Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:12969/2018
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Terrorelhárítási Központ
Teljesítés helye:7622 Pécs, Athinay Simon u. 7-9.;7622 Pécs, Athinay Simon u. 7-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Terrorelhárítási Központ
Nemzeti azonosítószám: AK10092
Postai cím: Zách utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamási Zsuzsanna
Telefon: +36 12656238
E-mail: Tamasi.Zsuzsanna@tek.gov.hu
Fax: +36 16256278
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tek.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Terrorelhárítási Központ budapesti és pécsi objektumainak területén található, összesen 28 db épület energetikai korszerűsítési (épületgépészeti felújítás, homlokzati nyílászáró csere, utólagos homlokzati hőszigetelés) munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A 7622 Pécs, Athinay Simon út 7-9. szám alatti ingatlan területén található épület vonatkozásban, a gépészeti munkákhoz kapcsolódóan.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71247000-1
További tárgyak:71356100-9
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Athinay Simon u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kapcsolódó kivitelezési munkák 2. része, amelyeket ellenőrízni szükséges:
A 7622 Pécs, Athinay Simon út 7-9. szám alatti ingatlan területén található épület vonatkozásban
A tervezett felújítások összegzése:
Elbontandó hőközpontok száma: 1db
Létesítendő hőközpontok száma (szekunder fűtési hálózat létesítése): 1 db
Radiátorok felszerelése: 45 db
Termosztatikus szelepek beépítése 45 db
Radiátorszelep beépítése 45 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4 -15 - 2016 - 00001 azonosító számú, Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai - szakaszolt projektek

II.2.1) Elnevezés:
A Terrorelhárítási Központ 7622 Pécs, Athinay Simon u. 7-9. szám alatti objektuma vonatkozásában, energetikai korszerűsítési (utólagos hőszigetelési munkák (homlokzati fal, lapostető, padlásfödém), homlokzati nyílászárók cseréje) munkákhoz kapcsolódóan.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71247000-1
További tárgyak:71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Athinay Simon u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési munkák 4. része:
A Terrorelhárítási Központ 7622 Pécs, Athinay Simon u. 7-9. szám alatti objektumának energetikai korszerűsítése (utólagos hőszigetelési munkák (homlokzati fal, lapostető, padlásfödém), homlokzati nyílászárók cseréje munkákhoz kapcsolódóan).
A tervezett felújítások összegzése:
- külső nyílászárók cseréje: 127,12 m2
- lapostető víz és hőszigetelés: 706,17 m2
- külső homlokzati hőszigetelés: 754,78 m2
- ablakkávák hőszigetelése: 25,00 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4 -15 - 2016 - 00001 azonosító számú, Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai - szakaszolt projektek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
288 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 2 Elnevezés: Megbízási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: info@mecsekmernokiroda.com
Telefon: +36 0672410046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 0672780670
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 390000
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Megbízási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: info@mecsekmernokiroda.com
Telefon: +36 0672410046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 06727806780
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 690000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71247000-1
További tárgyak:71356100-9
71631000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Athinay Simon u. 7-9.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kapcsolódó kivitelezési munkák 2. része, amelyeket ellenőrzini szükséges:
A 7622 Pécs, Athinay Simon út 7-9. szám alatti ingatlan területén található épület vonatkozásban
A tervezett felújítások összegzése:
Elbontandó hőközpontok száma: 1db
Létesítendő hőközpontok száma (szekunder fűtési hálózat létesítése): 1 db
Radiátorok felszerelése: 45 db
Termosztatikus szelepek beépítése 45 db
Radiátorszelep beépítése 45 db
A szerződés időtartama: 60 nap
A szerződés végleges összértéke: 390 000,- HUF
A kapcsolódó kivitelezési munkák 4. része, amelyet ellenőrizni szükséges:
A Terrorelhárítási Központ 7622 Pécs, Athinay Simon u. 7-9. szám alatti objektumának energetikai korszerűsítése (utólagos hőszigetelési munkák (homlokzati fal, lapostető, padlásfödém), homlokzati nyílászárók cseréje munkákhoz kapcsolódóan).
A tervezett felújítások összegzése:
- külső nyílászárók cseréje: 127,12 m2
- lapostető víz és hőszigetelés: 706,17 m2
- külső homlokzati hőszigetelés: 754,78 m2
- ablakkávák hőszigetelése: 25,00 m2
A szerződés időtartama: 90 nap
A szerződés végleges összértéke: 690 000,- HUF
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1080000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: info@mecsekmernokiroda.com
Telefon: +36 0672410046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 0672780670
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A kapcsolódó kivitelezési munkák kezdési időpontjának módosulása miatt, jelen szerződés hatályba lépése a szerződés módosításának időpontjával egyezik meg.
2. Szerződés hatályba lépését megelőzően az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény − 2018. 01.01.-től − hatálytalanná vált.
A szerződés módosítását a Megrendelő részéről előre nem láthatóan bekövetkezett körülmény idézte elő (eredménytelen eljárás), valamint a módosítás nem változtatja meg annak tartalmát, általános jellegét és többletköltséget nem eredményez.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: I. Előzmény:
A Megbízó a KEHOP-5.2.4. „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai-szakaszolt projektek” pályázat keretében (Azonosító: KEHOP-5.2.4-15-2016-00001) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján „A Terrorelhárítási Központ budapesti és pécsi objektumainak területén található, összesen 28 db épület energetikai korszerűsítése (épületgépészeti felújítás, homlokzati nyílászáró csere, utólagos homlokzati hőszigetelés)” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban közbeszerzési eljárás) folytatott le 4 részben, építési beruházások kivitelezésének megvalósítására.
Az építési beruházásokhoz kapcsolódva a Megbízó − figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltakra [„2. § (2) Az építtetőt képviselő építési műszaki ellenőr megbízására irányuló eljárás megelőzheti az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárást azzal, hogy az építtetőnek legkésőbb az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időpontjában rendelkeznie kell építési műszaki ellenőrrel.”] - a közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján megbízási szerződést kötött − a közbeszerzési eljárás 2. részét érintő beruházás műszaki ellenőri tevékenységére a Megbízottal. A 2. rész a Megbízó Pécs, Athinay Simon út 7-9. szám alatti ingatlanának területén található épület gépészeti munkáihoz kapcsolódott.
II. A Szerződés módosításának indokai:
a) A Felek között létrejött megbízási szerződésben foglaltak szerint hatályba lépésének feltétele , hogy a közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában a kapcsolódó kivitelezési szerződés (Projekt-szerződés) hatályba lépjen.
A megbízási szerződés továbbá úgy rendelkezik ( 9.2. alpont), hogy amennyiben a Projekt-szerződés 2018. január 31-ig nem lép hatályba, bármelyik fél a megbízási szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállhat.
Tekintettel arra, hogy a Projekt-szerződés megkötésére - eredménytelen közbeszerzési eljárás következményeként - nem került sor, a Megbízó a közbeszerzési eljárás 2. és 4. részét érintően új beszerzési eljárást írt ki „A Terrorelhárítási Központ pécsi épületének energetikai korszerűsítése (épületgépészeti felújítás, homlokzati nyílászáró csere, utólagos homlokzati hőszigetelés)” címmel. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult és a 2018. június 22-én kihirdetett eredmény alapján vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor.
A lefolytatott (új) közbeszerzési eljárás 1. része az eredménytelenül végződött közbeszerzési eljárás 2. részében meghatározott tartalommal, változatlan műszaki követelményekkel és egyéb feltételekkel került kiírásra, ezért a műszaki ellenőri tevékenységre új beszerzési eljárás kiírása nem indokolt.
b) A Szerződés hatályba lépését megelőzően az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény − 2018. 01.01.-től − hatálytalanná vált, mely körülmény a Szerződés érintett rendelkezésének hatályon kívül helyezését tette szükségessé.
II. A fentiek alapján a Felek az alábbiakban állapodtak meg:
1. A felek kijelentik, hogy a 30100-12454/2017. ált számú Szerződésben foglaltakat magukra nézve továbbra is kötelezőnek tartják, nem élnek a szerződés 9.2. pontjában biztosított elállási lehetőséggel.
Megbízott kijelenti, hogy a „A Terrorelhárítási Központ pécsi épületének energetikai korszerűsítése (épületgépészeti felújítás, homlokzati nyílászáró csere, utólagos homlokzati hőszigetelés)” címmel kiírt pályázat 1. része vonatkozásában megkötésre kerülő vállalkozási szerződés műszaki ellenőri feladatait a 30100-12454/2017. ált számú Szerződésben foglaltak szerint látja el.
A Felek rögzítik, hogy a 30100-12454/2017. ált számú Szerződés módosítását a Megrendelő részéről előre nem láthatóan bekövetkezett körülmény idézte elő (eredménytelen eljárás), valamint a módosítás nem változtatja meg annak tartalmát, általános jellegét és többletköltséget nem eredményez.
A Felek a fentiek figyelembe vételével teljesítik a 30100-12454/2017. ált. számú Szerződésben foglaltakat.
2. A Szerződés 5.4. alpontja hatályát veszti.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1080000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1080000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen hirdetmény VI.2.3) Áremelkedés pontja az alábbiakkal egészül ki:
A közbeszerzési eljárás 4. része tekintetében (amelynek eredményeképpen a szerződés létrejött, illetve annak módosítása jelen hirdetményben kerül közzétételre) a módosítást megelöző teljes szerződéses érték: 690 000,- HUF, a módosítást követő teljes szerződéses érték változatlan, azaz 690 000,- HUF
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben