Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:12862/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg Kodály Zoltán utca 15. hrsz: 4983/27
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Etalon Zala Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Marianna
Telefon: +36 92502165
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15 azonosítószámú projekt keretében, Zalaegerszegi Landorhegyi Óvodák -Kodály Zoltán utcai Tagóvoda felújítási munkáinak elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15 azonosítószámú projekt keretében, Zalaegerszegi Landorhegyi Óvodák -Kodály Zoltán utcai Tagóvoda felújítási munkáinak elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261400-8
További tárgyak:45350000-5
45315100-9
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg Kodály Zoltán utca 15. hrsz: 4983/27
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energetikai felújítás
Az épület külső falainak, a tetőfödémének, a kettős falú üvegtégla falazatnak, az ablakoknak a hőszigetelési értékei a jelenlegi követelményeknek nem felelnek meg. Az épületet így pótlólagos hőszigeteléssel kell ellátni. A körítő falfelületeken méretezett vastagságú ragasztott és mechanikailag is rögzített utólagos hőszigetelést és újra színezett vékonyvakolatot kell készíteni 750 m2-en. A projekt része az intézmény 95 db külső nyílászárójának kicserélése, korszerű fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáróra. Műanyag belső ablakkönyöklők és 121 m műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből készült ablakpárkány és 248 m ereszszegély beépítésre is a feladat része.
A záró, tetőfödém jelenlegi energetikai tulajdonságai indokolják a teljes tetőrekonstrukciót, a meglévő teljes rétegrend elbontását és új korszerű tető rétegrend kialakítását 1.152 m2-en.
A 217 m2 felületű üvegtégla fal helyett részben egyedi műanyag szerkezetű nyílászárók, részben téglablokkból épített falszakaszok beépítése szükséges.
A tetőn található 4 db tető felülvilágító helyett korszerű, modern, polikarbonát felülvilágítókat kell beépíteni, melyek a természetes bevilágítást, szellőztetést biztosítják távvezérléssel. A projekt 3 db acélkonzollal megtámasztott polikarbonát előtetőt is tartalmaz.
Akadálymentesítés
Az épület északnyugati oldalán a kazánház előtti lehajtó felhasználásával 2,3 m2 területű mozgáskorlátozott parkoló kialakítása az elvégzendő munka része. A parkoló az észak-nyugati bejárathoz rövid rámpával kapcsolódik. A rámpa korláttal és taktilis sávval felszerelt, a biztonságos közlekedés feltételei biztosítja.
Az intézmény északnyugati bejárata mellett, az előcsarnokból megközelíthetően, az elkülönítő szoba helyén, szabályos 5,6 m2 területű akadálymentes wc és 4,2 m2-es irattár kialakítása szükséges.
Irányjelző és tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre az épületen kívül és belül (szimbólumok, piktogrammok, jelzések)
Belső átalakítások, felújítások
Belső átalakítások, felújítások során az intézmény felső szintjén található 3 db gyermek vizesblokk és 1 db felnőtt vizesblokk komplett (építész, gépész, villamos) felújítása szintén feladat a kivitelezés során.
A főbejárati szinten az íves üvegtégla felületek íves válaszfalakkal kell kiváltani, továbbá ugyanezen a szinten a 4 db foglalkoztató és hozzá tartozó öltözők, dajka öltöző és a mosókonyha kivételével új burkolatot kell készíteni. Emellett a nevelői szoba szalagparkettájának csiszolása is szükséges.
A felső szint falfelületeinek festését, ajtók mázolását szükséges elvégezni a tervek szerint.
A fenti leírt átépítések miatt, az elektromos szerelések, valamint a külső nyílászáró cserék során megsérült belső vakolatok helyreállítása és a belső felületképzések felújítása szükséges.
Villamos hálózat
Az épületen belül a felső szinten található 3 db gyermekmosdó és 1 db felnőtt vizesblokk villamos felújítása és az épület villámvédelmének kialakítása és a kiírt feladatok része.
Fűtés, használati melegvíz
Gépészeti szerelvényezés a felső szinten található 3 db gyermekmosdót és 1 db felnőtt vizesblokkot érinti, valamint az alsó szinti melegítőkonyhában található gáztűzhely részére új csatlakozó vezetéket kell kiépíteni. A meglévő gázellátó rendszer többi része nem változik.
A részletes leírást és mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/24 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12236 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15 azonosítószámú projekt keretében, Zalaegerszegi Landorhegyi Óvodák -Kodály Zoltán utcai Tagóvoda felújítási munkáinak elvégzésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Etalon Zala Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bíró Márton út 43-49. Blph. Fszt 6
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100567549
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
További tárgyak:45261400-8
45315100-9
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg Kodály Zoltán utca 15. hrsz: 4983/27
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energetikai felújítás
Az épület külső falainak, a tetőfödémének, a kettős falú üvegtégla falazatnak, az ablakoknak a hőszigetelési értékei a jelenlegi követelményeknek nem felelnek meg. Az épületet így pótlólagos hőszigeteléssel kell ellátni. A körítő falfelületeken méretezett vastagságú ragasztott és mechanikailag is rögzített utólagos hőszigetelést és újra színezett vékonyvakolatot kell készíteni 750 m2-en. A projekt része az intézmény 95 db külső nyílászárójának kicserélése, korszerű fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáróra. Műanyag belső ablakkönyöklők és 121 m műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből készült ablakpárkány és 248 m ereszszegély beépítésre is a feladat része.
A záró, tetőfödém jelenlegi energetikai tulajdonságai indokolják a teljes tetőrekonstrukciót, a meglévő teljes rétegrend elbontását és új korszerű tető rétegrend kialakítását 1.152 m2-en.
A 217 m2 felületű üvegtégla fal helyett részben egyedi műanyag szerkezetű nyílászárók, részben téglablokkból épített falszakaszok beépítése szükséges.
A tetőn található 4 db tető felülvilágító helyett korszerű, modern, polikarbonát felülvilágítókat kell beépíteni, melyek a természetes bevilágítást, szellőztetést biztosítják távvezérléssel. A projekt 3 db acélkonzollal megtámasztott polikarbonát előtetőt is tartalmaz.
Akadálymentesítés
Az épület északnyugati oldalán a kazánház előtti lehajtó felhasználásával 2,3 m2 területű mozgáskorlátozott parkoló kialakítása az elvégzendő munka része. A parkoló az észak-nyugati bejárathoz rövid rámpával kapcsolódik. A rámpa korláttal és taktilis sávval felszerelt, a biztonságos közlekedés feltételei biztosítja.
Az intézmény északnyugati bejárata mellett, az előcsarnokból megközelíthetően, az elkülönítő szoba helyén, szabályos 5,6 m2 területű akadálymentes wc és 4,2 m2-es irattár kialakítása szükséges.
Irányjelző és tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre az épületen kívül és belül (szimbólumok, piktogrammok, jelzések)
Belső átalakítások, felújítások
Belső átalakítások, felújítások során az intézmény felső szintjén található 3 db gyermek vizesblokk és 1 db felnőtt vizesblokk komplett (építész, gépész, villamos) felújítása szintén feladat a kivitelezés során.
A főbejárati szinten az íves üvegtégla felületek íves válaszfalakkal kell kiváltani, továbbá ugyanezen a szinten a 4 db foglalkoztató és hozzá tartozó öltözők, dajka öltöző és a mosókonyha kivételével új burkolatot kell készíteni. Emellett a nevelői szoba szalagparkettájának csiszolása is szükséges.
A felső szint falfelületeinek festését, ajtók mázolását szükséges elvégezni a tervek szerint.
A fenti leírt átépítések miatt, az elektromos szerelések, valamint a külső nyílászáró cserék során megsérült belső vakolatok helyreállítása és a belső felületképzések felújítása szükséges.
Villamos hálózat
Az épületen belül a felső szinten található 3 db gyermekmosdó és 1 db felnőtt vizesblokk villamos felújítása és az épület villámvédelmének kialakítása és a kiírt feladatok része.
Fűtés, használati melegvíz
Gépészeti szerelvényezés a felső szinten található 3 db gyermekmosdót és 1 db felnőtt vizesblokkot érinti, valamint az alsó szinti melegítőkonyhában található gáztűzhely részére új csatlakozó vezetéket kell kiépíteni. A meglévő gázellátó rendszer többi része nem változik.
A részletes leírást és mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100567549
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Etalon Zala Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bíró Márton út 43-49. Blph. Fszt 6
Város: Zalaegerszeg,
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
munkaterület átadásának időpontja (kezdő időpont) és befejezési időpont módosul az átfutási idő változatlansága mellett
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a benyújtott ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés - 2018. június 20. napján történő - megküldésére ajánlattevők részére.
A vállalkozási szerződés ajánlati kötöttség beálltának időpontja szerinti 4.2 pontja alapján a Megrendelő a munkaterületet 2018. június 4. napjáig köteles a vállalkozó részére átadni. Felek a vállalkozási szerződést 2018. június 26. napján megkötötték a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően, azonban mivel a Megrendelő a vállalkozási szerződés 4.2 pontja szerinti időpontban átadni nem tudja, ezért a Ptk. 6: 111. § (1) bekezdésére is tekintettel a vállalkozási szerződés egyidejű módosítása indokolt oly módon, hogy Felek a munkaterület átadásának időpontját, valamint a vállalkozási szerződés teljesítés időtartamára vonatkozó rendelkezését módosítják úgy, hogy a Vállalkozó részére eredetileg (az ajánlati kötöttség beálltának időpontjában) rendelkezésre álló teljesítési időtartam változatlan marad.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 100567549 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100567549 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
eredeti rendelkezés:
„4.2. Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés hatályba lépését követően legkésőbb az alábbi időpontban átadja:
2018. június 4. napjáig (Vállalkozó a munkaterületen 2018. június 4. napjától végezhet munkát)
Felek a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a munkaterületet érintő valamennyi kárveszély átszáll Vállalkozóra, és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre.”
módosított rendelkezés:
„4.2. Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés hatályba lépését követően legkésőbb az alábbi időpontban átadja:
2018. június 27. napjáig (Vállalkozó a munkaterületen 2018. június 27. napjától végezhet munkát)
Felek a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a munkaterületet érintő valamennyi kárveszély átszáll Vállalkozóra, és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre.”
szerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
eredeti rendelkezés:
„5.3. A jelen szerződés tárgyát (2.1. pont) képező teljes körű kivitelezés véghatárideje (kivitelezési munkák befejezésének határideje):
2018. június 4. - 2018. augusztus 24-ig terjedő időszak, amely időtartam magába foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes (hiba- és hiánymentes) lezárásához szükséges - a műszaki ellenőr által ellenőrzött és jóváhagyott- dokumentumok Megrendelő részére történő átadását és amely időtartamon belül a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik.”
módosított rendelkezés:
„5.3. A jelen szerződés tárgyát (2.1. pont) képező teljes körű kivitelezés véghatárideje (kivitelezési munkák befejezésének határideje):
2018. június 27. - 2018. szeptember 17-ig terjedő időszak, amely időtartam magába foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes (hiba- és hiánymentes) lezárásához szükséges - a műszaki ellenőr által ellenőrzött és jóváhagyott- dokumentumok Megrendelő részére történő átadását és amely időtartamon belül a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik.”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben