Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11927/2018
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye:Tunyogmatolcs község belterülete, Széchenyi és Rózsa Sándor utcák
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IMMO-GENERÁL Kft.;Czető Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK19373
Postai cím: Hősök tere 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Illés Angéla
Telefon: +36 709355380
E-mail: aljegyzo@szszbmo.hu
Fax: +36 42599514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szszbmo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezetésének kialakítása Tunyogmatolcson
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezetésének kialakítása Tunyogmatolcson
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 226750000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezetésének kialakítása Tunyogmatolcson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262300-4
További tárgyak:45111290-7
45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Tunyogmatolcs község belterülete, Széchenyi és Rózsa Sándor utcák
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tunyogmatolcs településen a Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezetésének kialakítása
Széchenyi utca:
CsSz-1-0-0 jelű csatorna
- I 40/40 mederburkoló elem 432m
- D40 beton áteresz 150m
CsSz-2-0-0 jelű csatorna
- I 40/40 mederburkoló elem 463m
- D40 beton áteresz 117m
Rózsa Sándor utca:
CsR-1-0-0 jelű csatorna
- I 20/40 mederburkoló elem 157m
- D30 beton áteresz 107m
CsR-1-1-0 jelű csatorna
- I 20/40 mederburkoló elem 20m
- D30 beton áteresz 13m
CsR-1-1-1 jelű csatorna
- I 20/40 mederburkoló elem 79m
- D30 beton áteresz 21m
CsR-1-1-1-1 jelű csatorna
- I 20/20 mederburkoló elem 69m
- D30 beton áteresz 4m
CsR-2-0-0 jelű csatorna
- I 20/40 mederburkoló elem 179m
- D30 beton áteresz 81m
CsR-2-1-0 jelű csatorna
- I 20/40 mederburkoló elem 110m
- D30 beton áteresz 70m
CsR-3-0-0 jelű csatorna
- I 20/40 mederburkoló elem 115m
- D30 beton áteresz 61m
CsR-3-1-0 jelű csatorna
- I 20/40 mederburkoló elem 173m
- D30 beton áteresz 80m
CsR-3-2-0 jelű csatorna
- I 20/20 mederburkoló elem 73m
- D30 beton áteresz 12m
CsR-3-2-1 jelű csatorna
- I 20/40 mederburkoló elem 30m
- D30 beton áteresz 14m
CsR-4-0-0 jelű csatorna
- I 20/40 mederburkoló elem 165m
- D30 beton áteresz 85m
A befogadóba történő bevezetés előtt minden esetben, homok és hordalékfogó műtárgyat kell kialakítani, a műtárgyra olyan elzáró szerkezetet kerül kialakításra, hogy azt a befogadó magas vízállása esetén el lehessen zárni.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű helyi lakosnak (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása 20
2 3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson”
II.2.9) További információ:
2. értékelési részszempont teljesen: 2. Hátrányos helyzetű helyi lakosnak (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés alatt a kötelezően előírt 6 fő felett (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés, TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezetésének kialakítása Tunyogmatolcson
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMMO-GENERÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthory utca 8. 3 em. 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14147522-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Czető Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 53.
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 226750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IMMO-GENERÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthory utca 8. 3 em. 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14147522-2-15

Hivatalos név: Czető Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 53.
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554-2-15

Hivatalos név: AQUA-K Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos utca 17.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25026393-2-15

Hivatalos név: NYÍR-KÖZMŰ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füveskert u. 3.
Város: Napkor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4552
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11971489-2-15

Hivatalos név: Nyír-Wetland Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tambura u. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654107-2-15

Hivatalos név: Szatmárvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hadház u. 13.
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10682722-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Mindkét közös ajánlattevő esetében: „21. Földmunka végzés, 19. Ellenőrző feladatok, 53. Mederburkoló elem elhelyezése, 93. Környezetvédelmi berendezések”
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges