Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/134
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.13.
Iktatószám:11870/2018
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Ruzsa Község Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333;HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FBH - NP Nonprofit Kft.;FBH - NP Nonprofit Kft.;FBH - NP Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ruzsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18143
Postai cím: Alkotmány tér 2
Város: Ruzsa
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6786
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sánta Gizella polgármester
Telefon: +36 62285011
E-mail: ruzsa@ruzsa.hu
Fax: +36 62202214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ruzsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ruzsa.hu
 
Hivatalos név: Öttömös Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK21804
Postai cím: Fő utca 12.
Város: Öttömös
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6784
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Dobó István polgármester
Telefon: +36 62289544
E-mail: hivatal@ottomos.hu
Fax: +36 62289544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ottomos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ottomos.hu

Hivatalos név: Pusztamérges Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK22815
Postai cím: Móra tér 2.
Város: Pusztamérges
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6785
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Papp Sándor polgármester
Telefon: +36 62286851
E-mail: hivatal@pusztamerges.hu
Fax: +36 62286711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pusztamerges.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pusztamerges.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ruzsa község, Öttömös község és Pusztamérges község közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, kezelése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ruzsa község, Öttömös község és Pusztamérges község közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, kezelése, közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódó létesítmények üzemeltetése, kezelése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 308477920 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Ruzsa község közigazgatási területén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
További tárgyak:90512000-9
90513000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ruzsa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ruzsa község közigazgatási területén háztartási és háztartásihoz hasonló szilárd hulladék házhoz menő gyűjtési rendszerben történő gyűjtése, valamint az elkülönítetten, rendszeresített szabványos gyűjtőedényben vagy zsákban vegyesen gyűjtött papír-, műanyag-,fém-, ill. társított csomagolási hulladékok házhoz menő rendszerben gyűjtése, szállítása, kezelése, továbbá a zöld hulladékok elszállítása házhoz menő rendszerben minimum az OHKT által előírt gyakorisággal, és a lomtalanítás biztosítása évente minimum egy alkalommal. A közigazgatási területen kialakított gyűjtőszigetek, hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetése, kezelése a meghatározott díjak terhére.
JELLEMZŐ MENNYISÉGI ADATOK:
Település összterülete: 84,7 km2
Lakónépesség: 2488 fő
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevont háztartások: 1315
Gazdálkodó szervezetek: 24
Intézmények: 9
Terület átlagos népsűrűsége: 30 fő/km2
Szelektív gyűjtőszigetek száma: 11 db
Konténerek: - 1 db hulladékudvar
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap  10
2 OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma - fő, min.2 fő, max. 8 fő A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi  10
3 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év (min.3 év)  10
4 Települési rendezvényeken(évi 2 alk., max. 5m3/rend.) és a települési szemétgyűjtési akció keretében összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék esetén, térítésmentes eseti gyűjtőedény biztosítása. 10
5 Vállalja a zöldhulladék begyűjtést házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 10 alkalom felett.  5
6 Vállalja az ingyenes lomtalanítást házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 1 alkalom felett.  5
7 Vállalja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő begyűjtéssel az OHKT-ben meghatározott havi 1 alkalom felett.  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Öttömös község közigazgatási területén
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
További tárgyak:90512000-9
90513000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Öttömös
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Öttömös község közigazgatási területén háztartási és háztartásihoz hasonló szilárd hulladék házhoz menő gyűjtési rendszerben történő gyűjtése, valamint az elkülönítetten, rendszeresített szabványos gyűjtőedényben vagy zsákban vegyesen gyűjtött papír-, műanyag-,fém-, ill. társított csomagolási hulladékok házhoz menő rendszerben gyűjtése, szállítása, kezelése, továbbá a zöld hulladékok elszállítása házhoz menő rendszerben minimum az OHKT által előírt gyakorisággal, és a lomtalanítás biztosítása évente minimum egy alkalommal. A közigazgatási területen kialakított gyűjtőszigetek, hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetése, kezelése a meghatározott díjak terhére.
JELLEMZŐ MENNYISÉGI ADATOK:
Település összterülete: 30,9 km2
Lakónépesség: 693 fő
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevont háztartások: 397
Gazdálkodó szervezetek: 6
Intézmények: 4
Terület átlagos népsűrűsége: 24 fő/km2
Szelektív gyűjtőszigetek száma: 1 db gyűjtősziget
Konténerek: - 1 hulladékudvar
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap  10
2 OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma - fő, min.2 fő, max. 8 fő A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi  10
3 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év (min.3 év)  10
4 Települési rendezvényeken(évi 2 alk.,max. 5m3/rend.)és a települési„szemétgyűjtési akció”keretében összegyűjtött vegyes(nem veszélyes)hulladék esetén,térítésmentes eseti gyűjtőedény bizt. (Igen / nem) 10
5 Vállalja a zöldhulladék begyűjtést házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 10 alkalom felett.  5
6 Vállalja az ingyenes lomtalanítást házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 1 alkalom felett.  5
7 Vállalja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő begyűjtéssel az OHKT-ben meghatározott havi 1 alkalom felett.  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Pusztamérges község közigazgatási területén
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
További tárgyak:90512000-9
90513000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pusztamérges
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pusztamérges község közigazgatási területén háztartási és háztartásihoz hasonló szilárd hulladék házhoz menő gyűjtési rendszerben történő gyűjtése, valamint az elkülönítetten, rendszeresített szabványos gyűjtőedényben vagy zsákban vegyesen gyűjtött papír-, műanyag-,fém-, ill. társított csomagolási hulladékok házhoz menő rendszerben gyűjtése, szállítása, kezelése, továbbá a zöld hulladékok elszállítása házhoz menő rendszerben minimum az OHKT által előírt gyakorisággal, és a lomtalanítás biztosítása évente minimum egy alkalommal. A közigazgatási területen kialakított gyűjtőszigetek, hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetése, kezelése a meghatározott díjak terhére.
JELLEMZŐ MENNYISÉGI ADATOK:
Település összterülete: 24,4 km2
Lakónépesség: 1084 fő
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevont háztartások: 611
Gazdálkodó szervezetek: 8
Intézmények: 4
Terület átlagos népsűrűsége: 46 fő/km2
Szelektív gyűjtőszigetek száma: 1 db gyűjtősziget
Konténerek: - 1 hulladékudvar
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap  10
2 OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma - fő, min.2 fő, max. 8 fő A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi  10
3 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év (min.3 év) 10
4 Települési rendezvényeken(évi 2 alk.,max. 5m3/rend.) és a települési„szemétgyűjtési akció”keretében összegyűjtött vegyes(nem veszélyes) hulladék esetén,térítésmentes eseti gyűjtőedény bizt. (Igen / ne 10
5 Vállalja a zöldhulladék begyűjtést házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-benmeghatározott évi 10 alkalom felett. 5
6 Vállalja az ingyenes lomtalanítást házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 1 alkalom felett. 5
7 Vállalja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő begyűjtéssel az OHKT-ben meghatározott havi 1 alkalom felett.  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 051 - 113184
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Ruzsa község közigazgatási területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FBH - NP Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0551/2 HRSZ.
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 186753200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 186753200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Öttömös község közigazgatási területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FBH - NP Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0551/2 HRSZ.
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30274120
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30274120
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Pusztamérges község közigazgatási területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FBH - NP Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0551/2 HRSZ.
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91450600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91450600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevő neve: FBH - NP Nonprofit Kft.
Székhelye: 6521 VASKÚT, 0551/2 HRSZ.
Adószám: 24290054-2-03
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)