Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13034/2018
CPV Kód:79311000-7
Ajánlatkérő:Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Teljesítés helye:1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK09942
Postai cím: Zrínyi utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozsgay Csilla
Telefon: +36 18869300
E-mail: szalay.arpad@ogyei.gov.hu
Fax: +36 18869460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉS AZ EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 SZÁMÚ, KOMPLEX EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS SZEMLÉLETFEJLESZTÉS A TÁPLÁLKOZÁS ÉS GYÓGYSZERFOGYASZTÁS TERÜLETÉN ELNEVEZÉSŰ KIEMELT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Részfeladatok:
1. NETA HATÁSVIZSGÁLAT - KÉRDŐÍVES LAKOSSÁGI FELMÉRÉS
A tevékenységek célja a magyar felnőtt lakosság felmérése a táplálkozás, az életmód, az egészséggel kapcsolatos ismeretek és táplálkozási szokások témájában, a felnőtt lakosság táplálkozási szokásainak, illetve a Népegészségügyi termékadó hatásosságának méréséhez. A kérdőíves felméréshez szorosan kapcsolódik a táplálkozási napló kitöltésére, a testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére épülő Táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgálat.
A felmérés az otthonukban élő 18 éves vagy idősebb felnőttek körében zajlik.
2. NETA HATÁSVIZSGÁLAT - TÁPLÁLKOZÁSI ÉS TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT VIZSGÁLATA TÁPLÁLKOZÁSI NAPLÓ, KÉRDŐÍVES KIKÉRDEZÉS ÉS ANTROPOMETRIAI MÉRÉSEK SEGÍTSÉGÉVEL
A vizsgálat célja, hogy időszerű, valid és megbízható adatok álljanak rendelkezésre a magyar felnőtt lakosság táplálkozási kockázati tényezőiről, tápláltsági állapotáról, táplálkozási szokásairól, tápanyagbeviteléről és az egyéni valamint a társadalmi-gazdasági meghatározó tényezőkkel való összefüggésekről. A vizsgálat lehetővé teszi, hogy országos reprezentatív mintán mérésekre alapulva kerüljön meghatározásra a túlsúly, az elhízás, a hasi elhízás és az alultápláltság prevalenciája, valamint megismerjük a felnőtt lakosság táplálkozási szokásait és a táplálkozási ajánlásokhoz viszonyított tápanyag-beviteli értékeket. A vizsgálat másik fő célja, hogy a 2011 szeptemberétől bevezetett, egyes egészségkockázatot jelentő összetevőt tartalmazó élelmiszerekre kivetett népegészségügyi termékadónak (NETA) a fogyasztókra kifejtett hatását vizsgálja.
A felmérés az otthonukban élő 18 éves vagy idősebb felnőttek körében zajlik.
3. TÁPLÁLKOZÁSI FELMÉRÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATBÁZISOK ELKÉSZÍTÉSE
A NETA hatásának monitorozására lebonyolított Táplálkozási és Tápláltsági Állapot Vizsgálat során keletkezett háromnapos táplálkozási naplók elektronikus programban történő rögzítése, a nyers adatbázis tisztítása és a statisztikai elemzésre alkalmas adatbázisok elkészítése.
4. E-CIGARETTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK FELMÉRÉSE
A felmérések célja fogyasztási szokásokról adatokat gyűjteni e-cigarettát használó felsőfokú oktatási intézményekben hallgatók és más dohányzók körében.
5. NETA GYÁRTÓI FELMÉRÉS LEBONYOLÍTÁSA
A felmérés alapvető célja annak felmérése, hogy a népegészségügyi termékadó hatálya alá eső termékeket gyártó és forgalmazó gazdasági szereplők vezetői miként vélekednek a népegészségügyi termékadó hatásáról, következményeiről.
6. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Az Ajánlattevő által elvégzett tevékenységek minőségének folyamatos biztosítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉS AZ EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 SZÁMÚ, KOMPLEX EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS SZEMLÉLETFEJLESZTÉS A TÁPLÁLKOZÁS ÉS GYÓGYSZERFOGYASZTÁS TERÜLETÉN ELNEVEZÉSŰ KIEMELT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79311000-7
További tárgyak:79320000-3
79311200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Részfeladatok:
1. NETA HATÁSVIZSGÁLAT - KÉRDŐÍVES LAKOSSÁGI FELMÉRÉS
A tevékenységek célja a magyar felnőtt lakosság felmérése a táplálkozás, az életmód, az egészséggel kapcsolatos ismeretek és táplálkozási szokások témájában, a felnőtt lakosság táplálkozási szokásainak, illetve a Népegészségügyi termékadó hatásosságának méréséhez. A kérdőíves felméréshez szorosan kapcsolódik a táplálkozási napló kitöltésére, a testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére épülő Táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgálat.
A felmérés az otthonukban élő 18 éves vagy idősebb felnőttek körében zajlik.
2. NETA HATÁSVIZSGÁLAT - TÁPLÁLKOZÁSI ÉS TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT VIZSGÁLATA TÁPLÁLKOZÁSI NAPLÓ, KÉRDŐÍVES KIKÉRDEZÉS ÉS ANTROPOMETRIAI MÉRÉSEK SEGÍTSÉGÉVEL
A vizsgálat célja, hogy időszerű, valid és megbízható adatok álljanak rendelkezésre a magyar felnőtt lakosság táplálkozási kockázati tényezőiről, tápláltsági állapotáról, táplálkozási szokásairól, tápanyagbeviteléről és az egyéni valamint a társadalmi-gazdasági meghatározó tényezőkkel való összefüggésekről. A vizsgálat lehetővé teszi, hogy országos reprezentatív mintán mérésekre alapulva kerüljön meghatározásra a túlsúly, az elhízás, a hasi elhízás és az alultápláltság prevalenciája, valamint megismerjük a felnőtt lakosság táplálkozási szokásait és a táplálkozási ajánlásokhoz viszonyított tápanyag-beviteli értékeket. A vizsgálat másik fő célja, hogy a 2011 szeptemberétől bevezetett, egyes egészségkockázatot jelentő összetevőt tartalmazó élelmiszerekre kivetett népegészségügyi termékadónak (NETA) a fogyasztókra kifejtett hatását vizsgálja.
A felmérés az otthonukban élő 18 éves vagy idősebb felnőttek körében zajlik.
3. TÁPLÁLKOZÁSI FELMÉRÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATBÁZISOK ELKÉSZÍTÉSE
A NETA hatásának monitorozására lebonyolított Táplálkozási és Tápláltsági Állapot Vizsgálat során keletkezett háromnapos táplálkozási naplók elektronikus programban történő rögzítése, a nyers adatbázis tisztítása és a statisztikai elemzésre alkalmas adatbázisok elkészítése.
4. E-CIGARETTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK FELMÉRÉSE
A felmérések célja fogyasztási szokásokról adatokat gyűjteni e-cigarettát használó felsőfokú oktatási intézményekben hallgatók és más dohányzók körében.
5. NETA GYÁRTÓI FELMÉRÉS LEBONYOLÍTÁSA
A felmérés alapvető célja annak felmérése, hogy a népegészségügyi termékadó hatálya alá eső termékeket gyártó és forgalmazó gazdasági szereplők vezetői miként vélekednek a népegészségügyi termékadó hatásáról, következményeiről.
6. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Az Ajánlattevő által elvégzett tevékenységek minőségének folyamatos biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 . Az M3. alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen (legalább 1 db) felüli, hazai vagy európai lakossági táplálkozási naplós adatfelvétellel t 20
2 . Az M4. alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen (legalább 1 db) felüli, táplálkozástudomány területén szerzett kutatási többlettapasztalat 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített ajánlati ár Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉS AZ EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 SZÁMÚ, KOMPLEX EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS SZEMLÉLETFEJLESZTÉS A TÁPLÁLKOZÁS ÉS GYÓGYSZERFOGYASZTÁS TERÜLETÉN ELNEVEZÉSŰ KIEMELT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 18. 3.em.
Város: budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12417506-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55050000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hazai vagy európai lakossági táplálkozási naplós adatfelvétellel történő felmérés, illetve az azt követő adatbázis készítés, protokoll előállítása a papír alapú táplálkozási naplók rögzítéséhez, papír alapú táplálkozási naplók adatrögzítése, statisztikai adatbázisok tervezése, előállítása, átadása;
Táplálkozástudományi kutatás, illetve táplálkozási naplós adatfelvétel koordinációja
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 18. 3.em.
Város: budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12417506-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges