Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:12270/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mura Régió – Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás /MURA REGION EGTC
Teljesítés helye:teljesítés helye: 8863 Molnári, Hevesi J. u. 2. hrsz.: 2 NUTS:HU-223;teljesítés helye: 8834 Murakeresztúr, Zrínyi M. u. 6. hrsz.: 609 NUTS: HU-223;teljesítés helye: 8864 Tótszerdahely, hrsz.: 073/8 NUTS: HU-223;teljesítés helye: 8862 Semjénháza, Kossuth L. u. 15. hrsz.: 124/3 NUTS: HU-223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Arany 6 Kft;Arany 6 Kft;Arany 6 Kft
Ajánlatkérő típusa:Európai Területi Társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Turisztikai fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mura Régió – Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás /MURA REGION EGTC
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65353280
Postai cím: Kossuth Utca 83.
Város: Tótszerdahely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8864
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fröhlich Klára
Telefon: +36 305686325
E-mail: drfrohlichklara@upcmail.hu
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.muradrava.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Európai Területi Társulás
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Turisztikai fejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000109442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Turisztikai bemutatótér és öltözők kialakítása Molnáriban:
Helyszíni beton, vasbeton munkák: 7,74 m2
Vakolás: 56 m2
Szárazépítés: 25,4 m2
Aljzatkészítés, hideg-és melegburkolatok készítése: 733,29 m2
Asztalosszerkezetek elhelyezése:
- bontás: 60,2 m2
- nyílászárók: 30 db
Felületképzés: 1184,97 m2
2. rész: Udvari vizes pihenőhely kialakítása Murakeresztúron
Tervezett épület bruttó alapterülete: 75,80 m2
3. rész: Csónaktároló építése Tótszerdahelyen
Sporteszközök tárolására, tisztálkodásra, pihenésre alkalmas épület létesítése mindösszesen 113,49 m2 hasznos alapterülettel (földszint (73,89 m2) + tetőtér 39, 60 m 2 )
Építési engedélyköteles tevékenység
4. rész: Csónaktároló építése Semjénházán
Sporteszközök tárolására, tisztálkodásra, pihenésre alkalmas épület létesítése mindösszesen 113,49 m2 hasznos alapterülettel (földszint (73,89 m2) + tetőtér 39, 60 m 2 ))
Építési engedélyköteles tevékenység
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30923199 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Molnári rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: teljesítés helye: 8863 Molnári, Hevesi J. u. 2. hrsz.: 2
NUTS:HU-223
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás (CPV 45000000-7 Építési munkák)
Vállalkozási szerződés Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014 – 2020 keretében a Sustainable water tourism along Mura and Drava River (Two Rivers one Goal) HUHR/1601/2.1.2/0004 azonosítószámú projekt keretében felmerülő építési-kivitelezési munkák elvégzésére.
Rövid hivatkozás: Vállalkozási szerződés különböző vízi szabadidős és kapcsolódó létesítmények kialakítására
1. rész: Turisztikai bemutatótér és öltözők kialakítása Molnáriban
nem engedélyköteles tevékenység
Nem engedélyköteles tevékenység:
Helyszíni beton, vasbeton munkák: 7,74 m2
Vakolás: 56 m2
Szárazépítés: 25,4 m2
Aljzatkészítés, hideg-és melegburkolatok készítése: 733,29 m2
Asztalosszerkezetek elhelyezése:
- bontás: 60,2 m2
- nyílászárók: 30 db
Felületképzés: 1184,97 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 20
2 Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, a vállalt jótállási idő alatt (max. 72 óra, előny a kisebb)/óra  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – vállalkozói díj/nettó HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.2/0004
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Murakeresztúri rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: teljesítés helye: 8834 Murakeresztúr, Zrínyi M. u. 6. hrsz.: 609
NUTS: HU-223
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Udvari vizes pihenőhely kialakítása Murakeresztúron
Tervezett épület bruttó alapterülete: 75,80 m2
Az udvari pihenőépület fő helyisége a fedett kiülő kemencével, füstölő és grill építmény, női és férfi vizesblokk és tároló helyiség. Mivel az épület – funkciójából adódóan szezonális használatra tervezett – fűtés nem kerül kialakításra.
Építési engedély köteles tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 20
2 Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, a vállalt jótállási idő alatt (max. 72 óra, előny a kisebb)/óra  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – vállalkozói díj/nettó HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.2/0004
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tótszerdahelyi rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: teljesítés helye: 8864 Tótszerdahely, hrsz.: 073/8
NUTS: HU-223
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Csónaktároló építése Tótszerdahelyen
Sporteszközök tárolására, tisztálkodásra, pihenésre alkalmas épület létesítése mindösszesen 113,49 m2 hasznos alapterülettel (földszint (73,89 m2) + tetőtér 39, 60 m 2 )
Építési engedélyköteles tevékenység
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 20
2 Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, a vállalt jótállási idő alatt (max. 72 óra, előny a kisebb)/óra  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – vállalkozói díj/nettó HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.2/0004
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Semjénházi rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: teljesítés helye: 8862 Semjénháza, Kossuth L. u. 15. hrsz.: 124/3
NUTS: HU-223
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Csónaktároló építése Semjénházán
Sporteszközök tárolására, tisztálkodásra, pihenésre alkalmas épület létesítése mindösszesen 113,49 m2 hasznos alapterülettel (földszint (73,89 m2) + tetőtér 39, 60 m 2 ))
Építési engedélyköteles tevékenység
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 20
2 Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, a vállalt jótállási idő alatt (max. 72 óra, előny a kisebb)/óra  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – vállalkozói díj/nettó HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.2/0004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Molnári rész
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján eredménytelen volt, mivel kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra az alábbi indokok miatt:
- Arany 6 Kft. (8747 Garabonc, Fő u. 38.) adószám: 13889265-2-20
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e.) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Indokolás: ajánlattevő a Kbt. 69. § (5) bekezdés szerinti felhívására nem teljesítette igazolások benyújtására vonatkozó kötelezettségét, így nem állapítható meg ajánlattevő alkalmassága ezen rész tekintetében,
- ES Generál Kft. (1015 Budapest, Batthyány utca 59. 5/1.)adószám: 12450299-2-41
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e.) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Indokolás: ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlási kötelezettségét, illetve tisztázó kérdésre nem adott választ, így nem állapítható meg, hogy a hiánypótlással illetőleg a tisztázó kérdéssel érintett körben ajánlattevő ajánlata megfelel-e az előírásoknak,
- Megaber Construct Bt. (8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 91.)adószám: 24088925-2-20
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e.) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Indokolás: ajánlattevő nem teljesítette hiánypótlási kötelezettségét, illetve tisztázó kérdésre nem adott választ, így nem állapítható meg, hogy a hiánypótlással illetőleg a tisztázó kérdéssel érintett körben ajánlattevő ajánlata megfelel-e az előírásoknak,
- Minőség és Mester Bt. (8862 Semjénháza, Újtelep utca 10.) adószám:21076749-2-20
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e.) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Indokolás:hiánypótlási kötelezettségének – az aláírási címpéldány illetve aláírásminta hiánya miatt - nem tett eleget teljeskörűen, így a Kbt. 71. § (6) bekezdés utolsó mondata alapján – mivel a hiány nem pótoltatható a későbbiekben – ajánlattevő ajánlata érvénytelen,
- Premier Ablakvilág Kft. (1095 Budapest, Ipar u. 2/A 4/B) adószám: 13818230-2-43
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e.) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Indokolás:hiánypótlási kötelezettségének – az aláírási címpéldány illetve aláírásminta hiánya miatt - nem tett eleget teljeskörűen, így a Kbt. 71. § (6) bekezdés utolsó mondata alapján – mivel a hiány nem pótoltatható a későbbiekben – ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 0
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Murakeresztúri rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arany 6 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78613960
Postai cím: Fő 38
Város: Garabonc
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8747
Ország: Magyarország
E-mail: office140407@gmail.com
Telefon: +36305209273
Internetcím(ek): (URL) nem ismert
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13889265-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7223729
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Premier Ablakvilág Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77608390
Postai cím: Ipar Utca 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818230243

Hivatalos név: Megaber Construct Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17938873
Postai cím: Kinizsi Út 91
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24088925220

Hivatalos név: Minőség és Mester Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71096742
Postai cím: Újtelep Út 10
Város: Semjénháza
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8862
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21076743220

Hivatalos név: Arany 6 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78613960
Postai cím: Fő 38
Város: Garabonc
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8747
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13889265220

Hivatalos név: ES GENERÁL kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70696941
Postai cím: Batthyány Út 59.5.em.1.sz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12450299241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tótszerdahelyi rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arany 6 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78613960
Postai cím: Fő 38
Város: Garabonc
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8747
Ország: Magyarország
E-mail: office140407@gmail.com
Telefon: +36305209273
Internetcím(ek): (URL) nem ismert
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13889265-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11849735
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Premier Ablakvilág Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77608390
Postai cím: Ipar Utca 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818230243

Hivatalos név: Megaber Construct Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17938873
Postai cím: Kinizsi Út 91
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24088925220

Hivatalos név: Minőség és Mester Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71096742
Postai cím: Újtelep Út 10
Város: Semjénháza
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8862
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21076743220

Hivatalos név: Arany 6 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78613960
Postai cím: Fő 38
Város: Garabonc
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8747
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13889265220

Hivatalos név: ES GENERÁL kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70696941
Postai cím: Batthyány Út 59.5.em.1.sz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12450299241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Semjénházi rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arany 6 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78613960
Postai cím: Fő 38
Város: Garabonc
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8747
Ország: Magyarország
E-mail: office140407@gmail.com
Telefon: +36305209273
Internetcím(ek): (URL) nem ismert
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13889265-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11849755
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Premier Ablakvilág Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77608390
Postai cím: Ipar Utca 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818230243

Hivatalos név: Megaber Construct Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17938873
Postai cím: Kinizsi Út 91
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24088925220

Hivatalos név: Minőség és Mester Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71096742
Postai cím: Újtelep Út 10
Város: Semjénháza
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8862
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21076743220

Hivatalos név: Arany 6 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78613960
Postai cím: Fő 38
Város: Garabonc
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8747
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13889265220

Hivatalos név: ES GENERÁL kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70696941
Postai cím: Batthyány Út 59.5.em.1.sz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12450299241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges