvégezhetősége és a karbantartási feladatok könnyítése érdekében.
A berendezés beállítása egy gépbeállító számára 30 percen belül elvégezhető. Könnyű beállíthatóság és takaríthatóság, a napi tisztítás elvégzése legyen lehetséges részegységek megbontása, leszerelése nélkül. Áttekinthető kialakítás, jó hozzáférhetőség.
További fejlesztéseket lehetővé tevő kialakítás, tégelyek töltésére alkalmas kiegészítő egység felszerelésének lehetősége álljon rendelkezésre.
24 órán belüli, magyar nyelvű telefonos segítségnyújtás, 72 órán belüli helyszíni segítségnyújtás. Raktáron levő csere- és tartalék alkatrészek 24 órán belüli szállítása.
Megtekinthető referencia 150 km távolságon belül.
Tartalék alkatrész biztosítása legalább 8 évig az üzembe helyezést követően.
CE jelölés.
Illeszthető a jelenleg használatban levő termékekhez és berendezésekhez. A technológia részét képező tubustartó eszközöket (tube holder) az ajánlott berendezésnek kezelnie kell. További előny egyéb alkatrészek, részegységek csereszabatossága.
Automata díszdobozoló
Tubusos termékek dobozba csomagolása. Szükséges bővítési lehetőség: opcióként előre hajtogatott kísérőlevéllel együtt.
A tubustöltő géphez L-alakban csatlakozzon.
Karton méret:
Min: 70 x 20 x 15 mm
Max: 210 x 52 x 52 mm
Termék legnagyobb megengedett mérete: 210 mm.
Állítható méretű kartonadagoló, szintjelzővel, a karton lefogyására figyelmeztető jelzéssel. Karton hiány esetén a berendezés hibajelzéssel leáll.
Hiányzó termék, hiányzó vagy rosszul behelyezett doboz, hiányzó kísérő levél esetén hibajelzés, szükség esetén a gép leáll.
Pneumatikus és elektromos működtetésű egységek túlterhelés elleni védelme. A védelem működésbe lépése esetén a gép hibajelzéssel leáll.
A berendezés beállítása egy gépbeállító számára 30 percen belül elvégezhető, skálázott méret állítási lehetőség segítségével.
Az elektronikusan állítható méretek a kezelőpultról vezérelhetők.
A működéssel kapcsolatos információk, hibajelzések, beállítási paraméterek és gyártási statisztikai adatok a központi kijelzőn megjeleníthetők, elmenthetők, kereshetők és módosíthatók.
Kapacitás: a töltőgéppel együttműködve azzal szinkronban; független üzemben legalább 100 ciklus/perc.
Együtt kell működnie a fentebb részletezett tubustöltő géppel. A két egység közti kommunikáció kétirányú. A működési ciklus indító jele a tubustöltőből kilökött tubus beérkezése. A berendezés abban az esetben, ha nem képes fogadni a tubusokat, képes leállítani a tubustöltő gépet.
A részletes műszaki paramétereket a dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 teljesítési határidő (2018. 07. 31. előtti teljesítés esetén) 20
2 hibaelhárítás megkezdésének határideje (órában megadva) 10
3 alkatrészbiztosítás az üzembe helyezést követően (évben megadva) 5
4 magyar nyelvű szóbeli és írásbeli kapcsolattartás (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (nettó Euro) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1-2-1-16-2017-00691.
II.2.9) További információ:
A csatolt ajánlattételi felhívás 25.) pontjában meghatározottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Az ajánlatkérő által megindított Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás a Kbt. 75. § (1) bek. a.) pont szerint eredménytelen lett, ezért ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 98. § (2) bek. b.) pontját.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tubusos termékek gyártókapacitásának növelése - tu
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Norden Machinery AB
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25310681
Postai cím: Kalmar PO Box 845
Város: PO Box 845
NUTS-kód: SE
Postai irányítószám: 39128
Ország: Svédország
E-mail: christian.vickle@nordenmachinery.se
Telefon: +46730782328
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 1111111111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 428125
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 391500 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 420600
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Altrapack Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96119655
Postai cím: Keveháza Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158856243

Hivatalos név: Norden Machinery AB
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25310681
Postai cím: Kalmar PO Box 845
Város: PO Box 845
NUTS-kód: SE
Postai irányítószám: 39128
Ország: Svédország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 1111111111

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges