Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:12449/2018
CPV Kód:72150000-1
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:99999 Informatika Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gazinszky Veronika
Telefon: +36 14282600/1254
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: HP XP24000 típusú központi vállalati adattároló üzemeltetésének támogatása (KBE/012/2017)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72150000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: HP XP24000 típusú központi vállalati adattároló üzemeltetésének támogatása (KBE/012/2017)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72150000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Nemzeti Bank adatközpontjai - 1054 Budapest, Szabadság tér 9. és 1231 Budapest, Forgalmas u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Magyar Nemzeti Bank adatközpontjaiban működő, 1-1 HP db XP24000 központi vállalati adattároló üzemeltetésének támogatása
Negyedéves (3 havi) szolgáltatások:
- Fix támogatási időszak HP XP24000 központi vállalati adattárolók üzemeltetésére 2018. május 31-ig: proaktív, megelőző jellegű karbantartási szolgáltatások; reaktív szolgáltatások, incidens és problémakezelés.
- Opciós támogatási időszak: 2018. június 1. - 2019. május 31 között (4 negyedév)
Eseti megrendelés alapján végzett szolgáltatások:
- Egy alkalommal történő akkumulátor csere
- Opcionális eseti szolgáltatás a szerződéses időszak alatt 240 mérnökóra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 108 - 217570

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: HP XP24000 típusú központi vállalati adattároló üzemeltetésének támogatása (KBE/012/2017)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 99999 Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 161930000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosításának időpontja 2018. június 8.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72150000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Nemzeti Bank adatközpontjai - 1054 Budapest, Szabadság tér 9. és 1231 Budapest, Forgalmas u. 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Nemzeti Bank adatközpontjaiban működő, 1-1 HP db XP24000 központi vállalati adattároló üzemeltetésének támogatása
Negyedéves (3 havi) szolgáltatások:
- Fix támogatási időszak HP XP24000 központi vállalati adattárolók üzemeltetésére 2018. május 31-ig: proaktív, megelőző jellegű karbantartási szolgáltatások; reaktív szolgáltatások, incidens és problémakezelés.
- Opciós támogatási időszak: 2018. június 1. - 2019. május 31 között (4 negyedév)
Eseti megrendelés alapján végzett szolgáltatások:
- Egy alkalommal történő akkumulátor csere
- Opcionális eseti szolgáltatás a szerződéses időszak alatt 240 mérnökóra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 161930000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 99999 Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 1.1. b), 1.3. b), 2.1.2. pontja módosul.
A módosítás az opciós időszakot érinti. A Megrendelő eseti megrendelésben foglalt jognyilatkozat alapján az üzemelte-tési támogatási szolgáltatás időtartamát1 év helyett 6+6 hónapra rendelheti meg 2018. június 1- 2018. november 30., majd a 2018.december 1- 2019. május 31. közötti időtartamokra. Az első lehívott 6 hónapos opcionális üzemeltetési támogatási időszak lejártát megelőző 1 hónappal, azaz 2018. október 31. napjáig tett írásbeli jognyilatkozata alapján rendelheti meg a Megrendelő a második 6 hónapos időszakot.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás szükségességének indoka, hogy a „Központi adattároló szállítása KBF_013_2018” eljárás keretében beszerzésre kerülő adattároló üzembe helyezésével indokolatlan a HP XP24000 típusú központi vállalati adattároló opcionálisan lehívható üzemeltetésének támogatásának fenntartása plusz egy évig. A jelenlegi ütemezés szerint az XP24000 típusú adattároló kiváltása 2018. november 31-ig meg fog történni. Mindezekre tekintettel, a szerződésben szereplő 1 évre lehívható üzemeltetési támogatást 6 + 6 hónap lehívási lehetőségre módosítanánk azzal, hogy így, amennyiben nincs szükség a későbbiekben az üzemeltetési támogatásra, a második félévet már nem fogjuk lehívni. Nem csak számunkra, de a Vállalkozó számára is előnyös a fenti megoldás, hiszen az 1 év opció gyakorlatilag rendelkezésre állási kötelezettséget jelent a számára, akkor is, ha nem hívunk le abból semmit. Így 1 év helyett 6 + 6 hónappal tud kalkulálni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 161930000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 161930000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben