Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:11926/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Rozsály Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Rozsály Kossuth utca, Rozsály belterület 224 és 223/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAUSTAT Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rozsály Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16050
Postai cím: Kossuth utca 21/a
Város: Rozsály
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4971
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztolyka Zoltán polgármester
Telefon: +36 44368136
E-mail: hivatal@rozsaly.hu
Fax: +36 44599514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rozsaly.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rozsaly.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 azonosító számú projekt keretében Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Közösségi Házának helyt adó épület jelentős energia megtakarítást eredményező felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 azonosító számú projekt keretében Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Közösségi Házának helyt adó épület jelentős energia megtakarítást eredményező felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55490171 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 azonosító számú projekt keretében Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Közösségi Házának helyt adó épület jelentős energia megtakarítást eredményező felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45210000-2
45321000-3
45453100-8
45410000-4
45442100-8
45430000-0
45421130-4
45443000-4
45261410-1
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Rozsály Kossuth utca, Rozsály belterület 224 és 223/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Közösségi Házának helyt adó épület teljes homlokzat-és lábazat szigetelése, külső nyílászáró cseréjére, valamint a padlásfödém hőszigeteléssel történő ellátása, továbbá az épület akadálymentesítésének elvégzése az alábbiak szerint.
Építési munkák:
• Új rámpák építése
• Új válaszfalak (akadálymentes wc): 15,26 m2 gipszkarton fal építése
• Burkolatok: 72,41 m2 padló és falburkolat kül- és beltérben
• Térkő burkolat: 110,40
• Belső falfestés: 140,61 m2
• Belső ajtó: 5 db új belső ajtó
• Homlokzati hőszigetelő rendszer, szilikát vakolat felületképzéssel: 380,9 m2, 16 cm
vastag kőzetgyapot hőszigetelés
• Lábazati hőszigetelés, műgyanta lábazatvakolattal: 73,94 m2, 12 cm vastag XPS
hőszigetelés
• Padlásfödém hőszigetelés: 599,1 m2, 15 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés, 40 cm
széles deszkázott közlekedősávval.
• Magastető hőszigetelés: 35,14 m2, 12 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés
• Lapostető hőszigetelés: 134,2 m2, 15 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés
• Lapostető vízszigetelés, új páraszellőzők: 134,2 m2, PVC szigetelés
• Külső nyílászárók cseréje: 54 db új külső nyílászáró Uw érték min:1,15W/m2K. Az
üvegezésre előírt Ugmin:1,0 W/m2K
• Bádogos szerkezetek: A függőeresz és lefolyócsatornákat szükség szerint át kell
alakítani, ill. ki kell javítani, ill. cserélni kell. Ablakpárkány és falfedések készítése
• Lakatos szerkezetek: A homlokzaton lévő fém szerkezeteket, Pl: villámhárítót,
zászlótartókat, kapcsolószekrényeket, lámpatesteket, táblák stb a homlokzatszigetelés
elkészülte után, vissza kell helyezni. Új lábtörlők, kapaszkodók, korlátok készítése.
• Asztalos szerkezetek: a meglévő ereszdeszkázat visszaépítése a hőszigetelés elkészülte
után, javítása, csiszolása, szükség esetén cseréje. 128,3 m
Bontási munkák:
• Ereszdeszkázat: Az ereszdeszkázatot a homlokzati hőszigetelés elhelyezésének
biztosítása végett a szükséges mértékig el kell bontani.
• Nyílászárók: Az összes külső nyílászáró elbontásra kerül
• Vakolatok: Az épület homlokzat, ill. lábazatvakolatát a meglazult, részeken le kell verni.
• Bádogos szerkezetek: Az épület külső ablak párkányainak bádogos szerkezete bontásra
kerül. Az ereszcsatornák átalakítás után visszahelyezésre kerülnek. A lapostető
ereszcsatornái és lefolyócsatornája lecserélésre kerül.
• Kavicsterítés: A lapostető kavicsterítését el kell távolítani.
• Antenna: Az antennát le kell szerelni, majd a lapostető szigetelése után visszahelyezni.
• Páraszellőzők: A meglévő páraszellőzők sérültek, eltávolításra kerülnek, helyettük új, a
csapadékvíz elleni szigetelési rendszerhez tartozó páraszellőzők kerülnek beépítésre.
• Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készítésével együtt jár a
homlokzaton lévő lámpatestek elbontása.
• Homlokzati táblák: az épület homlokzatán lévő táblákat leszerelik, majd a munkálatok
befejezése után visszahelyezik.
• Előtetők: Az épület bejáratai felett található előtetőket elbontják, majd a hőszigetelés
elkészülte után a tartószerkezet megfelelő átalakítása után visszaépítik.
• Fák: az épület előtt létesítendő akadálymentes közlekedést biztosító rámpák kialakítása
miatt 4 db fa kivágásra kerül.
• Rámpa: a meglévő rámpa elbontása szükséges.
• Előlépcső: a meglévő előlépcsők tetejét 20 cm vastagságban vissza kell bontani.
• Kerítés: az épület előtt lévő kerítés azon része, amely a rámpák kialakításának útjában
van elbontásra kerül.
• Beton járda: az épület bejáratai előtt lévő beton járdát vissza kell bontani, helyette térkő
burkolat kerül kialakításra benne akadálymentesítő jelzésekkel.
• Padozat bontás: gépészeti vezetékek helyén
• Burkolatbontás: a pakoló burkolatának részleges bontása az akadálymenetesítő jelzések
elhelyezése miatt.
Épületgépészeti munkák:
• Új gázhálózat kiépítés az épület gázellátásának biztosítására, a régi csővezeték
megszüntetése, új zárt égésterű gázkazán beépítése
• A központi fűtés csőrendszerének cseréje.
• Új mozgássérült mosdók csőrendszerének kialakítása és berendezéseinek elhelyezése.
• 56 db új radiátor elhelyezése.
Elektromos munkák:
• Fogyasztásmérőhelyek korszerűsítése.
• Napelemes rendszer létesítése, 20 db AMERISOLAR AS-6P30-270 Wp típusú
napelem modul beépítésével.
• Elektromos vezetékek, szerelvények, fényforrások cseréje.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű személynek (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása min. 2 hónapon keresztül a teljesítés alatt 20
2 3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 „Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Közösségi Házának helyt adó épület jelentős energia megtakarítást eredményező felújítása”
II.2.9) További információ:
2. értékelési szempont teljesen: 2. Hátrányos helyzetű személynek (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása min. 2 hónapon keresztül a teljesítés alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 azonosító számú projekt keretében Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Közösségi Házának helyt adó épület jelentős energia megtakarítást eredményező felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAUSTAT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Leffler Sámuel út 63.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14717187-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55490171
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAUSTAT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Leffler Sámuel út 63.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14717187-2-15

Hivatalos név: RESORT-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 96.
Város: Fábiánháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4354
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14343993-2-15

Hivatalos név: Simon Building Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 39.
Város: Ófehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4558
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25137699-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
építőmesteri munkák, épületgépészeti és elektromos munkák elvégzése.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges