Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13331/2018
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szolnok város és Újszász város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13341714
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Újszász Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24970097
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Újszász
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77377245
Postai cím: Hild János Tér 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32544262
Postai cím: Vízpart Krt 3.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58845763
Postai cím: Városmajor Út 67/a
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11752293
Postai cím: Tiszaligeti Sétány 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Damjanich János Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96498062
Postai cím: Kossuth Tér 4.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78698323
Postai cím: Dr. Durst János Út 1.-3.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55864851
Postai cím: Kossuth Tér 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: RepTár Szolnok Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51533247
Postai cím: Indóház Út 4-6
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503429
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000414092018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000414092018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fölgáz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000414092018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 2018. 10. 01. 06:00 óra és 2019. 10. 01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fölgáz beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok város és Újszász város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és további 10 ajánlatkérő által igényelt, mindösszesen 1 036 183 m3 - 40 % mennyiségű, a magyar földgázhálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a hatályos magyar szabvány szerinti (MSZ 1648:2016) 2/H minőségű földgáz energia szállítása 2018.10.01. 06:00 óra és 2019.10.01. 06:00 óra közötti időszakban, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében az Ajánlatkérők alábbiakban megjelölt, Szolnok, Újszász város közigazgatási határain belül megtalálható felhasználási helyeihez (telephelyeihez)
1 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata telephelyei részére 21 700 m3 -40%
2. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata telephelyei részére 214 000 m3 -40%
3. Újszász Város Önkormányzata telephelyei részére 172 523 m3 -40%
4. Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyei részére 90 000 m3 -40%
5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ telephelyei részére 22 000 m3 -40%
6. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye telephelyei részére 175 000 m3 -40%
7. Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola telephelyei részére 90 000 m3 -40%
8. Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. telephelyei részére 85 000 m3 -40%
9. Damjanich János Múzeum telephelyei részére 67 405 m3 -40%
10. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény telephelyei részére 58 555 m3 -40%
11. RepTár Szolnok Nonprofit Kft. telephelyei részére 40 000 m3 -40%
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott legnagyobb mennyiségen alul - 40 % opcionálisan igénybe vehető.
Az opció gyakorlásának tervezett ideje 2018.10.01-2019.10.01.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
-Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket , hogy a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak
Leírásuk a Dokumentáció 1. RÉSZ 13.4 pontjában található.
-A beszerzés jellege, műszaki egysége nem teszi lehetővé a részekre bontást. A részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki ésszerűséggel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, vagy az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. Az EEKD-t a megfelelő képviseleti joggal rendelkező személy(ek) által aláírva kell az ajánlathoz csatoltan benyújtani.
A Kr. 3. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a külön aláírt EEKD-t az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőnek külön-külön aláírva kell benyújtania.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A 321/2015, (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. A közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1 Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján arról, hogy megfelel a P/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani A P/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevő előző 2 lezárt üzleti évére vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplő, amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva, a közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz értékesítés) származó árbevételéről nyilatkozzon.
P/2 Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján arról, hogy megfelel a P/2 pontban előírt alkalmassági követelménynek
Az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani A P/2 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 2 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (földgáz értékesítés) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1. az utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozó, a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolói alapján az éves árbevétele az utolsó két lezárt üzleti évben összesen nem éri el az 97 000 000 HUF értéket, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplő (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz értékesítés) származó árbevétele nem éri el a 97 000 000 , Ft-ot
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során a közbeszerzés tárgyából (földgáz értékesítés) származó áfa nélkül számított árbevétel összege nem éri el a nettó 97.000.000 HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év - jelen közbeszerzés tárgyával megegyező (földgáz értékesítés) - legjelentősebb szállításait.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. M/1: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. A Kbt. 69 . § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlatkérő felhívására ismertetni kell a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb referenciáit, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2), bekezdés szerint igazolva, megjelölve a teljesítés idejét és helyét (kezdő és befejező időpontok), a referencia tárgyát (a szállítás tartalmának rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés mennyisége, a referenciát nyújtó szervezet megnevezését, a kapcsolattartó és telefonszám megjelölésével, a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek! Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban /referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó rész mennyiségi adatot! Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített rész mennyiségi adatot! Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik
minimum 700.000 m³/év földgáz értékesítésből származó szerződésszerűen teljesített referenciával (referencia nyilatkozattal).
Az előírt minimum követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.Fizetési feltételek: a részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció/2. RÉSZ Szerződés tervezet 6. pontja tartalmazza.
2.Az ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
3 Ajánlatkérő, illetve Felhasználó előleget nem fizet.
4.A kiállított tételes számlák ellenértékét az adott, fogyasztási hely szerinti vételező Ajánlatkérő, mint Felhasználó [nyertes Ajánlattevő szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítésének igazolását követően] azok kézhezvétele után, átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően teljesíti.
5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér; Késedelmi kamat; teljesítési biztosíték
az Ajánlattételi Dokumentáció/Szerződés tervezet 6. pontjában meghatározottak alapján.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérőnél az eljárás előkészítése a tervezetthez képest elhúzódott. Az ajánlatoknak a Kbt. 69. §-ban
előírtak szerinti bírálatához, továbbá tekintettel a szolgáltatás megkezdésének rögzített dátumára, továbbá az esetleges szolgáltató váltáshoz kapcsolódó kötelezettségek jogszabályban előírt legkésőbbi időpontig történő teljesítésére, az Ajánlatkérő gyorsított eljárás indítása mellett döntött.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg P1, P2 és M1 feltételek vonatkozásában.
2. Eljáró FAKSZ: Lustyik István lajstromszám: 00590
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt 75.§ (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák