Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:11999/2018
CPV Kód:45212221-1
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Bregyó-közi Ifjúsági- és Sportközpont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Orinoco 2002 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK07130
Postai cím: Szent Vendel utca 17/a.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax: +36 22513497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár, Bregyó-közi Ifjúsági- és Sportközpont teniszpályáinak átépítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212221-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Alépítmény munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212221-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó-közi Ifjúsági- és Sportközpont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész Alépítmény munkák:
- 140 m labdafogó háló
- 805 m2 meglévő burkolatbontás
- 150 m3 földmunka
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3883 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Alépítményi munkák
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Orinoco 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Takarodó út. 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: orinoco2002@gmail.com
Telefon: +36 22502333
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22503039
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40834412
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212221-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212221-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó-közi Ifjúsági- és Sportközpont
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 140 m labdafogó háló
- 805 m2 meglévő burkolatbontás
- 150 m3 földmunka
- gerendák meghosszabbítása: 15 m3 földmunka, 582 kg vasszerelés, 15 m3 vasbetonszerkezet készítése
- légbefúvó építése: 1500 kg vasszerelés, 33m3 földmunka, 15 m3 beton
- teniszpálya melletti vízelvezetési munkák: 40 fm burkolt meder, 50 m2 aszfaltburkolat
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46596588
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Orinoco 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Takarodó út. 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: orinoco2002@gmail.com
Telefon: +36 22502333
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22503039
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A kivitelezés folyamán a Megrendelő a műszaki tartalmat bővíteni kívánta, a Vállalkozótól további építési munkaként kívánta megrendelni a hőlégbefúvó aknába a légbefúvó beépítésének és a pályák melletti vízelvezetést célzó munkának az elvégzését is.
Az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő hőlégbefúvó beépítése és a vízelvezetési munkák miatt felmerült műszaki tartalom változás okán a Feleknek át kellett tekinteniük a kivitelezési munkák körét, azok megváltozott műszaki tartalmát, illetve a munkák teljesítési határidejét.
2. A Felek megállapították, hogy az eredeti műszaki tartalomhoz képest bővült a műszaki tartalom, a Vállalkozónak a kibővített műszaki tartalom szerint a sátor lefogató vasbeton- gerendákat meg kellett hosszabbítania, a légbefúvót be kellett építenie, valamint a pálya melletti vízelvetést célzó munkákat el kellett végeznie. Mindezen munkákra tekintettel indokolttá vált a teljesítési határidő módosítása. A módosított teljesítési határidő - a Felek közös megegyezése értelmében - a munkaterület átadásától számított 45 nap, mely napokba kizárólag a munkavégzésre alkalmas napok számítanak be.
3. A Megrendelő a 2. pontokban megjelölt munkák, mint pótmunkák elvégzésére árajánlatot kért a Vállalkozótól. A Vállalkozó árajánlatát Megrendelő elfogadta, így az eredetileg vállalt munkák köre és azok nettó értéke az alábbi elemekkel bővült:
- gerendák meghosszabbítása (nettó 1.360.406 Ft);
- légbefúvó építése (nettó 3.454.042 Ft)
- teniszpálya melletti vízelvezetési munkák (nettó 947.728 Ft)
A pótmunkák összértéke 5.762.176 Ft + áfa, összesen: 7.317.964 Ft (azaz: hétmillió-háromszáztizenhétezer-kilencszázhatvannégy forint).
4. A felek megállapították, hogy módosítás eredményeként az ellenérték növekedés nettó értéke 5.762.176 Ft, az nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át; és nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
5. Az 4. pont szerinti összeggel a Felek között létrejött vállalkozási szerződés 3. pont első mondatában rögzített vállalkozási díj növelésre kerül, így a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összesen: 46.596.588 Ft + Áfa, mindösszesen: 59.177.667 Ft (azaz: ötvenkilencmillió-százhetvenhétezer-hatszázhatvanhét forint).
6. Felek a szerződésmódosítás összegzéseként megállapítják, hogy a fenti műszaki tartalom növekedésre (pótmunkákra)tekintettel a Vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján - további feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható volt. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedés nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1. A kivitelezés folyamán a Megrendelő a műszaki tartalmat bővíteni kívánta, a Vállalkozótól további építési munkaként kívánta megrendelni a hőlégbefúvó aknába a légbefúvó beépítésének és a pályák melletti vízelvezetést célzó munkának az elvégzését is.
Az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő hőlégbefúvó beépítése és a vízelvezetési munkák miatt felmerült műszaki tartalom változás okán a Feleknek át kellett tekinteniük a kivitelezési munkák körét, azok megváltozott műszaki tartalmát, illetve a munkák teljesítési határidejét.
2. A Felek megállapították, hogy az eredeti műszaki tartalomhoz képest bővült a műszaki tartalom, a Vállalkozónak a kibővített műszaki tartalom szerint a sátor lefogató vasbeton- gerendákat meg kellett hosszabbítania, a légbefúvót be kellett építenie, valamint a pálya melletti vízelvetést célzó munkákat el kellett végeznie. Mindezen munkákra tekintettel indokolttá vált a teljesítési határidő módosítása. A módosított teljesítési határidő - a Felek közös megegyezése értelmében - a munkaterület átadásától számított 45 nap, mely napokba kizárólag a munkavégzésre alkalmas napok számítanak be.
3. A Megrendelő a 2. pontokban megjelölt munkák, mint pótmunkák elvégzésére árajánlatot kért a Vállalkozótól. A Vállalkozó árajánlatát Megrendelő elfogadta, így az eredetileg vállalt munkák köre és azok nettó értéke az alábbi elemekkel bővült:
- gerendák meghosszabbítása (nettó 1.360.406 Ft);
- légbefúvó építése (nettó 3.454.042 Ft)
- teniszpálya melletti vízelvezetési munkák (nettó 947.728 Ft)
A pótmunkák összértéke 5.762.176 Ft + áfa, összesen: 7.317.964 Ft (azaz: hétmillió-háromszáztizenhétezer-kilencszázhatvannégy forint).
4. A felek megállapították, hogy módosítás eredményeként az ellenérték növekedés nettó értéke 5.762.176 Ft, az nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át; és nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
5. Az 4. pont szerinti összeggel a Felek között létrejött vállalkozási szerződés 3. pont első mondatában rögzített vállalkozási díj növelésre kerül, így a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összesen: 46.596.588 Ft + Áfa, mindösszesen: 59.177.667 Ft (azaz: ötvenkilencmillió-százhetvenhétezer-hatszázhatvanhét forint).
6. Felek a szerződésmódosítás összegzéseként megállapítják, hogy a fenti műszaki tartalom növekedésre (pótmunkákra)tekintettel a Vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján - további feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható volt. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedés nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40834412 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46596588 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben