Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:12399/2018
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám. Hrsz.: 3073
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pallai Project Egyéni Cég
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10125
Postai cím: Kossuth Lajos út út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegedi Béla
Telefon: +36 56795747
E-mail: szegedi.bela@jasz.gov.hu
Fax: +36 56795789
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal középületeinek kiemelt épületenergiai fejlesztését eredményező KEHOP-5.2.2-16-2016-00057 konstrukciós pályázathoz kapcsolódó 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám alatti ingatlan kivitelezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal középületeinek kiemelt épületenergiai fejlesztését eredményező KEHOP-5.2.2-16-2016-00057 konstrukciós pályázathoz kapcsolódó 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám alatti ingatlan kivitelezési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:44621200-1
09331000-8
45421130-4
45110000-1
45315300-1
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám. Hrsz.: 3073
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal középületeinek kiemelt épületenergiai fejlesztését eredményező KEHOP-5.2.2. konstrukciós pályázathoz kapcsolódó 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám.( Hrsz.: 3073) alatti ingatlan hőtechnikai adottságainak javításához, fűtési rendszereinek korszerűsítéséhez valamint hálózati villamosenergia termelés céljából napelemek alkalmazásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott követelmények szerint
A tervezett építészeti felújítások összegzése:
Teljes homlokzati hőszigetelés, nemesvakolat készítése,
Homlokzati nyílászárócsere (három rétegű hőszigetelő üvegezéssel),
Padlásfödémek/lapostetők hőszigetelése,
Fűtéskorszerűsítés,
Elektromos világítás korszerűsítés.
Megújuló energia:
Napelemes rendszer
Az épület energetikai korszerűsítése során tervezett átalakítások, módosítások - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.08.) Kormány-rendelet 1. sz. melléklete 2. és 3. pontjai alapján - magasépítési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek.
A részletes leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A nyertes Ajánlattevő feladata az árnyékolás technikai felszerelések visszaszerelése.A napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450 000 Ft/kW fajlagos költséget.
A napelemek által megtermelt áram monitorozhatóságának érdekében, az invertereket zárt infokommunikációs hálózatba kell integrálni. Ez a zárt hálózat árnyékolt ethernet vagy RS422-es, vezetékes kapcsolattal, az adatkommunikáció a monitorozó szerverrel 3G Routerrel legyen megvalósítva.
AZ ajánlatnak tartalmaznia kell az infrastruktúra kiépítését, a kábelezést az inverterektől a 3G Routerig, a Kormányhivatal által biztosított adat SIM-mel való beüzemelést.
Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, időprogramok beállítására alkalmas időjárás követő szabályozási rendszert kell kialakítani, termosztatikus radiátor szelepek beépítésével a mikroklíma megfelelő beállításához.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munkák befejezését követően Ajánlatkérő elkészítteti a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint számítással meghatározott épületenergetikai tanúsítványt és a támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülését alátámasztó számításokat, melynek költsége nem terheli Ajánlattevőt.
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kivitelezés teljes tartama alatt az intézmény folyamatos működését biztosítani kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00057 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései pályázati konstrukció

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
668 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal középületeinek kiemelt épületenergiai fejlesztését eredményező KEHOP-5.2.2-16-2016-00057 konstrukciós pályázathoz kapcsolódó 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám alatti ingatlan kivitelezési feladatainak ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pallai Project Egyéni Cég
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cseresznye utca 22.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5008
Ország: HU
E-mail: pallaibau@t-online.hu
Telefon: +36 56513155
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56513157
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153231578
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44621200-1
További tárgyak:09331000-8
45421130-4
45110000-1
45315300-1
45442110-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám. Hrsz.: 3073
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal középületeinek kiemelt épületenergiai fejlesztését eredményező KEHOP-5.2.2. konstrukciós pályázathoz kapcsolódó 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám.( Hrsz.: 3073) alatti ingatlan hőtechnikai adottságainak javításához, fűtési rendszereinek korszerűsítéséhez valamint hálózati villamosenergia termelés céljából napelemek alkalmazásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott követelmények szerint
A tervezett építészeti felújítások összegzése:
Teljes homlokzati hőszigetelés, nemesvakolat készítése,
Homlokzati nyílászárócsere (három rétegű hőszigetelő üvegezéssel),
Padlásfödémek/lapostetők hőszigetelése,
Fűtéskorszerűsítés,
Elektromos világítás korszerűsítés.
Megújuló energia:
Napelemes rendszer
Az épület energetikai korszerűsítése során tervezett átalakítások, módosítások - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.08.) Kormány-rendelet 1. sz. melléklete 2. és 3. pontjai alapján - magasépítési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek.
A részletes leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A nyertes Ajánlattevő feladata az árnyékolás technikai felszerelések visszaszerelése.A napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450 000 Ft/kW fajlagos költséget.
A napelemek által megtermelt áram monitorozhatóságának érdekében, az invertereket zárt infokommunikációs hálózatba kell integrálni. Ez a zárt hálózat árnyékolt ethernet vagy RS422-es, vezetékes kapcsolattal, az adatkommunikáció a monitorozó szerverrel 3G Routerrel legyen megvalósítva.
AZ ajánlatnak tartalmaznia kell az infrastruktúra kiépítését, a kábelezést az inverterektől a 3G Routerig, a Kormányhivatal által biztosított adat SIM-mel való beüzemelést.
Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, időprogramok beállítására alkalmas időjárás követő szabályozási rendszert kell kialakítani, termosztatikus radiátor szelepek beépítésével a mikroklíma megfelelő beállításához.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munkák befejezését követően Ajánlatkérő elkészítteti a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint számítással meghatározott épületenergetikai tanúsítványt és a támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülését alátámasztó számításokat, melynek költsége nem terheli Ajánlattevőt.
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kivitelezés teljes tartama alatt az intézmény folyamatos működését biztosítani kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153378580
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pallai Project Egyéni Cég
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cseresznye utca 22.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5008
Ország: HU
E-mail: pallaibau@t-online.hu
Telefon: +36 56513155
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56513157
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A homlokzati nyílászárók méretét megbontás után a helyszínen pontosítjuk, a kivitelezővel. A terveken és árazatlan költségvetésben átvezetésre kerülnek a változások. A beépíthető nyílászáró méretek jellemzően csökkentek. A költségvetést a szerződés 3.5. pontja alapján kell elkészíteni.
A változások figyelembe vételével elkészített költségvetés nettó 147.002.-Ft költségnövekedéssel jár.(3.számú melléklet)

3.2. A fentiekben részletezett kiegészítő munkálatok az eredeti Szerződés általános és eredeti jellegéhez illeszkednek. Megrendelő a Kbt. 141. §-nak megfelelően módosítja az eredeti Szerződés (továbbiakban: Szerződésmódosítás) a módosítással összefüggő részeit.
3.3. A Vállalkozói Szerződés módosítás [1. számú módosítás] a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített feltételeknek mindenben megfelel:
Kbt. 141.§ (2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA
3.1. A módosítás indoka:
3.1.1. Vállalkozó észrevétele, akadályközlése:
Vállalkozó a tárgyi munka kivitelezése során, az épületszerkezetek megbontását követően 2018.02.05.-én jelezte, hogy a megkötött vállalkozói szerződésben vállalt munkálatok egy része, valamint az abban rögzített beépítendő nyílászárók méretei nem felelnek meg a helyszíni feltárás alapján megállapított valós műszaki tartalomnak, ezért a műszaki tartalom módosítása szükséges.
3.1.2. Műszaki ellenőri állásfoglalás
A műszaki ellenőr 2018.02. 09. napján az alábbi tartalmú észrevételeket tette:
A homlokzati nyílászárók cseréjére vonatkozó technológiai sorrendnek megfelelően kivitelező kibontotta a meglévő ablakokat, melynek során egy 60*40*3-as zártszelvényből készült falnyílást keretező tokszerkezet került feltárásra.
A műszaki tartalom változásának generáló oka:
A több mint 30 éve épült irodaépület szerkezeti kialakítása „egyedi” statikai megoldásokkal készült. A három szinten végigfutó pillérsorok között elhelyezett vastag falú zártszelvényből készített falnyílást keretező acél szerkezetek merevítési funkciót töltenek be az érintett homlokzati felületeken. A feltárt acél tokszerkezetek szélességi méretei leszűkítik a falnyílás „rendelkezésre álló” névleges méretét.
Álláspontja szerint, a bontási munkák során előtérbe került, az épület statikai merevséget biztosító falnyílást keretező acél tokszerkezetek nem bonthatók el, ezért javasolja a megrendelő részére az építésztervező által korrigált konszignációs méretek meghatározását.
A geometriai méretek módosítása műszakilag szükségszerű, az Új nyílászárók beépítése előtt az acélszerkezetek felületkezelését el kell végezni.
Megállapítja továbbá, hogy a zárófödém utólagos hőszigeteléséhez - a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számításban rögzített célértékek teljesítése érdekében - a 2*15 cm vastagságú hőszigetelés elhelyezése műszakilag szükségszerű.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 153231578 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 153378580 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben